Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
July 2024
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
12/10/13
1124 LESSON 111213 WEDNESDAY FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY chandrasekhara.tipitka@gmail.com Rector Jagatheesan Chandrasekharan 8. Metta Sutta. Loving kindness. 1) Classical Pali 1. 8 Mettasuttaü
Filed under: General
Posted by: site admin @ 6:30 pm

1124 LESSON 111213 WEDNESDAY

FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY

chandrasekhara.tipitka@gmail.com

Rector Jagatheesan Chandrasekharan

8. Metta Sutta.

Loving kindness.

1) Classical Pali

1. 8 Mettasuttaü

http://www.tehelka.com/modi-on-the-upswing/
http://www.tehelka.com/wp-content/uploads/2012/03/tehelka-logo.png

Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

3) Classical; English

8. Metta Sutta.

Loving kindness.

143. What profitable things should be done to attain that appeased state. .

Be able, straight forward, quite straight forward, suave, gentle, and not conceited.

144. Satisfied, easily supported, have few things to do and a light living,

Mental faculties calmed become clever, not daring, and not greedily attached to families.

145. The slightest thing looked down by other wise ones should not be done,

May mental happiness and appeasement be , may all come to well being.

146. Who ever living thing be infirm or firm or otherwise,

Long or huge, middle sized, short or very small

147. Seen and not seen, living far and near,

Born and to be born, - may all beings be well and happy.

148ýay one not talk belittling another, and for no reason think another as inferior,

May one not desire unpleasantness to another with an angry repulsive mind.

149. Like a mother protecting her only son’s life would think,

Develop that same thought towards all beings limitlessly.

150. Develop loving kindness too towards all beings limitlessly

Above, below, across, without an obstacle, anger or enmity.

151. Standing, sitting, or walking or even when lying as long as awake

Intend this mental attitude, it is called the divine abiding. .

152. Not tarrying in any view, become virtuous and come to righteousness of view

Greed for sensuality appeased, is not born again in a womb.

58) Classical Romanian

http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2013/03/romania-and-eu#comment-form


58 ) clasic românesc

8 . Metta Sutta .

Bunătate .

143 . Ce lucruri profitabil ar trebui să fie făcut pentru a atinge acea stare potolit . .

Putea , drept înainte , destul de drept înainte , suav , blând , și nu îngâmfat .

144 . Satisfăcut , ușor de susținut , au puține lucruri de făcut și o viață ușoară ,

Facultăților mintale calmat deveni inteligent , neîndrăznind , și nu atașat cu lăcomie la familii .

145 . Cel mai mic lucru privit în jos de către altele înțelepți nu ar trebui să fie făcut ,

Pot fericire mental și conciliere fi , poate veni toate la bine .

146 . Cine lucru vreodată viu fi infirmi sau firmă sau în alt mod ,

Lung sau foarte mare , mijlocii , scurt sau foarte mici

147 . Văzut și nu a vazut , locuiesc aproape și de departe ,

Născut și de a se naște , - ar putea fi și fericit tuturor ființelor .

148ýay nu o vorbesc belittling altul , și pentru nici un motiv cred ca un alt inferior ,

Poate nu o doresc neplăceri la altul cu o minte respingător furios .

149 . Ca o mama a proteja viața ei doar fiul lui s-ar crede ,

Dezvolta că același gând față de toate ființele limitlessly .

150 . Dezvolta bunătate iubitoare prea față de toate ființele limitlessly

De mai sus , mai jos , peste , fara un obstacol , mânie sau dușmănie .

151 . În picioare, așezat , sau mersul pe jos sau chiar și atunci când mint la fel de mult ca și treaz

Intenționează această atitudine mentală , acesta este numit locuirea divin . .

152 . Nu zăbovitor în orice punct de vedere, devin virtuos și să ajungă la dreptatea de vedere

Lăcomia de senzualitate potolit , nu se naște din nou într-un uter .

http://globalvoicesonline.org/2013/09/28/russian-news-websites-black-out-to-protest-journalists-arrest/

59) Classical Russian

59) Классическая русская

8 . Метта Сутта .

Любить доброту.

143 . Что выгоднее все должно быть сделано для достижения этой унималась состояние . .

Уметь , прямо вперед , довольно прямо вперед , обходительный, нежный, и не тщеславный .

144 . Удовлетворенный, легко поддерживается , есть несколько вещей, чтобы сделать и легкий жизнь ,

Умственные способности успокоили стать умным , не смея и не жадно прикреплены к семьям.

145 . Малейшее вещь посмотрел другими мудрых не должно быть сделано ,

Может психическое счастье и умиротворение быть , может все приходят к благополучию .

146 . Кто когда-либо живое существо быть немощным или фирма или нет,

Долго ли, огромный, среднего размера , короткие или очень мало

147 . Посещение и не видел , живущих далеко и близко,

Родился и родиться, - пусть все живые существа быть здорова и счастлива .

148ýay один не говорить умаляя другой, и ни по какой причине думаю, что другой , как уступает ,

Можно ли не желание неприятности в другую с сердитым отталкивания виду .

149 . Как мать , защищающего ее жизнь единственного сына было бы думать ,

Разработать , что же мысль ко всем существам безгранично .

150 . Разработка милость слишком ко всем существам безгранично

Выше, ниже , через , без препятствий , гнева или вражды .

