Free Online JC PURE INSPIRATION to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss and for free birds 🐦 🦢 🦅 to grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Youniversity
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
June 2022
M T W T F S S
« May    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
08/20/16
1963 Sun Aug 21 20165) शास्त्रीय बंगाली को Bojjhaṅgas मा डी धारा (सदस्य वा bodhi को संविधान, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्) D. Section on the Bojjhaṅgas(Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)
Filed under: General
Posted by: site admin @ 6:07 pm


1963 Sun  Aug 21 20165) शास्त्रीय बंगाली

को Bojjhaṅgas मा डी धारा (सदस्य वा bodhi को संविधान, त्यहाँ सात
bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्)

D. Section on the Bojjhaṅgas(Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)


यसबाहेक, bhikkhus, एक bhikkhu को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति /
स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को dhammas मा
dhammas नियालेर (नाम बास; समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा /
विचार / घटना;
सिद्धान्त;
व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध
पदहरू; को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर /
सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम को सीमा मा धर्म; समारोह
/
अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था;
सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म
सात bojjhaṅgas गर्न सन्दर्भ)।

यसबाहेक, bhikkhus, एक bhikkhu कसरी Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ)
प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को
dhammas मा dhammas नियालेर (नाम बास गर्छ; समारोह / अभ्यास / कर्तव्य;
वस्तु / कुरा / विचार /
घटना;
सिद्धान्त; व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य;
को बौद्ध पदहरू; को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति /
गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम को सीमा मा धर्म
;
समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त;
व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध
पदहरू; धर्म) सन्दर्भ सात bojjhaṅgas गर्न (सदस्य वा संविधान
bodhi, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्?

यहाँ,
bhikkhus, एक bhikkhu, त्यहाँ जा रहेको छ sati sambojjhaṅga
(Recollection; मन को सक्रिय राज्य, कुनै पनि विषय, ध्यान, attentiveness,
विचार, विचार, एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा चेतना मा कडा मन
फिक्सिंग त्यहाँ सात bojjhaṅgas छन् वा
एक
बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) वर्तमान भित्र, बुझ्नुहुन्छ प्राप्त लागि
requisites: “त्यहाँ sati sambojjhaṅga (Recollection छ; मन को सक्रिय
राज्य, कुनै पनि विषय, ध्यान, attentiveness मा कडा मन फिक्सिंग एक सदस्य
रूपमा लाग्यो, विचार, चेतना वा
bodhi को संविधान, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्; त्यहाँ
sati sambojjhaṅga (Recollection हुनुको छैन; मन को सक्रिय राज्य, कुनै
पनि विषय, ध्यान, attentiveness, विचार, विचार, एक सदस्य वा bodhi को
संविधान रूपमा चेतना मा कडा मन फिक्सिंग सात bojjhaṅgas वा सर्वोच्च ज्ञान
प्राप्त लागि requisites छन्
एक
बुद्ध को) वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ: “कुनै sati sambojjhaṅga छ
(Recollection; मन को सक्रिय राज्य, कुनै पनि विषय, ध्यान, attentiveness,
विचार, विचार, एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा चेतना मा कडा मन
फिक्सिंग त्यहाँ
सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्; उहाँले
बुझ्नुहुन्छ कसरी unarisen sati sambojjhaṅga (Recollection; मन को सक्रिय
राज्य, कुनै पनि विषय, ध्यान, attentiveness, विचार, विचार, एक सदस्य वा
bodhi को संविधान रूपमा चेतना मा कडा मन फिक्सिंग सात bojjhaṅgas वा
सर्वोच्च प्राप्त लागि requisites छन्
एक बुद्ध) को ज्ञान उत्पन्न गर्न आउँछ; उहाँले
कसरी खडा sati sambojjhaṅga (Recollection बुझ्नुहुन्छ; कुनै पनि विषय,
ध्यान, attentiveness मा कडा मन फिक्सिंग मन सक्रिय राज्य,, लाग्यो
प्रतिबिम्ब, चेतना एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा, त्यहाँ सात
bojjhaṅgas वा सर्वोच्च प्राप्त लागि requisites छन्
एक बुद्ध) को ज्ञान सिद्ध विकास गरिएको छ।

