Discovery of Metteyya the Awakened One with Awareness Universe(FOAINDMAOAU)
From Analytic Insight Net - FREE Online Tipiṭaka Law Research & Practice University in
 116 CLASSICAL LANGUAGES in BUDDHA'S own Words through http://sarvajan.ambedkar.orgat 668, 5A main Road, 8th Cross, HAL 3rd Stage, Punya Bhumi Bengaluru- Magadhi Karnataka State -PRABUDDHA BHARAT
Categories:

Archives:
Meta:
August 2020
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
03/16/13
17313 SUNDAY LESSON 862 -THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa 05 Sanghadisesa 01 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org-DHAMMAPADA FESTIVAL-24-27 March 2013
Filed under: General
Posted by: site admin @ 8:19 pm

17313 SUNDAY LESSON 862
-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa

05 

Sanghadisesa
01

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


DHAMMAPADA FESTIVAL
92nd Birthday Celebration of
Venerable Acharya Buddharakkhita
24-27 March 2013
Inauguration of
Mahabodhi Dhammaduta Vihara
Mahabodhi Sripada Cetiya

International Conference on
BUDDHA’S TEACHINGS FOR THE CONTEMPORARY WORLD

Release of
Tipitaka Books in Kannada Script

Maha Bodhi Society
Bengaluru, India

VOICE OF SARVAJAN

] Laptop distribution : Complete wastage of public money by Akhilesh Yadav CM UP

Lucknow: Right after Uttar Pradesh Chief Minister
Akhilesh Yadav distributed free laptops to intermediate students, the
recipients reached local market to sell their laptop at a throw away
price. Some of the students were found ready to sell those laptops for
mere Rs 10,000.

 
On Tuesday, a computer market in Hazratganj area here was flooded with the students trying to sell their laptops. 

 
Now, the administration is faced with a big challenge to curb the
selling of the laptops, which have been provided with an aim to help
students in their further studies.

 
The laptops the government has distributed are different from the
laptops generally sold in the market. These HP laptops have government
logo. This logo appears as the laptop is switched on. Each laptop has
its unique machine number and the government has distributed them on the
basis of the unique number.

 
The government has complete record that which machine number has
been given to whom. In this situation, it is difficult for students to
sell their laptops.

 
The students have also signed a declartion that they will use the laptops for their personal purposes.

 
The declaration clearly states that strict action will be taken against those who sell or buy the laptops.

 
Fulfilling the promise made during the UP polls, Chief Minister
Akhilesh Yadav has started distribution of free laptops to students who
have cleared their class 12 examination.   

 
In the first phase, 10,000 HP laptops were distributed at the Colvin Taluqdars’ College in Lucknow on Monday.

 

The  poll promise was made into a Rs 2800 crore project last year. 

WHO WILL PAY MORE THAN RS.1000 PER MONTH FOR INTERNET CONNECTION ? PRINTERS AND ITS MAINTAINANCE ?Saïghàdisesakaõóo.
3.


Terasakaü.


Ime kho panàyasmanto terasa saïghàdisesà dhammà uddasaü àgacchanti.


3. 1. Pañhamasaïghàdiseso.


1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà seyyasako anabhirato brahmacariyaü
carati. So tena kiso hoti lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto
dhamanisanthatagatto.

2. Addasà kho
àyasmà udàyã àyasmantaü seyyasakaü kisaü lukhaü dubbaõõaü
uppaõóuppaõóukajàtaü dhamanisanthatagattaü. Disvàna àyasmantaü
seyyasakaü etadavoca: “kissa tvaü àvuso seyyasaka, kiso låkho dubbaõõo
uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. Kacci no tvaü àvuso seyyasaka,
anabhirato brahmacariyaü carasã”ti. ‘Evamàvuso’ti. ‘Tena hi tvaü àvuso
seyyasaka yàvadatthaü bhu¤ja, yàvadatthaü supa, yàvadatthaü nahàya,
yàvadatthaü bhu¤jitvà yàvadatthaü supitvà yàvadatthaü nàhàyitvà yadà te
anabhirati uppajjati, ràgo cittaü anuddhaüseti, tadà hatthena
upakkamitvà asuciü mocehã’ti. “Kinnu kho àvuso kappati evaråpaü
kàtu”nti. ‘âma àvuso, ahampi evaü karomi’ti.

3. Atha kho
àyasmà seyyasako yàvadatthaü bhu¤ji, yàvadatthaü supi, yàvadatthaü
nahàyi. Yàvadatthaü bhu¤jitvà yàvadatthaü supitvà yàvadatthaü nahàyitvà,
yadà anabhirati uppajjati, ràgo cittaü anuddhaüseti, tadà hatthena
upakkamitvà asuciü moveti. Atha kho àyasmà seyyasako aparena samayena
vaõõavà ahosi pãõindriyo pasannamukhavaõõo vippasannachavivaõõo.

[BJT Page 258] [\x 258/]

4. Atha kho
àyasmato seyyasakassa sahàyakà bhikkhu àyasmantaü seyyasakaü etadavocuü:
“pubbe kho tvaü àvuso seyyasakaü kiso ahosi låkho dubbaõõo
uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. So ‘dàni tvaü etarahi vaõõavà
pãõindriyo [PTS Page 111] [\q 111/] pasannamukhavaõõo
vippasannachavivaõõo. Kinnu kho tvaü àvuso seyyasaka bhesajjaü karosã”
‘ti na kho ahaü àvuso bhesajjaü karomi. Api càhaü yàvadatthaü bhu¤jàmi,
yàvadatthaü supàmi, yàvadatthaü nahàyàmi, yàvadatthaü bhu¤jitvà
yàvadatthaü supitvà yàvadatthaü nahàyitvà, yadà me anabhirati uppajjati,
ràgo cittaü anuddhaüseti, tadà hatthena uppakkamitvà asuciü mocemã’ti.
‘Kiü pana tvaü àvuso seyyasaka yene’va hatthena saddhàdeyyaü bhu¤jasi,
tene’va hatthena upakkamitvà asuciü mocesãti. ‘Evamàvuso’ti. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: ‘kathaü hi nàma
àyasmà seyyasako hatthena upakkamitvà asuciü mocessatã’ti. Atha kho te
bhikkhå àyasmantaü seyyasakaü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato
etamatthaü àrocesuü.

5. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà
àyasmantaü seyyasakaü pañipucchi: “saccaü kãra tvaü seyyasaka hatthena
upakkamitvà asuciü mocesã” ti. ‘Saccaü bhagavà’ vigarahi buddho bhagavà
“ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõãyaü, kathaü hi nàma tvaü moghapurisa hatthena
upakkamitvà asuciü mocessasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena
viràgàya dhammo desito no saràgàya, visa¤¤ogàya dhammo desito no
sa¤¤ogàya, anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya. Tattha nàma tvaü
moghapurisa mayà viràgàya dhamme desite saràgàya cetessasi. Visa¤¤egàya
dhamme desite sa¤¤ogàya cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya
cetessasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo
desito, madanimmadanàya, pipàsavinayàya, àlayasamugghàtàya,
vaññåpacchedàya, taõhakkhayàya, viràgàya, nirodhàya, nibbàõàya dhammo
desito. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena kàmànaü pahànaü akkhàtaü,
kàmasa¤¤ànaü pari¤¤à akkhàtà, kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto,
kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto, kàmaparilàhànaü våpasamo akkhàto.
Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya.
Atha khvetaü moghapurisa appasannàna¤ceva appasàdàya pasannàna¤ca
ekaccànaü a¤¤athattàyà”ti.

[BJT Page 260] [\x 260/]

6. Atha kho
bhagavà àyasmantaü [PTS Page 112] [\q 112/] seyyasakaü anekapariyàyena
vigarahitvà dubharatàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha:

“Sa¤cetanikà sukkavisaññhi-1. Saïghàdiseso” ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Pañhamapa¤¤atti. )

7. Tena kho
pana samayena bhikkhå paõitàni bhojanàni bhu¤jitvà muññhassatã
asampajànà niddaü okkamanti. Tesaü muññhassatãnaü asampajànànaü niddaü
okkamantànaü supinantena asuci muccati. Tesaü kukkuccaü ahosi:
“bhagavatà sikkhàpadaü pa¤¤attaü sa¤cetanikà sukkavisaññhi
saïghàdiseso”ti. ‘Ambhàka¤ca supinantena asuci muccati. Atthi cettha
cetanà labbhà”ti. “Kacci nå kho mayaü saïghàdisesaü àpattiü àpannà”ti.
Bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Atthesà bhikkhave cetanà, sà ca kho
abbohàrikà”ti. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Sa¤cetanikà sukkavisaññhi a¤¤atra supinantà sïghàdiseso”ti.

