Free Online JC PURE INSPIRATION for free birds 🐦 🦢 🦅 to grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Youniversity
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
May 2022
M T W T F S S
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
03/31/13
1413 MONDAY LESSON 877-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Pacittiya 20 N-Pacittiya 11-20 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE BUDDHIST & SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) and Alternative Media: a Study on SARVAJANs’ Engagement in the Articulation of Their Voices in International Blogs and Web Sites
Filed under: General
Posted by: site admin @ 10:56 pm


1413  MONDAY
LESSON 877-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Pacittiya
 

20 

N-Pacittiya
11-20

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S
FAIR TRADE PRACTICE


THE ONLY BUDDHIST
& SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative
Media is: http://sarvajan.ambedkar.org14anim.gifThe Only Hope of theNation is Elephant
of BSP!
with Congress, other regional parties and BJP!
 capture the MASTER KEY !


People are just fed up


For Mayawati!

Kosiyavaggo

5. 2. 1.
Kosiyasikkhàpadaü


1. Tena
samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho
pana samayena jabbaggiyà bhikkhå kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü
vadenti: “bahu àvuso kosakàrake pacatha amhàkampi dassatha. Mayampi
icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtu”nti. Te ujjhàyanti khãyanti
vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà amhe upasaïkamitvà evaü
cakkhanti, bahå àvuso kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi
icchàma kosiyamissakaü santhataü kàtunti. Amhàkampi alàbhà amhàkampi
dulladdhaü, ye mayaü àjãvassa hetu puttadàrassa kàraõà bahå buddake
pàõake-1 saïghàtaü àpàdemà”ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü
ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te
ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå
kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vakkhanti: - bahå àvuso kosakàrake
pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma kosiyamissakaü santhataü
kàtunti. ” Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü
kira tumhe bhikkhave kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vadetha: bahå àvuso
kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma kosiyamissakaü
santhataü kàtu”nti. “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho bhagavà: “kathaü
hi nàma tumhe moghapurisà kosiyakàrake upasaïkamitvà evaü vakkhatha,
bahå àvuso kosakàrake pacatha, amhàkampi dassatha, mayampi icchàma
kosiyamissakaü santhataü kàtu”nti. Netaü moghapurisà appasannànaü và
pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu kosiyamissakaü satthataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya”nti.

2. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàràpeyyàti
ekenapi kosiyaüsunà missetvà karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü:
pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và
puggalassa và. Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: “idaü me bhante
kosiyamissakaü santhataü kàràpitaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa
nissajàmãti, dadeyyàti. Dadyeyunti, àyasmato dammã’ti.

1. Pàõe machasaü.

[BJT Page 556] [\x 556/]

3. [PTS Page
225] [\q 225/] attanà vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Attanà vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Parehi vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Parehi vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. A¤¤assatthàya karoti và kàràpeti và, àpatti dukkañassa.
A¤¤ena kataü pañilabhitvà paribhu¤jati, àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Kosiyasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 2

Suddhakàëakasikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü.
Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå suddhakàëakànaü eëakalomànaü
santhataü kàràpenti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti
khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà suddhakàëakànaü
eëakalomànaü santhataü kàràpessanti, seyyathàpi gihã kàmabhogino, ti.
Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü
vipàcentànaü ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanati khãyanti vipàcenti:
“kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå suddhakàëakànaü eëakalomànaü
santhataü kàràpessantã”ti? Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü
àrocesuü “saccaü kira tumhe bhikkhave suddhakàëakànaü eëakalomànaü
santhataü kàràpethà”ti?. “Saccaü bhagavà”. Vigarahi buddho bhagavà.
“Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü
kàràpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca
pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya”nti.

2. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Kàëakaü nàma: dve kàëakàni jàtiyà kàëakaü và ra¤janakàëakaü và

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

[BJT Page 558] [\x 558/]

[PTS Page 226]
[\q 226/] kàràpeyyàti karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü
pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và
puggalassa và. Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: “idamme bhante
suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpitaü nissaggiyaü imàhaü
saïghassa nissajàmã”ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato
dammã”ti.

3. Attanà
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤assatthàya
karoti và kàràpeti và àpatti dukkañassa. A¤¤ena kataü pañilabhitvà
paribhu¤jati, àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Suddhakàëakasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 3.

Dvebhàgasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå bhagavatà pañikkhittaü
suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpetunti te thokaü yeva odàtaü
ante àdiyitvà tatheva suddhakàëakànaü santhataü kàràpenti. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
chabbaggiyà bhikkhå thokaüyeva odàtaü ante àdiyitvà tatheva
suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessanti”ti. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü “saccaü kira tumhe bhikkhave
thokaüyeva odàtaü ante àdiyitvà tatheva suddhakàëakànaü eëakalomànaü
santhataü kàràpethà”ti. “Saccaü bhagavà, vigarahi buddho bhagavà,
“kathaü hi nàma tumhe moghapurisà thokaüyeva odàtaü ante àdiyitvà
tatheva suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpessatha. Netaü
moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe-” eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha: -

[BJT Page 560] [\x 560/]

“Navaü pana
bhikkhunà santhataü kàrayamànena dve bhàgà suddhakàëakànaü eëakalomànaü
àdàtabbà, tatiyaü odàtànaü, catutthaü gocariyànaü, anàdà ce bhikkhu dve
bhàge suddhakàëakànaü eëakalomànaü tatiyaü odàtànaü, catutthaü
gocariyànaü, navaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya”nti.

2. Navaü nàma: karaõaü upàdàya vuccati.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàrayamànenàti karotà và kàràpetà và.

Dve bhàgà suddhakàëakànaü eëakalomànaü. âdàtabbàti dhàrayitvà dve tulà àdàtabbà.

Tatiyaü odàtànanti tulaü odàtànaü.

Catutthaü gocariyànanti tulaü gocariyànaü.

[PTS Page 227]
[\q 227/] anàdà ce bhikkhu dve bhàge suddhakàëakànaü eëakalomànaü
tatiyaü odàtànaü catutthaü gocariyànanti anàdiyitvà dve tulà
suddhakàëakànaü eëakalomànaü, tulaü odàtànaü, tulaü gocariyànaü navaü
santhataü karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena
nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và.
Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: “idamme bhante navaü santhataü
anàdiyitvà (dve tulà suddhakàëakànaü eëakalomànaü, ) tulaü odàtànaü,
tulaü gocariyànaü kàràpitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmãti
-pedadeyyàti -pe- dadeyyunti -peàyasmato dammã”ti.

3. Attanà
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤assatthàya
karoti và kàràpeti và, àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti
tulaü odàtànaü tulaü gocariyànaü àdiyitvà karoti, bahutaraü odàtànaü
bahutaraü gocariyànaü àdiyitvà karoti, suddhaü odàtànaü suddhaü
gocariyànaü àdiyitvà karoti, vitànaü và bhummattharaõaü và sàõipàkàraü
và bhisiü và bimbohanaü và karoti. Ummattakassa, àdikammikassàti.

Dvebhàgasikkhàpadaü niññhitaü.

Sã. Mu. Natthi.

[BJT Page 562] [\x 562/]

5. 2. 4.

Chabbassasikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena bhikkhå anuvassaü santhataü kàràpenti, te
yàcanabahulà vi¤¤attibahulà viharanti: “eëakalomàni detha eëakalomehi
attho”ti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà
sakyaputtiyà anuvassaü santhataü kàràpessanti, yàcanabahulà
vi¤¤attibahulà viharissanti: eëakalomàni detha eëakalomehi attho”ti.
Amhàkaü pana sakiü katàni santhatàni pa¤capi chapi vassàni honti, yesaü
no dàrakà åhadantipi ummihantipi undurehipi khajjanti. Ime pana samaõà
sakyaputtiyà anuvassaü santhataü kàràpenti. Yàcanabahulà vi¤¤attibahulà
viharanti: “eëakalomàni detha eëakalomehi attho”ti.

2. Assosuü kho
bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
bhikkhå anuvassaü santhataü kàràpessanti. Yàcanabahulà vi¤¤attibahulà
viharissanti: “eëakalomàni detha eëakalomehi attho”ti. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. [PTS Page 228] [\q 228/] “saccaü
kira bhikkhave bhikkhå anuvassaü santhataü kàràpenti. Yàcanabahulà
vi¤¤attibahulà viharanti: “eëakalomàni detha eëakalomehi attho”ti.
“Saccaü bhagavà” vigarahi buddho bhagavà. “Kathaü hi nàma te bhikkhave
moghapurisà anuvassaü santhataü kàràpessanti. Yàcanabahulà
vi¤¤attibahulà viharissanti: “eëakalomàni detha eëakalomehi attho”ti.
Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Navaü pana
bhikkhunà santhataü kàràpetvà jabbassàni dhàretabbaü. Orena ce channaü
vassànaü taü santhataü vissajjetvà và avissajjetvà và a¤¤aü navaü
santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiya”nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Målapa¤¤atti. )

3. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu kosambiyaü gilàno hoti. ¥àtakà
tassa bhikkhuno santike dåtaü pàhesuü: “àgacchatu bhadanto, mayaü
upaññhahissàmà”ti. Bhikkhåpi evamàhaüsu: “gacchàvuso, ¤àtakà taü
upaññhahissantã”ti. So evamàha: “bhagavatà àvuso sikkhàpadaü pa¤¤attaü:
“navaü pana bhikkhunà santhataü kàràpetvà chabbassàni dhàretabba”nti.
“Aha¤camhi gilàno na sakkomi santhataü àdàya pakkamituü, mayha¤ca vinà
santhatà na phàsu hoti, nàhaü gamissàmã”ti. Bhagavato etamatthaü
àrocesuü.

[BJT Page 564] [\x 564/]

4. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammaü kathaü katvà bhikkhå
àmantesi. “Anujànàmi bhikkhave gilànassa bhikkhuno santhatasammutiü
dàtuü. Eva¤ca pana bhikkhave dàtabbà: tena gilànena bhikkhunà saïghaü
upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde
vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: “ahaü
bhante gilàno na sakkomi santhataü àdàya pakkamituü, sohaü bhante
saïghaü santhatasammutiü yàcàmã”ti. Dutiyampi yàcitabbo, tatiyampi
yàcitabbo. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

“Suõàtu me
bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu gilàno na sakkoti santhataü àdàya
pakkamituü, so saïghaü santhatasammutiü yàcati. Yadi saïghassa
pattakallaü, saïgho itthannàmassa bhikkhuno santhatasammutiü dadeyya.
Esà ¤atti. “

“Suõàtu me
bhante [PTS Page 229] [\q 229/] saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu gilàno
na sakkoti santhataü àdàya pakkamituü, so saïghaü santhatasammutiü
yàcati. Saïgho itthannàmassa bhikkhuno santhatasammutiü deti,
yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno santhatasammutiyà dànaü, so
tuõhassa, yassanakkhamati, so bhàseyya.

Dinnà saïghena itthannàmassa bhikkhuno santhatasammuti. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã”ti.

5. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Navaü pana
bhikkhunà santhataü kàràpetvà chabbassàni dhàretabbaü, orena ce channaü
vassànaü taü santhataü vissajjetvà và avissajjetvà và a¤¤aü navaü
santhataü kàràpeyya, a¤¤atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü
pàcittiya”nti.

(Dutiyapa¤¤atti. )

6. Navaü nàma: karaõaü upàdàya vuccati.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàràpetvàti karitvà và kàràpetvà và.

Chabbassàni dhàretabbanti chabbassaparamatà dhàretabbaü.

Orena ce chantaü vassànanti ånakachabbassàni.

Taü satthataü vissajjetvàti a¤¤esaü datvà.

Avissajjetvàti na kassaci datvà.

A¤¤atra bhikkhusammutiyàti ñhapetvà bhikkhusammutiü.

[BJT Page 566] [\x 566/]

7. A¤¤aü navaü
santhataü karoti và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena
nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và.
Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: “idaü me bhante santhataü
ånakachabbassàni kàràpitaü a¤¤atra bhikkhusammutiyà nissaggiyaü. Imàhaü
saïghassa nissajàmiti. -1. -Pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã”ti.

8. Attanà
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü parehi pariyosàpeti. Nissaggiyaü pàcittiyaü.

9. Anàpatti
chabbassàni karoti, atireka chabbassàni karoti, a¤¤assatthàya karoti và
kàràpeti và, a¤¤ena kataü pañilabhitvà paribhu¤jati, vitànaü và
bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti,
bhikkhusammutiyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Chabbassasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 5.