151 . Стоя , сидя, или ходить или даже когда лежал , пока бодрствует

Намерены этот психологический настрой , это называется божественное прочного. .

152 . Не задерживаясь в любом режиме , стать добродетельным и прийти к правде зрения

Жадность для чувственности умиротворить , не рождается снова в утробе .


60) Classical Serbian

60 ) Классическая Сербский

8 . Метта Сутта .

Любить доброту.

143 . Что выгоднее все должно быть сделано для достижения этой унималась состояние . .

Уметь , прямо вперед , довольно прямо вперед , обходительный, нежный, и не тщеславный .

144 . Удовлетворенный, легко поддерживается , есть несколько вещей, чтобы сделать и легкий жизнь ,

Умственные способности успокоили стать умным , не смея и не жадно прикреплены к семьям.

145 . Малейшее вещь посмотрел другими мудрых не должно быть сделано ,

Может психическое счастье и умиротворение быть , может все приходят к благополучию .

146 . Кто когда-либо живое существо быть немощным или фирма или нет,

Долго ли, огромный, среднего размера , короткие или очень мало

147 . Посещение и не видел , живущих далеко и близко,

Родился и родиться, - пусть все живые существа быть здорова и счастлива .

148ýay один не говорить умаляя другой, и ни по какой причине думаю, что другой , как уступает ,

Можно ли не желание неприятности в другую с сердитым отталкивания виду .

149 . Как мать , защищающего ее жизнь единственного сына было бы думать ,

Разработать , что же мысль ко всем существам безгранично .

150 . Разработка милость слишком ко всем существам безгранично

Выше, ниже , через , без препятствий , гнева или вражды .

151 . Стоя , сидя, или ходить или даже когда лежал , пока бодрствует

Намерены этот психологический настрой , это называется божественное прочного. .

152 . Не задерживаясь в любом режиме , стать добродетельным и прийти к правде зрения

Жадность для чувственности умиротворить , не рождается снова в утробе .

61) Classical Slovak

61 ) Klasická Slovenská

8. Metta Sutta .

Milujúca láskavosť .

143. Čo ziskové veci je potrebné urobiť pre dosiahnutie tohto upokojil stavu . .

Moci, rovno vpred , docela rovno vpred , zdvorilý , jemný , a nie je domýšľavá .

144. Spokojný , ľahko podporované , majú len málo čo robiť a ľahké živobytie ,

Duševné schopnosti upokojila sa stal šikovný , neodvážil , a nie lačne pripojený k rodinám .

145. Sebemenší vec pozrel dole tie ostatné múdrych by nemalo byť vykonané ,

Môže duševné šťastie a appeasement byť , to všetko môže prísť do pohody .

146. Kto niekedy živá vec byť choré alebo firma alebo inak ,

Dlhá alebo veľké , stredné veľkosti , s krátkou alebo veľmi malý

147. Vidieť a nevidel , obývacia ďaleko a blízko,

Narodil sa a byť narodený , - môžu všetky bytosti zdravé a šťastné .

148ýay jeden nehovorí ponižovanie druhého , a pre nič za nič , že ďalšie ako menejcenné ,

Môže jeden netúži nepríjemnosti do druhej s rozzlobeným odpudivá mysle .

149. Ako matka chráni ju život jediný syn by si ,

Rozvíjať, že rovnaké myšlienky ku všetkým bytostiam neobmedzene .

150. Rozvíjať milujúca láskavosť aj ku všetkým bytostiam neobmedzene

Nad , pod , cez , bez prekážok , zlosť alebo nepriateľstvo .

151. Státie , sedenie alebo chôdzu , alebo dokonca , keď ležal tak dlho , ako hore

Chcú , aby tento duševný postoj , sa nazýva božská trvalý . .

152. Nie tarrying v ľubovoľnom zobrazení , stane cnostný a prísť k spravodlivosti pohľadu

Túžba po zmyselnosti upokojil , nie je znovu rodí v lone .


http://www.journalism.co.uk/news-features/slovenia-s-national-paywall-goes-up-what-the-publishers-say/s5/a547469/

journalism.co.uk

62) Classical Slovenian


Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

62) Klasični slovenski

8 . Metta Sutta .

Dobrota .

143 . Kaj donosne stvari je treba storiti za dosego tega potešena stanje . .

Mogli , naravnost naprej , precej naravnost naprej , prefinjenostjo , nežen in ne domišljav .

144 . Zadovoljni , lahko podprla , še nekaj stvari za početi in svetlo življenje ,

Duševne sposobnosti umirile postal pameten , ne drzne in ne pohlepno priloženo družine.

145 . Najmanjša stvar pogledal dol z drugimi modrih tisti ne bi smeli storiti ,

Lahko duševno sreča in Pomiritev se lahko vsi prišli k blaginji .

146 . , Ki je kdaj živa stvar je bolnih ali podjetje ali kako drugače ,

Dolga ali velika , srednje velika , kratka ali zelo majhna

147 . Videl in nisem videl , ki živijo blizu in daleč ,

Rojen in da se bo rodil , - naj bodo vsa bitja dobro in srečna .

148ýay nihče ne govori omalovažujoče drugo, in brez razloga razmišljati drugega kot manjvredne ,

Morda pa ne želijo neprijetnosti v drugo z jeznim odbojne mislih.