(Dutiyapa¤¤atti. )

8. Sa¤cetanikà’ti jànanto sa¤jànanto cecca abhivitaritvà vãtikkamo.

Sukkanti dasasukkàni: nãlaü pãtaü lohitakaü odàtaü takkavaõõaü dakavaõõaü telavaõõaü khãravaõõaü dadhivaõõaü sappivaõõaü.

Visaññhãti ñhànato càvanaü vuccati visaññhiti.

A¤¤atra supinantà’ti ñhapetvà supinantaü.

Saïghàdiseso’ti
saïgho’va tassà àpattiyà parivàsaü deti, målàya pañikkassati, mànattaü
deti, abbheti. Na sambahålà na ekapuggalo. Tena vuccati saïghàdiseso’ti.
Tasse’va àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü. Tena’pi vuccati
saïghàdiseso’ti.

9.
Ajjhattaråpe moceti, bahiddhàråpe moceti, ajjhattabahiddhàråpe moceti,
àkàse kañiü kampento moceti, ràgupatthamhe moceti, vaccåpatthamhe
moceti, passàvåpatthamhe moceti, vàtupatthamhe moceti,
uccàliïgapàõakadaññhåpatthambhe moceti, àrogyatthàya moceti, sukhatthàya
moceti, bhesajjatthàya moceti, dànatthàya moceti, [PTS Page 113] [\q
113/] pu¤¤atthàya moceti, ya¤¤atthàya moceti, saggatthàya moceti,
bãjatthàya moceti, vãmaüsatthàya moceti, davatthàya moceti, nãlaü
moceti, pãtakaü moceti, lohitakaü moceti, odàtaü moceti, takkavaõõaü
moceti, dakavaõõaü moceti, telavaõõaü moceti, khãravaõõaü moceti,
dadhivaõõaü moceti, sappivaõõaü moceti.

1. Sukkavissaññhi; machasaü

[BJT Page 262] [\x 262/]

10. Ajjhattaråpe’ti ajjhattaü upàdinne råpe.

Bahiddhàråpe’ti bahiddhà upàdinne và anupàdinne và.

Ajjhattabahiddhàråpe’ti tadubhaye

âkàse kañiü kampenno’ti àkàse vàyamantassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Ràgupatthambhe’ti ràgena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Vaccåpatthambhe’ti vaccena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Passàvåpatthambhe’ti passàvena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Vàtupatthambhe’ti vàtena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Uccàliïgapàõakadaññhåpatthambhe’ti uccàliïgapàõakadaññhena aïgajàtaü kammanãyaü hoti. ârogyatthàyà’ti àrogo bhavissàmi;

Sukhatthàyà’ti sukhaü vedanaü uppàdessàmi;

Bhesajjatthàyà’ti bhesajjaü bhavissati;

Dànatthàyà’ti dànaü dassàmi;

Pu¤¤atthàyà’ti pu¤¤aü bhavissati;

Ya¤¤atthàyà’ti ya¤¤aü yajissàmi;

Saggatthàyà’ti saggaü gamissàmi;

Bãjatthàyà’ti bãjaü bhavissati;

Vãmaüsatthàyà’ti nãlaü bhavissati -pe- sappivaõõaü bhavissati;

Davatthàyà’ti bióóàdhippàyo.

11. Ajjhattaråpe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdi sesassa.

Bahiddhàråpe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ajjhattabahiddhàråpe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

âkàse kañiü kampento ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ràgupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 264] [\x 264/]

Vaccåpatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Passàvupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Vàtupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Uccàliïgapàõakadaññhupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

12. ârogyatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Sukhatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Bhesajjatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dànatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Pu¤¤atthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ya¤¤atthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Saggatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Bãjatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Vãmaüsatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Davatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

13. Nãlaü
ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pãtakaü -pe-
lohitataü -pe- odàtaü -pe- takkavaõõaü -pedakavaõõaü -pe- telavaõõaü
-pe- khãravaõõaü -pedadhivaõõaü -pesappivaõõaü ceteti upakkamati
muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[PTS Page 114] [\q 114/]

Suddhikaü niññhitaü

14.
ârogyattha¤ca sukhattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. ârogyattha¤ca bhesajjattha¤ca -pe-àrogattha¤ca
dànattha¤ca -pe-àrogyattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe-àrogyattha¤ca
ya¤¤attha¤ca -pe- àrogyattha¤ca saggattha¤ca -pe- àrogyattha¤ca
bãjattha¤ca -pe-àrogyattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe- àrogyattha¤ca
davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa khaõóacakkaü niññhitaü

[BJT Page 266] [\x 266/]

15.
Sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Sukhattha¤ca dànattha¤ca -pe- sukhattha¤ca pu¤¤attha¤ca
-pe- sukhattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe-sukhattha¤ca saggattha¤ca
-pe-sukhattha¤ca bãjattha¤ca -pe- sukhattha¤ca vãmaüsattha¤ca
-pe-sukhattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Sukhattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

16.
Bhesajjattha¤ca dànattha¤ca -pe- bhesajjattha¤ca pu¤¤attha¤ca
-pe-bhesajjattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- bhesajjattha¤ca saggattha¤ca
-pe-bhesajjattha¤ca bãjattha¤ca -pe- bhesajjattha¤ca vãmaüsattha¤ca
-pe-bhesajjattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati, muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Bhesajjattha¤ca àrogyattha¤ca -pe-bhesajjattha¤ca
sukhattha¤ca ceteti, upakkamati, muccati àpatti saïghàdisesassa.

17.
Dànattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe- dànattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe-dànattha¤ca
saggattha¤ca -pe- dànattha¤ca bãjattha¤ca -pe-dànattha¤ca vãmaüsattha¤ca
-pe- dànattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Dànattha¤ca àrogyattha¤ca -pe-dànattha¤ca sukhattha¤ca
-pe- dànattha¤ca bhesajjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa.

18.
Pu¤¤attha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca saggattha¤ca
-pe-pu¤¤attha¤ca bãjatta¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca vãmaüsattha¤ca
-pe-pu¤¤attha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Pu¤¤attha¤ca àrogyattha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca
sukhattha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca bhesajjattha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca
dànattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

19.
Ya¤¤attha¤ca saggattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca bãjattha¤ca -pe-ya¤¤attha¤ca
vãmaüsattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa. Ya¤¤attha¤ca àrogyattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca
sukhattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca bhesajjattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca
dànattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca pu¤¤attha¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

20.
Saggattha¤ca bãjattha¤ca -pe- saggattha -pe- saggattha¤ca -pe-
saggattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Saggattha¤ca -pe- àrogyattha¤ca -pe-saggattha¤ca
sukhattha¤ca -pe- saggattha¤ca bhesajjattha¤ca -pesaggattha¤ca
dànattha¤ca -pe-saggattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pesaggattha¤ca ya¤¤attha¤ca
ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 268] [\x 268/]

21.
Bãjattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe- bãjattha¤ca davattha¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Bãjattha¤ca àrogyattha¤ca
-pe- bãjattha¤ca sukhattha¤ca -pe-bãjattha¤ca bhesajjattha¤ca
-pe-bãjattha¤ca dànattha¤ca -pe- bãjattha¤ca pu¤¤attha¤ca
-pe-bãjattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- bãjattha¤ca saggattha¤ca ceteti
upakkamati, muccati, àpatti saïghàdisesassa.

22.
Vãmaüsattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Vãmaüsattha¤ca àrogyattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca
sukhattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca bhesajjattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca
dànattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe-vãmaüsattha¤ca
ya¤¤attha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca saggattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca
bãjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

23.
Davattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Dvattha¤ca sukhattha¤ca -pe- dvattha¤ca
bhesajjattha¤ca, -pe- dvattha¤ca dànattha¤ca, -pe-dvattha¤ca
pu¤¤attha¤ca, -pe-dvattha¤ca ya¤¤attha¤ca, dvattha¤ca saggattha¤ca,
-pe-dvattha¤ca bãjattha¤ca, -pe- dvattha¤ca vãmaüsattha¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa baddhacakkaü.

Saïkhittaü

Ekamålakassa cakkapeyyàlaü niññhitaü.

24.
ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa. -Pe- àrogyattha¤ca sukhattha¤ca davattha¤ca
ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa khaõóacakkaü niññhitaü.

25.
Sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca dànattha¤ca ceteti upakkamati muccati
àpatti saïghàdisesassa. -Pe- sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca davattha¤ca
ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sukhattha¤ca
bhesajjattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa.

Dumålakassa baddhacakkaü.

Saïkhittaü.