[PTS Page 230] [\q 230/] nisãdanasanthata sikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: “icchàmahaü bhikkhave temàsaü
pañisallãyituü, namhi kenaci upasaïkamitabbo a¤¤atra ekena
piõóapàtanãhàrakenà”ti. Evaü bhanteti kho te bhikkhå bhagavato
pañissutvà nàssudha koci bhagavantaü upasaïkamati, a¤¤atra ekena
piõóapàtanãhàrakena. Tena kho pana samayena sàvatthiyà saïghena katikà
katà hoti. “Icchatàvuso bhagavà temàsaü pañisallãyituü, na bhagavà
kenaci upasaïkamitabbo a¤¤atra ekena piõóapàtanãhàrakena. Yo bhagavantaü
upasaïkamati, so pàcittiyaü desàpetabbo”ti.

2. Atha kho
àyasmà upaseno vaïgantaputto sapariso yena bhagavà tenupasaïkami.
Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü
nisinnaü kho àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü bhagavà etadavoca:
“kacci vo upasena khamanãyaü, kacci yàpanãyaü, kaccittha appakilamathena
addhànaü àgatà”ti. “Khamanãyaü bhagavà, yàpanãyaü bhagavà,
appakilamathena ca mayaü bhante addhànaü àgatà”ti.

1. Nissajjàmi machasaü.

[BJT Page 568] [\x 568/]

3. Tena kho
pana samayena àyasmato upasenassa vaïgantaputtassa saddhivihàriko
bhikkhå bhagavato avidåre nisinno hoti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü
etadavoca: “manàpàni te bhikkhu paüsukålànã”ti. “Na kho me bhante
manàpàni paüsukålànã”ti. “Kissa pana tvaü bhikkhu paüsukuliko”ti.
“Upajjhàyo me bhante paüsukåliko, evaü ahampi paüsukåliko”ti. Atha fakhà
bhagavà àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü etadavoca: “pàsàdikà kho
tyàyaü upasena parisà, “kathaü tvaü upasena parisaü vinesã”ti. Yo maü
bhante upasampadaü yàcati, tàhaü-1 evaü vadàmi: “ahaü kho àvuso àra¤¤iko
piõóapàtiko paüsukåliko, sace tvampi àra¤¤iko bhavissasi piõóapàtiko
paüsukåliko, evàhantaü upasampàdessàmi”ti. Sace me pañisuõàti,
upasampàdemi. No ce me pañisuõàti, na upasampàdemi. [PTS Page 231] [\q
231/] yo maü nissayaü yàcati, tàhaü evaü vadàmi: “ahaü kho àvuso
àra¤¤iko piõóapàtiko paüsukåliko, sace tvampi àra¤¤iko bhavissasi
piõóapàtiko paüsukåliko, evàhante nissayaü dassàmãti. Sace me
pañisuõàti, nissayaü demi. No ce me pañisuõàti, na nissayaü demi. Evaü
kho ahaü bhante parisaü vinemã”ti. “Sàdhu sàdhu upasena, sàdhu kho tvaü
upasena parisaü vinesi. Jànàsi pana tvaü upasena sàvatthiyà saïghassa
katika”nti. “Na kho ahaü bhante jànàmi sàvatthiyà saïghassa katika”nti.
Sàvatthiyà kho upasena saïghena katikà katà: “icchatàvuso bhagavà
temàsaü pañãsallãyituü, na bhagavà kenaci upasaïkamitabbo a¤¤atra ekena
piõóapàtanãhàrakena. Yo bhagavantaü upasaïkamati, so pàcittiyaü
desàpetabbo”ti. “Pa¤¤àyissati bhante sàvatthiyà saïgho sakàya katikàya
“na mayaü appa¤¤attaü pa¤¤àpessàma, pa¤¤attaü và na samucchãndissàma,
yathà pa¤¤attesu sikkhàpadesu samàdàya vattissàmà”ti. “Sàdhå sàdhå
upasena, appa¤¤attaü na pa¤¤àpetabbaü, pa¤¤attaü và na
samåcchinditabbaü, yathàpa¤¤attesu sikkhàpadesu samàdàya vattitabbaü”.
“Anujànàmi upasena ye te bhikkhå àra¤¤ikà piõóapàtikà paüsukålikà
yathàsukhaü maü dassanàya upasaïkamantu”ti.

4. Tena kho
pana samayena sambahulà bhikkhå bahidvàrakoññhake ñhità honti: “mayaü
àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü pàcittiyaü desàpessàmà”ti. Atha kho
àyasmà upaseno vaïgantaputto sapariso uññhàyàsanà bhagavantaü
abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho te bhikkhå àyasmantaü
upasenaü vaïgantaputtaü etadavocuü “jànàsi pana tvaü àvuso upasena
sàvatthiyà saïghassa katika”nti. Bhagavàpi maü àvuso evamàha: “jànàsi
pana-2. Tvaü upasena sàvatthiyà saïghassa katika”nti.,,Na kho ahaü
bhante jànàmi sàvatthiyà saïghassa katika,nti. Sàvatthiyà kho upasena
saïghena katikà katà: “icchatàvuso bhagavà temàsaü pañisallãyituü na
bhagavà kenaci upasaïkamitabbo a¤¤atra ekena piõóapàtanãhàrakena. Yo
bhagavantaü upasaïkamati, so pàcittiyaü desàpetabbo”ti. “Pa¤¤àyissati
bhante sàvatthiyà saïgho sakàya katikàya. “Na mayaü appa¤¤attaü
pa¤¤àpessàma, pa¤¤attaü và na samucchindissàma, yathàpa¤¤attesu
sikkhàpadeså samàdàya vattissàmà”ti. Anu¤¤àtàvuso bhagavatà ye te
bhikkhå àra¤¤ikà piõóapàtikà paüsukålikà yathàsukhaü maü dasasanàya
upasaïkamantu”ti.

1. Tamahaü machasaü. 2. Machasaü. Natthã.

[BJT Page 570] [\x 570/]

5. Atha kho te
bhikkhå “saccaü kho àyasmà upaseno àha. Na appa¤¤attaü pa¤¤àpetabbaü,
pa¤¤attaü và na samucchinditabbaü, yathàpa¤¤attesu sikkhàpadesu samàdàya
vattitabba”nti. Assosuü kho bhikkhå anu¤¤àtà kira bhagavatà ye te
bhikkhå àra¤¤ikà piõóapàtikà paüsukålikà yathàsukhaü maü dassanàya
upasaïkamantu”ti. Te bhagavantaü dassanaü pihentà-1 santhatàni ujjhitvà
àra¤¤ikaïgaü [PTS Page 232] [\q 232/] piõóapàtikaïgaü paüsukålikaïgaü
samàdiyiüsu. Atha kho bhagavà sambahulehi bhikkhåhi saddhiü
senàsanacàrikaü àhiõóanto addasa santhatàni tahiü tahiü ujjhitàni,
passitvà bhikkhå àmantesi. “Kassimàni bhikkhave santhatàni tahiü tahiü
ujjhitànã”ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha
kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå
àmantesi, “tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa
atthavase pañicca saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya -pe- “eva¤ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Nisãdanasanthataü
na bhikkhånà kàrayamànena puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthã
àdàtadabbà dubbaõõakaraõàya. Anàdà ce bhikkhu puràõasanthatassa sàmantà
sugatavidatthiü navaü nisãdanasanthataü kàràpeyya, nissaggiyaü
pàcittiyanti”.

6. Nisãdanaü nàma: sadasaü vuccati.

Santhataü nàma: santharitvà kataü hoti avàyimaü.

Kàrayamànenàti karonto và kàràpento và.

Puràõasanthataü nàma: sakiü nivatthampi sakiü pàrutampi.

Sàmantà
sugatavidatthi àdàtabbà dubbaõõakaraõàyàti-2 vaññaü và caturassaü-3 và
jinditvà ekadese và santharitabbaü, vijañetvà và santharitabbaü.

Anàdà ce
bhikkhu puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthinti anàdiyitvà
puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü navaü nisãdanasanthataü karoti
và kàràpeti và, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti.
Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana
bhikkhave nissajitabbaü: “idamme bhante nisãdanasanthataü anàdiyitvà
puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü kàràpitaü nissaggiyaü. Imàhaü
saïghassa nissajàmã”ti. -Pe- dadeyyàti -pe- dadeyyuntã, àyasmato
dammã”ti.

7. Attanà
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Attanà
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü attanà pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Parehi
vippakataü parehi pariyosàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤assatthàya
karoti và kàràpeti và, àpatti dukkañassa.

1. Dassanàya pihayamànà, syà. 2. Thirabhàvàya, machasaü. 3. Caturassaraü. Katthaci.

[BJT Page 572] [\x 572/]

8. Anàpatti
puràõasanthatassa sàmantà sugatavidatthiü àdiyitvà [PTS Page 233] [\q
233/] karoti. Alabhanto thokataraü àdiyitvà karoti, alabhanto anàdiyitvà
karoti, a¤¤ena kataü pañilabhitvà paribhu¤jati, vitànaü và
bhummattharaõaü và sàõipàkàraü và bhisiü và bimbohanaü và karoti.
Ummattakassa, àdikammikassàti.

Nisãdanasanthatasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 6.

Eëakaloma sikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno kosalesu janapadesu
sàvatthiü gacchantassa antarà magge eëakalomàni uppajjiüsu. Atha kho so
bhikkhu tàni eëakalomàni uttaràsaïgena bhaõóikaü bandhitvà agamàsi.
Manussà taü bhikkhuü passitvà uppaõóesuü: “kittakena te bhante kãtàni,
kittako udayo bhavissatã”ti so bhikkhu tehi manussehi uppaõóiyamàno
maïku ahosi. Atha kho so bhikkhu sàvatthiü gantvà tàni eëakalomàni
ñhitakova àsumhi. Bhikkhå taü bhikkhuü etadavocuü: “kissa pana tvaü
àvuso imàni eëakalomàni ñhitakova àsumbhasã”ti. “Tathà hi panàhaü àvuso
imesaü eëakalomànaü kàraõà manussehi uppaõóito”ti. “Kãva dårato pana
tvaü àvuso imàni eëakalomàni àharã”ti. “Atirekatiyojanaü àvuso”ti. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
bhikkhu atirekatiyojanaü eëakalomàni àharissati”ti. Atha kho te bhikkhå
bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira tvaü bhikkhu
atirekatiyojanaü eëakalomàni àharã”ti? “Saccaü bhagavà. ” Higarahi
buddho bhagavà: “kathaü hi nàma tvaü moghapurisa atirekatiyojana
eëakalomàni àharissasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe-
eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Bhikkhuno
paneva addhànamaggappañipannassa eëakalomàni uppajjeyyuü, àkaïkhamànena
bhikkhunà pañiggahetabbàni. Pañiggahetvà tiyojanaparamaü sahatthà
haritabbàni-1. Asante hàrake. Tato ce uttariü hareyya asantepi hàrake
nissaggiyaü pàcittiyanti. “

2. [PTS Page 234] [\q 234/] bhikkhuno paneva addhànamaggappañipannassàti pathaü gacchantassa.

1. Hàretabbàni. Mu.

[BJT Page 574] [\x 574/]

Eëakalomàni uppajjeyyunti uppajjeyyuü saïghato và gaõato và ¤àtito và mittato và paüsukålaü và attano và dhanena.

âkaïkhamànenàti icchamànena

Pañiggahetabbàni, pañiggahetvà tiyojanaparamaü sahatthà haritabbànãti, tiyojanaparamatà sahatthà haritabbàni.

Asante hàraketi nतo koci hàrako hoti itthi và puriso và gahaññho và pabbajito và.

Tato ce
uttariü hareyya asantepi hàraketi pañhamaü pàdaü tiyojanaü atikkàmeti,
àpatti dukkañassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmeti. Nissaggiyaü pàcittiyaü-1.
Anto tiyojane ñhito bahi tiyojanaü pàteti, nissaggiyaü pàcittiyaü.
A¤¤assa yàne và bhaõóe và ajànantassa pakkhipitvà tiyojanaü atikkàmeti,
nissaggiyàni honti. Nissajitabbàni saïghassa và gaõassa và puggalassa
và. Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbàni: “imàni me bhante eëakalomàni
tiyojanaü atikkàmitàni nissaggiyàni, imànàhaü saïghassa nissajàmi”ti
-pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã”ti. -Pe-

3.
Atirekatiyojane atirekasa¤¤ã -2 atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Atirekatiyojane vematiko -2 atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Atirekatiyojane ånakasa¤¤ã-2. Atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.
ænakatiyojane atirekasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. ænakatiyojane vematiko,
àpatti dukkañassa. ænakatiyojane ånakasa¤¤ã, anàpatti.