त्यहाँ
जा dhammavicaya sambojjhaṅga (सिद्धान्तलाई अनुसन्धान, सात bojjhaṅgas वा
बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi
को संविधान रूपमा धार्मिक अनुसन्धान) वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ:
“त्यहाँ dhammavicaya sambojjhaṅga (को अनुसन्धान छ
सिद्धान्त,
एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा धार्मिक अनुसन्धान, त्यहाँ सात
bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि
requisites छन्;
को
dhammavicaya भित्र प्रस्तुत sambojjhaṅga त्यहाँ रहेको छैन, उहाँले
बुझ्नुहुन्छ: “कुनै dhammavicaya sambojjhaṅga छ (सिद्धान्तलाई अनुसन्धान,
एक सदस्य वा bodhi को संविधान, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च
ज्ञान प्राप्त लागि requisites हुन् धार्मिक अनुसन्धान) मलाई भित्र
“; उहाँले
कसरी unarisen dhammavicaya sambojjhaṅga (सिद्धान्तलाई अनुसन्धान, एक
सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा धार्मिक अनुसन्धान, त्यहाँ सात bojjhaṅgas
वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्) खडा गर्न आउँछ
बुझ्नुहुन्छ;
उहाँले dhammavicaya sambojjhaṅga कसरी खडा (सिद्धान्तलाई अनुसन्धान,
धार्मिक अनुसन्धान एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा, त्यहाँ सात
bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्) सिद्ध
विकसित बुझ्नुहुन्छ।

त्यहाँ
vīriya sambojjhaṅga हुनुको वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ (एक
फैलाउने एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा creeper, त्यहाँ सात
bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्):
“त्यहाँ vīriya sambojjhaṅga (एक फैलाउने creeper एक रूपमा छ
सदस्य वा bodhi को संविधान, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्; “कुनै
vīriya sambojjhaṅga (एक फैलाउने creeper रूपमा छ: वहाँ vīriya
sambojjhaṅga हुनुको उपस्थित भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ (एक फैलाउने एक
सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा creeper, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा
requisites एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि हो)
एक सदस्य वा bodhi को संविधान, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्; उहाँले
बुझ्नुहुन्छ कसरी unarisen vīriya sambojjhaṅga (, सात bojjhaṅgas वा
बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को
संविधान रूपमा एक फैलाउने creeper) खडा गर्न आउँछ;
उहाँले खडा vīriya sambojjhaṅga सिद्ध विकास छ (एक फैलाउने एक सदस्य वा
bodhi को संविधान रूपमा creeper, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा requisites एक
बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि हो) कसरी बुझ्नुहुन्छ।

त्यहाँ
जा PITI sambojjhaṅga (एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा पीने, सात
bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्)
वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ: “त्यहाँ छ PITI sambojjhaṅga (एक सदस्य
वा संविधान रूपमा पीने
bodhi, सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्; त्यहाँ
रहेको छैन PITI sambojjhaṅga (एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा पीने,
सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्)
वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ: “कुनै PITI sambojjhaṅga छ (एक सदस्य
वा संविधान रूपमा पीने
bodhi को, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र “एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन्; उहाँले
बुझ्नुहुन्छ कसरी unarisen PITI sambojjhaṅga (एक सदस्य वा bodhi, सात
bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् को
संविधान रूपमा पीने) खडा गर्न आउछ;
उहाँले खडा PITI sambojjhaṅga सिद्ध विकास छ (एक सदस्य वा bodhi को
संविधान रूपमा पीने, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा requisites एक बुद्ध को
सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि हो) कसरी बुझ्नुहुन्छ।