[BJT Page 270] [\x 270/]

26.
Vãmaüsattha¤ca davattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati
àpatti saïghàdisesassa. -Pe- vãmaüsattha¤ca davattha¤ca sukhattha¤ca
-pe- vãmaüsattha¤ca davattha¤ca bãjattha¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakaü niññhitaü.

27. Timålakampi catumålakampi pa¤camålakampi chamålakampi sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi evameva vitthàretabbaü.

Idaü sabbamålakaü:

28.
ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca dànattha¤ca pu¤¤attha¤ca
ya¤¤attha¤ca saggattha¤ca bãjattha¤ca vãmaüsattha¤ca davattha¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Sabbamålakaü niññhitaü.

Cakkapeyyàlaü niññhitaü.

29. Nãla¤ca
pãtaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Nãla¤ca
lohitaka¤ca -pe- nãla¤ca odàta¤ca -pe-nãla¤ca takkavaõõa¤ca -pe- nãla¤ca
dakavaõõa¤ca, -pe-nãla¤ca telavaõõa¤ca, -pe- nãla¤ca khãravaõõa¤ca,
-pe- nãla¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- nãla¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati
muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa khaõóacakkaü.

30. Pãtaka¤ca
lohitaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pãtaka¤ca
odàta¤ca -pe- pãtaka¤ca takkavaõõa¤ca -pe-pãtaka¤ca dakavaõõa¤ca, -pe-
pãtaka¤ca telavaõõa¤ca, -pe-pãtaka¤ca khãravaõõa¤ca, -pe- pãtaka¤ca
dadhivaõõa¤ca, -pe-pãtaka¤ca sappãvaõõa¤ca pãtaka¤ca nãla¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa baddhacakkaü.

[BJT Page 272] [\x 272/]

31.
Lohitaka¤ca odàta¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Lohitaka¤ca takkavaõõa¤ca -pe- lohitaka¤ca dakavaõõa¤ca, -pe-
lohitaka¤ca telavaõõa¤ca, -pe- lohitaka¤ca khãravaõõa¤ca, -pe-
lohitaka¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- lohitaka¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

32. Odàta¤ca
takkavaõõa¤ca -pe- odàta¤ca dakavaõõa¤ca, -pe-odàta¤ca telavaõõa¤ca,
-pe- odàta¤ca khãravaõõa¤ca, -pe-odàta¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- odàta¤ca
sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Odàta¤ca nãla¤ca -pe-odàta¤ca pãtaka¤ca -pe-odàta¤ca lohitaka¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

33.
Takkavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- takkavaõõa¤ca telavaõõa¤ca, -pe-
takkavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca, -pe- takkavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca,
-pe-takkavaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Takkavaõõa¤ca nãla¤ca -pe- takkavaõõa¤ca pãtaka¤ca
-pe-takkavaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- takkavaõõa¤ca odàta¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

34.
Dakavaõõa¤ca telavaõõa¤ca, -pe- dakavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca,
-pe-dakavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- dakavaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dakavaõõa¤ca nãla¤ca
-pe-dakavaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe-dakavaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe-dakavaõõa¤ca
odàta¤ca -pe-dakavaõõa¤ca takkavaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

35.
Telavaõõa¤ca, khiravaõõa¤ca, -pe-telavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca,
-pe-telavaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Telavaõõa¤ca nãla¤ca -pe- telavaõõa¤ca pãtaka¤ca
-pe-telavaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- telavaõõa¤ca odàta¤ca -pe-telavaõõa¤ca
takkavaõõa¤ca -pe- telavaõõa¤ca dakavaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

36.
Khiravaõõa¤ca, dadhivaõõa¤ca, -pe- khãravaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Khãravaõõa¤ca nãlaka¤ca
-pe-khãravaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe-khãravaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe-
khãravaõõa¤ca odàta¤ca -pe- khãravaõõa¤ca takkavaõõa¤ca
-pe-khãravaõõa¤ca dakavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca telavaõõa¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 274] [\x 274/]

37.
Dadhivaõõa¤ca, sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Dadhivaõõa¤ca nãlaka¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca pãtaka¤ca
-pe- dadhivaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca odàta¤ca
-pe-dadhivaõõa¤ca takkavaõõa¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca takkavaõõa¤ca
dadhivaõõa¤ca telavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca khãravaõõa¤ca ceteti upakkamati
muccati, àpatti saïghàdisesassa.

38.
Sappãvaõõaü ca nãlaü ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Sappivaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe- sappivaõõa¤ca lohitaka¤ca
-pe- sappivaõõa¤ca odàta¤ca -pe-sappivaõõa¤ca takkavaõõa¤ca -pe-
sappivaõõa¤ca dakavaõõa¤ca sappivaõõa¤ca telavaõõa¤ca sappivaõõa¤ca
khãravaõõa¤ca sappivaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa baddhacakkaü niññhitaü.

39. Nãla¤ca
pãtaka¤ca lohita¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Nãla¤ca pãtaka¤ca odàtaka¤ca -pe- nãla¤ca pãtaka¤ca sappivaõõa¤ca ceteti
upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa khaõóacakkaü.

40. Pãtaka¤ca
lohita¤ca odàta¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.
-Pe- pãtaka¤ca lohitaka¤ca sappivaõõa¤ca -pe-pãtaka¤ca lohitaka¤ca
nãlaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa
baddhacakkaü. 41. Dadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca nãla¤ca ceteti upakkamati
muccati, àpatti saïghàdisesassa. -Pedadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca
khãravaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakaü
niññhitaü 42. Timålakampi catumålakampi pa¤camålakampi chamålakampi
sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi evameva vitthàretabbaü.

[BJT Page 276] [\x 276/]

Idaü sabbamålakaü:

43. Nãla¤ca
pãtaka¤ca lohitaka¤ca odàta¤ca takkavaõõa¤ca dakavaõõa¤ca telavaõõa¤ca
khãravaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa.

Sabbamålakaü niññhitaü

44.
ârogyattha¤ca nãla¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.
ârogyattha¤ca sukhattha¤ca nãla¤ca pãtaka¤ca ceteti upakkamati muccati,
àpatti saïghàdisesassa. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca
nãla¤ca pãtaka¤ca lohitaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa. -Pe- sappivaõõaü ceteti upakkamati muccati, àpatti
saïghàdisesassa.

Ubhatovaóóhakaü evameva [PTS Page 115] [\q 115/] netabbaü-1.

45.
ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca dànattha¤ca pu¤¤attha¤ca
ya¤¤attha¤ca saggattha¤ca bãjattha¤ca vãmaüsattha¤ca davattha¤ca nãla¤ca
pãtaka¤ca lohitaka¤ca odàtaka¤ca takkavaõõa¤ca dakavaõõa¤ca
telavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca ceteti upakkamati
muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Missakacakkaü niññhitaü

46. Nãlaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, pãtakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Nãlaü mocessàmiti ceteti upakkamati lohitakaü -pe- odàtaü -pe-
takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe-
dadhivaõõaü -pe-sappivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü niññhitaü

47. Pãtakaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, lohitakaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Pãtakaü mocessàmiti ceteti upakkamati odàtaü -pe-
takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe-khãravaõõaü -pe-
dadhivaõõaü -pe-sappivaõõaü -pe- nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü

Målaü saïkhittaü

1. Vaóóhetabbaü. Machasa.

[BJT Page 278] [\x 278/]

48.
Sappivaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, nãlaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Sappivaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati pãtakaü -pe-
lohitakaü -pe- odàtaü -petakkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe- telavaõõaü
-pekhãravaõõaü -pe-dadhivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Kucchicakkaü niññhitaü

49. Pãtakaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Lohitakaü -pe- odàtaü -petakkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe-telavaõõaü
-pe-khãravaõõaü -pe-dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü mocessàmãti ceteti
upakkamati nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Pãññhicakkassa pañhamaü gamanaü niññhitaü

50. Lohitakaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, pãtakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe-
khãravaõõaü-pe- dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe- nãlaü mocessàmãti
ceteti upakkamati pãtakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa dutiyaü gamanaü niññhitaü

51. Odàtaü
mocessàmiti ceteti upakkamati lohitakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.
Takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü
-pe-dadhivaõõaü -pe-sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe- pãtakaü mocessàmiti
ceteti upakkamati. Lohitakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa tatiyaü gamanaü niññhitaü

52.
Takkavaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati odàtaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe-
dadhivannaü -pe-sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, odàtaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa catutthaü gamanaü niññhitaü

[BJT Page 280] [\x 280/]

53. Dakavaõõaü
mocessàmiti ceteti upakkamati, takkavaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü -pe-
sappivaõõaü -pe-nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü -pe-odàtaü mocessàmiti
ceteti upakkamati, takkavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa pa¤camaü gamanaü niññhitaü.