4. Anàpatti
tiyojanaü harati, ånakatiyojanaü harati, tiyojanaü haratipi
paccàharatipi, tiyojanaü vàsàdhippàyo gantvà tato paraü harati,
acchinnaü pañilabhitvà harati, nissaññhaü pañilabhitvà harati, a¤¤aü
haràpeti, kañabhaõóaü harati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Eëakalomasikkhàpadaü niññhitaü.

1. Nissaggiyàni honti syà. 2. Tiyojanaü atikkàmeti, syà.

[BJT Page 576] [\x 576/]

5. 2. 7.

Eëakalomadhovàpana sikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme.
Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bhikkhunãhi eëakalomàni [PTS
Page 235] [\q 235/] dhovàpentipi rajàpentipi vijañàpentipi. Bhikkhuniyo
eëakalomàni dhovantiyo rajantiyo vijañentiyo ri¤canti uddesaü
paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipa¤¤aü. Atha kho mahàpajàpatã
gotamã yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà
ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhitaü kho mahàpajàpatiü gotamiü bhagavà
etadavoca: “kacci gotami bhikkhuniyo appamattà àtàpiniyo pahitattà
viharantã”ti. “Kuto bhante bhikkhunãnaü appamàdo, ayyà chabbaggiyà
bhikkhunãhi eëakalomàni dhovàpentipi rajàpentipi vijañàpentipi,
bhikkhunãyo eëakalomàni dhovantiyo rajantiyo vijañentiyo ri¤canti
uddesaü paripucchaü adhisãlaü adhicittaü adhipa¤¤anti. “

2. Atha kho
bhagavà mahàpajàpatiü gotamiü dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi
samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho mahàpajàpati gotamã bhagavatà
dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità
bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho bhagavà
etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà
chabbaggiye bhikkhå pañipucchi: “sacchaü kira tumhe bhikkhave
bhikkhunãhi eëakalomàni dhovàpethapi rajàpethapi vijañàpethapi”ti?
“Saccaü bhagavà”. “¥àtikàyo tumhàkaü bhikkhave a¤¤àtikàyo”ti.
“A¤¤àtikàyo bhagavà”ti. “A¤¤àtikà moghapurisà a¤¤àtikànaü na jànanti
patiråpaü và appatiråpaü và pàsàdikaü và apàsàdikaü và. Tattha nàma
tumhe moghapurisà a¤¤àtikàhi bhikkhånãhi eëakalomàni dhovàpessathapi
rajàpessathapi vijañàpessathapi. Netaü moghapurisà appasannànaü và
pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: “

“Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà oëakalomàni dhovàpeyya và rajàpeyya và vijañàpeyya và, nissaggiyaü pàcittiyanti. “

3. Yo panàti yo yàdiso -pe- bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

A¤¤àtikà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Bhikkhunã nàma: ubhato saïghe upasampannà.

[BJT Page 578] [\x 578/]

4. “Dhovà”ti
àõàpeti, àpatti dukkañassa. Dhotàni nissaggiyàni honti. Rajàti àõàpeti,
àpatti dukkañassa. Rattàni nissaggiyàni honti. “Vijañehã”ti àõàpeti,
àpatti dukkañassa. Vijañitàni [PTS Page 236] [\q 236/] nissaggiyàni
honti. Nissajitabbàni saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana
bhikkhave nissajatabbàni: “imàni me bhante eëakalomàni a¤¤àtikàya
bhikkhuniyà dhovàpitàni nissaggiyàni, imànàhaü saïghassa nissajàmãti
-pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti, -peàyasmato dammiti. “

5. A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni dhovàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni dhovàpeti rajàpeti, nissaggiyena àpatti
dukkañassa. A¤¤àtikàya a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni dhovàpeti vijañàpeti,
nissaggiyena àpatti dukkañassa. A¤¤àtikàya a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni
dhovàpeti rajàpeti vijañàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

6. A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni rajàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni rajàpeti vijañàpeti -pe- rajàpeti dhovàpeti,
nissaggiyena àpatti dukkañassa. -Pe- rajàpeti vijañàpeti dhovàpeti,
nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

7. A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni vijañàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤ã eëakalomàni vijañàpeti dhovàpeti -pe- vijañàpeti
rajàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. -Pe- vijañàpeti dhovàpeti
rajàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

8. A¤¤àtikàya
vematiko -pe- a¤¤àtikàya ¤àtikasa¤¤ã -pea¤¤assa eëakalomàni dhovàpeti,
àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya dhovàpeti, àpatti dukkañassa.
¥àtikàya a¤¤àtikasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya
vematiko, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya ¤àtikasa¤¤ã, anàpatti.

9. Anàpatti
¤àtikàya dhovantiyà a¤¤àtikà dutiyà hoti, avuttà dhovati, aparibhuttaü
kañabhaõóaü dhovàpeti, sikkhamànàya, sàmaõeriyà, ummattakassa,
àdikammikassàti.

Eëakalomadhovàpanasikkhàpadaü niññhitaü.

[BJT Page 580] [\x 580/]

5. 2. 8.

Råpiyasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena
kho pana samayena [PTS Page 237] [\q 237/] àyasmà upanando sakyaputto
ràjagahe a¤¤atarassa kulassa kulupago hoti niccabhattiko. Yaü tasmiü
kule uppajjati khàdanãyaü và bhojanãyaü và tato àyasmato upanandassa
sakyaputtassa pañiviüso-1 ñhapãyati. Tena kho pana samayena sàyaü tasmiü
kule maüsaü uppannaü hoti. Tato àyasmato upanandassa sakyaputtassa
pañiviüso ñhapito hoti. Tassa kulassa dàrako rattiyà paccåsasamayaü
paccuññhàya rodati: “maüsaü me dethà”ti. Atha kho so puriso pajàpatiü
etadavoca: “ayyassa pañiviüsaü dàrakassa dehi, a¤¤aü cetàpetvà ayyassa
dassàmà”ti. Tassa-2 taü adàsi.

2. Atha kho
àyasmà upanando sakyaputto pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya
yena taü kulaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Atha
kho so puriso yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà
àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi.
Ekamantaü nisinno kho so puriso àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü
etadavoca: “hiyyo kho bhante sàyaü maüsaü uppannaü ahosi, tato ayyassa
pañiviüso ñhapito. Ayaü bhante dàrako rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya
rodati: “maüsaü me dethà”ti. Ayyassa pañiviüso dàrakassa dinno.
Kahàpaõena bhante kiü àhariyyatu”ti. “Pariccatto me àvuso kahàpaõoti?”
“âma bhante pariccattoti. ” “Ta¤¤eva me àvuso kahàpaõaü dehã”ti.

3. Atha kho so
puriso àyasmato upanandassa sakyaputtassa kahàpaõaü datvà ujjhàyati
khãyati vipàceti: “yatheva mayaü råpiyaü pañiggaõhàma, evameva ime
samaõà sakyaputtiyà råpiyaü pañiggaõhantã” ti. Assosuü kho bhikkhå tassa
purisassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhå
appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma àyasmà
upanando sakyaputto råpiyaü pañiggahessatã”ti. Atha kho te bhikkhå
bhagavato etamatthaü àrocesuü: “saccaü kira tvaü upananda råpiyaü
pañiggahesã”ti? “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho bhagavà. “Kathaü hi
nàma tvaü moghapurisa råpiyaü pañiggahessasi, netaü moghapurisa
appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu jàtaråparajataü uggaõaheyya và uggaõhàpeyya và upanikkhittaü và sàdiyeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. “

4. [PTS Page 238] [\q 238/] yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

1. Pañiviso. Machasaü. 2. Tassa taü adàsi. Machasaü nadissate.

[BJT Page 582] [\x 582/]

Jàtaråpaü nàma: satthuvaõõo vuccati.

Rajataü nàma: kahàpaõo lohamàsako dàrumàsako chatumàsako ye vohàraü gacchanti.

Uggaõheyyàti sayaü gaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

Uggaõhàpeyyàti a¤¤aü gàhàpeti. Nissaggiyaü-1 pàcittiyaü.

Upanikkhittaü
và sàdiyeyyàti “idaü ayyassa hotu’ti upanikkhittaü sàdiyati, nissaggiyaü
hoti, saïghamajjhe nissajitabbaü. Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü:
tena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà
buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü
paggahetvà evamassa vacanãyo: “ahaü bhante råpiyaü pañiggahesiü. Idaü me
nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã”ti nissajitvà àpatti desetabbà.
Vyattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Sace tattha
àgacchati àràmiko và upàsako và. So vattabbo: “àvuso imaü jànàhã”ti.
Sace so bhaõati “iminà kiü àhariyyatu”ti. Na vattabbo “imaü và imaü và
àharà”ti. Kappiyaü àcikkhitabbaü: sappi và telaü và madhu và phàõitaü
và. Sace so tena parivattetvà kappiyaü àharati, råpiyapañiggàhakaü
ñhapetvà sabbeheva paribhu¤jitabbaü. Eva¤cetaü labhetha, iccetaü
kusalaü. No ve labhetha, so vattabbo: “àvuso imaü chaóóehã”ti. Sace so
chaóóeti, iccetaü kusalaü. No ce chaóóeti, pa¤cahaïgehi samannàgato
bhikkhu råpiyachaóóako sammannitabbo: yo na chandàgatiü gaccheyya, na
dosàgatiü gaccheyya, na mohàgatiü gaccheyya, na bhayàgatiü gaccheyya,
chaóóitàchaóóita¤ca jàneyya. Eva¤ca pana bhikkhave sammannitabbo:
pañhamaü bhikkhu yàcitabbo, yàcitvà byattena bhikkhunà pañibalona saïgho
¤àpetabbo:

“Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammanneyya, esà ¤atti.

Suõàtu me
bhante saïgho. Saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammannati.
Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno råpiyachaóóakassa sammuti,
so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammato saïghena itthannàmo bhikkhu råpiyachaóóako, khamati saïghassa, tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã”ti.

1. Nissaggiyaü hoti. Syà.

[BJT Page 584] [\x 584/]

5. Tena
sammatena bhikkhunà animittaü katvà pàtetabbaü. Sace nimittaü katvà
pàteti, àpatti dukkañassa. [PTS Page 239] [\q 239/] råpiye råpiyasa¤¤ã
råpiyaü pañiggaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye vematiko råpiyaü
pañiggaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye aråpiyasa¤¤ã råpiyaü
pañiggaõhàti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye råpiyasa¤¤ã, àpatti
dukkañassa. Aråpiye vematiko, àpatti dukkañassa. Aråpiye aråpiyasa¤¤ã,
anàpatti.

6. Anàpatti
ajjhàràme và ajjhàvasathe và uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipati,
“yassa bhavissati so bharissatã”ti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Råpiyasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 9.

Råpiyasaüvohàra sikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå nànappakàrakaü
råpiyasaüvohàraü samàpajjantã. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti:
“kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü
samàpajjissanti, seyayathàpi gihã kàmabhogino”ti. Assosuü kho bhikkhå
tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhå
appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma chabbaggiyà
bhikkhå nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjissantã”ti. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- ’saccaü kira tumhe bhikkhave
nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjathà’ti. ‘Saccaü bhagavà’.
Vigarahi buddho bhagavà. “Kathaü hi nàma tumhe moghapurisà
nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjissatha. Netaü moghapurisà
appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. “

2. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Nànappakàrakaü
nàma: katampi akatampi katàkatampi. Kataü nàma: sãsåpagaü gãvåpagaü
hatthåpagaü pàdåpagaü kañåpagaü. Akataü nàma: ghanakataü vuccati.
Katàkataü nàma: tadubhayaü.

[BJT Page 586] [\x 586/]

[PTS Page 240] [\q 240/] råpiyaü nàma: satthuvaõõo kahàpaõo lohamàsako dàrumàsako chatumàsako ye vohàraü gacchanti.

