Free Online JC PURE INSPIRATION to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss and for free birds 🐦 🦢 🦅 to grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Youniversity
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
July 2022
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
06/02/18
2639 Sat 2 Jun LESSON 92) Classical Swedish-Klassisk svensk, 93) Classical Tajik-тоҷикӣ классикӣ.
Filed under: General
Posted by: site admin @ 8:43 am
92) Classical Swedish-Klassisk svensk,

93) Classical Tajik-тоҷикӣ классикӣ.

92) Classical Swedish
92) Klassisk svensk

2639 Lör 2 Jun LESSON

Pali Canon Online

Buddhas ursprungliga ord
Uppkomsten av Pali Canon

“Antag
att en munk skulle säga:” Vänner, jag hörde och mottog detta från
Herrens egna läppar: Detta är Dhamma, det här är disciplinen, det här är
Mästarens lärdom “, då munkar bör du varken godkänna eller inte
godkänna hans
ord. Då,
utan att godkänna eller misslyckas, bör hans ord och uttryck noga
noteras och jämföras med Suttorna och ses över i disciplinens
perspektiv.
Om
de, vid sådan jämförelse och granskning, befinns att inte överensstämma
med Suttan eller disciplinen, måste slutsatsen vara: “Förvisso är detta
inte Buddhas ord, det har felaktigt förstått av denna munk” och frågan
ska avvisas. Men
var i sådan jämförelse och granskning befinner sig de att överensstämma
med Suttas eller disciplinen, måste slutsatsen vara: “Förvisso är detta
buddhans ord, det har rättfärdigt förstått av denna munk.”

- DN 16 Mahāparinibbāna Sutta - The Great Passing, Buddhas sista dagar
Den autentiska läran om Gotama Buddha har bevarats och överlämnats till oss och finns i Tipiṭaka. Pāli-ordet, “Tipiṭaka”, betyder bokstavligen “de tre korgarna” (ti = tre + piṭaka = skrifter samlingar). Alla Buddhas läror var uppdelade i tre delar.

1. Den första delen är känd som Vinaya Piṭaka och den innehåller alla de regler som Buddha lagt ner för munkar och nonner.
2. Den andra delen heter Suttaṅta Piṭaka och innehåller diskurser.
3. Den tredje delen är känd som Abhidhamma Piṭaka och omfattar Buddhans psyko-etiska läror.

Det
är känt att när Buddha gav en ordförandeskap till sina ordinerade
lärjungar eller ledsagare eller förordade en klosterregel under hans
fyrtiofemårsjubileum, skulle de av sina hängivna och lärda munkar, som
då var närvarande, omedelbart begå sin lärdom
ord för ord till minne. Sålunda bevarades Buddhas ordningar noggrant och var med tiden gått ner muntligt från lärare till elev. Några
av de munkar som hade hört Buddha predikar personligen var Arahanter,
och så definition var “rena” fria från passion, illvilja och illusion
och kunde därför utan tvivel kunna behålla, helt Buddhas ord.
Således säkerställde de att Buddhas läror skulle bevaras trogen för eftertiden.

Även
de hängivna munkarna som ännu inte hade uppnått Arahantahood men hade
nått de tre första stadierna av helighet och hade kraftfulla,
kvarhållande minnen kunde också komma ihåg ord för ord vad Buddha hade
predikat och så kan vara värdiga förmyndare av Buddhas läror.
En sådan munk var Ānanda, den utvalda agenten och konstant följeslagare av Buddha under de senaste tjugofem år av hans liv. Ānanda var mycket intelligent och begåvad att kunna komma ihåg vad han hade hört. Det
var faktiskt hans uttryckliga önskan att Buddha alltid förknippar alla
hans diskurser mot honom och även om han ännu inte var en Arahanta,
begick han medvetet till minnesord för ord alla Buddhas predikningar som
han uppmanade munkar, nonner och hans lekföljare.
De
kombinerade ansträngningarna hos dessa begåvade och hängivna munkar
gjorde det möjligt för Dhamma och Vinaya, som lärd av Buddha att bevaras
i sitt ursprungliga tillstånd.

Pāli
Tipiṭaka och dess allierade litteratur finns som ett resultat av
Buddhas upptäckt av den rena Dhammas ädel och befriande väg.
Denna väg gör det möjligt för alla som följer det att leda ett fredligt och lyckligt liv. Faktum
är att vi idag är lyckliga att få buddhis autentiska lärdomar bevarade
för kommande generationer genom de samvetsgranna och samordnade
ansträngningarna från hans ordinerade lärjungar genom åren.
Buddha
hade sagt till sina lärjungar att när han inte längre var bland dem,
var det viktigt att Sagengaha skulle komma ihop för att kollektivt
recitera Dhamma, precis som han hade lärt det.
I
överensstämmelse med denna instruktion kallade de första äldstarna
vederbörligen ett råd och systematiskt beordrade alla Buddhas diskurser
och monastiska regler och förklarade sedan ordligt ord för ord i
konsert.

Lärorna i Tipiṭaka är också kända som de äldres lärdom [Theravāda]. Dessa diskurser är flera hundra och har alltid skrivits ord för ord ända sedan det första rådet sammankallades. Därefter
har flera råd har blivit uppkallade av ett antal skäl, men vid varje en
av dem har hela Buddhas undervisning alltid recituerats av
Saṅgha-deltagarna, i konsert och ord för ord.
Det
första rådet ägde rum tre månader efter Buddhas uppnåelse av
Mahāparinibbāṇa och följdes av ytterligare fem, varav två samlades under
nittonde och tjugonde århundraden.
Dessa
kollektiva recitationer som utförs av munkarna på alla dessa Dhamma
Councils är kända som “Dhamma Saṅgītis”, Dhamma Recitations.
De
är så utsedda på grund av det prejudikat som fastställdes vid First
Dhamma Council, då alla lärdomar var reciterade först av en äldste av
Sagenggha och sedan chanted igen i kor av alla munkar som deltog i
församlingen.
Recitationen bedömdes ha varit autentisk, när och först när den hade godkänts enhälligt av ledamöterna av rådet. Det som följer är en kort historia av de sex råden.

Det första rådet

Kung Ajātasattu sponsrade det första rådet. Det samlades i 544 B.C. i Sattapaāāi Cave ligger utanför Rājagaha tre månader efter att Buddha hade gått bort. Ett detaljerat redogör för detta historiska möte finns i Clavlavagga av Vinaya Piṭaka. Enligt
denna rekord var den händelse som ledde äldste Mahākassapa att kalla
detta möte, att han hörde en disparaging anmärkning om den strikta
livsreglerna för munkar.
Det här är vad som hände. Munken
Subhadda, en tidigare barberare, som hade ordinerat sent i livet, efter
att ha hört att Buddha hade gått ut, uttryckte sin vrede mot att följa
alla regler för munkar som lagts av Buddha.
Många munkar beklagade Buddhas passage och blev djupt bedrövade. Den äldste Mahākassapa hörde emellertid Subhadda säga: ‘’ Nog dina vördnader, låt inte, låt inte beklaga. Vi är väl befriade från den här stora hästen (Buddha). Vi
plågades när han sa: “Det här är tillåtet för dig, det här är inte
tillåtet för dig” men nu kan vi göra som vi vill och vi behöver inte
göra vad vi inte gillar “.
Mahākassapa
var orolig över sin anmärkning och fruktade att Dhamma och Vinaya
skulle kunna vara korrumperade och inte överleva intakta om andra munkar
skulle uppträda som Subhadda och tolka Dhamma och Vinaya reglerna som
de behövde.
För att undvika detta bestämde han sig för att Dhamma måste bevaras och skyddas. För detta ändamål efter att ha fått Sagengghas godkännande kallade han till rådet femhundra araganter. Ānanda skulle ingå i detta förutsatt att han uppnådde Arahanthood vid det sammanträde som rådet samlade. Med den äldste Mahākassapa ordförande möttes de femhundra Arahant-munkarna i rådet under regnperioden. Det
första som Mahākassapa gjorde var att ifrågasätta den främsta experten
på Vinaya av dagen, Venerable Upāli om uppgifter om klostrets regel.
Denna munk var väl kvalificerad för uppgiften som Buddha hade lärt honom hela Vinaya själv. Först
och främst frågade äldste Mahākassapa honom specifikt om härskandet om
det första brottet [pārājika], när det gäller ämnet, tillfället,
individen infördes, proklamationen, proklamationens upprepning, brottet
och fallet med icke-
anfall. Upāli gav kunniga och adekvata svar och hans anmärkningar möttes med enhälligt godkännande av presiderade Saṅgha. Således var Vinaya formellt godkänd.