त्यहाँ
passaddhi हुनुको वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ (, सौम्य, repose,
सौहार्द एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा sambojjhaṅga तल शान्त, सात
bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्):
“त्यहाँ passaddhi sambojjhaṅga (छ
तल
शान्त, सौम्य, repose, सात bojjhaṅgas वा मलाई भित्र एक बुद्ध को सर्वोच्च
ज्ञान) प्राप्त लागि requisites छन् “एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा
सौहार्द sambojjhaṅga;
त्यहाँ
passaddhi sambojjhaṅga हुनुको उपस्थित भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ (,
सौम्य, repose, सौहार्द एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा sambojjhaṅga
तल शान्त, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि
requisites छन्): “कुनै passaddhi छ
sambojjhaṅga
मलाई भित्र “(, सौम्य, repose, सौहार्द sambojjhaṅga, सात bojjhaṅgas वा
बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को
संविधान रूपमा तल शान्त);
उहाँले
unarisen passaddhi sambojjhaṅga (, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च
ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा तल
शान्त, सौम्य, repose, सौहार्द sambojjhaṅga) कसरी उत्पन्न गर्न आउछ
बुझ्नुहुन्छ;
उहाँले खडा passaddhi sambojjhaṅga सिद्ध विकसित (तल शान्त, सौम्य,
repose, सौहार्द sambojjhaṅga एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा, त्यहाँ
सात bojjhaṅgas वा requisites एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि हो)
कसरी बुझ्नुहुन्छ।

त्यहाँ
जा samādhi sambojjhaṅga (सम्झौता, शान्ति, मेलमिलाप; सौहार्द,
आत्म-एकाग्रता, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि
requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा शान्त) वर्तमान भित्र,
उहाँले बुझ्नुहुन्छ: “त्यहाँ

samādhi sambojjhaṅga (सम्झौता, शान्ति, मेलमिलाप; सौहार्द,
आत्म-एकाग्रता, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि
requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा शान्त) मलाई भित्र “;
त्यहाँ
रहेको छैन samādhi sambojjhaṅga (सम्झौता, शान्ति, मेलमिलाप; सौहार्द,
आत्म-एकाग्रता, एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा शान्त, सात bojjhaṅgas
वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन्) भित्र वर्तमान,
उहाँले बुझ्नुहुन्छ: ”
त्यहाँ मलाई भित्र “कुनै samādhi sambojjhaṅga छ; उहाँले
बुझ्नुहुन्छ कसरी unarisen samādhi sambojjhaṅga (सम्झौता, शान्ति,
मेलमिलाप; सौहार्द, आत्म-एकाग्रता, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च
ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा
शान्त) खडा गर्न आउँछ;
सिद्ध विकास छ; (सौहार्द, आत्म-एकाग्रता, एक सदस्य वा bodhi को संविधान
रूपमा शान्त, त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा requisites एक बुद्ध को सर्वोच्च
ज्ञान प्राप्त लागि हो सम्झौता, शान्ति, मेलमिलाप) उहाँले खडा samādhi
sambojjhaṅga कसरी बुझ्नुहुन्छ।

त्यहाँ
जा upekkhā sambojjhaṅga वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ (दुखाइ र
खुशी, equanimity, राजीनामा, वैराग्य, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च
ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा
भावशून्यता): “त्यहाँ छ
upekkhā
sambojjhaṅga मलाई भित्र “(दुखाइ र खुशी, equanimity, राजीनामा, वैराग्य,
सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक
सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा भावशून्यता);
त्यहाँ
रहेको छैन upekkhā sambojjhaṅga वर्तमान भित्र, उहाँले बुझ्नुहुन्छ (दुखाइ
र खुशी, equanimity, राजीनामा, वैराग्य, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को
सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान
रूपमा भावशून्यता): “त्यहाँ छ
कुनै
upekkhā sambojjhaṅga (भावशून्यता पीडा र खुशी, equanimity, राजीनामा,
वैराग्य, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि
requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा गर्न) मलाई भित्र “;
उहाँले
बुझ्नुहुन्छ कसरी unarisen upekkhā sambojjhaṅga (दुखाइ र खुशी,
equanimity, राजीनामा, वैराग्य, सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान
प्राप्त लागि requisites छन् एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा
भावशून्यता) खडा गर्न आउँछ;
उहाँले खडा upekkhā sambojjhaṅga सिद्ध विकसित (भावशून्यता पीडा र खुशी,
equanimity, राजीनामा, वैराग्य एक सदस्य वा bodhi को संविधान रूपमा गर्न,
त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा requisites एक बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त
लागि हो) कसरी बुझ्नुहुन्छ।