Samàpajjeyyàti
katena kataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü-1 katena akataü cetàpeti,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Katena katàkataü cetàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Akatena kataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Akatena
akataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Akatena katàkataü cetàpeti,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Katàkatena kataü cetàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Katàkatena akataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Katàkatena katàkataü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Saïghamajjhe
nissajitabba. Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: tena bhikkhånà
saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü
pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo:

“Ahaü bhante
nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjiü, idaü me nissaggiyaü, imàhaü
saïghassa nissajàmã”ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà
pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Sace tattha àgacchati àràmiko và
upàsako và, so vattabbo: “àvuso imaü jànàhã”ti. Sace so bhaõati: “iminà
kiü àhariyyatu”ti. Na vattabbo “imaü và imaü và àharà”ti. Kappiyaü
àcikkhitabbaü: sappi và telaü và madhu và phàõitaü và. Sace so tena
parivattetvà kappiyaü àharati. Råpiyacetàpakaü ñhapetvà sabbeheva
paribhu¤jitabbaü. Eva¤cetaü labhetha iccetaü kusalaü. No ce labhetha, so
vattabbo: “àvuso imaü chaóóeti. Sace so chaóóeti. Iccetaü kusalaü. No
ce chaóóeti, pa¤cahaïgehi samannàgato bhikkhu råpiyachaóóako
sammannitabbo: yo na chandàgatiü gaccheyya na dosàgatiü gaccheyya na
mohàgatiü gaccheyya na bhayàgatiü gaccheyya chaóóitàchaóóita¤ca jàneyya.
Eva¤ca pana bhikkhave sammannitabbo: pañhamaü bhikkhu yàcitabbo yàcitvà
byattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

“Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammanneyya. Esà ¤atti.

Suõàtu me
bhante saïgho. Saïgho itthannàmaü bhikkhuü råpiyachaóóakaü sammannati.
Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno råpiyachaóóakassa sammuti,
so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammato saïghena itthannàmo bhikkhu råpiyachaóóako. Khamati saïghassa, tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã”ti.

3. Tena sammatena bhikkhunà animittaü katvà pàtetabbaü. Sace nimittaü katvà pàteti, àpatti dukkañassa.

1. Nissaggiyaü. Hoti. Syà.

[BJT Page 588] [\x 588/]

4. Råpiye
råpiyasa¤¤ã råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye vematiko
råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Råpiye aråpiyasa¤¤ã råpiyaü
cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye råpiyasa¤¤ã råpiyaü cetàpeti,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Aråpiye vematiko råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Aråpiye aråpiyasa¤¤ã råpiyaü cetàpeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Aråpiye råpiyasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. Aråpiye vematiko,
àpatti dukkañassa. Aråpiye aråpiyasa¤¤ã, anàpatti.

5. Anàpatti ummattakassa, àdikammikassàti.

Råpiyasaüvohàrasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 2. 10

Kayavikkayasikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto pañño hoti
cãvarakammaü kàtuü. So pañapilotikànaü saïghàñiü karitvà surattaü
suparikammakataü katvà pàrupi. Atha kho a¤¤ataro paribbàjako mahagghaü
pañaü pàrupitvà yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasakkami,
upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: [PTS Page 241]
[\q 241/] “sundarà kho tyàyaü àvuso saïghàñi, dehi me pañenà”ti.
“Jànàhi àvuso”ti? “âmàvuso jànàmã”ti. “Handàvuso”ti adàsi. Atha kho so
paribbàjako taü saïghàñiü pàrupitvà paribbàjakàràmaü agamàsi.
Paribbàjakà taü paribbàjakaü etadavocuü: “sundarà kho tyàyaü àvuso
saïghàñi, kuto tayà laddhà”ti? “Tena me àvuso pañena parivattità”ti.
“Katãhipi tyàyaü àvuso saïghàñi bhavissati, so yeva te paño varo”ti.

2. Atha kho so
paribbàjako “saccaü kho paribbàjakà àhaüsu. Katãhipi myàyaü saïghàñi
bhavissati, so yeva me paño varo”ti yenàyasmà upanando sakyaputto
tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca:
“handa te àvuso saïghàñi, dehi me paña”nti. “Nanu tvaü àvuso mayà vutto
jànàhi àvusoti, nàhaü dassàmã”;

[BJT Page 590] [\x 590/]

3. Atha kho so
paribbàjako ujjhàyati khãyati vipàceti: gihãpi naü gihissa
vippañisàrissa deti-1, kiü pana pabbajito pabbajitassa na dassatã”ti.
Assosuü kho bhikkhu tassa paribbàjakassa ujjhàyantassa khãyantassa
vipàcentassa. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti:
“kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto paribbàjakena saddhiü
kayavikkayaü samàpajjissatã”ti. “Atha kho te bhikkhå bhagavato
etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira tvaü upananda paribbàjakena saddhiü
kayavikkayaü samàpajjã”ti?-2. “Saccaü bhagavà”. Vigarahi buddho bhagavà:
“kathaü hi nàma tvaü moghapurisa paribbàjakena saddhiü kayavikkayaü
samàpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca
pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu nànappakàrakaü kayavikkayaü samàpajjeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti”

4. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Nànappakàrakaü
nàma: cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccaya bhesajjaparikkhàrà, antamaso
cuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi.

Kayavikkayaü
samàpajjeyyàti ‘iminà imaü dehi, iminà imaü àhara, iminà imaü
parivattehi, iminà imaü cetàpehã’ti ajjhàcarati, àpatti dukkañassa. Yato
kayita¤ca hoti vikkayita¤ca, attano bhaõóaü parahatthagataü
parabhaõóaü, attano hatthagataü, nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü
saïghassa và gaõassa và [PTS Page 242] [\q 242/] puggalassa và. Eva¤ca
pana bhikkhave nissajitabbaü: “ahaü bhante nànappakàrakaü kayavikkayaü
samàpajjiü. Idaü me nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã”ti. -Pe-
dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammãti”

5. Kayavikkaye
kayavikkayasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Kayavikkaye vematiko,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Kayavikkaye na kayavikkayasa¤¤ã, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Na kayavikkaye kayavikkayasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. Na
kayavikkaye vematiko, àpatti dukkañassa. Na kayavikkaye na
kayavikkayasa¤¤ã, anàpatti.

6. Anàpatti
agghaü pucchati, kappãyakàrakassa àcikkhati, idaü amhàkaü atthi
amhàka¤ca iminà ca iminà ca atthoti bhaõati. Ummattakassa,
àdikammikassàti.

Kayavikkayasikkhàpadaü niññhitaü.

Kosiyavaggo dutiyo.

Tassuddànaü: -

Kosiyà suddhadvebhàgà chabbassàni nisãdanaü,

Dve ca lomàni uggaõhe, ubho nànappakàrakàti.

1. Denti machasaü. 2. Samàpajjasã. Machasaü.

 4 t3  fldish YsCIdmoh’

3  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈcdKka jykafia w,jz kqjr w.a.d,j ffp;Hia:dkfhys jdih lrkfial’
tl,ays jkdys ij. NsCIQyq mg mKqjka we;slrkakka fj; meusK *4( ” weje;aks”
fndfyda fldaI lrkakka msijz” wmg o fojz” wmssÈ fldfihH kQ,a usY1
we;srs,a,la lrkq leue;af;uqhss ” *5( lsh;a’ *6( Tjqyq fodia

[ \ q 327/ ]
lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a”
fkdi;2gq nia lsh;a’ *7( ” flfia kuz Y1`uK YdlH mq;1fhda wm fj; meusK *
fuys *4(( lsh;ao $ wmgo w,dNh” wmsÈ Èlfia ,nuq’ huznÌ jQ wms cSjsldj lrK
fldg f.k wUqorejka ksid fndfyda l2vd m1dKSka jskdYhg muqKqjuqhs ”
lshdhs’ NsCIQyq fodia lshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ” fkdi;2gq nia
lshkakdjQ ta usksiqkaf.a jpk weiqjdyqh’ huz ta NsCIq flfkla w,afmpzPo *
fuys *6(( flfia kuz Pnzn.a.sh NsCIQyq mg mKqjka we;s lrkakka fj; meusK *
fuys *4(( lsh;ao $’


blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

5  ” huz uyfKla f;u jkdys fldfihH kQ,a usY1 we;srshla lrjkafka kuz ksi.s mps;s fjz’”


‘ hfula jkdys ’ hkq NssCIq hkq * fuys 3 mdrdcslfha moNdcksfha 3+4((
‘iJ:; ’hkq w;2rd lrk ,oaola fjz’ ‘ fkdjssshk ,oafoah” lrjkafkah ’ hkq
tla fldfihH kQ,lska fyda usY1lr lrhss fyda lrjd kuz l1shdfjys Èl2,d fjz”
,enSfuka ksi.sfjz’ ixhdg fyda .Khdg fyda mqoa.,fhl2g fyda Ndrosh
hq;2hs’ “uyfKks”fufia jkdys Ndrosh hq;2hs’ “iajduSks” ud jsssiska fuz
fldfihH kQ,a usY1 we;srs,a,la lrjk ,oS’ ksi.s fjz’ uu fuh ixhdg
Ndrfoushso” fokafkah lshdo” Èkakdyqh lshdo wdhqIau;2kag fous lshdo osh
hq;2h’”

7  ;ud jsissska wvd, lrk ,oao ;ukau wjika flfrAo ksi.s mps;s fjz’*4( ;ud jsiska wvd, lrk ,oao

[ \ q 328/ ]
wkHhd jsiska wjika lrhso” ksi.s
mps;s fjz’ wkqka jsiska wvd, lrk ,oafoa ;ud jsiska wjika lrhso ksi.s
mps;s fjz’ wkqka jsiska wvd, lrk ,oafoa wkqka jsiska wjika lrhso ksi.s
mps;s fjz’ wksfll2 iËyd lrhso lrjhso Èl2,d weje;a fjz’ wksfll2 jsiska
lrk ,oao ,en mdjspzps lrhso Èl2,d weje;a fjz’ *5(

 jshkla
fyda nquq;2reKla fyda fross ;ssrhla fyda .2osrsshla fyda fugzghla fyda
lrhso” Wu;2jQjyqg” uq,ska jeroao l
 
 

4  iqoaO ld

8  tl,ayss jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia jsYd,d kqjr uydjkfhys l2gd.dr Yd,dfhys jev
isgskfial’ ta ld,fhys Pnzn.a.sh NsCIQyq ;kslr lZMmdgs;a hq;a negZM f,duz
*j,ska
we;srs,a,la lrj;a’ jsydrj, wejsoSfuys hq;a usiaiq oel ” ldufNda.S
.sySka fuka flfia kuz Y1uK YdlH mq;1fhda *4( ;ks lZMmdg negZM f,duzj,ska
we;srs,a,la lrj;aoehs ” *5( fodia lsh;a” fkdi;2gq m1ldY lr;a “fkdi;2gq
nia lsh;a’ NsCIQyq fodia lshkakdjQ ” fkdi;2gq m1ldY lrkakdjQ fkd i;2gq
nia lsshkakdjQ ta ussksiqkaf.a nia weiQy’ huz NsCIq flfkla w,afmpzPo ta
NsCIQyq flfia kuz Pnzn.a.sh NsCIQyq *fuys *4(( fodia lSy” fkdi;2g m1ldY
l*

9  huzlsis uyfKla f;u jkdys ;;s lZMmdgjQ negZM f,duzj,ska we;srshla lrjkafka kuz ksi.s mps;s fjz’
 *fndfyda mrsjrA;kj,” tZM f,duz ” hkak fhdod ;sfnz’
 * fm< yd iiËkak’

[ \ q 329 / ]

0  ” hfula jkdys” hkq NsCIq hkq * fuys3mdrdcslfha moNdcksfha 3+4 fPAo(


lZM’ kuz lZM folhs’ iajNdjfhkau lZM fyda fmjSfuka lZM hkqhs’
‘we;srshla’ hkq w;2rd lf

-  * fuys fldish YsCIdmofha 7 fPAoh’ (


5  oafjzNd. YsCIdmoh’

3=  * fuys 3 *3((
tl,ays jkdyss Pnzn.a.sh NsCIQyq ;ks lZMmdgska we;srsshla lrkakg
Nd.Hj;2ka jykafia tmd l