149 . Kot mati , ki varuje življenje edini sin , bi mislim ,

Razviti to isto misel do vseh bitij limitlessly .

150 . Razviti dobrota tudi do vseh bitij limitlessly

Zgoraj , spodaj, čez, brez ovir , jeze ali sovraštva .

151 . Stoji, sedi ali hodi ali celo , ko leži tako dolgo, kot buden

Nameravajo to duševno odnos , se imenujebožansko Abiding . .

152 . Ne tarrying v vsakem pogledu postala uspešen in prišli do pravičnosti pogled

Pohlep po čutnosti potešena , a ne v maternici znova rodil .


http://greenpeaceblogs.org/2013/04/24/koch-bros-tribune-co-climate-change-denial-in-koch-friendly-media/#comment-1261833

  

63) Classical Spanish


63 ) Clásico español

8 . Metta Sutta .

Bondad .

143 . ¿Qué cosas rentable debería hacer más para alcanzar ese estado apaciguado . .

Ser capaz , sencillo , muy sencillo , suave , apacible, y no vanidoso .

144 . Satisfecho, fácilmente mantenible , tienen pocas cosas que hacer y la vida de luz ,

Facultades mentales se vuelven tranquilas inteligente, sin atreverse , y no con avidez unidas a las familias .

145 . La cosa más mínima miró por otros sabios no se debe hacer ,

Que la felicidad mental y apaciguamiento ser , todos pueden venir a su bienestar.

146 . Quién cosa siempre viva sea enfermos o firma o de otro modo ,

Largo o enorme, de tamaño mediano , corto o muy pequeña

147 . Visto y no visto , que viven lejos y cerca,

Nacido y por nacer , - pueden todos los seres estén bien y felices .

148ýay no hablar menospreciar a otros, y sin ninguna razón que otro como inferior,

¿Puede uno no desear cosas desagradables a otro con una mente repulsiva enojado.

149 . Como una madre que protege a su vida único hijo pensaría ,

Desarrollar ese mismo pensamiento hacia todos los seres sin límites .

150 . Desarrollar la bondad amorosa también hacia todos los seres sin límites

Arriba, abajo , al otro lado , y sin obstáculos , la ira o la enemistad .

151 . De pie , sentado o caminando , o incluso cuando está acostado , siempre y cuando despierto

La intención de esta actitud mental, que se llama la morada divina. .

152 . No tarrying en cualquier vista, ser virtuosos y llegar a la justicia de vista

La codicia por la sensualidad apaciguada , no nace de nuevo en un útero


http://manenomatamu.wordpress.com/2011/11/10/swahili-online-resources-in-and-about-kiswahili/


Swahili: online resources in and about Kiswahili

64) Classical Swahali

64) Classical Kiswahili

8. Metta Sutta .

Fadhili .

143. Ni mambo gani faida kifanyike ili kufikia kwamba hali shiba . .

Kuwa na uwezo, sawa mbele, kabisa moja kwa moja mbele, suave, mpole, na si kujivuna .

144. Kuridhika , kwa urahisi mkono, na mambo kadhaa ya kufanya na maisha mwanga,

Vyuo vya akili tulivu kuwa wajanja, si daring , na si pupa masharti ya familia.

145. Kitu kidogo inaonekana chini na wale wengine wenye busara haipaswi kufanywa ,

Inaweza furaha ya akili na appeasement kuwa, ili wote kuja ustawi.

146. Ambao kitu milele wanaoishi kuwa wagonjwa au kampuni au vinginevyo,

Muda mrefu au kubwa, katikati ya ukubwa, short au ndogo sana

147. Kuonekana na si kuonekana , wanaoishi mbali na karibu ,

Kuzaliwa na kuzaliwa , - inaweza viumbe wote kuwa vizuri na furaha.

148ýay moja si kuzungumza kumwasi mwingine, na kwa sababu hakuna kufikiria mwingine kama duni,

Inaweza moja si mnataka unpleasantness kwa mwingine na hasira muasi akili.

149. Kama mama kulinda maisha yake mwana tu bila kufikiri,

Kuendeleza kuwa nia hiyo kuelekea viumbe wote limitlessly .

150. Kuendeleza fadhili pia kuelekea viumbe wote limitlessly

Hapo juu, chini , hela, bila kikwazo , hasira au uadui.

151. Amesimama, wameketi, au kutembea au hata wakati uongo kwa muda mrefu kama macho

Nia ya tabia hii ya akili , ni wito inadumu Mungu. .

152. Si alikawia kuja katika maoni yoyote , kuwa wema na kuja haki ya maoni

Tamaa kwa ufisadi shiba , si kuzaliwa mara ya pili tumboni.

65) Classical Swedish


65 ) Klassiska svenska

8 . Metta Sutta .

Kärleksfull vänlighet .

143 . Vilka lönsamma saker bör göras för att uppnå detta blidkas tillstånd . .

Kunna , rakt fram , ganska rakt framåt , förbindligt , mild , och inte egenkär .

144 . Nöjd , lätt stöd , har få saker att göra och ett ljust vardagsrum ,

Mentala förmågor lugnade blivit smart , inte våga , och inte girigt knutna till familjer .