Den äldste Mahākassapa väckte sin uppmärksamhet åt Ānanda i kraft av hans ansedda kompetens i alla frågor som rör Dhamma. Lyckligtvis var kvällen innan rådet skulle träffas, Ānanda hade uppnått Arahantship och gick med i rådet. Den
äldste Mahākassapa kunde därför ifrågasätta honom med fullständigt
förtroende om Dhamma med särskild hänvisning till Buddhas predikningar.
Denna
utfrågning på Dhamma försökte verifiera den plats där alla diskurser
först predikades och personen till vilken de hade tagits upp.
Ānanda,
med hjälp av hans ord - perfekt minne kunde svara exakt och så
diskrimineringarna möttes med enhälligt godkännande av Saṅgha.
Det
första rådet gav också sitt officiella godkännande för att stänga
kapitlet om de mindre och mindre reglerna och godkännande för deras
iakttagande.
Det
tog munkarna sju månader för att recitera hela Vinaya och Dhamma och de
munkar som var tillräckligt begåvade med goda minnen behöll allt som
hade blivit reciterade.
Detta historiska första rådet blev känt som Paācasatika eftersom femhundra fullt upplysta Arahanter hade deltagit i det.Andra rådet

Andra rådet kallades hundra år efter Buddhas Parinibbëṇa för att lösa en allvarlig tvist om de “tio punkterna”. Detta är en hänvisning till några munkar som bryter med tio mindre regler. de fick:

1. Förvara salt i ett horn.
2. Äta efter middagen.
3. Äta en gång och sedan gå igen till en by för allmosor.
4. Håller Uposatha ceremonin med munkar som bor i samma ort.
5. Genomföra officiella handlingar när montering var ofullständig.
6. Efter en viss övning eftersom det gjordes av en handledare eller lärare.
7. Ät sur mjölk efter att ha haft middag på middagen.
8. Konsumerar stark dryck innan den har gjorts.
9. Använd en matta som inte var rätt storlek.
10. Använda guld och silver.

Deras
missgärningar blev ett problem och orsakade en stor kontrovers. Att
bryta mot dessa regler trodde att motsätta sig Buddhas ursprungliga
läror.
Konung Kāḷāsoka var andra rådets beskyddare och mötet ägde rum vid Vesāli på grund av följande omständigheter. En
dag, under besöket i Mahāvana Grove vid Veāsli, kom den äldste Yasa att
veta att en stor grupp munkar som kallades Vajjianerna strider mot
regeln där förbjuden munk accepterar guld och silver genom att öppet be
om det från sina lilla hängivna.
Han
kritiserade omedelbart sitt beteende och deras svar var att erbjuda
honom en del av sina olagliga vinster i hopp om att han skulle vinna
över.
Den äldste Yasa, men nekade och misshandlade sitt beteende. Munkarna
stämde omedelbart honom med en formell försoningsåtgärd och anklagade
honom för att ha blivit skyldig till sina lilla hängivna.
Den
äldste Yasa överensstämde därmed med de lagledare, men övertygade dem
samtidigt om att de vijjiska munkarna hade gjort fel genom att citera
Buddhas uttalande om förbud mot att acceptera eller begära att söka guld
och silver.
Lekarna
uttryckte omedelbart sitt stöd för den äldste Yasa och förklarade
Vajjian-munkarna till felaktiga och kättare och sade: “Den äldste Yasa
ensam är den verkliga munken och Sākyan-sonen.
Alla andra är inte munkar, inte Sākyan söner “.

De
envisa och obevekliga Vajjian-munkarna flyttade sedan för att upphäva
den värdiga Yasa Thera utan godkännande av resten av Saṅgha när de kom
till kännedom om resultatet av sitt möte med sina lilla hängivna.
Den
äldste Yasa flydde däremot sin censur och gick på jakt efter stöd från
munkar på andra håll, som upprätthöll sina ortodoxa synpunkter på
Vinaya.
Sixtio
skogsboende munkar från Pāvā och åttio munkar från de södra delarna av
Avanti, som var av samma åsikt, erbjöd sig att hjälpa honom att
kontrollera Vinaya-korruptionen.
Tillsammans
bestämde de sig för att gå till Soreyya för att konsultera Venerable
Revata, eftersom han var en högt vördad munk och en expert i Dhamma och
Vinaya.

snart de vajjiska munkarna kom till kännedom om detta, sökte de också
den venerable revataens stöd genom att erbjuda honom de fyra krav som
han omedelbart vägrade.
Dessa munkar försökte sedan använda samma medel för att vinna över den venerable Revata sällskapet, den vänliga Uttara. Först
nekade han med rätta sitt erbjudande, men de övertygade honom listigt
för att acceptera sitt erbjudande och sade att när de krav som menade
Buddha inte accepterades av honom skulle Ānanda bli ombedd att acceptera
dem och skulle ofta komma överens om att göra det.
Uttara ändrade sig och accepterade kraven. Påstådda
av dem gick han överens med att gå och övertyga den vänliga revataen
för att förklara att Vajjian-munkarna verkligen var talare för Dhamma
sanning och uppehållare.
Den vänliga Revata såg genom sin ruse och vägrade att stödja dem. Han avskedade sedan Uttara. För
att lösa frågan en gång för alla, rådde den vänliga revata att ett råd
borde kallas på Vāḷikārāma med sig själv att ställa frågor om de tio
brott som är de äldsta av dagens äldste, Thera Sabbjakāmi.
När hans yttrande gavs skulle det höras av en kommitté med åtta munkar, och dess giltighet bestämdes genom omröstning. De
åtta munkarna som kallades för att döma saken var Venerables Sabbakāmi,
saḷha, Khujjasobhita och Vāsabhagāmika, från öst och fyra munkar från
väst, Venerables Revata, Sambhuta-Sāṇavāsī, Yasa och Sumana.
De diskuterade grundligt frågan med Revata som frågeställaren och sabbakāmī svarade på hans frågor. Efter debatten hölls de åtta munkarna mot Vajjian-munkarna och deras dom meddelades till församlingen. Därefter
reciterade sjuhundra munkar Dhamma och Vinaya och detta skäl kom till
att kallas Sattasatī eftersom sjuhundra munkar hade deltagit i den.
Detta
historiska råd kallas också Yasatthera Sangīti på grund av den stora
roll som äldste Yasa spelade i den och hans iver för att skydda Vinaya.
Vajjian-munkarna vägrade kategoriskt att godkänna rådets beslut och ivrigt kallade ett eget eget råd som kallades Mahāsaṅgiti.

Det tredje rådet

Det tredje rådet hölls i första hand för att befria Saṅgha från korruption och falska munkar som höll kätterska åsikter. Rådet samlades i 326 B.C. På Asokārāma i Paṭaliputta under beskydd av kejsaren Asoka. Det presiderade av den äldste Moggaliputta Tissa och tusen munkar deltog i detta råd. Traditionen
har det som att Asoka hade vunnit sin tron ​​genom att kasta blodet
från hela sin fars son rädda sin egen bror, Tissa Kumāra, som till sist
blev ordinerad och uppnådd Arahantship.