54. Telavaõõaü
mocessàmiti ceteti upakkamati, dakavaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe-
nãlaü -pe-pãtakaü -pe- lohitakaü -pe- odàtaü -pe-takkavaõõaü mocessàmãti
ceteti upakkamati, dakavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa chaññhaü gamanaü niññhitaü

55.
Khãravaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati, telavaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe- pãtakaü
-pe-lohitakaü -pe- odàtaü -pe-takkavaõõaü -pe-dakavaõõaü mocessàmãti
ceteti upakkamati telavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa sattamaü gamanaü niññhitaü.

56.
Dadhivaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, khãravaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe-pãtakaü -pe-lohitakaü
-pe-odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe-telavaõõaü mocessàmãti
ceteti upakkamati, khãravaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa aññhamaü gamanaü niññhitaü.

57.
Sappivaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati dadhivaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü -pe-odàtaü
-pe-takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe-khãravaõõaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, dadhivaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa navamaü gamanaü niññhitaü

[BJT Page 282] [\x 282/]

58. Nãlaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, sappivaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa. Pãtakaü -pe- lohitakaü -pe- odàtaü -pe- takkavaõõaü
-pe-dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe-khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü
mocessàmãti ceteti upakkamati, sappivaõõaü muccati, àpatti
saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa dasamaü gamanaü niññhitaü piññhicakkaü niññhitaü

59. [PTS Page 116] [\q 116/] ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa;

Ceteti upakkamati na muccati, àpatti thullaccayassa;

Ceteti na upakkamati na muccati, anàpatti;

Ceteti na upakkamati na muccati, anàpatti;

Na ceteti upakkamati muccati, anàpatti;

Na ceteti upakkamati na muccati, anàpatti;

Na ceteti na upakkamati muccati, anàpatti;

Na ceteti na upakkamati na muccati anàpatti.

60. Anàpatti supinantena, na mocanàdhippàyassa, ummattakassa khittacittassa, vedanaññassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu.

Uddànagàthà.

Supino uccàrapassàvo vitakkuõhodakena ca

Bhesajjaü kaõóuvaü maggo vatthijantàgharaü -1. æru.

Sàmaõero ca sutto ca åru muññhinà pãëayi

âkàse thamhaü nijjhàyi jiddaü kaññhena ghaññayã.

Sote uda¤jalaü dhàvaü pupphàvaliyapokkharaü

Vàlikà kaddamusseko sayanaïguññhakena càti.

1. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno supinantena asuci mucci. Tassa
kukkuccaü ahosi: kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno’ti. Atha
kho so bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- “anàpatti bhikkhu
supinantena”ti. (1)

1. Jantàgharåpakkamo - machasaü

[BJT Page 284] [\x 284/]

2. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno uccàraü karontassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- bhagavato etamatthaü àrocesi. “Ki¤citto tvaü
bhikkhå”ti. “Nàhaü bhagavà mocanàdhippàyo”ti. “Anàpatti bhikkhu na
mocanàdhippàyassà”ti. (2)

3. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno passàvaü karontassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti. (3)

4. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno passàvaü kàmavitakkaü vitakkentassa
asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
vitakkentassà”ti. (4)

5. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno uõhodakena nahàyantassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”ki¤citto tvaü bhikkhå”ti. “Nàhaü bhagavà
mocanàdhippàyo”ti. “Anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti. (5)

6. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa uõhodakena
nahàyantassa asuci mucci. Tassa [PTS Page 117] [\q 117/] kukkuccaü ahosi
-pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti. (6)

7. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa uõhodakena
nahàyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà”ti. (7)

8. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno aïgajàte vaõo hoti, bhesajjena
àlimpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
na mocanàdhippàyassà”ti. (8)

9. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno aïgajàte vaõo hoti, -1.
Mocanàdhippàyassa bhesajjena àlimpentassa asuci mucci -pe- asuci na
mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa;
àpatti thullaccayassà”ti. (9-10)

10. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno aõóaü kaõóåvantassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti.
(11)

11. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhåno mocanàdhippàyassa aõóaü
kaõóåvantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti.
(12-13)

12. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno maggaü gacchantassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti.
(14)

1. Tassa mocanàdhippàyassa - syà.

[BJT Page 286] [\x 286/]

13. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa maggaü
gacchantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (15-16)

14. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno vatthiü gahetvà passàvaü karontassa
asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na
mocanàdhippàyassà”ti. (17)

15. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa vatthiü gahetvà
passàvaü karontassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisessa; àpatti thullaccayassà”ti.
(18-19)

16. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno jantàghare udaravaññiü tàpentassa
asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na
mocanàdhippàyassà”ti. (20)

17. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa jantàghare
udaravaññiü tàpentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü
ahosi. -Pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti.
(21-22)

18. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno jantàghare upajjhàyassa
piññhiparikammaü karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti. (23)

19. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa jantàghare
upajjhàyassa piññhiparikammaü karontassa asuci mucci -pe-asuci na mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti
thullaccayassàti. (24-25)

20. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno åruü ghaññàyassa pentassa asuci
mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na
mocanàdhippàyassà”ti. (26)

21. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa åruü
ghaññàpentassa asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti thullaccayassà”ti. (27-28)

22. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu mocanàdhippàyo a¤¤ataraü sàmaõeraü
etadavoca: “ehi me tvaü àvuso sàmaõera aïgajàtaü gaõhàhã”ti so tassa
aïgajàtaü aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti. (29)

23. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu suttassa sàmaõerassa aïgajàtaü aggahesi,
tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü [PTS Page 118] [\q 118/] ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà”ti. (30)

[BJT Page 288] [\x 288/]

24. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa uruhi aïgajàtaü
pãëentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti thullaccayassà”ti. (31-32)

25. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa muññhinà aïgajàtaü
piëentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti thullaccayassà”ti. (33-34)

26. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa àkàse kañiü
kampentassa asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (35-36)

27. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno kàyaü thambhentassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti.
(37)

28. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa kàyaü
thambhentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (38-39)

29. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto màtugàmassa aïgajàtaü
upanijjhàyi. Tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhu saïghàdisesassa. Na ca bhikkhave sàrattena màtugàmassa aïgajàtaü
upanijjhàyitabbaü, yo upanijjhàyeyya, àpatti dukkañassà”ti. (40)

30. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa tàlacchiddaü
aïgajàtaü pavesantassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe-” anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti.
(41-42)

31. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa kaññhena aïgajàtaü
ghaññentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-” anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti.
(43-44)

32. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno pañisote nhàyantassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti.
(45)

33. Te kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa pañisote
nahàyantassa-1. Asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (46-47)

1. Nahàyantassa - sãmu.

[BJT Page 290] [\x 290/]

34. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno uda¤jalaü kãëantassa asuci mucci.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà” (48)

35. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhipàyassa uda¤jalaü
kãëantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (49-50)

36. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno udake dhàvantassa asuci mucci. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà “ti. (51)

37. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa udake dhàvantassa
asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (52-53)

38. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno pupphàvaliyaü kãëantassa asuci
mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu na
mocanàdhippàyassà”ti. (54)

39. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa pupphàvaliyaü
kãëantassa asuci mucci. -Pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (55-56)

40. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno pokkharavane dhàvantassa asuci
mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
namocanàdhippàyassà”ti. (57)

41. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa pokkharavane
dhàvantassa asuci mucci. -Pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (58-59)

42. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhipàyassa vàlikaü aïgajàtaü
pavesentassa-1. Asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (60-61)

43. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa kaddamaü aïgajàtaü
pavesentassa-1. Asuci mucci -pe- asuci na [PTS Page 119] [\q 119/]
mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa;
àpatti thullaccayassà”ti. (62-63)

44. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno namocanàdhippàyassa udakena
aïgajàtaü osi¤cantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhu na mocanàdhippàyassà”ti. (64)

1. Pavesantassa - sã mu.

[BJT Page 292] [\x 292/]

45. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa udakena aïgajàtaü
osi¤cantassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa àpatti thullaccayassà”ti. (65-66)

46. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa sayane aïgajàtaü
ghaññentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà”ti. (67-68)

47. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa aïguññhena
aïgajàtaü ghaññentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü
ahosi: ‘kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno’ti. Bhagavato
etamatthaü àrocesi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
thullaccayassà”ti. (69-70)

Sukkavisaññhisikkhàpadaü niññhitaü.