33 ‘ wZM;a we;srshla lrjkakdjQ NsCIqj jsiska jkdys ;ks lZM negZM f,duz ms

[ \ q 330 / ]
iqÈ negZM f,duz ms

34 
‘ wZM;a ’ hkq wZMf;ka iEosu lshkq ,efnz’ ‘ we;srsh ’ kuz w;2rd lrk
,oafoafjz’ fkdjsshk ,oafoafjz’ ‘ lrjkakyq jsssiska ’ hkq lrkafka fyda
lrjkafka fydahss ‘ foNd.hla ;ks lZM negZM f,duz .;hq;2h’ Wiq,d fldgia
folla .;hq;2h’ ‘;2kajekak iqÈ mdgska ’ hkq fldgila iqÈ mdgsks’ ‘
i;rjekak ÈUqre mdgska ’ hkq fldgila ÈUqremdgska hkqhs’boska uyK f;u
fofldgila ;kss lZM negZM f,duzj,skao ;2kajekak iqoskao i;rjekak
ÈUqremdgskao fkdf.k fofldgila ;ksss lZM negZM f,duskao fldgila iqfokao
fldgila ÈUqre mdgsskao f.k wZM;a we;srs,a,la lrhs fyda lrjhs fyda
l1sshdjla mdid Èl2,d fjz’,enSSfuys ksi.s fjz’ixhdg fyda .Khdg fyda
mqoa.,fhl2g fyda Ndrosh hq;2h’”uyfKks” fufia jkdys Ndrossh hq;2h’
iajduSks” fuz uf.a we;srsh iqoska fldgila yd ÈUqrska fldgila fkdf.k lrjk
,oS’ ksi.s jsh’ * fuys 0 *4( 7 fPAofha *4((

35 
;ud jsssiska wvd, lrk ,oafoa * fuys fldish YsCIdmofha 7 fPoh’ ( iqosska
fldgilao ÈUqre mdgska fldgilao fkdf.k lrhso” jevsfldgila iqoo “jevs
fldgila ÈUqremdgskao f.k lrhso “;ksss iqÈ ;kssÈUqre f.k lrhso” jsshkla
fyda nquq;2reKla fyda fros mjqrla fyda .2ossrshla fyda fugzghla fyda
lrhso ” Wu;2jQjyqgo” uq,ska jeroao l6  Pnzniai YsCIdmoh’

36  * fuys3 wksh;fha 3
*3(( ta ld,fha jkdysss NsCIQyq *4( jrAIhla mdid we;srshla lrj;a’ Tjzyq
b,a,Suz nyqq,fldg weZ.jSuz nyq,fldg jdih lr;a’ ‘negZMf,duz

[ \ q 331/ ]
fojz” negZMf,duska m1fhdack
we;af;ahhs’ lshdhs’ *5( usksiaiq flfia kuz Y1uK YdlHmq;1fhda jrAIhla
mdid we;srs,a,la lrj;ao ‘ negZM f,duz foj” negZM f,duska m1fhdack
we;af;ahhs’ b,a,Suz nyq,j weZ.jSuz nyq,j jdih lr;aoehs ’ fodia lsh;a”
fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’‘ wmf.a jkdys jrla l< we;srs,s
jrAI mylao ihlao mj;s;a’ tys wmf.a orefjda u< my lr;a’ uQ;1 lr;a’
uShka jsiskqÈ l;a’’ fuz Y1uK YdlHmq;1fhda * fuys *4(( NsCIQyq fodia
lshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ”  fkdi;2gq jpk lshkakdjQ ta
usksiqkaf.a jpk weiqjdyqh’ huz ta NsCIqflfkla w,afmapzP o Tjzyq fodia
lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a “fkdi;2gq jpk lsh;a’ flfia kuz NsCIQyq * fuys
*4((

37 
blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

38
” NsCIqj jsiska jkdys wZM;a we;srs,a,la lrjd ijila oersh hq;af;ah’
uyKf;u boska wjqreÈ ifhka fumsg ta we;srs,a, oS fyda fkdoS fyda ix
iuzuq;shla ke;sj wksla wZM;a we;srs,a,la lrjkafka kuz ksi.s mps;s fjz’”
fufiao jkdys Nd.Hj;2ka jykafia jsiska NsCIQkag YsCIdmo mKjk,oS’

39 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla fldiUE kqjr f,fvla jQfhah’ “iajduSks”
t;ajd”wms Wmia:dk flfruqhs ” kEfhda ta NsCIqj iuSmhg È;fhl2
hejqjdyqh’NsCIQyqo” weje;aks” hj’ Tjqyq NsCIQyq Wmia:dk flfr;ahhs “fufia
lSjdyqh’ fyf;u ‘ weje;aks” Nd.Hj;2ka jykafia jsiska NsCIQka jsiska
wZM;a we;srshla fldg ijila

[ \ q 332/ ]
oersh hq;2hhs’ YsCIdmohla
mKjk,oS’‘ uuo .s,ka fjus’ we;srs,a,la /f.k wejsoskag fkdyels fjus’ ugo
we;srs,a,la ke;sj myiq fkdfjz’ uu fkdhkafkus’ hs lSfhah’ Nd.Hj;2ka
jykafiag fuz ldrKh ie< l

30 
blans;s Nd.Hj;2ka jykafia fuz ksodkfhys fuz isoaOsfhys oeyeus l:d fldg
NsCIQkag wduka;1Kh l

[ \ q 333/ ]

3- 
” NsCIqj jsiska jkdys wZM;a we;srshla lrjd oersh hq;af;ah’uyKf;u boska
wjqreÈ ifhka fumsg ta we;srsh lsisfjl2g oS fyda fkdoS fyda ixiuzuq;sfhka
jskd wksla wZM;a we;srshla lrjkafkao ksi.s mps;s fjz’ “

4= 
‘ wZM;a ’ hkq lsrSu f.k lshkq ,efnz’ ‘ we;srshla’ kuz w;2rd lrk ,oafoa
fjz’ fkdjshd lrk ,oafoa fjz’ ‘ lrjd ’ hkq lr fyda lrjd hkqhs’ ‘ ijila
oersh hq;2h ’ hkq ijila  muK fldg oersh hq;2h’ ‘ ijilg fumsg ’ hkq ijilg
wvqfjks’ ‘ ta we;srsh oS ’ hkq wkqkag oS  ‘ wkqkag fkdoS ’ hkq
lsisfjl2g fkdoS hkqhs’ ‘ ixiuzu;fhka msg ’ hkq ixiuzu;h fkdi,ld’wfkla
wZM;a we;srs,a,la lrhso lrjhso l1shdfjys Èl2,d fjz’ ,enSfuys ksi.s fjz’
ixhdg fyda .Khdg fyda mqoa.,hdg fyda Ndrosh hq;2h’ “uyfKks” fufiao jkdys
Ndrosh hq;2hs’ iajduSks” fuz we;srsh ijilska fumsg lrjk ,oS’ ixiuzu;h
yer ksi.s jsh’ uu fuh ixhdg Ndrfoushso ” fokafkahhso” Èkakdyqhhso”
wdhqIau;2kag foushso osh hq;2h’* fuys 7 fPAofha *4(( ijilska lrhso”
ijilg jevs l,lska lrhso” wksfll2 Wfoid lrhso” lrjhso” wksfll2 jsiska lrk
,oao ,en mrsfNda. lrhso” jshkla fyda nquq;2reKla fyda fros mjqrla fyda
.2osrshla fyda fugzghla fyda lrhso” ixiuzu;fhka” Wu;2jQjyqg” uq,ska
jeroao l7  ksiSok ika:; YsCIdmoh’

43  * fuys 3 wksh;fha 3
*3(( blans;s Nd.Hj;2ka jykafia NsCIQkag wduka;1Kh l

[ \ q 334 / ]
f.fkk tll2 yer fuys Nd.Hj;2ka
fj; lsisfjl2 fkd tf

44 
blans;s msrsi iys; wdhqIau;a Wmfiak jXz.ka; mq;1f;u Nd.Hj;2ka jykafia
huz ;efklayso tys meusKsfhah’ meusK” Nd.Hj;2ka jykafia jeË tl;amfil
isgsfhah’ wd.ka;2l NsCIQka iuZ. ms

[ \ q 335/ ]
Tjqkag uu * fuys *4(( fufia
f;dmg ksi foushs lshkafkus’ boska uf.a jpk ms

45 
” Wmfiakh” hym;”hym; Tn hym;a Wmdfhka msrsi yslaujkafkysh’ *4( Wmfiakh”
Tn iej;a kqjr NsCIQkaf.a l;sldj okakdyqo$”  “iajduSks” uu ieje;a kqjr
ixhdf.a l;sldj fkdoksuhss” lSfhah’ ” Wmfiakh” ieje;a kqjr NsssCIQyq
l;sldjla lrk,oafodah’ ‘ weje;aks” Nd.Hj;2ka jykafia ;2ka udihla jsfjzl
.ekSug leue;sfial’msssKavmd;h f.khk flfkl2 yer lsisfjl2 Nd.Hj;2ka
jykafia fj; fkd t

46 
tl,ays jkdys fnfyda NsCIqQyq fodrgqfjka msg fldgqfjys isgshdyq fj;a’
wms wdhqIau;a Wmfiak jXz.ka; mq;1 ,jd mdps;a;sh foaYkd lrjkafkushs
lshdhs’ blans;s wdhqIau;a Wmfiak jXz.ka; mq;1 f;fu msrsia iys;j wiafkka
ke.sg Nd.Hj;2ka jykafia jeË m1oCIskd fldg .sfhah’ blans;s ta NsCIQyq
wdhqIau;a Wmfiak jXz.ka; mq;1g ” weje;aks” *5( Wmfiakh” Tn ieje;a kqjr
NsCIQkaf.a l;sldj okafkaoehs “*4( weiqjdyqh’ ‘ weje;aks” Nd.Hj;2ka
jykafiao uf.ka * fuys 45 *4(( weje;aks” Nd.Hj;2ka jykafia jsiska huz ta
wdr[a[slfhda fj;ao” mssssKavmd;slfhda fj;ao”mdxY2l@,slfhda fj;ao leue;s
fia ud oelSSug meusfK;ajdhss  wkqokakd,oS ‘

[ \ q 336/ ]

47 
blans;s ta NsCIQyq wdhqIau;a Wmfiak f;fuz we;a;la lSfhah’fkdmekjQjla
fkd mekjssh hq;2h’ mekjQjla fkd levsh hq;2h’mekjQ YsCIdmo iudokaj mej;sh
hq;2hs’ lshdhs’ ‘ NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafia jsiska huz ta NsCIq flfkla
wdr[a[sljQjdyq o” msKavmd;sl jQjdyqo” mdxY@l@,sljQjdyqo” Tjzyq iqjfia ud
oelSug meussfK;ajdhs wjir Èkafka,q’ Tjzyq Nd.Hj;2ka jykafia oelSug wdYd
lrkakdyq we;srs w;ayeroud wdr[a[sldXz.h msKavmd;sldXz.h” mdxY2l@,slXz.h
iudoka jQy’

48 
blans;s” Nd.Hj;2ka jykafia fndfyda NsCIQka iuZ. fikiqkaj, wejsoSfuys
hkakdyq ta ta ;ekaj, oeuQ we;srs,s Ègqfial’ oel” uyfKks” fuz ;ekska ;ek
oeuQ we;srs,s ldf.aoehs ” NsCIQkaf.ka weiQfial’ blans;s ta NsCIQyq
Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

49 
” ysËskd we;srshla lrjkakdjQ NsCIqqj jsiska jkdys ÈrAjrAKlsrSug me/Ks
we;srsfha yd;amiska iq.;a jsh;la .;hq;2h’ uyKf;u boska me/KS we;srsfha
yd;amiska iq.;a jsh;la muK ;eka fkdf.k wZM;a ysËskd we;srshla lrjkafka
kuz ksi.s mps;s fjz’ “

40 
‘ ksiSok ’ kuz odjZM we;s tlla lshkq ,efnz’ ‘ we;srsh ’ kuz w;2rd lrk
,oafoafjz’ jshd fkdlrk ,oafoah’ ‘ lrjkakyq jsiska ’ hkq lrkafka fyda
lrjkafka fydahs ‘‘merKs we;srsh ’ kuz jrla wekaodjQo ” jrla fmfrjzjdjQo
hkqhs’‘yd;amiska ÈrAjrAK lsrSu msKsssi iq.;a jsh;la .; hq;2h ’ hkq
ia:srNdjh msKsi jgfldg fyda isjq/ia

[ \ q 337 / ]
fldg fyda isË tla m1foaYhl fyda
we;ssrsh hq;2hs’ wjq,a yer fyda we;srsh hq;2hs’  ” boska uyK merKs
we;srsfhka yd;ami iq.;a jsh;laa fkdf.k ” hkq merKs we;srsfhka yd;amiska
iq.;a jsh;la fkdf.k wZM;a ysËsk we;srshla lrkafka fyda lrjkafka fyda
l1shdfjys Èl2,d fjz’ ,enSfuka ksi.sfjz’