Asoka kronades i de tvåhundra och åttonde året efter Buddhas Mahaparinibbana. Först
betalade han bara en symbolisk hyllning till Dhamma och Sagenggha och
stödde också medlemmar av andra religiösa sekter som hans far hade gjort
före honom.
Men allt detta förändrades när han mötte den fromme nybörjarmonken Nigrodha som predikade honom Appamāda-vaggen. Därefter upphörde han att stödja andra religiösa grupper och hans intresse för och hängivenhet till Dhamma fördjupades. Han
använde sin enorma rikedom att bygga, det sägs åttiofyra tusen pagoder
och vihāras och att övergripande stödja Bhikkhus med de fyra
förutsättningarna.
Hans son Mahinda och hans dotter Saṅghamittā ordinerades och antogs till Saṅgha. Så småningom var hans generositet att orsaka allvarliga problem inom Sagenggha. Med
tiden infiltrades ordern av många ovärderliga män, som innehöll
kätterskvyer och som lockades till ordern på grund av kejsarens generösa
stöd och kostsamma erbjudanden av mat, kläder, skydd och medicin.
Ett
stort antal troglösa, giriga män som ansåg felaktiga åsikter försökte
gå med i ordningen men ansågs olämpliga för ordination.
Trots
detta tog de chansen att utnyttja kejsarens generositet för sina egna
ändar och donned kläder och gick med i ordern utan att ordineras
ordentligt.
Följaktligen minskade respekten för Sagenggha. När
det kom till ljuset vägrade några av de äkta munkarna att hålla den
föreskrivna reningen eller Uposatha-ceremonin i korrupta, heretiska
munkarnas företag.

När
kejsaren hörde om detta försökte han rätta till situationen och
skickade en av sina ministrar till munkarna med befäl att de utför
ceremonin.
Emellertid
hade kejsaren inte givit ministeren några specifika order om vilka
medel som skulle användas för att utföra sitt befäl.
Munkarna vägrade att lyda och hålla ceremonin i sällskap med sina falska och “tjuka” kamrater [theyyasinivāsaka]. I
desperation avancerade den arga ministeren längs linjen av sittande
munkar och ritade sitt svärd, halshuggade dem alla efter varandra tills
han kom till kungens bror, Tissa som hade ordinerats.
Den
förskräckta ministeren slutade slakta och flydde i hallen och
rapporterade tillbaka till kejsaren Asoka var djupt sorgsen och upprörd
av vad som hände och skyllde sig för dödarna.
Han sökte Thera Moggaliputta Tissa’s råd. Han föreslog att de heretiska munkarna skulle utvisas från ordern och ett tredje råd sammankallas omedelbart. Så det var att i det sjuttonde året av kejsarens regeringstid kallades det tredje rådet. Thera
Moggaliputta Tissa ledde förfarandet och valde tusen munkar från de
sextiotusen deltagarna för den traditionella recitationen av Dhamma och
Vinaya, som pågick i nio månader.
Kejsaren ifrågasatte sig munkar från ett antal kloster om Buddhas lärdomar. De som hade felaktiga synpunkter exponerades och drevs omedelbart från Saṅgha. På så sätt rensades Bhikkhu Sagenggha av ketter och falskt bhikkhus.
Detta råd uppnådde också ett antal andra viktiga saker. Den
äldste Moggaliputta Tissa, för att åsidosätta ett antal heresier och se
till att Dhamma hölls ren, följde en bok under rådet kallad
Kathāvatthu.
Denna
bok består av tjugotvå kapitel, och är en samling diskussion (kathā)
och refutations av de kätterska åsikter som olika sekter håller om
filosofiska frågor.
Det är den femte av de sju böckerna i Abhidhamma Piṭaka. Medlemmarna
av rådet gav också en kunglig förseglingsstämpel till Buddhas doktrin
och namngav den Vibhajjavadan, Analysinlärningen.
Det är identiskt med den godkända Theravāda-doktrinen. En
av de mest betydelsefulla prestationerna i denna Dhamma-sammansättning
och en som skulle bära frukt i flera århundraden framöver var kejsarens
överföring av munkar, välkända i Buddhas Dhamma och Vinaya som kunde
recitera allt av det för att lära sig det
i nio olika länder. Dessa Dhammadūta munkar inkluderade den förtjänliga Majjhantika Thera som gick till Kashmir och Gandhāra. Han bad om att predika Dhamma och upprätta en order av munkar där. Den
vänliga Mahādeva skickades till Mahinsakamaṇḍaḷa (moderna Mysore) och
den vänliga Rakkhita Thera skickades till Vanavāsī (norra Kanara i södra
Indien.) Den vänliga Yonaka Dhammarakkhita Thera skickades till Upper
Aparantaka (norra Gujarat, Kathiawar, Kutch och Sindh]
.

Den
hemliga Mahārakkhita Thera gick till Yonaka-loka (lonianerna,
baktriererna och grekernas land). Den hemliga Majjhima Thera gick till
Himavanta (platsen angränsande till Himalaya.) Den vänliga Soṇa och den
vänliga Uttara skickades till Suvaṇṇabhūmi [nu
myanmar]. Den
ädelvärda Mahinda Thera, den vänliga Ittiya Thera, den vänliga Uttiya
Thera, den vänliga Sambala Thera och den vänliga Bhaddasāla Thera
skickades till Tambapaṇṇi (nu Sri Lanka).
Dimmas
uppdrag av dessa munkar lyckades och bar stora frukter under tiden och
gick långt i att förnya de folk i dessa länder med Dhammas gåva och
påverka deras civilisationer och kulturer.

Med spridningen av Dhamma genom Buddhas ord, kom Indien snart att bli känd som Visvaguru, världens lärare.

Det fjärde rådet

Det fjärde rådet hölls i Tambapaëṇi [Sri Lanka] i 29 B.C. under beskydd av kung Vaṭṭagāmaṇi. Huvudskälet
till dess sammankallande var den insikt att det nu inte var möjligt för
majoriteten av munkarna att behålla hela Tipiṭaka i sina minnen, som
tidigare varit fallet för den vänliga Mahinda och de som följde honom
snart.
Därför,
som skrivskriften hade, vid denna tid utvecklades väsentligt, ansågs
det lämpligt och nödvändigt att ha hela Buddhas undervisning skrivit
ned.
Kung Vaṭṭagāmaṇi stödde munkens idé och ett råd hölls speciellt för att minska Tipiṭaka i sin helhet för att skriva. Därför,
för att den äkta Dhamma skulle kunna bevara varaktigt, reciterade den
vänliga Mahārakhita och femhundra munkar Buddhas ord och skrev sedan ner
dem på palmblad.
Detta
anmärkningsvärda projekt ägde rum i en grotta som heter Āloka lena, som
ligger i klyftan av en gammal jordslip nära vad som nu är Matale.
Sålunda uppnåddes rådets mål och bevarandet av den autentiska Dhammaen var skriftlig. Senare, på artonhundratalet, hade kung Vijayarājasīha bilder av Buddha skapad i denna grotta.