4 ix>dosfii oy;2k

wdhqIau;aks” fuz f;fdosfYi Ou!fhda
m1ldYhg meusfK;a’


3  ix>dossfiih

3
*3( ta ld,fhys Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia iej;a kqjr wfkamsZvq uy
isgdKka jsiska lrjd ms


” wej;a fihHilfhks” kqU l2ula fyhska *4( lDIjqfjyso$ rZMjQfjyso$ ÈrAjK!
jQfjyso$ yg.;a mZvqjka meyh we;sjQfjyso$ b,amS .sh kyr je,ska  hqla;jQ
YrSrh we;af;yso$ *5( wdhqIau;a fihHilfhks” kqU l2ula fyhska wkNsr;j
n1yauphH!dj mqrkafkyso$ ” weje;aks” tfiahhs ” lSfhah’ wdhqIau;a fihHil
ia:jsrfhks” tfia kuz we;s;dla wkqNj lrj” we;s;dla mdkh lrj” we;s;dla
iakdkh lrj” we;s;dla wkqNj fldg” we;s;dla mdkh fldg” we;s;dla iakdkh
fldg” huz lf,l ;g wNsr;shla *jsiqreK is;la ( we;sjkafkao f;dmf.a is;
rd.fhka uZvkd ,oafoao” tl,ays w;ska l1shd fldg Y2la, fudapkh lrj’

[\ 146 /]                                                                          (a) 10
” weje;aks” lsfulao$ tfia lsrSu iqÈiqo$ ” ” weje;aks” tfiah” uu o tfia lrus’”


tl,ays jkdys wdhqIaui;a fihHil ia:jsr f;fuz  we;s;dla wkqNj flf


” weje;a fihHil ia:jsrfhks” Tn uSg fmr *fuys 3 *4(( ta Tn oeka jkdys
jK!fhkao” mskd.sh bÌrkaf.kao”m1ikakjQ uqyqKskao” m1ikakjQ Yrsr jK!fhkao
hqla;h’ weje;a jQ fihHil ia:jsrfhks” lsfulao$ Tn fnfy;la lrkafkyso$ ” ”
wdhqIau;2ks” uu fnfy;la fkdlrus’ tf;lÈ jqj;a uu we;s;dla wkqNj
lrus’we;s;dla mdkh lrus’ we;s;dla iakdkh lrus’ we;s;dla wkqNj fldg”
we;s;dla mdkh fldg” we;s;dla iakdkh fldg” huzlf,l ug jsiqreKq is;la
we;sjQfhys kuz rd.fhka is; uev .kS kuz tl,ays w;ska l1shd fldg Y2la,
fudapkh lrushhs ‘” lSfhah’


” lsfulao” wdhqIau;a fihHil ia:jsrfhks” kqU huz w;lska Y1oaOdfjka fok
,o foh wkqNj lrkafkysh’ ta wkskau l1shd fldg Y2la, fudapkh lrkafkyso $” ”
weje;aks” tfiahhs’” lSfhah’w,afmapzP jQ huznÌ NsCIqka jykafia,d fj;ao
Wkajykafia,d flfia kuz wdhqIau;a fihHil

[\q147 /]
ia:jsrhka jykafia w;ska l1shd
fldg Y2la, fudapkh lrkafkaoehs fodia lSjdyqh’ fkdi;2g m1ldY
l


*3( tl,ays ta NsCIqka jykafia,d wdhqIau;a fihHil ia:jsrhkag fkdfhla
mrsoafoka .rAyd fldg fuz ldrKh Nd.Hj;2ka jykafiag ie<
lhd /ialrjd wdhqIau;a fihHil ia:jsrhka jspdf


blans;s Nd.Hj;2ka jykafia fihHilhkag fkdfhla l1ufhka .ryd” *fuys 4″ 54
*3( *4( fhdokak( ” msglrk fpz;kd we;s Y2la, fudapkh lsrSfuka
ix>dosfiai wdm;a;sh fjzhhs” Nd.Hj;2ka jykafia fufiao NsCIqkag fuz
YsCIdmoh meKjQfial’

[\q 148 /]


tl,ays jkdys NsCIQka jykafia,d m1KS; fNdack wkqNj fldg uq,djQ isysfhka
yd m1{dfjka f;drj kskaog nei .ks;a’uq,djQ isyssh  we;s m1{dfjka f;drj 
kskaog nei.;a;djQ Tjqkag isysfkka Y2la, msgfjhs’Tjqkag ielhla we;sjsh’ ”
fpz;kd iys; Y2la, fudapkh lsrSfuka  ix>dosfiai weje; jkafkahhs”
Nd.Hj;2ka jykafia jsiska YsCIdmohla mKjk ,oafoah’wmgo isysfkka Y2la,
fudapkh fjhs’ fuys fpz;kd ,enSula we;af;ao$ lsfulao$ wms ix>dosfiai
weje;g meusKsfhaoehs”lshdhs’Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie<
ldosfiai weje;a fjhs’”


“fpz;kdj we;af;a ” hkq okafka” jsfYaIfhkau okafka l1shd fldg
mylsrSuhs'’Y2la,’ hkq oi Y2l1fhdaahs’ tkuz ks,a mdgjQo” ly mdgjQo” f,a
mdgjQo” iqÈ mdgjQo”.sf;,a mdgjQo” osh jeksjQo”f;,a jeks jQo” lsrs jeks
jQo” oOs jeksjQo” fjZvre jeksjQo hkq oi Y2l1fhdahs’” fm,Su” hkq
ia:dkfhka my lsrsuhs’ “w[a[;1 iqmskka;d ” hkq isysfkka yer hkqhs’”
ix>dosfiai fjz ” hkq *4( ix> f;fuzu ta weje;g msrsfjia fohs’ueo
Nd.fhys udk;a fohs’wjidk Nd.fhys wnzndykh lrhs’ ta wF:!fhys fndfyda
fkdjQo tl mqoa.,fhla fkdjQo ix>hd iys;j ldosfiai
kuzfjz’ta weje;a iuQyhg fuz kuls’thskao ix>dosfiai lshk,oS’

3= 
;udf.a w;a wdoS rEmfhys” msg;ays jQ” w;a wdoS rEmfhys ;udf.a fyda msg
whf.a hk fohdldr rEmfhys wyfiys Wl2, fi,jSfuka fudapkh flfrAo”*fuys my; 
olajk jpk w.g ” fudapk flfrA” fhdod .; hq;2hs’ (

[\q 149 /]
rd.h Wojq jSfuka+Y2l1 Wojq
jSfuka+uQ;1 jevsjQ l,ays+jd;h Wmka l,ays+o

33 
‘ ;ud flfrys rEmfhys ‘ hkq ;DIaKdosh jsiska ;udf.ahhs .kakd ,o rEmfhys
fjz’ “msg;ays jQ rEmfhys”hkq msg;ays jQ ;DIaKdosh jsisska .kakd ,o fyda
fkd.kakd ,o rEmfhys fjz’” ;ud ;2< fyda msg; rEmfhys” hkq ta foflysu
fjz’ “wdldYfhys Wl2, fid,jkafka ” hkq wdldYfhys jEhuz lrkakyqf.a ,sx.h
l1shdjg fhd.H fjhs’* fuz jdlH w.g ” ,sx.h l1shdjg fhd.H fjhs”fhdokak’ (
‘rd.fhka Wojq jSfuka’ hkq rd.fhka mSvs; jQjyqf.a+ ‘Y2la, Wojz jQl,ays’
hkq jrApia j,ska mSvs; jQjyqf.a+’uq;1 msreKq l,ays ‘ hkq uq;1 u, j,ska
nr jQ l,ays + ‘jd;fhka ;o jQ l,aysss ‘hkq jd;fhka mSvs; jQjyqf.a +’
o

34    ;udf.a rEmfhys is;hso” l1shd flfrAo” msg flfrAo ix>dosfiai wej; fjz’msg; rEmfhys is;hso

[\q 150 /]
l1shd flfrAo” msg flfrAo”
ix>dosfiai weje;a fjz’;ukaf.a fyda msg;ays jq rEmfhys * fuz jdlH w.g ”
fpz;kd iys; jQfha Wml1u flfrAo” fudapkh flfrAo” ix>dosfiai weje;a
fjz “‘( wyfiys Wl2, fi,jsfu;a + rd.fhka Wojq jSfuka +wiqps nrjSfuka uq;1
nrjSfuka+jd;h ;ojSfuka+odosfiai weje;a fjz’

3+*
fuys 3+38 fPAoj, jdlH w.g ” fpz;kd iys; jQfha Wml1u flfrAo” fudapkh
flfrAo ix>dosfiai weje;a fjz” fhosh hq;2hs ( ksfrda.S nejzo iem
msKsio+ ksfrda.S nejzo fnfy;ao msKsi+ksfrda.S nejzo msxo msKsio+ksfrda.S
nejzo hd.o msKsi+ksfrda.S nejzo iaj.!ho msKsi+ ksfrda.S nejzo nSco
msKsi+ksfrda.S nejzo jSuxikho msKsi+ ksfrda.S nejzo w,xldrho msKsi
* tluQ,l LKav plalh ksus’(