4- 
iXzhdg fyda .Khdg fyda mqoa.,fhl2g fyda Ndrosh hq;2hs’ uyfKks” fufiao
jkdys Ndrosh hq;2hs’ ” iajduSks” uf.a fuz ysËskd we;srsh merKs we;srsfha
yd;amiska iq.;a jsh;la fkdf.k lrjk ,oafoah’ksssi.s jsh’ uu fuh ixhdg
Ndrfous” fokafkah” fokakdyqh” wdhqIau;2kag foushs lshdhs’ merKs
we;ssrsfha yd;amiska iq.;a jsh;la fkdf.k lrhso” fkd,nkafka b;d iaj,amhla
f.k lrhso” fkd,nkafka fkdf.k lrhso” wkqka jssiska lrK ,oaola ,en
mrsfNda. lrhso”jshkla fyda nquq;2reKla fyda fross mjqrla fyda .2osrsshla
fyda fugzghla fyda lrhso” Wu;2jQjyqg” uq,ska jeroao l
 
 

8  t

5=  * fuys 3 wksh;fha *3(( tl,ays jkdys fldfid,a rgska iej;a kqjrg hkakdjQ tla;rd NsCIqjlayg w;ru.oS negZM f,duz*
,enqKdyqh’ blans;s ta NsCIqj ta negZM f,duz wËkfhka fmdosshla neËf.k
.sfhah’ usksiaiq ta NsCIqj oel ljgluz l

*wfhla fuh “tZMf,duz ” lshd fhdo;s’            (a)  22

[ \ q 338/ ]
tfiauh’ weje;aks” uu fuz
negZMf,duz ksid ukqIHhka w;ska ljgluz ,oafoushs’lSfhah’ ‘weje;aks” Tn
flf;la Èr isg fuz negZMf,duz f.k tjzoehs’ weiQy’ ‘ weje;aksss” ;2ka
fhdÈklg jvd wE; isgh’’

53 
huz ta NsCIqflfkla w,afmpzPjQjdo Tjzyq fodia lsh;a” fkdi;2g m1ldY
lr;a”fkdi;2gq nia lssh;a’ ” NsCIQyq flfia kuz ;22kafhdÈklg;a jvd
negZMf,duz f.k t;ao $” blans;s ta NsCIqyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh
ie< l

54 
” oSrA udrAhg mss

55 
‘ uyd udrA.hg ms

[ \ q 339/ ]
‘ f.k hkafkla ke;s l,ays Bg;a
jvd wE; f.khkafkah’ hkq m1:u mdoh ;2ka fhdÈkla blaujhso Èl2,d weje;a
fjz’ fofjksmdoh blaujhso ksi.s fjz’ ;2ka fhdÈk we;2<; isgsfha ;2ka
fhdÈfkka msg fy,hso ksi.s mps;s fjz’ wksfll2f.a jdykhl fyda nvq w;r fyda
fkdoekqj;aj oud ;2kafhdÈk blaujhsso ksi.sss fjz’ ixhhdg fyda .Khdg fyda
mqoa.,fhl2g fyda Ndrosh hq;2h’

56 
” uyfKks” fufiao jkdyss Ndrosh hq;2h’ ‘ iajduSks” uf.a fuz negZM f,duz
;2ka fhdÈk blaujQjdyqh’ ksi.s jQy’ uu fuzjd ixhdg Ndr fousshs lshdo”
fokafkah lshdo” fokakdyqh lshdo” wdhqIau;2kag fous lshdo” osh hq;2h’
;2ka fhdÈkg jevsfhys jevsh hk yeZ.Suz we;af;a blaujhso ksi.s mpss;s fjz’
;2ka fhdÈklg jevsfhys jsu;s we;af;a blaujhso kssi.s mps;s fjz’;2ka
fhdÈklg jevsfhys wvqh hk yeZ.Suz we;af;a blaujhso ksi.s mps;s fjz’;2ka
fhdÈklg wvqfhys jevsh hk yeZ.Suz we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ ;2ka fhdÈklg
wvqfhys jsu;s we;af;a Èl2,d weje;afjz’ wvq ;2ka fhdÈfkys wvqh hk yeZ.Suz
we;af;a weje;a fkdfjz’

57 
‘ ;2ka fhdÈkla f.khhso” ;2ka fhdÈkg wvqfjka f.khhso” ;2ka fhdÈkla
f.khhso” f.kthso” ;2ka fhdÈkla jsiSug woyiska f.dia bka Tnzng f.khdo”
fidrluz l< fohla fidrekaf.ka ,enf.k hhso” neyer,Qjla ,enf.k hhso”
l< nvqjla f.khhsso” Wu;2jQjyqg” wdosslrAuslhdg weje;a fkdfjz’’

 
 

9   t

58  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia YdlHckmofhys lsUq,aj;a kqjr ksssf.1dOdrdufhyss
jdih lrk fial’ tl,ays jkdys ij. NsCIQyq NsCIqKSSka ,jd *4( negZM f,duz
fidaoj;a’ mdg fmdj;a’ wjq,a

[ \ q 340 / ]
yrj;a negZM f,duz fidaokakdjQ”
mdg fmdjkakdjQ” wjq,a yrssskakdjQ NsssCIqKSyq fm< lSu wF:! jsspdrSSu
wOsiS,h” wOsps;a;h” wOsm1{dj ysssia lr;a’ *5( blanss;s uydm1cdm;S f.#;uS
f;dfuda Nd.Hj;2ka jykafia huz ;efkllaysso tys meussKhdh’ meusK”
Nd.Hj;2ka jykafia jeË tl;amfil isgshdh’ tl;amfil isgs uydm1cdm;S f.#;uSg
Nd.Hj;2ka jykafia ” f.d;ush” lsfulao $ NsCIqKSSyq wm1udojQjdyq
flf

59 
blans;s” Nd.Hj;2ka jykafia uydm1cdm;S f.d;uSg oeyeuss l:dfjkafya;2
WodyrK oelajQfial’ iudoka lrjQfial’ f;o.ekajQy’ i;2gql

50 
blans;s Nd.Hj;2ka jykafia fuz ksodkfhys fuz isoaOsfhyss NsCIQixhd
/ialrjd ij. NsCIQka f.ka jspd

[ \ q 341/ ]

5- 
” huz uyfKla f;fuz jkdys fkdkE fufyKla ,jd merKsjQ isjqrla fidaojd kuz
fyda mdg lrjd kuzz fyda .iaaijd kuz fyda ksi.ss mpss;s fjz’”

6= 
‘ huznÌ ’ hkq NssCIq hkq’ * 3 mdrdcsslfha mo Ndcksfha 3+4 ( ‘ fkdkE kuz
’ ujz miska fyda msh miska i;ajeksjQ mshuq;2 mruzmrdfjka fkdmej;ss
hkqhssss’ ‘NsCIqKssh kuz ’ fojeoEreuz ixhd w;r Wmimka jQjdyqh’fidaojhs
wKlrhsso Èl2,d weje;a fjz’ fiaojQ l,ays ksi.s fjz’ mdg fmdjjhs”wKlrhso
Èl2,d weje;a fjz’ mdg fmdjk ,oaodyq ksi.ss fj;a’ wjq,a yrjjhso”
wKlrhssso Èl2,d weje;a fjz’ wjq,a yerjQjdyq ksssi.sss fj;a’ ixhdg fyda
.Khdg fyda mqoa.,fhl2g fyda Ndrossh hq;2h’

63
” uyfKksss” fufiao jkdys w;ay< hq;2h’ ” iajduSks” fuz negZMf,duz
fkdkE NssCIqKshl ,jd fidaojk ,oaody” ksi.s jQjdyqh’ uu fuh ixhdg Ndr
fous” hs lshdo fokafka”lssshdo fokakdyqh” lsshdo wdhqIau;2kag fouslsshdo
osh hq;2h’ “

64 
*3(fkdkEfhl2 hk yeZ.Su we;sj fkdkEjQjla ,jd negZM f,duz fidaojhso *4(
ksi.s mps;sfjz’ * fuys *3(( mdg fmdjjhsso ksi.ssh yd Èl2,d weje;a fjz’*
fuys*3(( wjq,a yrjjhso ksi.sssh yd Èl2,d weje;a fjz’ * fuyss *3((
mdglrjhsso wjq,a yrjhso ksssi.sh yd Èl2,d weje;a folla fjz’*5( fkdkEfhl2
hk yeZ.Su we;sj fkdkEjQjl ,jd negZM f,duz *6( mdg lrjhsso ksi.ss mps;s
fjz’mdg lrjhsso wjq,a yrjhso ksi.sssh iuZ. Èl2,d weje;a fjz’ * fuyss
*5(( mdglrjhsso  fidaojhso ksssi.sh yd Èl2,d weje;a fjz’*fuys*5( wjq,a
yrjhso fidaojhso kssi.s yd Èl2,d weje;a folla fjz’*fuys *5( wjq,a yrjhso
kssi.s mps;s fjz’* fuys*5(( wjq,a yrjhso fidaojhso ksssi.sh yd Èl2,d
weje;a fjz’*fuys*5((  wjq,a yrjhso  mdg lrjhso ksssi.sh yd Èl2,d weje;a 
fjz’* fuys *5(( wjq,a yrjdo” wjq,a yrjhso” fidaojhso” mdg lrjhso”
ksi.sh yd Èl2,d weje;a folla fjz’

[ \ q 342 / ]

65  * fuyss 64 fPAoh fhoSfuzoSSSS ‘ yeZ.Su ’ fjkqjg ‘ jsssu;ss ’ fhdokak’ (

66 
* fuys 64 fPAofha ‘ negZM f,duz ’ fjkqjg ‘ wksfll2f.a negZM f,duz ’
fhosh hq;2h’ ( fidaojhsso Èl2,d weje;a fjz’ tlg WmimkajQjl ,jd
fidaojhsso Èl2,d weje;a fjz’ fkdkEjQjl hk yeZ.SSsuz we;ssj kEjQjl ,jd
fidaojhssso Èl2,d weje;a fjz’

67 
” kEjQjl flfryss jssu;s we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ kEjQjl flfrys kEfhl
hk yeZ.Suz we;af;a weje;a fkdfjz’ kEfhl2 ,jd fidaojk l,ays fkdkEjQjla
fojekaksh fjzo” fkdlssshkq ,nkakSS fidaohso” mrsfNda. fkdlrk ,o negZM
f,duska l< luzns0  rEmssh YssCIdoh’

68  tl,ayss jkdys
Nd.Hj;22ka jykafia rc.y kqjr f,fykqkag n;a jegqma Èka fjZMkjfhyss jdih
lrkfial’ tl,ays jkdys wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1 f;fu rc.y kqjr tla;rd
l2,hlg l2,Qm. jQfhafjz’ kss;s oka .kafka fjz’ ta .Dyfhys huz lE hq;2
fohla fyda nqosh hq;2 fohla fyda WmoSo” bka wdhqIau;a WmkFo f;rekaf.a
fldgi hjhs’ tl,ays jkdys ta .Dyhg iji uila ,enqfkah’ bka wdhqIau;a
WmkFof.a fldgi ;enqfhafjz’ ta f.hs orefjla rd;1sfhyss wZMhuz fjzf,ys
keZ.sg wZvhss’ ug uia fojhss lshhssss’ blans;sss ta mqreI f;u NdhH!djg
“wdhH!hka jykafiaf.a fldgi orejdg foj” wka uila us

69  blans;s wdhqIau;a WmkFo YdlH   mq;1 f;fuz fmrjre fjzf,ys yeËfmdrjd md;1 isjqre f.k ta .Dyh huz

[ \ q 343 / ]
;efklayso tys meusKsfhah’ meusK
mekjQ wiafkys jevyqkafial’blans;s ta mqreI f;fuz wdhqIau;a WmkFo
YdlHmq;1 f;fuz huz ;efklayso tys meusKssfhah’ meusK wdhqIau;a WmkFo
YdlHmqq;1hd jeË tl;amil isgssfhah’tl;amfil issgs ta mqreI f;u wdhqIau;a
WmkFo YdlHmq;1g ‘ iajduSks” Bfha iji uila ,enqfka fjz’ bka wdhH!hka
jykafiaf.a fldgi ;nk ,oS’ iajduSkss” fuz oref;u rd;1sfhys wZMhuz fjzf,ys
ke.sg wZvhs’ ug uia foj lshhs’ wdhH!hka jykafiaf.a fldgi orejdg fok
,oS’ iajduSks” flfiao$ ‘lyjkqjla f.k hjdhs’  lSfhah’ ‘ weje;aks” ug
lyjKqjla mrs;Hd. flf