Femte rådet

Det femte rådet ägde rum i Māndalay, Burma, nu känt som Myanmar 1871 A.D. i kung Mindons regering. Huvudsyftet
med detta möte var att recitera alla Buddhas läror och granska dem i
minut detalj för att se om någon av dem hade förändrats, snedvridits
eller tappats.
Det
var ordförandeskapet av tre äldste, den vördnadsbara Mahāthera
Jāgarābhiva ṃsa, den vördnadsbara Narindābhidhaja, och den vänliga
Mahāthera Sumaṅgalasāmi i firman av omkring två tusen fyrahundra munkar
(2.400).
Deras gemensamma Dhamma-recitation varade i fem månader. Det
var också detta råds arbete att få hela Tipiṭaka att skrivas in för
eftertiden på sju hundra och tjugonio marmorplattor i Myanmar-manuset
efter att dess recitering hade slutförts och enhälligt godkänts.
Denna
monumentala uppgift gjordes av några tvåtusenfyra hundra eruditmunkar
och många skickliga hantverkare, som vid fullbordandet av varje platta
hade dem inrymda i vackra miniatyr “piṭaka” pagoder på en speciell plats
på grund av King Mindons Kuthodaw Pagoda vid foten av Maldalay
Hill där denna så kallade “största bok i världen” står till denna dag.Sjätte rådet

Det sjätte rådet kallades på Kaba Aye i Yangon, tidigare Rangoon 1954, åttiotvå år efter det att den femte hölls i Mandalay. Det sponsrades av den burmesiska regeringen ledd av premiärministern, den ärade U Nu. Han
godkände byggandet av Mahā Pāsāna Gūhā, den stora grottan som byggdes
från grunden, för att tjäna som samlingsplatsen som Indiens Sattapānar
Cave - platsen för det första Dhamma-rådet.
Vid
mötet träffades rådet den 17 maj 1954. Liksom i föregående råd var det
första målet att bekräfta och bevara den äkta Dhamma och Vinaya.
Men det var unikt i den mån munkarna som deltog i det kom från åtta länder. Dessa
två tusen femhundra lärda Theravāda munkar kom från Myanmar, Kambodja,
Indien, Laos, Nepal, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.
Den
sena, vänliga Mahāsi Sayadaw utsågs till den ädla uppgiften att ställa
de nödvändiga frågorna om Dhamma av den vänliga Bhadanta
Vicittasārābhivaṃsa Tipiṭakadhara Dhammabhaṇḍāgārika som svarade dem
alla lärt och tillfredsställande.
När det här mötet träffades hade alla deltagande länderna Pāli Tipiṭaka gjorda i sina egna skript, med undantag för Indien.

Den
traditionella recitationen av Dhamma-skrifterna tog två år under vilken
Tipiṭaka och dess allierade litteratur i alla skrifter undersöktes
noggrant.
Eventuella skillnader konstaterades noteras, nödvändiga korrigeringar gjordes och alla versioner samlades sedan. Lyckligtvis fann man att det inte fanns någon stor skillnad i innehållet i någon av texterna. Slutligen,
efter att rådet officiellt godkänt dem, var alla volymerna i Tipiṭaka
och deras kommentarer beredda för tryckning på moderna pressar och
publicerade i Myanmar (Burmese) manuset.
Denna anmärkningsvärda prestation möjliggjordes genom de två tusen fem hundra munkarna och många lekfolk. Deras arbete upphörde i maj 1956, två och ett halvt årtusenden efter att Herren uppnådde Parinibbana. Detta råds arbete var den unika uppnåendet av representanter från hela buddhistvärlden. Den
version av Tipiṭaka som den åtagit sig att producera har erkänts vara
trogen mot Gotama Buddhas orörda lärdomar och den mest auktoritativa
återgivningen av dem hittills.

Volymerna som skrivs ut efter sjätte Saṅgāyana skrivs ut i Myanmar-manuset. För
att göra volymerna till indiens folk började Vipassana Research
Institute projektet för att skriva ut Tipiṭaka med dess Aṭṭhakathās och
ṭikas i Devanagari år 1990.

Vaknade med medvetenhet Buddhas läror i 5 ord
Alltid gör bra var uppmärksam!

För fullständig förklaring

Besök:
Analytisk
Insight Net - GRATIS Online Tipiṭaka Research and Practice University
och relaterade NYHETER via http://sarvajan.ambedkar.org i 105 klassiska
språk
Från:
http://sarvajan.ambedkar.org

Översätt denna Google Translation på ditt modersmål med
https://translate.google.com

Det är din LESSON

E-post:
buddhasaid2us@gmail.com
http://www.palicanon.org/

https://www.youtube.com/watch?v=0gZg4M4DxUc
The swedish buddha
freddanfiser
Published on Sep 27, 2011
The swedish buddha robin
Category
Education


youtube.com
The swedish buddha robin

https://www.youtube.com/watch?v=GxI7b1EWJh0
WAT BUDDHA UDAYANA SWEDEN #01 BY GOTTIO
Nattawat Yotarsak
Published on Nov 2, 2015
Category
People & Blogs

https://www.youtube.com/watch?v=fg9jMTG9WvU
LIVE: Layperson from Sweden, April 5, 2018.
Dhamma in English
Published on Apr 6, 2018
LIVE: Layperson from Sweden, April 5, 2018.
by Ajahn Suchart Abhijato
Wat Yannasangwararam
Chonburi Thailand


youtube.com
LIVE: Layperson from Sweden, April 5, 2018. by Ajahn Suchart Abhijato Wat Yannasangwararam Chonburi Thailand www.kammatthana.com www.phrasuchart…93) Classical Tajik
93) тоҷикӣ классикӣ

2639 Сатт 2 май Дараҷа

Пиори Canon Online

Суханони аслии Буддо
Муаллиф: Конибодом

“Ба
назар чунин мерасад, ки:” Дӯстон, ман инро аз лабҳои худ мешунидам ва
инро қабул кардам: ин Даммам аст, ин интизорӣ аст, ки ин таълимоти
Мастон аст “, сипас рисолаҳо,
калимаҳо. Сипас,
бе ризоияти худ ё беэътиноӣ, калимаҳо ва ибораҳои вай бояд бодиққат
қайд карда шаванд ва дар муқоиса бо Suttas тафтиш карда шаванд ва дар
фазои интизомӣ баррасӣ карда шаванд.
Агар
онҳо дар бораи чунин муқоиса ва баррасиҳо мувофиқат накунанд, ки ба
Саддма ё интизорӣ мувофиқат накунанд, хулоса бояд чунин бошад: «Албатта,
ин калимаи Буддо нест, ин аз ҷониби ин таноқуза нодуруст фаҳмид»,
рад карда мешавад. Аммо
агар дар чунин муқоиса ва баррасии онҳо мувофиқ ба Suttas ё интизорӣ
кашида шаванд, хулоса бояд чунин бошад: «Бале, ин калимаи Буддо аст, ки
ин аз ҷониби ин рисола дуруст аст».

- DN 16 Mahāparinibbāna Sutta - Бузургии Бузург, Санаҳои охирини Буддо
Таълимоти аслии Готама дар Буддо муҳофизат карда шуда, ба мо дода шудаанд ва дар Tipiṭaka пайдо мешаванд. Калимаи Pāli, “Tipiṭaka” маънои аслии “се маркаб” -ро дорад (ti = се + piṭaka = маҷаллаҳои оятҳо). Ҳамаи таълимоти бутуни се қисм тақсим карда шуданд.

1.
Қисми якуми он ҳамчун Виня Пижакако маъруф аст ва он ҳамаи қоидаҳоро,
ки Будда барои ришвахорӣ ва рангҳо тасвир мекунад, дар бар мегирад.
2. Қисми дуюм Суттатита Паошака номида мешавад ва он дорои дискҳо мебошад.
3. Қисми сеюм ҳамчун Абхисамма Пижакакӣ маъруф аст ва таълимоти психологии ахлоқии Буддаро фаро мегирад.

Маълум
аст, ки вақте ки Будда ба шогирдон ё шогирдон дода шуд, дар давоми
хизмати бистуму панҷсолаи худ, онҳое, ки аз имтиёзҳои худ ва омӯхтааш
огаҳ буданд, он гоҳ таълимоти ӯро ба зудӣ иҷро хоҳад кард.
калима барои калима ба хотира. Ҳамин тариқ, суханони Буддаро ба таври дақиқ нигоҳ дошт ва дар айни замон аз муаллим ба шогирди мактаби мазкур гузаштанд. Баъзе
аз рукнҳое, ки Буддоро мешуниданд, дар бораи онҳо вохӯрданд, арабҳо
буданд, ва бо таърифи «покон», ки аз беэҳтиётӣ, бадрафторӣ ва гумроҳӣ
озод буданд, аз ин рӯ, беэътиноӣ ба суханони Будда боварӣ надоштанд.
Бинобар ин, онҳо кафолат доданд, ки таълимоти бутҳо барои насли содиқона нигоҳ дошта мешаванд.