4  iemo fnfy;ao
msKsi+iemo odkho msKsi+iemo msxo msKsi+iemo hd.o msKsi+iemo iaj.!ho
msKsi+iemo nSco msKsi+iemo mrSCIdlsrSuo msKsi+iemo w,xldrho msKsi+iemo
ksfrda.S nejzo msKsi
* tluQ,l noaO plalh ixfCImfhks’(


[\q 151 /]


w,xldrho ksfrda.S nejzo msKsi+fp;kd iys;j w,xldrho iemo msKsi+w,xldrho
fnfy;ao msKsi+w,xldrho oSuo msKsi+w,xldrho hd.o msKsi+w,xldrho iaj.!ho
msKsi+w,xldrho nSco msKsi+w,xldrho mrSCId lsrSuo msKsi+
* tluQ,l plal fmhHd,h ksus’ (


6  ksfrda.S nejzo iemo fnfy;ao msKsi+ ksfrda.S nejzo iemo w,xldrho msKsi+ *oajs uQ,l LKav plalh ksus’(


7  iemo fnfy;ao odko msKsi+iemo fnfy;ao w,xldrho msKsi+iemo fnfy;ao ksfrda.S nejzo msKsi+ *ÈuQ,l LKav plal ixfCImfhks’ (

8  jsuiSuo ksfrda.S nejzo w,xldrho msKsi+jsuiSuo w,xldrho iemo msKsi+jsuiSuo w,xldrho nSco msKsi+ *oajs uQ,lh ksus’(


   ;1suQ,slho” p;2uQ,slho” mxpuq,slho” IgzuQ,slho” i;a;uQ,slho” wgla jQ
uq,slho” kjhla jQ uq,slho”fufia jsialr l< hq;2hs’

9  ksfrda.S nejzo” iemo” fnfy;ao” oSuo” msxo” hd.o” iajrA.ho” nSco” jSuxikho ieriSuo msKsi+ *inznuQ,l plal fmhHd,h ksus’(


0  kS, jrAK nejz
ne,Suo lyjka nejz ne,Suo msKsi+kS, jrAK nejz ne,Suo f,fyjka nejz ne,Suo
msKsi+kS, jrAK nejz ne,Suo iqÈ jka nejz ne,Suo msKsi+kS, jrAK nejz
ne,Suo .sf;,a jka nejz ne,Suo msKsi+kS, jrAK nejz ne,Suo osh jka nejz
ne,Suo msKsi+kS, jrAK nejz

[\q 152 /]
ne,Suo f;,a jka nejz ne,Suo
msKsi+kS, jrAK nejz ne,Suo lsrs jka nejz ne,Suo msKsi+kS, jrAK nejz
ne,Suo oS jka nejz ne,Suo msKsi+kS, jrAK nejz ne,Suo fjZvre jka nejz
ne,Suo msKsi+

*tluQ,l LKav plalh ksus’(


-  ly jka nejz ne,Suo
f,fy jka nejz ne,Suo msKsi+ly jkanejz ne,Suo iqÈ jka nejz ne,Suo
msKsi+ly jka nejz ne,Suo .sf;,a jka nejz ne,Suo msKsi+ly jka nejz ne,Suo
osh jka nejz ne,Suo msKsi +lyjka nejz ne,Suo f;,ajka nejz ne,Suo
msKsi+ly jka nejzne,Suo lsrsjka nejz ne,Suo msKsi +lyjka nejz ne,Suo
oSjka nejz ne,Suo msKsi +ly jka nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo msKsi
+lyjka nejz ne,Suo kS,jK! jka nejz ne,Suo msKsi+
*taluQ,l noaO pl1h ksus’(

uQ,h ixfCImfhks”

3=  fjZvre jka nejz
ne,Suo kS,jK! nejz ne,Suo msKsi+fjZvre jka nejz ne,Suo ly jka nejz
ne,Suo msKsi+fjZvre jka nejz ne,Suo f,fy jka nejz ne,Suo msKsi+fjZvre
jka nejz ne,Suo iqÈ jka nejz ne,Suo msKsi+fjZvre jka nejz ne,Suo .sf;,a
jka nejz ne,Suo msKsi+fjZvre jka nejz ne,Suo osh jka nejz ne,Suo fjZvre
jka nejz ne,Suo f;,a jka nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo lsrs jka
nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo oS jka nejz ne,Suo msKsi fpz;kd iys;
jQfha Wml1u flfrAo fudapkh flfrAo ix>dosfiai weje;a fjz’
*tluQ,h ksus’(


 33  kS, jK! nejz ne,Suo lyjka nejz ne,Suo f,fyjka nejz ne,Suo msKsi+kS,jK! nejz ne,Suo

[\q 153 /]
ly jka nejz ne,Suo iqÈ jka nejz ne,Suo msKsi+kS,jK! nejz ne,Suo ly jka nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo msKsi+

*ÈuQ,l LKav plalhhs’(


34 ly jka nejz ne,Suo
f,fy jka nejz ne,Suo iqÈ jka nejz ne,Suo msKsi+ lyjka nejz ne,Suo f,fy
jka nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo msKsio+ly jka nejz ne,Suo f,fy
jka nejz ne,Suo kS, jK! nejz ne,Suo msKsio+
*ÈuQ,l noaO pl1h ksus’(


35  oS jka nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo kS, jK! nejz ne,Suo msKsi+
oS jka nejz ne,Suo fjZvre jka nejz ne,Suo lsrs jka nejz ne,Suo msKsi+

*ÈuQ,lh ksus’(


36  * ;1s uQ,slho”p;2uQ,slho”mxp uQ,slho”Igz uq,slho”i;a; uQ,slho”wIag uQ,slho”kj uQ,slho”fufia jsia;r lghq;2hs’(

kS,jK!
nejz ne,Suo”ly jka nejz ne,Suo”f,fy jka nejz ne,Suo”iqÈ jkanejz
ne,Suo”.sf;,a jka nejz ne,Suo”osh jka nejz ne,Suo”f;,a jka nejz
ne,Suo”lsrs jka nejz ne,Suo”oS jka nejz ne,Suo”fjZvre jka nejz ne,Suo
msKsio’
*inznuQ,l tlfmhHd,h ksus'’(


37  ksfrda.S nejz
msKsio”kS,jK! nejz msKsio”ksfrda.s nejz msKsio” iem msKsio”ks,a nejz
msKsio”fnfy;a msKsio”ks,a jka nejz msKsio”ly jka nejz msKsio”f,fy jka
nejz msKsio”
*WNf;djvzVlh fufiau o; hq;2hs’(


 [\q154 /]

38 
wdfrda.H msKsio” iem msKsio” fnfy;a msKsio” odk msKsio” msx msKsio” hd.
msKsio” iaj.!h msKsio” nSc msKsio” jSuxikh msKsio” l1Svd msKsio” kS,
jK!h msKsio” ly jka msKsio” f,fy jka msKsio” iqÈ jka msKsio” .sf;,a jka
msKsio” osh jka msKsio” f;,a lsrs jka msKsio” oS jka msKsio” fjZvre jka
msKsio” fpz;kd iys;j Wml1u flfrAo fudapkh flfrAo ix>dosfiai weje;a
fjz’
*usiail plalh ksus’(


3  ks,a jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo ly jka Y2la, fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’


* fuys 3 fPAoh fhoSfuzoS ‘ ly jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’ (’
iqÈjka “‘ ‘ .sf;,a jka “‘ ‘ osh jka “‘ ‘ f;,a jka “‘ lsrs jka ‘” ‘ oS
jka “‘ ‘ fjZvre jka ‘

5  ly jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo f,fy jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

6+33
* fuys5 fPAofha ‘f,fy jka ‘fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’ ( ‘iqÈjka ‘”
‘.sf;,a jka ‘” ‘ osh jka” ‘ ‘ f;,a jka “‘ lsrs jka “‘ ‘ oS  jka’ “‘
fjZvre jka “‘ ‘ks,a jka ‘’
*noaO pl1hhs’ ixLs;a; uQ,hhs’(


34  fjZvre jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do” Wml1u flfrAo ks,a jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

 35+4=
* fuys 34 fPAofha ‘ ks,a jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’(’ ly jka
“‘ ‘ f,fy jka “‘ ‘ iqÈ jka “‘ ‘ .sf;,a jka “‘ ‘ osh jka “‘  f;,a jka “‘
lsrs jka “‘ ‘ oS  jka”‘
*l2pzPs pl1hhs’(


  [\q 155 /]

43  ly  jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo$ ks,a jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