145 . Det minsta sak tittade ner av andra kloka inte bör göras ,

Kan mental lycka och undfallenhet vara , kan alla komma till välbefinnande .

146 . Som någonsin levande vara sjuka eller företag eller på annat sätt ,

Långa eller stora , medelstora, korta eller mycket liten

147 . Sett och inte sett , bor långt och nära ,

Född och att födas , - kanske alla varelser vara frisk och lycklig .

148ýay man inte prata förringa en annan , och utan anledning tror att en annan som underlägsna ,

Får man inte lust obehag till en annan med en arg motbjudande sinne .

149 . Som en mamma som skyddar hennes enda sons liv skulle kunna tro ,

Utveckla det samma tanke mot alla varelser obegränsat .

150 . Utveckla kärleksfull vänlighet även mot alla varelser obegränsat

Över, under , över , utan ett hinder , ilska eller fiendskap .

151 . Stående, sittande , eller går eller ens när man ligger så länge vaken

Tänker denna mentala inställning , det kallas den gudomliga Abiding . .

152 . Inte Väntan i någon mening blivit dygdiga och komma till rättfärdighet vy

Girighet för sensualitet blidkas , inte föds på nytt i en livmoder .


http://www.maalaimalar.com/2013/12/09182028/2G-parliamentary-joint-stateme.html


Logo

http://www.paristamil.com/tamilnews/view-news-MzEwNjc5MjA4.htm


paristamil

 Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

66) Classical Tamil

8 . மெத்தா சுத்தா .

கிருபை .

143 .என்ன லாபம் விஷயங்கள் சமாதான நிலையை அடைய செய்ய வேண்டும் .
முடியும் என எண் , நேரான முன்னோக்கி , மிகவும் நேரான முன்னோக்கி , இன்பமான, மென்மையான , மற்றும் ஒரு கூட்டில் இருக்கக்கூடாது.
144 . மனம் அடக்கி புத்திசாலியாகிவிடு, பயமில்லாமல் மற்றும்
பேராசையுடன் குடும்பங்களின் பற்றற்ற நிலையுடன், திருப்தி, எளிதாக ஆதரவு ,
செய்ய சில விஷயங்கள் மற்றும் ஒரு லேசான வாழ்க்கை வேண்டும்.
145 . மற்ற அறிவாளிகள் கீழ்மையாக பார்க்கும் அளவிற்கு சிறு விஷயம் செய்ய கூடாது,
மன மகிழ்ச்சி மற்றும் சமாதானப்படுத்துதல் இருக்கலாம் அனைவரும் நன்றாக இருக்கலாம் .
146. யார் எப்போதும் உயிருள்ள பலவீனமான அல்லது பலமுடன் அல்லது இல்லையெனில்,
நீண்ட அல்லது பெரிய அளவிலான, நடுத்தர, குறுகிய அல்லது மிகவும் சிறிய
147. பார்த்த மற்றும் பார்க்கப்படாமல், அருகில் மற்றும் தூரத்தில் வாழும், ,இதுவரை பிறந்த மற்றும் பிறக்கப்போகும் - அனைத்து உயிரினங்களின் நன்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம்.
148 ஒருவரை சிறுமைப்படுத்தி பேசகூடாது, எந்த காரணம் கொண்டும்
மற்றொருவரை தாழ்வாக நினைக்க கூடாது.கோபம் மனம் கொண்டு மற்றொருவர்
வெறுப்படைய வேண்டும் என விரும்பகூடாது.
149. ஒரே மகன் வாழ்க்கையை
பாதுகாக்கும் ஒரு தாயை போலவே, அதே சிந்தனையுடன் அளவில்லாமல் அனைத்து
மனிதர்கள் நோக்கி விருத்தி செய்தல் வேண்டும்.
150.மேலே, கீழே,
முழுவதும், ஒரு தடையுமில்லாமல் , கோபம் அல்லது பகைமை இல்லாமல்.அனைத்து
மனிதர்கள் நோக்கி அளவில்லாமல் மிக கிருபையின்படி அபிவிருத்தி செய்க

151.நின்ற, உட்கார்ந்த , அல்லது நடைபயிற்சி அல்லது விழிப்புடன்
சயநித்துக்கொண்டிருக்கும் நிலையிலும் கூட, இந்த மன போக்கை விரும்புவது,
அது அழிவில்லாத தெய்வீகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
152. எந்த நோக்கிலும் களங்கமில்லாமல் வாழுங்கள் மற்றும் சரியான நீதி நோக்கில் வந்து
மிகு உணர்ச்சி பேராசை இல்லாமல் அமைதியாகினால், ஒரு கருவில் மறுபடியும் பிறக்க முடியாது.

67) Classical Telugu

67 ) సాంప్రదాయ తమిళ్

8 . Cutta బస్టాండ్లోని దీక్షా శిబిరంలో .

గ్రేస్ .