समारोह
/ अभ्यास / कर्तव्य;; त्यसैले उहाँले dhammas मा dhammas नियालेर (को
Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति /
विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम बास वस्तु / कुरा / विचार / घटना;
सिद्धान्त; व्यवस्था; सद्गुण
/
piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; समारोह /
अभ्यास / कर्तव्य; को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति /
गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम को सीमा मा धर्म;
वस्तु
/ कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय;
व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म) आंतरिक, वा त्यो dhammas
मा dhammas नियालेर (को Abhidhamma को पहिलो पुस्तक को नाम बास
piṭaka
र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता, समारोह /
अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था;
सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू
; को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम को सीमा मा धर्म; समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; कानुन; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; यस बौद्ध पदहरू; धर्म)
बाह्य वा उहाँले dhammas नियालेर बास प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर /
सम्पत्ति / विशेषता (को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ को पहिलो पुस्तक को
नाम); समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त;
व्यवस्था
;
सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म)
dhammas प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता (को Abhidhamma
piṭaka र (dhammaṃ को पहिलो पुस्तक को नाम); समारोह / अभ्यास
/
कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था; सद्गुण /
piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म) आंतरिक र
बाह्य;
उहाँले
samudaya (; origination, कारण; उदय, मूल, commencement भीड) नियालेर बास र
Abhidhamma piṭaka को पहिलो पुस्तक र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति /
गुणस्तर को dhammas मा घटना (sapindus detergens) घटना को को दूर पारित
(नाम
/
/ विशेषता सम्पत्ति; समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार /
घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को
सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म), वा त्यो बित्दै जाँदा नियालेर बास
समारोह
/ अभ्यास / कर्तव्य;; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था
गर्ने; Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर /
सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को dhammas मा घटना (नाम को दूर सद्गुण
/ piety
;
न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म), वा त्यो
samudaya (उदय, मूल, commencement नियालेर बास; origination, कारण; भीड) र
dhammas मा घटना (sapindus detergens) को दूर पारित (नाम
को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तकको; समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; कानुन; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; यस बौद्ध पदहरू; धर्म); वा
अरू, [साकार:] “यी dhammas (को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति /
स्थिति / गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम हो; समारोह /
अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त
; व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू;! धर्म) ” sati
(Recollection; मन को सक्रिय राज्य, कुनै पनि विषय, ध्यान, attentiveness,
विचार, विचार, चेतना मा कडा मन फिक्सिंग) भर्खरै मात्र nana (ज्ञान) र
मात्र paṭissati को हदसम्म, उहाँमा उपस्थित (सहमती, प्रतिज्ञा)
उहाँले Detached बास, र संसारमा केहि अपनाउँछन् छैन। तसर्थ,
bhikkhus, एक bhikkhu को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति /
गुणस्तर / सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को dhammas मा dhammas
नियालेर (नाम बास; समारोह / अभ्यास / कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार /
घटना; सिद्धान्त
;
व्यवस्था; सद्गुण / piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध
पदहरू; को Abhidhamma piṭaka र (dhammaṃ) प्रकृति / स्थिति / गुणस्तर /
सम्पत्ति / विशेषता को पहिलो पुस्तक को नाम को सीमा मा धर्म; समारोह /
अभ्यास
/ कर्तव्य; वस्तु / कुरा / विचार / घटना; सिद्धान्त; व्यवस्था; सद्गुण /
piety; न्याय; व्यवस्था वा बुद्ध को सत्य; को बौद्ध पदहरू; धर्म), bodhi को
सात bojjhaṅgas गर्न सन्दर्भ (सदस्य वा संविधान संग,
त्यहाँ सात bojjhaṅgas वा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त लागि requisites) छन्।