Ҳатто
онҳое, ки сазовор буданд, ки Араханесҳоро ба даст наоварданд, балки ба
се марҳилаи сеюми аввалин расиданд ва хотираи ночизе, ки дар бораи он
суханони Буддо мавъиза карда буданд ва метавонанд ба ҳунармандони Буддо
эҳтиром гузоранд.
Яке аз чунин моно Энта, ғуломи интихобшуда ва шарики доимии Будда дар давоми бист соли панчсолаи ҳаёти ӯ буд. Каннада хеле зебо ва қобилият дошт, ки ҳама чизи шунидаашро дар ёд дошта бошад. Дар
ҳақиқат, ин хоҳиши ӯ буд, ки Буддаро ҳамеша бо суханони худ ба ӯ
муаррифӣ мекард ва ҳарчанд ӯ Арахтата набуд, ӯ бо суханони ҳамаи
суханони Будда суханони дилхоҳ дод, ки ӯро бо ришвахорӣ, гулӯҳо ва
пайравонаш пазироӣ карданд.
Саъю
кӯшиши якҷоя ин имкони олӣ ва бахшидашуда имкон дод, ки Даммам ва Вино,
ки аз тарафи Буддо дар давлати аслии худ нигоҳ дошта шавад, имконпазир
гашт.

Паули Tipiṭaka ва адабиёти иттифоқии он дар натиҷаи Буддо кашф кардани роҳи аҷиб ва озодии Даммам пок аст. Ин роҳи ҳамаи онҳоеро, ки ба он пайравӣ мекунанд, ба ҳаёти осоишта ва хушбахтӣ роҳнамоӣ мекунанд. Дар
ҳақиқат, дар ин рӯз ва синну сол мо таълим медиҳем, ки таълимоти аслии
Буддо барои наслҳои оянда тавассути кӯшишҳои бевосита ва ҳамҷонибаи
шогирдони худ аз синну солашон ба поён бирасанд.
Дар ин бора дар ин бора ба Радиои Озодӣ иттилоъ додам, ки дар ин бора хабаргузориҳо иттилоъ додаанд.

Мутобиқи
ин супориш, пирони якум ба шӯро даъват карда шуданд ва ба таври
муназзам тамоми нуктаҳои Буддо ва қоидаҳои монополиро фармоиш карданд ва
сипас онҳоро ба калима дар консерти худ баён карданд.Маълумотҳое, ки дар Tipiṭaka дар бар мегиранд, ҳамчунин таълимоти Калисои [Тиравра] маълуманд. Ин
нуктаҳо шумораи садҳо нафарро ташкил медиҳанд ва ҳамеша аз калимаҳои
калисо, ки аз он Шӯрои Шўрои машваратӣ ба вуқӯъ мепайвандад, навишта
шудааст.
Баъд
аз он, Шўрои бештар барои як қатор сабабҳо даъват карда шуд, аммо дар
ҳама ҳолат тамоми бадании таълимдиҳии Буддаро ҳамеша аз ҷониби
иштирокчиёни Сайё, консер ва калима барои хондан хонда буд.
Шўрои
аввалин се моҳ пас аз расидан ба Буддо Маҳаффаринбобо ва баъд аз панҷ
ҷашн аз ҷониби он ду нафар, ки дар асрҳои нӯҳум ва ҳафтум ҷамъ омада
буданд, сурат гирифтанд.
Ин
матнҳои коллективӣ, ки аз ҷониби раисҳо дар ҳамаи ин шӯроҳои Домма иҷро
шудаанд, ҳамчун “Демамма Saṅgītis”, Receptive Dhamma.
Онҳо
аз сабаби он, ки пештар дар шӯрои аввалини Шаммади Муқаррарӣ муқаррар
карда мешуданд, вақте ки ҳамаи муаллимон аввалин падари Саъдоро хондаанд
ва сипас бо такрори тамоми рукнҳои дар калисо иштироккунандагонро
таклиф карданд.
Эҳтиром ҳисоб карда шуд, ки воқеан, вақте ва танҳо вақте, ки аъзоёни Шӯро якдилона қабул карда шуданд. Чӣ пайравӣ аз таърихи мухтори шаш Шӯро мебошад.

Шўрои аввал

Шоҳ Аҷааттату як Шўрои аввалро сарпарастӣ кард. Он дар 544 Б. дар Саттпаи Али, ки се моҳ пас аз он Будда гузаштанд, берун аз Рижагия ҷойгир аст. Ҳисоботи муфассали ин маҷлисгоҳи таърихӣ дар Cūllavagga дар Винино Паолоак пайдо шудааст. Тибқи
ин сабт, ин ҳодиса, ки пирӯзии Маҳмоспапаро ба ин вохӯрӣ даъват карда
буд, ӯ дар бораи ҳукмронии қатъии ҳаёт барои ришвахӯрӣ сухан гуфт.
Ин воқеа рӯй дод. Падари
Саъд, собиқи пешина, ки дере нагузашта дар ҳаёт зиндагӣ карда буд,
вақте шунид, ки Буддо хотима ёфтааст, аз ӯҳдаи худ баромада, тамоми
қоидаҳоро барои раисони Буддо риоя мекард.
Бисёре аз муътаризон дар бораи Буддо ғурбат карданд ва сахт ғамгин шуданд. Бо вуҷуди ин, Пирамард Маҳмадсапа шунида гуфт: «Қавмашонро қонеъ гардонед, ғамгин нашавед, гиря накунед. Мо инчунин аз ин бузургсолон (Буддо) халос мешавем. Вақте
ки ӯ гуфт: “Ин ба шумо имконият медиҳад, ки ин ба шумо имконнопазир
бошад”, аммо ҳоло мо метавонем ба корҳое, ки мо мехоҳем, қодир хоҳем
кард ва мо набояд кореро, ки мо намефаҳмем “.
Махфазапапа
бо суханони худ хавотир шуда буд ва аз он метарсид, ки Dhamma ва Вино
метавонад бадбахт бошад, ва агар ришвахурони дигар мисли Субха рафтор
кунанд ва қоидаҳои Dhamma ва Vina ба онҳо маъқул кунанд.
Барои пешгирӣ аз ин, қарор кард, ки Даммам бояд ҳифз ва ҳимоя шавад. Бо ин мақсад баъд аз ба даст овардани иҷозатномаи Saakan, ӯ ба шӯрои панҷ садоқатманд даъват карда буд. Дар ин маврид бояд ба инобат гирифта шавад, ки агар ӯ дар арафаи анҷуман ҷамъомади Арахҳул шавад. Бо пирӯзии Маҳмадюсуфапа сарварӣ, панҷсад ҳазор раъйи Араан дар шӯрои мавсими боронӣ мулоқот кард. Аввалин чизе, ки Маҳмадсапапа мутахассиси пештара дар бораи Винати рӯз, Венера Усули оид ба қоидаҳои монополиягӣ савол дод. Ин моҷаро барои вазифаи хуб буд, зеро Буддо ба ӯ тамоми виҷдонашро таълим дод. Пеш
аз ҳама ҳамаи пирон Маҳмадсаидапа аз ӯ дар бораи ҳукм дар бораи ҳукми
аввалин [pārājika], дар бораи мавзӯъ, мафҳум, фарде, эълон, такрори
эълонҳо, хафагӣ ва парвандаи ғайриқонунӣ,
хафагӣ. Умед ба суолҳои донишманд ва кофӣ ҷавоб дод ва суханҳои ӯ бо тасдиқи якдилонаи роҳбари Саака мулоқот карданд. Ҳамин тариқ, Vina расман тасдиқ карда шуд.