143 . మీరు శాంతి లో విషయాలు సాధించడానికి కావలసినట్లు లాభం .
సంఖ్య , చాలా నేరుగా ముందుకు , నేరుగా ముందుకు సంతోషకరమైన, మృదువైన , మరియు కలిగి ఒక గూడు ఉంటుంది .
144 . புத்திசாலியாகிவிடு
డిటాచ్మెంట్ , సంతృప్తి , మద్దతు సౌలభ్యం , మరియు జీవితాన్ని ఒక తేలికపాటి
కలిగి విషయాలు కొన్ని కుటుంబాలు మనస్సు , వాటినే అణచివేశారు .
145 . ఇతర ఆసక్తికరమైన విషయం , క్రిందికి చూడండి తగినంత చిన్న ఉంది
అన్ని నిరాశ మరియు బుజ్జగింపు ఆస్వాదించారు ఉండవచ్చు .
146 . ఎవరు , లేకపోతే బలహీనమైన లేదా బలమైన , లేదా తో ఎల్లప్పుడూ సజీవంగా ఉంది
లాంగ్ లేదా పెద్ద, మధ్యస్థ , చిన్న , లేదా చాలా తక్కువ
147 . Parkkappatamal సమీపంలో మరియు చాలా , చాలా , పుట్టి పుట్టని లో , చూసిన మరియు - అన్ని జీవుల సిద్ధార్థా! .
ఎవరైనా
తక్కువ చేయడానికి 148 pecakutatu , ఏ కారణం తో ఎవరైనా అణగారిన అనుభూతి
కాదు . Virumpakutatu జబ్బుపడిన మరియు కోపంతో బుద్ధి మరొక ఉండాలి .
149 . ఒక తల్లి యొక్క ఏకైక కుమారుడు జీవితాలను , అలాగే ఆలోచన పుష్కలంగా అన్ని జీవుల పట్ల అభివృద్ధి చేయాలి .
150 . పై, క్రింద , చుట్టూ , ఒక tataiyumillamal , అన్ని జీవుల పట్ల కోపం లేదా పగ . అంతులేని మరింత దయ అభివృద్ధి లేకుండా
151
. స్టాండింగ్ , சயநித்துக்கொண்ட் తెలుసుకోవాలి కూడా కూర్చొని , లేదా
వాకింగ్ , లేదా , అది శాశ్వతమైన మరియు దైవ అని ఈ వంటి మూడ్ , .
152 . వచ్చి immaculately జీవించడానికి న్యాయం మరియు క్రమంలో కుడి ఏది అంశాలను
దురాశ లేకుండా సున్నితమైన amaitiyakin , పిండము మళ్ళీ జన్మించగలడు.


http://travelinasia.hubpages.com/hub/The-Phuket-Gazette-English-Language-Newspaper-In-Thailand


The Phuket Gazette English Language Newspaper In Thailand

68) Classical Thai


Jagateesan Chandrasekharan 1 second ago

68) คลาสสิก ไทย

8 เมตตา ซูต

ความรักความเมตตา

143 อะไรคือสิ่ง ที่มีกำไร ควรจะทำ เพื่อให้บรรลุ รัฐ ที่ สำราญใจ .

สามารถ ตรง ไปข้างหน้า ค่อนข้าง ตรงไปตรงมา อ่อนโยน อ่อนโยน และไม่ หยิ่ง

144 ความพึงพอใจของ การสนับสนุน ได้ง่าย มี บางสิ่งที่ จะทำและที่อยู่อาศัย แสง

จิตปัญญา สงบ กลายเป็น ฉลาด ไม่ กล้า และไม่ ยึดติดอยู่ กับครอบครัว อย่างตะกละตะกลาม

145 สิ่งที่ น้อยที่สุด มองลงไป โดย คนที่ ชาญฉลาด อื่น ๆ ที่ไม่ ควรจะ ทำ

อาจจะ มีความสุข ทางจิตและ ความสงบ เป็น สิ่งที่ อาจจะมา เป็นอย่างดี

146 สิ่ง ที่ เคย เป็น ที่อยู่อาศัย อ่อนแอ หรือ บริษัท หรือมิฉะนั้น

ยาวหรือ ขนาดใหญ่ กลาง ขนาด สั้นหรือ ขนาดเล็กมาก

147 มองเห็นและ มองไม่เห็น อยู่ ไกลและใกล้

เกิดและ ที่จะเกิด - สิ่งมีชีวิตทั้งหมด อาจ จะดี และมีความสุข

148ýay หนึ่ง ไม่พูด ดูแคลน อื่นและ ไม่มีเหตุผล อื่น คิดว่า ด้อยกว่า เป็น

หนึ่งอาจไม่ ต้องการที่ ไม่ราบรื่น ไปยังอีก ด้วยใจที่ น่ารังเกียจ โกรธ

149 เหมือนแม่ ของเธอ ปกป้อง ชีวิตของ บุตรชายคนเดียว จะ คิด เป็น

ที่ พัฒนา ความคิด เดียวกัน ต่อ สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เท่าไหร่เท่ากัน

150 พัฒนา ความเมตตา เกินไป ต่อ สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เท่าไหร่เท่ากัน

ข้างต้น ด้านล่าง ตรงข้าม โดยไม่ต้องอุปสรรค ความโกรธหรือความ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

151 ยืนนั่ง หรือเดิน หรือแม้กระทั่ง เมื่อนอน ตื่นขึ้นมา เป็นเวลานาน เป็น

ตั้งใจ ทัศนคติ นี้ จะเรียกว่าพระเจ้า สืบไป .