D. Section on the Bojjhaṅgas(Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)

And furthermore, bhikkhus, a bhikkhu dwells observing dhammas in dhammas
(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion in threshold of
Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion
)
with reference to the seven bojjhaṅgas. And furthermore, bhikkhus, how does a bhikkhu dwell observing dhammas in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion in threshold of
Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion
)
with reference to the seven bojjhaṅgas(Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)

Here, bhikkhus, a bhikkhu, there being the sati sambojjhaṅga(Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness as a
Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, understands: “there is the sati sambojjhaṅga(Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness as a
Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the sati sambojjhaṅga(Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness as a
Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, he understands: “there is no sati sambojjhaṅga(Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness as a
Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; he understands how the unarisen sati sambojjhaṅga(Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness as a
Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen sati sambojjhaṅga(Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness as a
Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


There being the dhammavicaya sambojjhaṅga
(Investigation of doctrine, religious research as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)present within, he understands: “there is the dhammavicaya sambojjhaṅga(Investigation of doctrine, religious research as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the dhammavicaya sambojjhaṅga present within, he understands: “there is no dhammavicaya sambojjhaṅga(Investigation of doctrine, religious research as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; he understands how the unarisen dhammavicaya sambojjhaṅga(Investigation of doctrine, religious research as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen dhammavicaya sambojjhaṅga(Investigation of doctrine, religious research as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


There being the vīriya sambojjhaṅga(A spreading creeper as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)  present within, he understands: “there is the vīriya sambojjhaṅga(A spreading creeper as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the vīriya sambojjhaṅga(A spreading creeper as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, he understands: “there is no vīriya sambojjhaṅga(A spreading creeper as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; he understands how the unarisen vīriya sambojjhaṅga(A spreading creeper as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen vīriya sambojjhaṅga(A spreading creeper as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


There being the pīti sambojjhaṅga(Drinking as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)present within, he understands: “there is the pīti sambojjhaṅga(Drinking as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the pīti sambojjhaṅga(Drinking as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, he understands: “there is no pīti sambojjhaṅga(Drinking as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; he understands how the unarisen pīti sambojjhaṅga(Drinking as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen pīti sambojjhaṅga(Drinking as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


There being the passaddhi(Calming down, calmness, repose, tranquillity sambojjhaṅga as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)present within, he understands: “there is the passaddhi sambojjhaṅga(Calming down, calmness, repose, tranquillity sambojjhaṅga as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the passaddhi sambojjhaṅga(Calming down, calmness, repose, tranquillity sambojjhaṅga as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, he understands: “there is no passaddhi sambojjhaṅga(Calming down, calmness, repose, tranquillity sambojjhaṅga as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; he understands how the unarisen passaddhi sambojjhaṅga(Calming down, calmness, repose, tranquillity sambojjhaṅga as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen passaddhi sambojjhaṅga(Calming down, calmness, repose, tranquillity sambojjhaṅga as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


There being the samādhi sambojjhaṅga(
Agreement, peace, reconciliation; tranquillity, self-concentration, calm as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)present within, he understands: “there is the samādhi sambojjhaṅga(Agreement, peace, reconciliation; tranquillity, self-concentration, calm as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the samādhi sambojjhaṅga(Agreement, peace, reconciliation; tranquillity, self-concentration, calm as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, he understands: “there is no samādhi sambojjhaṅga within me”; he understands how the unarisen samādhi sambojjhaṅga(Agreement, peace, reconciliation; tranquillity, self-concentration, calm as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen samādhi sambojjhaṅga(Agreement, peace, reconciliation; tranquillity, self-concentration, calm as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


There being the upekkhā sambojjhaṅga(
Indifference to pain and pleasure, equanimity, resignation, stoicism as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha)present within, he understands: “there is the upekkhā sambojjhaṅga(Indifference to pain and pleasure, equanimity, resignation, stoicism as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; there not being the upekkhā sambojjhaṅga(Indifference to pain and pleasure, equanimity, resignation, stoicism as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) present within, he understands: “there is no upekkhā sambojjhaṅga(Indifference to pain and pleasure, equanimity, resignation, stoicism as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) within me”; he understands how the unarisen upekkhā sambojjhaṅga(Indifference to pain and pleasure, equanimity, resignation, stoicism as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) comes to arise; he understands how the arisen upekkhā sambojjhaṅga(Indifference to pain and pleasure, equanimity, resignation, stoicism as a Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha) is developed to perfection.