44+4-
* fuys 43 fPAofha ‘ ks,a jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’(
‘f,fyjka”‘  ‘ iqÈ jka “‘ ‘ .sf;,a jka “‘ ‘ osh jka” ‘ ‘ f;,a jka “‘ lsrs
jka “‘ ‘ oSjka’ “  ‘ fjZvre jka’ “‘ ks,a jka “‘
*msgGs pl1hdf.a m1:u .ukhhs’(

5=  f,fy  jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo ly jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

53+50 
* fuys 5= fPAofha ‘ ly jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ‘ iqÈ jka
“‘ ‘ .sf;,a jka “‘ ‘ osh jka “‘ ‘ f;,a jka “‘ lsrs jka “‘ ‘ oS jka”‘
‘fjZvre jka “‘ ‘ ks,a jka’” ‘ly jka “‘
*msgzGs pl1hdf.a fofjks .ukhs’(


5-  iqÈ jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo f,fy jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

6=+69
* fuys 5-  fPAofha  ‘ f,fy jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ‘
.sf;,a jka “‘ ‘ osh jka “‘ ‘ f;,a jka “‘ lsrs jka ‘” ‘ oS  jka’ ” ‘
fjZvre jka “‘ ‘ ks,a jka “‘’ly jka ‘” ‘ f,fy jka ‘”
*msgzGs pl1hdf.a ;2kajk .ukhs’(


60  .sf;,a jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo iqÈ jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

6-+78
* fuys 60  fPAofha  ‘ iqÈ jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’(  ‘ osh
jka “‘ ‘ f;,a jka ‘” lsrs jka “‘ ‘ oS  jka’”  ‘ fjZvre jka “‘ ‘ ks,a jka
‘”‘ly jka “‘ ‘ f,fy jka”‘ ‘ iqÈ jka “‘
*msgzGs pl1hdf.a i;rfjks .ukhs’(


[\q 156 /]

79  osh jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo .sf;,a jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dosfiai weje;a fjz’

 70+87 
* fuys 79 fPAofha ‘ .sf;,aa jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ‘
f;,a jka “‘ lsrs jka “‘ ‘ oS  jka’ ” ‘ fjZvre jka “‘ ‘ ks,a jka ‘”‘ly
jka’”‘ f,fy jka”‘ ‘iqÈjka’”  ‘ .sf;,a jka “‘
*msgzGs pl1hdf.a miafjks .ukhs’(


88  f;,a jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo osh jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

 89+96
* fuys 88  fPAofha ‘ osh jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ‘ lsrs
jka ‘” ‘ oS  jka’” ‘ fjZvre jka “‘ ‘ ks,a jka “‘’ly jka “‘ ‘ f,fy jka
‘”‘ iqÈ jka ‘ “‘.sf;,ajka”‘  ‘osh jka “‘
*msgzGs pl1hdf.a ijeks .ukhs(


97  lsrs jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo f;,a jka Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

98+
05 * fuys 97 fPAofha ‘ f;,a jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ‘ oS
jka’ “‘fjZvre jka ‘” ‘ ks,a jka ‘”‘ly jka ‘” ‘ f,fy jka “‘’ iqÈ jka” ‘
‘.sf;,a jka “‘ ‘osh jka”‘ ‘ f;,a jka’”
*msgzGs pl1hdf.a i;ajk .ukhs’(


06  oS jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo lsrs jka   Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dosfiai weje;a fjz’

07+-4 
* fuys 06 fPAofha  ‘lsrs jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’(  ‘
fjZvre jka ‘” ‘ ks,a jka “‘’ly jka ‘” ‘ f,fy jka “‘’ iqÈ jka ‘” ‘ .sf;,a
jka “‘ ‘osh jka “‘’ f;,a jka ‘” ‘ lsrs jka’”
*msgzGs pl1hdf.a wgfjks .ukhs’(


 [\q 157 /]

-5  fjZvre jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo oS jka   Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dosfiai weje;a fjz’

96+3=3*
fuys -5 fPAofha ‘ oSs jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ‘ks,a jka
“‘’ly jka “‘ ‘ f,fy jka ‘”‘ iqÈ jka ‘” ‘ fudare  jka ‘” ‘osh jka “‘’
f;,a jka ‘” ‘ lsrs jka’”
*msgzGs pl1hdf.a kjfjks .ukhhs(


3=4  ks,a jka Y1l1 fudapkh lrkafkushs is;do Wml1u flfrAo fjzvre  jka  Y2l1 fudapkh flfrAo$ ix>dos fiai weje;a fjz’

3=5+33=
* fuys 3=4  fPAofha fjZvre jka ‘ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’(   ‘ly
jka “‘ ‘ f,fy jka ‘”‘ iqÈ jka ‘ “‘ fudare  jka ‘” ‘osh jka “‘’ f;,a jka
‘” ‘ lsrs jka’” ‘ oS jka’”
*msgzGs pl1hdf.a oijeks .ukhhs(

msgzGs pl1h ksus’

333 is;do Wml1u flfrAo
fudapkh flfrAo ix>dosfiai weje;a fjz’ is;do Wml1u flfrAo fudapkh 
fkd flfrAo :q,is weje;a fjz’is;do Wml1u fkd flfrAo  fudapkh fkd flfrAo 
weje;a fkdfjz’ is;do Wml1u fkd flfrAo fudapkh fkd flfrAo  weje;a 
fkdfjz’fkd is;do Wml1u flfrAo fudapkh flfrAo weje;a fkd fjz’fkd is;do
Wml1u  flfrAo fudapkh fkd flfrAo weje;a fkdfjz’fkd is;do Wml1u fkd
flfrAo fudapkh  flfrAo weje;a fkdfjz’ fkd is;do Wml1u fkd flfrAo fudapkh
fkd flfrAo weje;a fkdfjz’

334  
isysk olskakyqgo” usoSfuz woyila ke;a;yqgo” Wu;2 nejz we;a;yqgo” is;
jsisreKq ;ek;a;yqgo”fjzokdfjka fmf

335   isysfkka fudapkh jSfuyso”woyila ke;sj fudapkh lsrSfukao  Wuzu;a;lhdf.a fudapkfhkao

 [\q 158 /]
jsiqreKdjQ is;a we;a;yqf.a
fudapkho” fjzokdfjka fmfdosfiai weje;a msKsi fkdfjz’isysk olskakyqgo u, uQ;1 lrkakyqgo”
js;l! we;ayqgo” WKqosfhka kdkakyqgo” fnfy;a lrkakyqgo” leiSuz we;a;yqgo”
jia;s ud.! cXz>d ud.! hk fuys Wml1u lrkakyqgo” idufKarhdgo”
ksokakyqgo” usgska ryiZ. mS

4 l:dtiufhys jkdys tla;rd NsCIqjlg ksok l,ays Y2l1 myjsh’ *4( Tyqg ielhla
we;s jsh'’ lsfulao $ uu ix>dosfiaai wej;g meusksfhuzoehs’
lshdhs’tl,ays ta NsCIqka jykafia  fuz ldrKh Nd.Hj;2ka jykafiag ie<
flf

4  
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlg u< mylrk l,ays Y2l1 myjsh’* fuys 3 * 4(
“uyK” f;dms th is;ska hqla;j flf

5  tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlg uQ;1 lrk l,ays Y2l1 msgjsh * fuys 3 *4( iy 4 *4(

6  ta ld,fhys jkdys rd. is;sjs,a,la we;s NsCIqjlg Y2l1 my jsh’* fuys 3 *4( ” uyK” rd. is;sjs,a, we;a;yqg weje;a isÈfkdfjz’”

[\q 159 /]

7  tl,ays jkdys WKq osh kdkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msg jsh’ * fuys 3*4(’


tl,ays jkdys WKq osh kdkakdjQ tla;rd NsCIqjlg msg lsrSSfuz woyi we;sj
Y2l1 msg jsh’ * fuys 3*4((’” uyK” f;da ix>sosfiai weje;g
meusksfhahhs’”jod


tl,ays jkdys msg lsrSfuz woyila we;s WKq osh kdkakdjQ tla;rd NsCIqjlg
Y2l1 msg fkd jsh’ * fuys 3*4((’” uyK” ix>sosfiai weje;fkdfjz’:q,eis
weje;a fjz’”

0  tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlf.a ,sx.fhys jkhla jsh’ fnfy;a .,ajk l,ays Y2l1 msg jsh’ * fuys 3 *4( iy 4 *4((


tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlf.a ,sx.fha jkhla jsh’ msg lsrSfuz woyi
we;sj fnfy;a .,ajk l,ays Tyqg Y1l1 msg jsh’* fuys 3*4( 8 *4((