152 ไม่ คอย ในมุมมอง ใด ๆ ที่ เป็น คุณงามความดี และมา ในความชอบธรรมของ มุมมอง

ความโลภ ราคะ สำราญใจ ไม่ได้ เกิดใหม่อีกครั้ง ในครรภ์


http://www.aawsat.net/2013/05/article55300900

ASHARQ AL-AWSAT

69) Classical Turkish

Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India68 ) Klasik Türk

8 . Metta Sutta .

Sevgi dolu nezaket .

143 . Karlı Ne şeyler olduğunu yatıştırdı devlet ulaşmak için yapılmalıdır . .

Mümkün , yalındır , oldukça yalındır , hoş , nazik , ve kibirli olun .

144 . Memnun , kolayca desteklenen , yapılacak birkaç şey ve hafif bir yaşam var ,

Sakinleşti Zihinsel fakülte cesaret değil , akıllı olmak ve açgözlülükle ailelere bağlı değil .

145 . Ufak bir şey yapılmamalıdır diğer akıllıca olanları aşağı baktı ,

Zihinsel mutluluk ve yatıştırma , olabilecek tüm iyi olmak için gelebilir .

146 . Hiç canlının sakat veya sağlam olması ya da başka kim,

Uzun ya da büyük, orta ölçekli , kısa ya da çok küçük

147 . Görülen ve uzak ve yakın yaşayan , görmedim ,

Doğmuş ve doğacak , - bütün varlıkların iyi ve mutlu olabilir .

148ýay bir başka belittling konuşmak ve hiçbir nedenle başka olarak aşağı sanmıyorum

Bir öfkeli bir itici zihin ile başka tatsızlık arzu olmayabilir .

149 . Sadece oğlunun hayatı düşünürdüm onu koruyan bir anne gibi ,

Limitlessly tüm canlılara karşı aynı düşünce geliştirin.

150 . Limitlessly tüm canlılara karşı çok sevgi şefkat geliştirmek

Altında, üstünde, karşısında bir engel , öfke veya düşmanlık olmadan .

151 . , Ayakta iken, otururken , ya da uyanık yürüyüş ya da uzun yalan bile

Bu zihinsel tutum niyetinde , oilahi bitmez tükenmez denir. .

152 . Herhangi bir görünümde tarrying değil , erdemli olmak ve bakış doğruluk gelmek

Yatıştıran duygusallık için hırs , bir rahimde yeniden doğmuş değildir .


http://globalvoicesonline.org/2013/04/13/ukraines-language-issue-voices-from-the-ground/


70) Classical Ukrainian

70 ) Класична українська

8 . Метта Сутта .

Любити доброту.

143 . Що вигідніше все має бути зроблено для досягнення цієї вгамовувалася стан . .

Вміти , прямо вперед , досить прямо вперед , ввічливий , ніжний , і не марнославний .

144 . Задоволений , легко підтримується , є кілька речей , щоб зробити і легкий життя ,

Розумові здібності заспокоїли стати розумним , не сміючи і не жадібно прикріплені до сімей .

145 . Найменше річ подивився іншими мудрих не повинно бути зроблено ,

Може психічне щастя і умиротворення бути , може всі приходять до благополуччя .

146 . Хто коли-небудь жива істота бути немічним або фірма чи ні ,

Чи довго , величезний , середнього розміру , короткі або дуже мало

147 . Відвідування та не бачив , що живуть далеко і близько ,

Народився і народитися , - нехай всі живі істоти бути здорова і щаслива .

148ýay один не говорити применшуючи інший, і ні з якої причини думаю , що інший , як поступається ,

Чи можна не бажання неприємності в іншу з сердитим відштовхування увазі .

149 . Як мати, що захищає її життя єдиного сина було б думати ,

Розробити , що ж думку до всіх істот безмежно .

150 . Розробка милість занадто до всіх істот безмежно

Вище, нижче , через , без перешкод , гніву або ворожнечі.

151 . Стоячи , сидячи , або ходити або навіть коли лежав , поки не спить

Мають намір цей психологічний настрій , це називається божественне міцного . .

152 . Не затримуючись в будь-якому режимі , стати доброчесним і прийти до правди зору

Жадібність для чуттєвості умиротворити , не народжується знову в утробі.


http://urdu.dawn.com/news/1000564/sc-orders-legislation-to-prevent-forced-disappearances

71) Classical Urdu

71) کلاسیکی اردو

8 . Metta Sutta .

احسان محبت .

143 . منافع بخش کیا ہوا ہے کہ ٹھنڈا ریاست حاصل کرنے کے لئے کیا جانا چاہئے . .

قابل ، براہ راست آگے ، بہت براہ راست آگے ، سومی ، نرم ، اور نہ ابمانی ہو .

144 . مطمئن ہے، آسانی سے کی حمایت کی ، ایسا کرنے کی کچھ چیزیں اور ایک روشنی زندہ ہے ،

پرسکون ذہنی صلاحیتیں جرات نہیں ، ہوشیار ہو ، اور لالچ کے خاندانوں کے ساتھ منسلک نہیں .

145 . ذرا کام کیا نہیں کیا جانا چاہئے ورنہ والوں کی طرف سے نیچے دیکھا ،

ذہنی خوشی اور صلح ہو سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے آ سکتا ہے .