Thus he dwells observing dhammas in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion in threshold of
Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion
)
internally, or he dwells observing dhammas in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion in threshold of
Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion
)
externally, or he dwells observing dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion)
in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion)
internally and externally; he dwells observing the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) and passing away of phenomena(sapindus detergens) of phenomena in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion)
, or he dwells observing the passing away of phenomena in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion)
, or he dwells observing the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) and passing away of phenomena(sapindus detergens)  in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion)
; or else, [realizing:] “these are dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion)
!” sati( Recollection; active state of mind, fixing the mind
strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought,
reflection, consciousness)
is present in him, just to the extent of mere ñāṇa(
Knowledge) and mere paṭissati(Assent, promise), he dwells detached, and does not cling to anything in the world. Thus, bhikkhus, a bhikkhu dwells observing dhammas in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion in threshold of
Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
characteristic; function/ practice/ duty; object/ thing/ idea/
phenomenon; doctrine; law; virtue/ piety; justice; the law or Truth of
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion
)
, with reference to the seven bojjhaṅgas(Member or constituent of bodhi, there are seven bojjhaṅgas or requisites for attaining the supreme knowledge of a buddha).


D. பொஜங்க பப்ப

புன ச பரங், பிக்காவெ பிக்கு,
தம்மேஸு தம்மானுபஸ்ஸி விஹாரதி, ஸட்டஸ்ஸு பொஜ்ஜங்கெஸு. ,கதங் ச பன,
பிக்காவெ பிக்கு, தம்மேஸு தம்மானுபஸ்ஸி விஹாரதி, ஸட்டஸ்ஸு பொஜ்ஜங்கெஸு?

இத,
பிக்காவெ பிக்கு, ஸட்டங் வா அஜ்ஹத்தங் சதி-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘அத்தி மெ அஜ்ஹதங்
சதி-ஸம்பொஜ்ஹங்’தி பஜானதி;அ.ஸந்தங் வா அஜ்ஹத்தங் சதி-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘ந.அத்தி
மெ அஜ்ஹதங் சதி-ஸம்பொஜ்ஹங்’தி பஜானதி;யத ச அன்.னுப்பன்னஸ்ஸ
சதி-ஸம்பொஜகஸ்ஸ உப்பாதொ ஹோதி தங் ச பஜானதி; யத ச உப்பன்னஸ்ஸ
சதி-ஸம்பொஜகஸ்ஸ பாவனாய பாரிபூரி  ஹோதி தங் ச பஜானதி.

சந்தங் வா
அஜ்ஹத்தங் தம்மவிசய-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘அத்தி மெ அஜ்ஹதங்
தம்மவிசய-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி; அ.சந்தங் வா அஜ்ஹத்தங்
தம்மவிசய-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘ந.அத்தி மெ அஜ்ஹதங் தம்மவிசய-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி
பஜானதி;யத ச அன்.னுப்பன்னஸ்ஸ தம்மவிசய-ஸம்பொஜகஸ்ஸ உப்பாதொ ஹோதி தங் ச
பஜானதி; யத ச உப்பன்னஸ்ஸ தம்மவிசய-ஸம்பொஜகஸ்ஸ பாவனாய பாரிபூரி  ஹோதி தங் ச
பஜானதி.