60 
blans;s ta mqreI f;u wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1g lyjKqjla oS fodia
lshhss’ fkdi;2g m1ldY lrhs’ fkdi;2gq jpk lsshhs’ ‘ wms huzfia rsoSS *
uqo,a ( mss

6- 
blanss;s ta NssCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

7= 
” huz uyfKla f;u rkarsoS uiq lyjKq .kafka kuz fyda .kakjd kuz fyda
t

[ \ q 344 / ]

73 
” hfula jkdys ” hkq NsCIq hkq* fuysss 3mdrdcslfha moNdcksfha 3 +4 fPAo (
‘ rka ’ kuz ;:d.;hkaf.a YrSrfha mdg we;s f,dayfhka l< ldisshs’ ‘
rsoS ’ kuz lyjKq” ;T ldis” ,S yd fld,j, rEm fhdod l< ldis” Bhuz ldis”
wdoS hula jHjydrhg fh;ao” tajdh’ ” .kafka kuz fyda ” hkq f;fuz .kSo”
ksi.s mps;s fjz’ wkssfll2 ,jd .kajhso ksi.s mps;sfjz’ ” oeuQ fohla
bjihso ” hkq fuh ‘wdhH!hka jykafiag fjzjhs’ ouk ,oaola fyda bjihsso”
ksi.ss fjz’ ixhdueo w;;ay< hq;2hs’

74  “uyfKkss” fufia jkdys w;ay< hq;2hs’ ta NsCIQj jsiska ixhd  fj; t*
W;2re iZMj taldxY fldg jevsuyZM NsCIQkaf.a md jeË Wlal2gqlfhka ysË
weZos,s neË fufia lsh hq;2jkafkah’ ” iajduSks” uu rsoS ms

75 
” boska fyf;u bj;a lrhso th hym;ah’ bj;a fkd lrhs kuz lreKq milska
hqla;jQ uyK f;u ldis bj;a lrkafkl2 jYfhka iuzu; l
* fm< yd iiËkak’

[ \ q 345/ ]
oekajsh hq;2hs’ ” iajduSks”ixf;u
fuz ud lshkakla widjd’ boska ixhdg meusKs l,a we;af;a kuz ixf;u fukuz
NssCIqj ldis bj;a lrkafkl2 fldg iuzu; lrkafkah’ ” fuz oekajSuhs’ ”
iajduSks” ixf;fuz ud lshkakla widjd’ ix f;u fukuz NsCIq f;u ldis bj;a
lrkafkl2 fldg iuzu; lrhs’ fukuz NsCIqjg ldis bj;a lrk iuzuq;ssh huz
wdhqIau;2ka flfkl2g repss fjzo” fyf;u ksYaYnzo jkafkah’hful2g reps
fkdjkafkao fyf;u lshkafkah’ ixhd jsssiska fukuz NsCIqj ldiss bj;a
lrkafkal2 fldg iuzu; lrK,oS’ ixhdg repsfjhs’ tfyhska ksYaYnzoh’ fuz
iuzu;h fufia orus’ ta iuzu; l< NsCIqj jsiska ,l2Kq isysfkdlr
fy

76 
“boska ,l2Kla lr fyZMfha kuz Èl2,d weje;a fjz’ ldisfhys ldiss hk
yeZ.Suz we;sj ms
 
 -  rEmsh ixfjdydr YsCIdmoh’

77  * fuys 3 wksh;fha
*3(( tl,ays jkdys Pnzn.a.sh NssCIQyq kdkdm1ldrjQ rkarssoS uiqlyjKq
.kqfokqjg meusfk;a’ usksssiaiq *4( fodia lsh;a’ fkdi;2g mqldY lr;a”
fkdi;2gq jpk lsh;a’ ” flfia kuz Y1uKYdlHmq;1fhda .sySka fuka kdkdm1ldrjQ
rkarsoSuiqlyjKq .kqfoKqjg meusfKaoehs ” lshdhs’*5( huz ta NsCIq flfkla

[ \ q 346/ ]
w,afmpzPjQjyqo Tjqyq *fuys *4((
blans;s ta NssCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie

78  ” huzlsis NsssCIQjla wfklm1ldrjQ rkarsoSuiqlyjKq .kqfoKqjg meusKsfha kuz kssi.s mps;ss fjz’”

79 
‘ hfula jkdys ’ hkq NsCIq hkq’ * fuys 3 mdrdcslfha moNdcksfha 3+4( ‘
fkdfhla wdldr’ kuz lrK ,oaodjqo” fkdlrK,oaodjQo “l< fkdl

70 
l

7- 
ixhd ueo w;ay< hq;2hs’ *4( uyfKks” fufiao jkdys w;ay< hq;2hs’ ta
NsCIqj jssiska ixhdfj; meusK” ;ksmg isjqr taldXY fldg fmdrjd jevsuyZM
NsCIQkaf.a md jeË Wlal2gqlfhka ysË weËs,s neË ” iajduSks”

[ \ q 347/ ]
uu fkdfhla m1ldr ldis .kqfoKqjg
meusKsfhus’ ug fuh ksi.s jssh’ fuh uu ixhdg Ndr foushs ” *5( NdroSSS
weje;a foish hq;2h’ jHla;jQ oCI NsCIqjla jsiska weje; ms

8= 
boska fyf;u yer ouhs kuz th uekjs’boska yer fkdoud kuz lreKq milska
hqla; jQ NsCIqf;u ldis bj; oukafkl2 fldg iuzu; l

[ \ q 348/ ]
83  ” iuzu; l< ta NssCIqj
jsssisska ix{d fkdfldg fy,sh hq;2h’ boska i,l2Kq fldg fy,hso Èl2,d
weje;a fjz’ ldisfhys ldis hk yeZ.Su we;af;a ldis us
 
 3=  lh jsslalh YsssCIdmoh’

84  *fuys 3 wksh;fha
*3(( tl,ays jkdys wdhqIau;a WmkFo YdlHmqq;1 f;fuz isjqre jev lsrSug
oCIjQfha fjz’ fyf;u osrE mgfrosj,ska fomg isjqrla fldg ukdfldg mZvqfmdjd
ukdfldg mrslrAu fldg fmrjQfhah’ blans;s tla;rd mrsn1dclfhla jgskd
jia;1hla fmdrjd wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1 f;fuz huz;efklayso tys meusK”
wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1g ” weje;aks” f;dmf.a fuz fomg isjqr hym;ah’
uf.a jia;1hg fojhs”  lSfhah’ ” weje;aks” okqjhs lSfhah’ weje;aks”tfiah
oksus’ ‘weje;aks” tfia kuz .kqjhs ” Èkafkah’

85 
blans;s ta mrsn1dcl f;fuz ta iZ., fmdrjd mrsn1dcldrduhg .sfhah’
mrsn1dclfhda ta mrsn1dclhdg ” weje;aks” f;dmf.a fuz fomg isjqre hym;ah’
f;dm

[ \ q 349/ ]
jsiska flfia ,oaodyqoehs ”
weiSh’ ” weje;aks” udf.a ta jia;11h yd udreflf

86 
blanss;ss ta mrsn1dcl f;fuz fodia lshhs” fkdi;2gq m11ldY lrhs” fkdi;2gq
nia lshhs’ ” .sysfhdao miq;ejs,sjQ .syshdg fo;a’ lssfulao mejsoaod
mejsoaodg fkdfo;aoehs “lshdhss’ NsCIQyq fodia lshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY
lrkakdjQ” fkdi;2gq nia lshkakdjQ ta mrsn1dclhdf.a jpk weiqjdyqh’ huz ta
NsCIqflfkla w,afmpzPo  Tjqyq fodia lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq
nia lsh;a’”flfia kuz wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1 f;fuz mrsn1dclfhl2 iuZ.
.Kqfokqjlg meusfkkakdyqo $” lsshdhs’

87 
blans;s” ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie,l

88  ” huzlsis NsCIqjla kkajeoEreuz jQ .Kqfokqjg meusfKkafkao ksi.s mps;s fjz’”

89 
‘ hfula jkdys ’ hkq ‘ NsCIq ’hkq’* fuys 3 mdrdcslfha moNdcksfha 3+4((
‘kkajeoEreuz ’ kuz isjqqre” msKavmd;” fiakdik” .s,kami fnfy;a msrs

\ q 350/ ]
lrhs’hg;a msrsfihhska iqKq
msZvlao” oeyegs l@ rlao” odj,q kQ,lao” fjz’ ‘.Kqfokqjg meusfKkafkah ’
hkq fuhg fuh fous’fuhg fuh .kqj’fuhg fuh udrelrus’fuhg fuh us< oS
.kqjhs jrojd yeisfrAo Èl2,d weje;a fjz’ huzfyhlska us

80 
.kqfoKqfjys .kqfoKq flf
jgskdlu wihso” lemlrejdg lshhso”
fuh wmg we;af;ah” wmgo fuhska o m1fhdack we;af;ahhs lshhso”
Wu;2jQjyqg”o uq,ska jeroao l

 
AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S
FAIR TRADE PRACTICE


http://www.score.org/?gclid=CLn_rPXLqLYCFUd76wodbBMAEw

 Home

Get free and confidential mentoring from one of our
13,000
mentors
348
chapters
500+
skills
Still not sure? Let a local chapter help you find the right mentor.

Don’t
miss this chance to learn how create new business opportunities via
LinkedIn. Sales expert Jill Konrath will share the secrets to
extraordinary success with this online tool.

http://www.score.org/volunteer

Business

Become a Volunteer

Become a SCORE Volunteer and Make Dreams Come True

Every year, SCORE volunteers help thousands of
entrepreneurs start small businesses and achieve new levels of success
in their existing businesses. Volunteering at SCORE is a way for you to
give back to your community, connect with fellow business owners, and
pass on your knowledge and expertise to the next generation of
entrepreneurs in your community.

SCORE volunteers provide confidential business
mentoring services, both in person and online. We lead seminars and
workshops to help small business owners meet their goals and achieve
success. We help expand outreach of SCORE through marketing and alliance
building in our local communities. We provide subject matter expertise
by industries and professional skills.

Volunteering as a SCORE mentor means you are joining a community
of 13,000 diverse volunteers who are all committed to helping small
business owners succeed. Whether you have owned your own small business,
come from a Fortune 500 company, retired, college student, have a
sincere commitment for helping small businesses or volunteering, there
is a place for you as SCORE volunteer.

As a SCORE Volunteer You Can:

 • Share your success and expertise through mentoring

 • Lead workshops and seminars

 • Provide online or telephone mentoring directly from your home or office

 • Serve in a leadership capacity with SCORE

 • Serve in another capacity at SCORE (Marketing, IT, administration, finance, fundraising, HR, etc.)

 • Have flexibility with your volunteering time

Benefits of Volunteering:

SCORE volunteers enjoy a variety of personal, local and national rewards.  As a SCORE Volunteer, you:

 • Enjoy the satisfaction of contributing to the success of others

 • Share great experience with other SCORE volunteers

 • Provide leadership in the business community

Websites & Blogs

http://welcome.webs.com/create/?referer=cpc_gaw_united-states-website-general-nonbranded-pc-search_free-website_nwk-g_mtch-b_18419689324_kw-%2Bfree%20%2Bwebsites_ex-&mkwid=s3i6HVZh7&pcrid=18419689324&pkw=%2Bfree%20%2Bwebsites&pmt=b&gclid=CJr3ttLNqLYCFQEu6wodLh4AuQ

 • Gain recognition and respect as a business mentor

 • Grow professionally and personally

 • Participate in lifelong learning

 • Make new friends

Join SCORE Today

Share your experience. Register today by completing the application link below.

5 surprising secrets for a flatter stomach

Work your entire core, building up its strength and flexibility.

Doing exercises like Pilates or stability ball work will help you do this.

Whole grains had lost more weight from their stomachs

Healthy diet to eat, consisting of fruit, vegetables,

Eat more foods such as oats (which contains as many antioxidants as broccoli and spinach), brown rice and wheat berries.

Adults  should sleep for no less than seven hours a night.

Slowing down the pace you eat meals that will help you to achieve a flatter stomach because you will eat smaller portions.

To stop eating so quickly you should make sure you eat at your dining
table and do not eat in front of the TV. Concentrating and savouring
what you are tucking into will help slow down the rate you eat at.

Soft lighting and gentle music helped participants eat less quickly so
you could always dim the lights and put on some Enya too.