146 . کبھی زندہ چیز کمزور یا فرم یا دوسری صورت میں ، کون

طویل یا بڑی ، سائز کے مشرق ، مختصر یا بہت چھوٹا

147 . دیکھا اور دور اور قریب رہنے والے ، نہیں دیکھا ،

پیدا ہوئے اور پیدا ہو ، - تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ اور خوش ہو سکتا ہے .

148ýay ایک ، ایک اور بے عزتی کی بات ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے طور پر کمتر نہیں لگتا

ایک ناراض مائکارک ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کو نا خوشگواری کی خواہش نہیں کر سکتے ہیں .

149 . اکلوتے بیٹے کی زندگی لگتا ہے کہ اس کی حفاظت ایک ماں کی طرح ،

limitlessly تمام انسانوں کی طرف اسی سوچ کی ترقی .

150 . limitlessly تمام انسانوں کی طرف بھی شفقت کی ترقی

اوپر، ذیل ، میں ، رکاوٹ ، غصہ یا دشمنی کے بغیر .

151 . کھڑے بیٹھے ، یا کے طور پر جاگ چلنے یا جب تک جھوٹ بول رہا ہے اس وقت بھی جب

اس ذہنی رویہ کا ارادہ رکھتے ہیں ، یہ الہی کرایا کہا جاتا ہے . .

152 . کسی بھی نقطہ نظر میں tarrying نہیں ، نیک بن جاتے ہیں اور نقطہ نظر کی صداقت کے لئے آئے

ٹھنڈا کامکتا کے لالچ ، ایک پیٹ میں دوبارہ پیدا نہیں کر رہا ہے .


http://www.ocregister.com/articles/medical-534930-vietnamese-truong.html

72) Classical Vietnamese


Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India


72 ) Người Việt Nam cổ điển


8 . Metta Sutta .

Lòng từ ái .

143 . Những điều có lợi nhuận nên được thực hiện để đạt được trạng thái dịu dần. .

Có thể , thẳng về phía trước , khá thẳng về phía trước , ngọt ngào, nhẹ nhàng, và không kiêu ngạo .

144 . Hài lòng, dễ dàng được hỗ trợ, có vài điều để làm và một cuộc sống nhẹ,

Khoa tâm thần bình tĩnh trở thành thông minh , không dám , và không tham lam gắn liền với gia đình .

145 . Điều nhỏ nhìn xuống bởi những người khôn ngoan khác không nên được thực hiện ,

Có thể hạnh phúc tinh thần và xoa dịu được, tất cả có thể đến cũng được.

146 . Người điều bao giờ sống được ốm yếu hay công ty hoặc cách khác,

Dài hoặc rất lớn, trung bình , ngắn hoặc rất nhỏ

147. Nhìn thấy và không nhìn thấy, sống gần xa ,

Sinh ra và được sinh ra , - có thể tất cả chúng được khỏe mạnh và hạnh phúc.

148ýay ta không nói chuyện coi thường khác, và không có lý do nghĩ khác là thấp kém hơn ,

Có thể người ta không mong muốn khó chịu khác với một tâm trí thuần phong mỹ tục tức giận .

149 . Như một người mẹ bảo vệ cô cuộc sống con trai duy nhất của sẽ nghĩ ,

Phát triển cùng suy nghĩ về tất cả chúng limitlessly .

150 . Phát triển lòng từ ái quá đối với tất cả chúng sinh limitlessly

Trên, dưới , ngang qua , mà không có một trở ngại , giận dữ hoặc thù địch .

151. Đứng, ngồi , hoặc đi bộ hoặc thậm chí khi nằm miễn là tỉnh táo

Có ý định thái độ tinh thần này , nó được gọi là vinh cửu thần thánh. .

152 . Không tarrying trong bất kỳ xem, trở thành đạo đức và đến công bình của xem

Tham lam cho cảm thụ dịu , không sinh ra một lần nữa trong một tử cung.


http://www.pressgazette.co.uk/content/bbc-wales-announces-plans-new-online-welsh-language-service
Press Gazette logo

73) Classical Welsh

Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

723) Cymraeg Clasurol

8 . Metta Sutta .

Cariadus caredigrwydd .

143 . Pa bethau proffidiol y dylid ei wneud i gyrraedd y wladwriaeth lluddio . .

Gallu , yn syth ymlaen , yn eithaf syml , suave , addfwyn , ac nid conceited .

144 . Bodlon , a gefnogir yn hawdd , ychydig o bethau i’w gwneud a bywoliaeth golau,

Cyfadrannau meddyliol dawelu yn dod yn glyfar , nid beiddgar , ac nad ydynt yn gysylltiedig farus i deuluoedd .

145 . Y peth lleiaf yn edrych i lawr gan rai doeth eraill na ddylid ei wneud ,

Mai hapusrwydd meddwl a dyhuddiad fod, efallai i gyd yn dod at les .

146 . Pwy peth byw byth fod yn fethedig neu gwmni neu fel arall ,

Hir neu enfawr, canol maint , byr neu fach iawn

147 . Gweld ac nas gwelwyd , yn byw bell ac agos ,

Ganwyd ac i gael ei eni , - gall yr holl bodau fod yn iach ac yn hapus .

Nid 148ýay un siarad bychanu un arall, ac am ddim rheswm arall yn meddwl yn israddol ,

Mai un na awydd annifyrrwch i un arall gyda meddwl repulsive yn flin .