Пас аз он, ки Паёмбари акрам (с) дар Макка ба сар мебурд, Хушбахтона, шабе пеш аз он ки Шўрои машваратӣ ба вохўрӣ расид, Анна дар арафаи ба даст омад ва ба Шўро дохил шуд. Пас аз он, Пирамард Маҳмадсаппа, ки бо таваллуди комил дар бораи Даммам бо шарҳи махсус ба мавъизаи Будда суол дод, пурсид. Ин
пурсиш дар бораи Dhamma барои дарёфти ҷойе, ки ҳамаи ибтидоӣ пешакӣ
мавъиза мекард ва шахсе, ки ба онҳо муроҷиат карда буданд, пурсид.
Ибни
Масъуд, ки бо каломи худ - хотираи комил буд, метавонад ба таври дақиқ
ҷавоб гӯяд ва аз ин рӯ, Дафтарҳо бо ризояти якҷонибаи Саъдӣ мулоқот
карданд.
Шўрои аввалин мӯҳри расмии худро барои бастани қоида дар бораи қоидаҳои ноболиғон ва хурдтар ва тасдиқи он қабул кард. Он
солҳо румӣ ҳафт моҳ барои хондан ба тамоми Vina ва Даммом ва
ришвахурони хубе, ки бо ёдраскуниҳои хуб навишта шудаанд, ҳамаи он
чизҳоро хондааст.
Ин шӯрои аввалини таърихӣ чун Пажакаска шинохта шуда буд, зеро панҷоҳ сад дараҷаи Арафанҳо дар он иштирок карданд.Шўрои дуюм

Шўрои дуюми Шўрои педагогии Буддо як сол пас аз мурофиаи муфассал оид ба «10 даќиќа» номида шуд. Ин як ишора ба баъзе шӯру ғавғо аз даҳ қоидаҳои хурд аст. ба онҳо дода шудааст:

1. Нигоҳ доштани намак дар шох.
2. Баъд аз нисфи хӯрок хӯред.
3. Ҳангоми хӯрок хӯрдани як бор ва сипас ба деҳа барои садақа рафтан.
4. Ҷамъоварии Uposatha бо манзилҳои истиқоматии як маҳал.
5. Ҳангоме, ки анҷумани нопурра нопурра набуд, санадҳои расмӣ расонданд.
6. Баъди таҷрибае, ки онро муаллим ё омӯзгори якум иҷро кардааст.
7. Баъд аз хӯрдани шир аз хӯрдани шир аз хӯрдани он
8. Истифодаи нӯшокии қавӣ пеш аз он ки fermented шуд.
9. Истифодаи як хоб, ки андозаи дуруст нест.
10. Бо тилло ва нуқра.

Бадбахтии
онҳо боиси мушкилӣ гаштанд ва баҳсу муноқишаҳои ҷиддӣ ба миён омаданд,
зеро шикастани ин қоидаҳо ба муқобили таълимоти аслии Буддо муқобил аст.
Подшоҳи Каъба касби дуввуми Шӯро ва вохӯрӣ дар Весна бо сабабҳои зерин рух дод. Як
рӯз, вақте ки ба сайри Маҳатва Гроув дар Вейлли омад, Элёс Ясӣ фаҳмид,
ки гурӯҳҳои бузурги яҳудиён, ки ба ҳайрат меоянд, ҳукмронӣ ҳукмронӣ
мекунанд, ки дастаи тиллоӣ ва нуқрагинро ба таври ошкоро аз ҷашнҳои худ
мепурсанд.
Ӯ
зуд рафтори худро танқид кард ва аксуламали онҳо барои ба даст овардани
ғолиби ғайриқонунии онҳо дар умеде буд, ки ӯ ғолиб хоҳад шуд.
Аммо пирӯзии Yasa, вале рафтори онҳоро рад кард. Роҳбарони
фавқулодда фавран ӯро бо амали расмии ҳамбастагӣ бо даъвои худ айбдор
карданд ва ӯро айбдор карданд, ки онҳо ба иттифоқ афтодаанд.
Бо
вуҷуди ин, ба назар мерасид, ки бо вуҷуди он, ки дар ин бора ба назар
мерасид, дар ин бора ба Радиои Озодӣ иттилоъ дода нашудааст.
Дар
лаборанҳо фавран ба Элёр ЯЗЗ кӯмак расонданд ва ришвахурони подшоҳро ба
гунаҳкорон ва ҳашарот эълон карданд ва гуфтанд, ки “Падари Яман ягона
фарзанди ҳақиқӣ ва писари Саъдӣ аст.
Ҳамаи дигаронро раҳо намекунанд, на писарони Саъдӣ “.

Сипас,
ришваситонӣ ва ришваситониҳои ҷанҷолбарангези Ҷанишӣ баъд аз ризоият аз
Саъйи баргаштанаш, Яъқубро ба даст оварданд, вақте ки онҳо дар бораи
натиҷаҳои мулоқоташ бо ҳамбастагии худ медонистанд.
Аммо
пирӯзии Юсуф, ки бародари худро аз даст дода буд, дар ҷустуҷӯи кӯмак аз
рукнҳои дигар ҷойгир буд, ки дар бораи Вавилон фикру ақидаҳояшро нигоҳ
дошт.
Шашумин
орзуҳои тобистона аз Пагара ва сегонаҳои ранга аз минтақаҳои ҷанубии
авалити Амонанд буданд, ки ба ин монанд, барои кӯмак ба тафтишоти
коррупсионии Вино пешниҳод карданд.
Онҳо
якҷоя қарор доданд, ки ба Сорейя рафта, бо Веллятсияи Ватанпарварӣ
машварат кунанд, зеро ӯ дар ибодати баланд ва коршинос дар Дамам ва Вино
буд.
Ҳамон
тавре, ки ришвахурони подшоҳӣ ба ин медаромаданд, онҳо низ кӯмаки
Инҷилро ба даст оварданд, ки ӯро бо чор талаботе, ки ӯ ӯро рад кард,
пешниҳод намуд.
Ин
мафҳумҳо пас аз он кӯшиш мекарданд, ки ҳамон як роҳро истифода баранд,
ки ба ғуломии Венерел Регата, Венерак Уттарара ғолиб меоянд.
Дар
аввал, ӯ низ ҳаққи даъваташро рад кард, вале онҳо ӯро ҳидоят карданд,
ки даъвои худро қабул кунанд ва мегӯянд, ки вақте ки ин банда барои ӯ
қабул нашуд, ӯ аз ӯ қабул накард ва аксар вақт розӣ аст.
Уттара ақидаашро тағйир дод ва талаботро қабул кард. Баъд
аз он ки онҳо ба онҳо муроҷиат мекарданд, ӯ розӣ шуд, ки Наврӯзи
Наврӯзро эътироф кунад ва эътироф кунад, ки ришвахурони ҷавони ҳақиқат
дар бораи ҳақиқат ва саҳмияҳои Диммор гап мезананд.
Revival Revata тавассути шикасти худ диданд ва онҳоро дастгирӣ накарданд. Вай сипас Уттараро рад кард. Бо
мақсади ҳалли ин масъала, як бор ва барои ҳама, Венерли Revata маслиҳат
доданд, ки шӯро дар Vāḷikārāma даъват карда шавад, ки худашро дар бораи
даҳ гуноҳе, ки дар болояш калисои рӯз, Thera Sabbjakāmi аст, мепурсад.
Пас
аз он, ки фикри ӯ ба ӯ дода шуда буд, бояд аз ҷониби як гурӯҳи ҳашт
ҳизб шунида мешуд ва эътиборе, ки онҳо бо овоздиҳӣ қарор доштанд.
Ҳашт
съезд даъват карда шуд, ки ба ҳукмронии Саъдии Саъдӣ, Соҳаи, Хуҷҷасобӣ
ва Ваҳсабагумӣ, аз шарқ ва чаҳор рукнҳои Ғарб, Венерсес Revata,
Самбхута-Сорой, Юсуф ва Сумана буданд.
Онҳо саволро бо Revata ҳамчун саволдиҳанда ва садое, ки ба саволҳои худ ҷавоб медиҳанд, бубинанд. Пас аз муҳокимаи он ҳашт румзҳо бар зидди ришвахурони Подшоҳӣ қарор гирифтанд ва ҳукми онҳо ба калисо эълон карда шуд. Пас
аз он, ҳафт сад динор раъйҳоро Даммам ва Виняро хондаанд ва ин ислоҳот
ҳамчун Саттасир шинохта шудааст, зеро ҳафт сад раъйи онҳо дар он ширкат
карданд.
Ин
шӯрои таърихӣ, ҳамчунин Ясафат Сангайти, аз сабаби нақши муҳимтарини
пиронсолон дар он ва дар бораи ғамхориаш барои ҳифзи Вино ишора карда
буд.
Роҳбарони
умумиҷаҳонӣ ба қабули қарори Шўравӣ рад карда шуда, дар шубҳа, шӯрои
он, ки ба он Маҳмадатиҷ номида шудааст, рад карда шуд.Шӯрои сеюм