சந்தங் வா அஜ்ஹத்தங் வீர்ய-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘அத்தி மெ அஜ்ஹதங்
வீர்ய-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி; அ.சந்தங் வா அஜ்ஹத்தங் வீர்ய-ஸம்பொஜ்ஹங்
‘ந.அத்தி மெ அஜ்ஹதங் வீர்ய-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி;யத ச அன்.னுப்பன்னஸ்ஸ
வீர்ய-ஸம்பொஜகஸ்ஸ உப்பாதொ ஹோதி தங் ச பஜானதி; யத ச உப்பன்னஸ்ஸ
வீர்ய-ஸம்பொஜகஸ்ஸ பாவனாய பாரிபூரி  ஹோதி தங் ச பஜானதி.

சந்தங் வா
அஜ்ஹத்தங் பீதி-ஸம்பொஜ்ஹங்
‘அத்தி மெ அஜ்ஹதங் பீதி-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி; அ.சந்தங் வா அஜ்ஹத்தங்
பீதி-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘ந.அத்தி மெ அஜ்ஹதங் பீதி-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி;யத
ச அன்.னுப்பன்னஸ்ஸ பீதி-ஸம்பொஜகஸ்ஸ உப்பாதொ ஹோதி தங் ச பஜானதி; யத ச
உப்பன்னஸ்ஸ பீதி-ஸம்பொஜகஸ்ஸ பாவனாய பாரிபூரி  ஹோதி தங் ச பஜானதி.

சந்தங்
வா அஜ்ஹத்தங் பஸ்ஸத்தி-ஸம்பொஜ்ஹங்
‘அத்தி மெ அஜ்ஹதங் பஸ்ஸத்தி-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி; அ.சந்தங் வா
அஜ்ஹத்தங் பஸ்ஸத்தி-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘ந.அத்தி மெ அஜ்ஹதங்
பஸ்ஸத்தி-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி;யத
ச அன்.னுப்பன்னஸ்ஸ பஸ்ஸத்தி-ஸம்பொஜகஸ்ஸ உப்பாதொ ஹோதி தங் ச பஜானதி; யத ச
உப்பன்னஸ்ஸ பஸ்ஸத்தி-ஸம்பொஜகஸ்ஸ பாவனாய பாரிபூரி  ஹோதி தங் ச பஜானதி.

சந்தங் வா அஜ்ஹத்தங் உபெக்க-ஸம்பொஜ்ஹங்
‘அத்தி மெ அஜ்ஹதங் உபெக்க-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி; அ.சந்தங் வா
அஜ்ஹத்தங் உபெக்க-ஸம்பொஜ்ஹங் ‘ந.அத்தி மெ அஜ்ஹதங் உபெக்க-ஸம்பொஜ்ஹங்கொ’தி பஜானதி;யத
ச அன்.னுப்பன்னஸ்ஸ உபெக்க-ஸம்பொஜகஸ்ஸ உப்பாதொ ஹோதி தங் ச பஜானதி; யத ச
உப்பன்னஸ்ஸ உபெக்க-ஸம்பொஜகஸ்ஸ பாவனாய பாரிபூரி  ஹோதி தங் ச பஜானதி.

இதி
அஜ்ஹதங் வா தம்மேஸு தம்மானுபஸ்ஸி  விஹாரதி, பஹித்தா வா தம்மேஸு
தம்மானுபஸ்ஸி  விஹாரதி, அஜ்ஹத-பஹித்தா வா தம்மேஸு தம்மானுபஸ்ஸி  விஹாரதி,
சமுதய- தம்மானுபஸ்ஸி வா தம்மேஸு விஹாரதி, வய - தம்மானுபஸ்ஸி வா தம்மேஸு
விஹாரதி, சமுதய-வய - தம்மானுபஸ்ஸி வா தம்மேஸு விஹாரதி; ‘அத்தி தம்மா’ தி வா
பன்னஸ்ஸ ஸதி பச்சுபத்தித ஹோதி, யாவதேவ ஞான.மத்தாய பத்திஸ்ஸதி மத்தாய,
அ.னிஸிதொ ச விஹாரதி, ந கின்சி லொகெ உபாதியதி. ஏவம் பி கொ,பிக்காவெ
பிக்கு, தம்மேஸு தம்மானுபஸ்ஸி  விஹாரதி,ஸட்டஸ்ஸு பொஜ்ஜங்கெஸு.Leave a Reply