149 . Fel mam amddiffyn ei byddai bywyd unig fab feddwl ,

Datblygu yr un meddwl tuag at yr holl bodau limitlessly .

150 . Datblygu caredigrwydd cariadus hefyd tuag at yr holl bodau limitlessly

Uchod , isod , ar draws , heb rhwystr , dicter neu elyniaeth .

151 . Sefyll, eistedd , neu gerdded neu hyd yn oed wrth orwedd cyhyd ag effro

Yn bwriadu i hyn agwedd meddwl, mae’n cael ei alw’n y parchu’r dwyfol . .

152 . Ddim yn hir drig mewn unrhyw farn , yn dod yn rhinweddol a dod i gyfiawnder barn

Trachwant am cnawdolrwydd lluddio , yn cael ei eni eto mewn groth .


http://www.cjr.org/behind_the_news/the_forward_relaunches_its_yid.php


The Livingston Awards for Young Journalists

74) Classical Yidddish


74) קלאסישע ייִדיש

8. מעטטאַ סוטטאַ .

לאַווינג גוטהאַרציקייַט .

143 . וואָס רעוועכדיק זאכן זאָל זיין געטאן צו דערגרייכן אַז אַפּפּעאַסעד שטאַט. .

קענען , גלייַך פאָרויס , גאַנץ גלייַך פאָרויס, סוואַוו , מילד , און ניט אָנגעבלאָזן .

144 . צופֿרידן , לייכט געשטיצט, האָבן ביסל זאכן צו טאָן און אַ ליכט לעבעדיק,

גייַסטיק פאַקאַלטיז קאַלמד ווערן קלוג , ניט דערינג , און ניט גרידאַלי אַטאַטשט צו משפחות.

145. די מינדסטע זאַך געקוקט אַראָפּ דורך אנדערע קלוג אָנעס זאָל ניט זיין געטאן,

קען גייַסטיק גליק און אַפּפּעאַסעמענט זיין , May אַלע קומען צו געזונט זייַענדיק .

146 . וואס אלץ לעבעדיק זאַך זיין ינפערם אָדער פירמע אָדער אַנדערש,

לאנג אָדער ריזיק , מיטל סייזד , קורץ אָדער זייער קליין

147 . געזען און ניט געזען , לעבעדיק ווייַט און לעבן ,

געבוירן און צו זיין געבוירן , - קען אַלע ביינגז זיין געזונט און גליקלעך .

148ýייַ איינער ניט רעדן בעליטטלינג אנדערן, און פֿאַר קיין סיבה טראַכטן אנדערן ווי ערגער ,

קען איינער ניט פאַרלאַנג אַנפּלעזאַנטנאַס צו אנדערן מיט אַ בייז רעפּולסיווע מיינונג.

149 . ווי אַ מוטער פּראַטעקטינג איר בלויז זון ס לעבן וואָלט טראַכטן,

אַנטוויקלען אַז זעלביקער געדאַנק צו אַלע ביינגז לימיטלעססלי .

150 . אַנטוויקלען לאַווינג גוטהאַרציקייַט אויך צו אַלע ביינגז לימיטלעססלי

אויבן, אונטן, אַריבער , אָן אַ שטערונג , כּעס אָדער ענמאַטי .

151 . שטיין, זיצן , אָדער גיין אָדער אפילו ווען ליגנעריש ווי לאַנג ווי וואך

אויסן דעם גייַסטיק שטעלונג , עס איז גערופן די געטלעך אַביידינג . .

152 . ניט טאַרריינג אין קיין מיינונג, ווערן ערלעך און קומען צו גערעכטיקייט פון מיינונג

גריד פֿאַר סענסואַליטי אַפּפּעאַסעד , איז ניט געבוירן ווידער אין אַ טראכט .

#2 Posted by Jagatheesan Chandrasekharan on Tue 10 Dec 2013 at 09:08 AM

VOICE OF SARVA SAMAJ SADBHAVAN

http://www.ndtv.com/elections/article/assembly-polls/counting-of-votes-in-delhi-today-will-aam-aadmi-party-make-an-extraordinary-debut-455853


Assembly Elections 2013

Delhi verdict: Arvind Kejriwal trails, his Aam Aadmi Party registers presence

After all AAP is nothing but the chip of the old Coal/iron block of both RSS’s BJP and Cong. It is a new Jadoo (Broom stick) One knows the fate of the broom after some times. One cannot dream of peace with it. Its original color will be seen. It is a result of caste biased media which create hypes before , during and after the results. Voters must be awakened for awareness of the non-tamper proof EVMs without its SOURCE CODE being made public. the Caste biased CEC which ordered of draping of Elephant symbol of BSP when Ms Mayawati ruled UP and statues of SC/ST/OBC icons on the ground of fair field play which did not order for draping of Hand and Lotus (national flower) symbol and the upper caste con’s statues.Napolean once said that he could face two battalions bot not two scribes. Now they are most caste biased and worst corrupt. We need at least one scribe to awaken the voters on this account for the real welfare, happiness and peace of the entire people.

http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/27182328.cms

The Times of IndiaReady to fight election again in Delhi


If BJP did horse trading as they did in Karnataka, they will go the Karnataka way! That is going to be the order of the way anyway!

Leave a Reply