Шурои сеюм пеш аз ҳама ба хотири Сороғаи коррупсия ва ришвахӯроне, ки фикру ақидаҳои ветераро доштанд, аз даст доданд. Шўро дар 326 Б. Дар Асокатрас дар Пшхиалпутта дар назди patronage Emperor Asoka. Он аз ҷониби падари Могилвутт Тиса роҳбарӣ карда шуда, як ҳазор раъй дар ин Шӯро ширкат варзид. Табиист,
ки Асока ба тахт баромада, хунро аз тамоми падари падари худ наҷот
дода, бародарашро, Тиса Кумра, ки дар ниҳоят ба нақша гирифтааст, ба ӯ
расонидааст.

Ассо дар соли дуюми ҳаштуми соли 1990-юми Mahaparinibbana буд. Дар
аввал ӯ танҳо бо номи “Даммам” ва “Соҳират” пардохтааст ва ҳамчунин
аъзои дигар ҳизбҳои динӣ, чун падаре, ки пеш аз ӯ карда буд, дастгирӣ
мекард.
Бо вуҷуди ин, ҳама чиз ин буд, вақте ки ӯ Нигоҳеро ба даст овард, ки ӯро бо номи “Appamāda-vagga” мавъиза мекард. Баъд аз он, ӯ дигар гурӯҳҳои диниро дастгирӣ кард ва таваҷҷӯҳи ӯро ба тамаддуни Дамам амиқ дод. Вай
малакаи бузурги худро ба сохтмон расонд, гуфт, ки ҳаштоду чор ҳазор
пагодда ва виротас ва бо биҳиштхомаро бо чор талабот таъмин мекунанд.
Писари ӯ Махинда ва духтари Саъдититро таъин карданд ва ба Саъйи омаданд. Дар ниҳоят, саховатмандии вай дар дохили Соҳа мушкилоти ҷиддӣ дошт. Дар
айни замон фармоиш аз ҷониби мардони бекор, пинҳон кардани ақидаҳои
виртуалӣ ва ба даст овардан аз ризоияти император ва имтиёзҳои ғизоӣ аз
хӯрок, либос, паноҳгоҳ ва доруворӣ, ҷалб карда шуд.
Шумораи
зиёди мардони беэътиноӣ, комёбкунандагон, ки гумон мекарданд, ба
назарам нодурустанд, вале ба таври оддӣ муносибат намекарданд.
Бо
вуҷуди ин, онҳо имконият доданд, ки ба саховатмандии Император барои
тамомии худ ва либосҳои ғоибона истифода баранд ва ба таври лозима
бидуни тартиби муқарраршуда ҳамроҳ шаванд.
Бинобар ин, эҳтироми Sa’gha паст шудааст. Ҳангоме,
ки ин нуктаро ба баъзе аз рукнҳои ҳақиқӣ ворид карданд, онҳо дар
маросими ифтитоҳии муқаррарӣ ё маросими Uposatha дар ширкати бадхоҳон,
ҷашнҳои герпесӣ қарор доштанд.

Вақте
ки Император дар бораи ин сухан шунид, вай ба ислоҳ кардани вазъият
кӯмак кард ва яке аз хизматчиёни худро ба рамаҳо бо фармоне, ки онҳо
маросими баамалбарӣ мекунанд, фиристоданд.
Бо вуҷуди ин, император на фармоишҳои махсусеро, ки барои иҷро кардани фармоиши ӯ истифода бурд, фармуда буд. Раисҳо ба итмом расиданд ва маросими дафнро дар ширкати фиребгарон ва «дуздони» онҳо [ayyasinivāsaka] рад карданд. Дар
ғаму ғуссаи хизматгорони ғазаб хишти сарнишине пайдо шуд, ки шамшери
худро кашида, баъд аз он ки ӯ ба бародари Падари Тиссае,
Вазири
бритониёӣ ба куштани тазоҳурот аз қафо гурезонда, ба назди император
Асока хабар дод, ки чӣ ҳодиса рӯй дод ва худро ба қатл маҳкум кард.
Ӯ маслиҳати Thera Moggaliputta Tissa дархост кард. Ӯ пешниҳод намуд, ки имкони ветеринариро аз фармоиш хориҷ карда, Шўрои сеюм фавран даъват карда мешавад. Пас аз он, ки дар соли ҳафтуми ҳукмронии император Шӯравӣ сеюм номида шуд. Thera
Moggaliputta Tissa мурофиаро роҳбарӣ кард ва аз сад ҳазор ришва аз шаш
ҳазор донишҷӯён барои тарбияи анъанавии Даммам ва Виноград, ки дар тӯли 9
моҳ давом кард, интихоб кард.
Император, худи худ ром аз як қатор монастирҳо дар бораи таълимоти Будда пурсид. Онҳое, ки фикру ақидаҳои нодурустро ба даст овардаанд, фавран аз Саъодат бароварда шуданд. Бо ин роҳ, Бикқхоҷа Сохо аз виртуалӣ ва bhikkhus шифобахш буд.
Ин шӯро инчунин як қатор дигар чизҳои муҳимро ба даст овард. Падари
Маггеппутта Тисса бо мақсади рад кардани як қатор вирусҳо ва таъмини
Даммом пок нигоҳ дошта шуда, дар давоми шӯрои шаҳри Кафағаттун китобе ба
даст овард.
Ин
китоб аз бисту се боб иборат аст ва маҷмӯи муҳокимаҳо (кафа) ва
бозгашти нуқоти эволютсионӣ, ки аз ҷониби гурӯҳҳои гуногун дар феодалии
масъалаҳои марбут ба масъалаҳои гендерӣ гузаронида мешавад.
Ин панҷум аз ҳафт китоби Абхиёамма Паятода аст. Аъзои Шўро инчунин мӯҳри шоҳона барои таълимоти Буддо тасдиқ карда, онро Вибҳҷавра, доктринаи таҳлилро номбар карданд. Ин бо таълимоти тестии тасдиқшуда мувофиқ аст. Яке
аз дастовардҳои назарраси ин ҷамъомади Дамммм ва яке аз асрҳои
минбаъдаи меваву сабзавот, император аз рукнҳои император, ки дар Домма
ва Вино Буддо хуб медонист, ки ҳамаи инро бо дил хонда метавонад,
дар нӯҳ кишвари гуногун. Ин рукнҳои инқилобӣ дар инҷо матраҳи Majjhantika Thera, ки ба Кашмир ва Ганджра рафтаанд, дохил шуданд. Ӯ аз ӯ хоҳиш кард, ки Даммамонро мавъиза кунад ва дар он ҷо рукнҳои ороишро таъсис диҳад. Венеракс
Маҳмадава ба Мелинакама-Исаака (муосири муосир) фиристода шуд, ва
Рашхии Теер ба Ванавия (шимоли Канар дар ҷанубии Ҳиндустон) фиристода
шуд. Вермарт Яонака Даммархии Тир ба Upper Aparantaka (шимоли Гегараро,
Катҳавар, Кут ва Синдх)
.Ногаҳон
Маҳахрхӣхери Тир ба Юнаки-лока (замини сокинон, Бохтарҳо ва юнониҳо)
рафтааст. Мувофиқи Мовароуннаҳр Majighima Thera ба Ҳимаван (ҷойгиршавии
Ҳимолой) ҳамроҳ карда буд. Светлана Суфа
Мьянма]. Венерал
Махинда Тера, Венерли Иттия Тера, Венерли Уття Тера, Венерак Самбала
Теер ва Венерак Бедазага Тера ба Тамбапаио (ҳоло Шри Ланка) фиристода
шуданд.
Мисолҳои
Dhamma аз ин рукнҳо дар тӯли вақт муваффақ шуданд ва дар муддати
тӯлонитарини халқҳои ин сарзаминҳо бо атои Даммам ва таъсироти
фарҳангиву тамаддуни онҳо ба роҳ монда шуданд.