Tuck into some enzymes

An enzyme that will help you achieve a flatter stomach is called
bromelain and it can be found in pineapples. The bromelain enzyme
digests protein and is called a proteolytic enzyme. It is useful for
those who want a flatter stomach because it aids the digestion of foods
that are high in fibre, such as beans or vegetables. By aiding the
digestion of these foods this enzyme eases bloating, which is a major
obstacle that stands between many people and their flat stomachs.

If you want to get a flat stomach and think the bromelain enzyme might
help you to achieve this then you should eat some fresh pineapple before
a meal to aid your digestion. The enzyme can also be taken as a
supplement

Yogurt is magic for tum

 

Nutrient content of major staple foods[14]
STAPLE: Maize / Corn[A] Rice[B] Wheat[C] Potato[D] Cassava[E] Soybean[F] Sweet potato[G] Sorghum[H] Yam[Y] Plantain[Z]
Component (per 100g portion) Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount
Water (g) 76 12 11 79 60 68 77 9 70 65
Energy (kJ) 360 1528 1419 322 670 615 360 1419 494 511
Protein (g) 3.2 7.1 13.7 2.0 1.4 13.0 1.6 11.3 1.5 1.3
Fat (g) 1.18 0.66 2.47 0.09 0.28 6.8 0.05 3.3 0.17 0.37
Carbohydrates (g) 19 80 71 17 38 11 20 75 28 32
Fiber (g) 2.7 1.3 10.7 2.2 1.8 4.2 3 6.3 4.1 2.3
Sugar (g) 3.22 0.12 0 0.78 1.7 0 4.18 0 0.5 15
Calcium (mg) 2 28 34 12 16 197 30 28 17 3
Iron (mg) 0.52 4.31 3.52 0.78 0.27 3.55 0.61 4.4 0.54 0.6
Magnesium (mg) 37 25 144 23 21 65 25 0 21 37
Phosphorus (mg) 89 115 508 57 27 194 47 287 55 34
Potassium (mg) 270 115 431 421 271 620 337 350 816 499
Sodium (mg) 15 5 2 6 14 15 55 6 9 4
Zinc (mg) 0.45 1.09 4.16 0.29 0.34 0.99 0.3 0 0.24 0.14
Copper (mg) 0.05 0.22 0.55 0.11 0.10 0.13 0.15 - 0.18 0.08
Manganese (mg) 0.16 1.09 3.01 0.15 0.38 0.55 0.26 - 0.40 -
Selenium (mcg) 0.6 15.1 89.4 0.3 0.7 1.5 0.6 0 0.7 1.5
Vitamin C (mg) 6.8 0 0 19.7 20.6 29 2.4 0 17.1 18.4
Thiamin (mg) 0.20 0.58 0.42 0.08 0.09 0.44 0.08 0.24 0.11 0.05
Riboflavin (mg) 0.06 0.05 0.12 0.03 0.05 0.18 0.06 0.14 0.03 0.05
Niacin (mg) 1.70 4.19 6.74 1.05 0.85 1.65 0.56 2.93 0.55 0.69
Pantothenic acid (mg) 0.76 1.01 0.94 0.30 0.11 0.15 0.80 - 0.31 0.26
Vitamin B6 (mg) 0.06 0.16 0.42 0.30 0.09 0.07 0.21 - 0.29 0.30
Folate Total (mcg) 46 231 43 16 27 165 11 0 23 22
Vitamin A (IU) 208 0 0 2 13 180 14187 0 138 1127
Vitamin E, alpha-tocopherol (mg) 0.07 0.11 0 0.01 0.19 0 0.26 0 0.39 0.14
Vitamin K (mcg) 0.3 0.1 0 1.9 1.9 0 1.8 0 2.6 0.7
Beta-carotene (mcg) 52 0 0 1 8 0 8509 0 83 457
Lutein+zeazanthin (mcg) 764 0 0 8 0 0 0 0 0 30
Saturated fatty acids (g) 0.18 0.18 0.45 0.03 0.07 0.79 0.02 0.46 0.04 0.14
Monounsaturated fatty acids (g) 0.35 0.21 0.34 0.00 0.08 1.28 0.00 0.99 0.01 0.03
Polyunsaturated fatty acids (g) 0.56 0.18 0.98 0.04 0.05 3.20 0.01 1.37 0.08 0.07
A corn, sweet, yellow, raw B rice, white, long-grain, regular, raw
C wheat, durum D potato, flesh and skin, raw
E cassava, raw F soybeans, green, raw
G sweetpotato, raw, unprepared H sorghum, raw
Y yam, raw
Z plantains, raw
 
 

Eat Less Rice? Why?


The
human body was never meant to consume rice! You see, our genes have
hardly changed in more than 30,000 years. However, our food choices and
lifestyle have changed dramatically. The caveman would hardly recognise
our food or way of life.

Caveman food was never cooked as fire
was not yet tamed. Thus, he ate only those foods that you can eat
without treatment with or by fire. He ate fruits, vegetables, fish
(sushi anyone?), eggs, nuts and meat. Yes, even meat! You can even eat
meat raw if you were starving in the forest. You have the necessary
enzymes to digest meat.

However, rice, like wheat and corn,
cannot be eaten raw. It must be cooked. Even if you were starving in the
desert, you cannot eat rice in the raw form. This is because we do not
have the system of enzymes to break rice down. You were never meant to
eat rice. To make matters worse,
you not only eat rice, but also make it the bulk of your food.

In
some parts of Asia, rice forms up to 85% of the plate. Even if you take
rice, keep it to a minimum. Remember, it is only for your tongue - not
your body. Actually, rice and other grains like wheat and corn are
actually worse than sugar. There are many reasons:

Rice becomes sugar- Lots of it!
This
is a fact that no nutritionist can deny: rice is chemically no
different from sugar. One bowl of cooked rice is the caloric equal of 10
teaspoons of sugar. This does not matter whether it is white, brown or
herbal rice. Brown rice is richer in fibre, some B vitamins and minerals
but it is still the caloric equal of 10 teaspoons of sugar. To get the
same 10 teaspoons of sugar, you need to consume lots of kangkong-10
bowls of it.

Rice is digested to become sugar.
Rice
cannot be digested before it is thoroughly cooked. However, when
thoroughly cooked, it becomes sugar and spikes circulating blood sugar
within half an hour-almost as quickly as it would if you took a sugar
candy. Rice is very low in the ‘rainbow of anti-oxidants.

This
complete anti-oxidant rainbow is necessary for the effective and safe
utilisation of sugar.. Fruits come with a sugar called fructose.
However, they are not empty calories as the fruit is packed with a whole
host of other nutrients that help its proper assimilation and
digestion.

Rice has no fibre.
The
fibre of the kangkong fills you up long before your blood sugar spikes.
This is because the fibre bulks and fills up your stomach. Since white
rice has no
fibre, you end up eating lots of ‘calorie dense’ food before you get
filled up. Brown rice has more fibre but still the same amount of sugar.

Rice is tasteless-sugar is sweet.
There
is only so much that you can eat at one sitting. How many teaspoons of
sugar can you eat before you feel like throwing up? Could you imagine
eating 10 teaspoons of sugar in one seating?

Rice is always the main part of the meal.
While
sugar may fill your dessert or sweeten your coffee, it will never be
the main part of any meal. You could eat maybe two to three teaspoons of
sugar at one meal. However, you could easily eat the equal value of two
to three bowls (20-30 teaspoons) of sugar in one meal. I am always
amused when I see someone eat sometimes five bowls of rice (equals
50 teaspoons of sugar) and then asks for tea tarik kurang manis!

There is no real ‘built in’ mechanism for us to prevent overeating of rice:
How much kangkong can you eat?
How much fried chicken can you eat?
How much steamed fish can you eat?
Think about that!

In
one seating, you cannot take lots of chicken, fish or cucumber, but you
can take lots of rice. Eating rice causes you to eat more salt. As rice
is tasteless, you tend to consume more salt-another villain when it
comes to high blood pressure. You tend to take more curry that has salt
to help flavor rice. We also tend to consume more ketchup and soy sauce
which are also rich in salt.

Eating rice causes you to drink less water.
The
more rice you eat, the less water you will drink as there is no
mechanism to prevent the overeating of rice. Rice, wheat and corn come
hidden in our daily food. As rice is tasteless, it tends to end up in
other foods that substitute rice like rice flour, noodles and bread. We
tend to eat the hidden forms which still get digested into sugar.

Rice, even when cooked, is difficult to digest…
Can’t
eat raw rice? Try eating rice half cooked. Contrary to popular belief,
rice is very difficult to digest. It is ‘heavy stuff’. If you have
problems with digestion, try skipping Rice prevents the absorption of
several vitamins and minerals.
Rice when taken in bulk will reduce the absorption of vital nutrients like zinc, iron and the B vitamins.

Are
you a rice addict?
Going rice-less may not be easy but you can go rice-less. Eating less
rice could be lot easier than you think. Here are some strategies that
you can pursue in your quest to eat less rice:

Eat less rice-cut your rice by half.
Barry
Sears, author of the Zone Diet, advises ‘eating rice like spice’.
Instead, increase your fruits and vegetables. Take more lean meats and
fish. You can even take more eggs and nuts.


VOICE OF SARVAJAN

Poll panel stalls subsidised rice scheme in Karnataka


SME Times News Bureau | 29 Mar, 2013

The
Election Commission Thursday directed Karnataka’s BJP government not to
go ahead with its Rs.2 per kg rice distribution scheme to poor families
in view of the model code of conduct (MCC) in force for the state
assembly elections May 5.

“We
have told the state government that sale of subsidised rice to ration
card holders through the public distribution scheme would violate the
MCC, which is in force since March 20 when the state assembly election
was announced,” state’s chief electoral officer Anil Kumar Jha told
reporters in Bangalore.

As
the scheme was announced Feb 8 by Chief Minister Jagadish Shettar in
the state budget for ensuing fiscal (2013-14), the state government was
preparing to launch it from April 1 at Koppa near Sringeri in
Chikmagalur district, about 320 km from here.

About
9.8 million below poverty line (BPL) cardholders across the state were
to benefit from the pro-poor food scheme, with about 20-25 kg per BPL
family per month.

Similarly,
cardholders above poverty line (APL) were to also benefit from the
subsidised scheme with rice priced at Rs.10 per kg through fair price
shops across the state.

Though
state Food and Civil Supplies Minister D.N. Jeevaraj expressed
surprised at the poll panel’s directive, he told reporters that the
state government would abide by the decision.

In
a related development, the state-run Karnataka Electricity Regulation
Commission has put on hold its decision to hike power tariff in view of
the MCC and in response to an appeal by the state utilities (escoms).

Chief
Election Commissioner V.S. Sampath and the other two members of the
poll panel will visit Bangalore April 8-9 to hold second round of
interactions with political parties and review poll preparations with
state officials and police authorities

Open Source Code of EVMs may be made public.
National Flower LOTUS of BJP along with their leaders and pictures has to be draped as it was done in UP Assembly Elections.
National Flower LOTUS allotted to BJP and Religious HAND symbol allotted to Congress have to be frozen as it is used as sacred hand by Palmists and Islam for LEVEL PLAYING FIELD.
JD(S) mass meal camp raided in Sira01st April 2013 10:24 AM


The district administration raided a mass meal camp arranged for
JD(S) workers and supporters at Sira, with non-vegetarian food on the
menu. It was the first incident of violation of the election code of
conduct in the district.

Following a tip-off allegedly by the
followers of deputy leader of Opposition T B Jayachandra, Sira tahsildar
T C Kantharaju led a raid at a camp of about 1,500 JD(S) workers at
Dodda Banagere village on Sunday.

Satish, owner of survey no 255/3
who had provided the land and organiser Ramakrishna alias Kulla
Ramakrishnaiah were booked. Hundreds of chairs, cooked food and the
utensils were seized. Ramakrishnaiah is a staunch JD(S) supporter and he
had arranged the party. As many as 15 sheep were slaughtered for the
purpose. Former minister and Sira JD(S) candidate B Satyanarayana, ZP
member C R Umesh, former member Mudimadu Rangaswami and many JD(S) taluk
office-bearers were present.

As soon as the officials entered the scene at around 1.30 pm, the leaders and workers ran helter skelter, sources said.

“We
have registered cases at Pattanayakanahalli police station against only
the key persons who provided the land and organised the food,” the
tahsildar said.

Now buy of voters era has ended. Voters very well know that such gimmicks will only put them in great trouble for next 5 years such vote buyers rule the state and country. Media must awake to such practice and awaken the people of the ills of selling votes.

Leave a Reply