3=  * fuys - *3( Tyqg Y2l1 msg fkd jSh’ * fuys 3 *4( iy 9 *4((

33  tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlg wKavh lik l,ays Y2l1 msgjsh *fuys 3 *4 ( iy 4 *4((

34  * 3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msglsrSfuz woyiska wKavh lik l,ays *4( Y2l1 msgjsh’* fuys 3 *4( iy 8 *4((

35  * fuys 34 *3( Y2l1 msg fkdjSh’* fuys 3 *4( i 9 * 4((

36  tl,ays jkdys ud.!fhys .uka lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’* fuys 3 *4( iy 4 *4((

37  *3( tl,ays jkdys msglsrSfuz woyia we;sj ud.!fhys hkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys3*4( iy 8 *4((’

[\q160 /]

38  * fuys 37 *3( Y2l1 msgfkdjSh’ * fuys 3 * 4( iy 9 * 4 ((

39  tiufhys jkdys jia;sh f.k uQ;1 msglrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msg jsh’ * fuys 3 *4( iy 4 *4((

30 
*3( tl,ays jkdys msglsrSfuz woyia we;sj jia;sh f.k uQ;1 mylrkakdjQ
tla;rd NsCIqjlg *4( Y2l1 msg jsh’  * fuys 3 *4( iy  4 *4((

3-  * fuys 30 *3( 3 *4( iy 9 *4(( msg fkdjSh’

4=  tl,ays .sksy,a f.hsoS nv jfgz ;jkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ * fuys 3 *4(  iy 4 *4((

43  tl,ays jkdys .sksy,a f.hs WmdOHdhka jykafiaf.a msg msrsueoSu lrkakdjq tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 *4((

44 
*3( tl,ays jkdys .sksy,a f.hs msglsrSfuz woyia we;sj WmdOHdhka
jykafiaf.a msg msrsueoSu lrkakdjq tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( fudapkh jsh’
*fuys 3 *4( iy 8 *4((

45  *fuys 44 *3( msg fkdjSh’ *fuys 3 *4( iy 9 *4((

46  tl,ays jkdys *iajlSh( l,jd >gzgkh lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ * fuys 3*4( iy 4 *4(’

47  *3( tl,ays jkdys msg lsrSfuz woyia we;sj  l,jd >gzgkh lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg *4( Y2l1 msgjsh’ * fuys 3*4( iy 4 *4((’

48  * fuys 47  *3( msgfkdjSh * fuys3 *4( iy 9 *4((

49 
tl,ays jkdys fudapkh lsrSfuz woyia we;sj tla;rd NsCIqjla idufKar kulg
fufia lSh'’ weje;a idufKarh” f;da fuys tj” uf.a ,sx.h w,ajd .kqj’
lshdhs’ fyf;u Tyqf.a ,sx.h w,ajd .;af;ah’ Tyqg Y@l1 msg jsh’ * fuys 3
*4( iy 8 *4((

40 
tiufhys jkdys tla;rd NsCIqjla ksokakdjQ idufKar kulf.a ,sx.h w,ajd
.;af;ah’ Tyqg Y2l1 msgjsh’ * fuys 3 *4(( ” uyK” ix>dosfiai weje;a
fkdfjz’ Èl2,d weje;a jkafkahhs” jod

[\q 161 /]

4- 
*3( tiufhys jkdys msg lsrSfuz woyia we;sj ,sx.h l

5=  * fuys 4- * 3( msgfkdjSh’ *fuys 3* 4( iy9 *4((

53  tl,ays jkdys msg lsrSfuz woyia we;sj ,sx.h  usgska mSvkh lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3*4( iy 8 *4 ((

54  * fuys 53 *3( msg fkdjSh’ * fuys 3 *4( iy 9 * 4((

55  *3( tiufhys jkdys msg lsrSfuz woyia we;sj wjldYfhys Wl2, fid,jkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3*4( iy 8 *4((

56  * fuys 55 *3( msg fkdjSh’* fuys 3 *4( iy 9 *4((

57  tiufhys jkdys lh m1dKj;a lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 * 4 ((

58  *3( tiufhys jkdys lh fudapkh lsrSfuz woyia we;sj m1dKj;a lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4(  msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 8 *4((

59  * fuys 58 *3( msg fkdjSh’ * fuys 3 *4( iy 9 *4((

50 
tiufhys jkdys  tla;rd NsCIqjla rd.fhka r;a jQfha ia;1shlf.a fhdakshla
is;ska woyia flfdosfia weje;a fkdfjz’ uyfKks” rd.fhka r;a jQ is;ska ia;1shlf.a
fhdaksh is;ska fkdis;sh hq;2h’ hfula is;kafka kuz Èl2,d weje;a
jkafkahhs” jod

5- 
*3( tl,ays jkdys msglsrSfuz woyiska ,sx.h h;2re isÈrlg m1fjzY lrkakdyq
tla;rd NsCIqjlg Y2l1 fudapkh * 4 ( jsh’   * fuys 3*4( iy 8 *4((

6=  * fuys 5- *3(  fkdjsh’* fuys 3 *4( iy 9 *4((

63 
*3( tl,ays jkdys msglsrSfuz woyia we;sj ,S lE,a,lska ,sx.h >gzgkh
lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3* 4( iy8*4((

 [\q 162   /]

64  * fuys 63 *3( msg fkdjSh’ * fuys 3 *4( iy 9 *4((

65  tl,ays  jkdys  ievmyfrys kdkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 *4((

66  *3( tiufhys jkdys msglsrSfuz wiyia we;sj ievmyfrys kdkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjSh’ *fuys 3 *4 ( iy 8 *4((

67  * fuys 66 *3( msg fkdjSh’ * fuys3 *4( iy 9 *4((

68  tiufhys jkdys osh fl

69  *3 ( tiufhys jkdys msglsrSfuz woyia we;sj osh fl

60  * fuys 69 *3( msgfkdjSh’ * fuys 3 *4( iy 9 *4((

6-  tiufhys jkdys osfhys ÈjkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 *4((

7=  *3( tiufhys jkdys msglsrSfuz woyia we;sj osfhys ÈjkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3 *4( iy 8 *4((

73  * fuys7=  *3( ( msg fkdjSh’ * fuys 3* 4 ( (iy 9 *4((

74  tiufhys jkdys u,a f.duqfjys l1Svd lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 *4((

75  *3( tiufhys jkdys msglrk woyia we;sj u,a f.duqfjys l1Svd lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjSh’ * fuys 3 *4( iy 8 *4((

76  * fuys 75 *3( msg fkdjSh’ * fuys 3 *4( iy 9*4((

77  tl,ays jkdys fkZMuz jsf,ys ÈjkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 *4((

78  *3( tiufhys jkdys  fudapk woyia we;sj fkZMuz jsf,ys ÈjkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjSh’  * fuys 3 *4( iy 8 *4((

79  * fuys 78 *3(( msg fkdjSh’ * fuys 3 *4( iy 9 *4((

[\q 163 /]

70 
*3( tiufhys jkdys msglsrSfuz woyia we;sj ,sx.h je,af,ys m1fjzY lrkakdjQ
tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( myjsh’* fuys 3 *4( iy 8 *4((

7-  * fuys 70 *3( msgfkdjSh’ * fuys 3*4( iy 9 *4((

8=  *3( tiufhys jkdys fudapk woyia we;sj ,sx.h ufvys m1fjzY lrkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3 *4( iy 8 *4((

83  * fuys 8= * 3 (( msg fkdjSh * fuys 3 *4( iy 9 *4((

84  tiufhys jkdys ,sx.hg osh biskakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 msgjsh’ *fuys 3 *4( iy 4 *4((

85  *3( tiufhys jkdys msg lrk woyia we;sj ,sx.hg osh biskakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh * fuys 3 *4( iy 8 *4((

86  * fuys 85 * 3 (( msg fkdjSh * fuys 3 *4( iy 9 *4((

87 *3( tiufhys jkdys fudapk woyia we;sj ,sx.h ihfkys >gkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3 *4( iy 8 *4((

88  * fuys 87 * 3 (( msg fkdjSh * fuys 3 *4( iy 9 *4((

89  *3( tiufhys jkdys fudapk woyia we;sj ,sx.h weZ.s,sj,ska >gkakdjQ tla;rd NsCIqjlg Y2l1 *4( msgjsh’ * fuys 3 *4( iy 8 *4((

80 
* fuys 89 *3(( msg fkdjSh lsfulao$ uu ix>dosfiai weje;g
meusKsfhaoehs” Tyqg ielhla Wmk’ fuz ldrKh Nd.Hj;2ka jykafiag ie<
ldosfiai weje;a fkdfjz ‘:q,eis weje;a jkafkahhs”
jod
*m1:u ix>dosfiaih ksus’(

Leave a Reply