Бо паҳншавии Dhamma тавассути калимаҳои Буддо, дар замони Ҳиндустон, ҳамчун Visvaguru, омӯзгорони ҷаҳон маълум шуд.

Шўрои чорум

Шўрои чорум дар Тамбапаио [Шри Ланка] дар 29 н.Б. дар назди patronage King Vaṭṭagāmaṇi. Сабаби
асосии анҷумани он буд, ки акнун, ки аксарияти ришвахӯрон барои ҳама
нигоҳ доштани ҳама гуна Tipiṭaka дар ёддоштҳои худ буданд, чунон ки
қаблан барои Венеракс Mahinda ва онҳое, ки баъд аз ӯ пайравӣ мекарданд,
имкон надоштанд.
Бинобар
ин, чунон ки навиштани матн дар ин муддат асосан таҳия шуда буд, он
барои тамоми омўзиши таълимоти бутта навишта шудааст.
Подшоҳ
Vaṭṭagāmaṇi фикри монкӯлро дастгирӣ кард ва шӯрои махсус барои кам
кардани таркиби Tipiṭaka дар тамоми қаламраваш навишта шудааст.
Бинобар
ин, ки Домммии ҳақиқӣ метавонад ба таври ниҳоят ҳифз шавад, Венерак
Mahārakhita ва панҷ сад танқид суханони Буддоро хонда, сипас онҳоро дар
баргҳои куҳистон менавиштанд.
Ин лоиҳаи назаррас дар як ғор, ки ба номи “Лола” номида шудааст, дар майдони боғи қадим ҷойгир аст, ки ҳоло дар Матале мебошад. Ҳамин тариқ, ҳадафи Шўрои мазкур ба даст овард ва дар шакли хаттии драматори аслӣ нигоҳдорӣ карда шуд. Баъдтар, дар асри ҳаштум, подшоҳи Виҷайарҷағайя тасвирҳои Буддаро дар ин ғор сохта буд.

Шўрои панҷум

Шўрои панҷум дар Манддали, Бурма, ҳоло дар Мянмар, соли 1871 А.Д. дар салтанати Падари Манзандар шинохта шудааст. Маќсади
асосии ин вохўрї њамаи омўзишњои Буддоро хонда, ба таври муфассал барои
дидани он, ки ягон њодиса таѓйир ёбад, вайрон карда шуда ё тарк карда
шавад.
Он
аз ҷониби се пирони, Венерли Маҳато Ҷаъфари Ҷаъфари, Назарияи
Ниндадбахваҷа, ва Венерли Маҳато Сумайягалая дар ширкати ду ҳазору чор
сад рукуд (2,400) роҳбарӣ карда шуд.
Рафтори Дяммамон дар давоми панҷ моҳ давом кард. Он
ҳамчунин кори ин шӯро буд, ки тамоми навъи Tipiṭaka барои пӯшидани
порае аз ҳафт саду шаш ҷарроҳии мармарпази Мянманмарк пас аз он, ки дар
он хонда шуда буд ва якдилона тасдиқ шуд.
Ин
вазифаи анъанавӣ аз ҷониби ду ҳазор сад ҳазор донаҳо ва ҳунармандони
ботаҷриба, ки баъд аз хотима ёфтани ҳар як қаҳвахонаи онҳо “панадиако”
pagodas дар сайти махсусе дар заминаи падари Ҳиндустон Кутодав Пагода
дар паи Майдони
Ҳилл, ки ин номро «калонтарин дар ҷаҳон» меноманд, ба ин рӯз рост меояд.Шӯрои шашум

Шўрои
шашум дар Каба Айе дар Янгон, ки пештар Рангун дар соли 1954, ҳаштоду
се сол пас аз панҷумин сол дар Мандра баргузор гардид.
Он аз ҷониби ҳукумати Бурмес, ки сарварони сарвазир, сарварони U Nu-ро пешбарӣ кардаанд, сарпарастӣ карда буд. Ӯ
ба сохтмони Наҳҷ-ул-балоға, ғолиби бузурге, ки аз замин сохта шуда буд,
барои ҷойгиршавӣ ҳамчун Ҳиндустон Саттапяни Ҳиндустон - макони Шӯрои
аввалини Дамамма хизмат мекард.
Пас
аз итмоми он, Шӯрои Шӯро дар таърихи 17 майи соли 1954 ба вуқӯъ
пайваст. Ҳамчунон, ки дар шӯрои қаблӣ, ҳадафи аввалин он буд, ки ба
Даммам ва Вино ҳақиқатро тасдиқ ва нигоҳ дорад.
Бо вуҷуди он, ки ин рукнҳои замонавӣ ночиз буд, зеро имшабҳо, ки дар он ҷо ширкат доштанд, аз ҳашт кишвар баромаданд. Ин
ду ҳазору панҷсад тан аз растаниҳои Theravha аз Мянмар, Камбоҷа,
Ҳиндустон, Лаос, Непал, Шри Ланка, Таиланд ва Ветнам омадаанд.
Дар охири моҳи марти соли 1971 дар шаҳри Ню-Йорк Темур ва Теҳрон дар якҷоягӣ бо онҳое, То
он даме, ки ин шӯро мушоҳида шуд, ҳамаи кишварҳои иштирокчӣ Паали
Tipiṭaka, ба истиснои Ҳиндустон, ба таблиғоти миллӣ табдил дода шуданд.

Хондани
анъанавии Навиштаҳои Доминӣ ду солро дар бар гирифт, ки дар он навъи
Tipiṭaka ва адабиёти иттифоқии он дар ҳамаи таҳрирҳо тафтиш карда
шудаанд.
Ҳама
гуна фарқиятҳои дар поён зикршуда қайд карда шуданд, ислоҳҳои зарурӣ
анҷом дода шуданд ва пас аз он ҳамаи вариантҳо ҷамъ оварда шуданд.
Хушбахтона, маълум шуд, ки дар мазмуну мундариҷаи ягон матн фарқ надорад. Ниҳоят,
пас аз он ки Шўро онҳоро тасвиб кард, тамоми ҳаҷми навъи Tipiṭaka ва
шарҳҳои онҳо барои чопи матнҳои муосир омода шуда буданд ва дар нашрияи
Мьянма (Бурмес) нашр шуданд.
Ин дастоварди назаррас тавассути саъю кӯшишҳои ҳамаҷонибаи ду ҳазору панҷ пантуркист ва одамони сершумор имконпазир шуд. Корҳои онҳо дар моҳи май, 1956, пас аз дуюнимсолаи пас аз он, ки ба Паринббна расиданд, ба итмом расид. Ин кори шӯро дастоварди беназирии намояндагон аз тамоми сарзамини бустург буд. Варианти
Tipiṭaka, ки онро истеҳсол намудааст, ба таълимоти нохуши Готамаи Буддо
ва ба таври муассиртарини онҳо то имрӯз шинохта шудааст.

Ҳаҷми пас аз шашум Саоғайян дар нашрияи Мьянма чоп шуд. Бо
мақсади баланд бардоштани ҳаҷми Ҳиндустон, Институти тадқиқоти Випасан
дар соли 1990 лоиҳаи нашрияи “Tipiṭaka” -ро бо “Ауннехактат” ва дар соли
1990 дар Деванагари чоп кард.

Яке аз омилҳои огоҳии Буддо дар 5 калима
Ҳамеша хуб ҳушёру бедор бошед!

Барои тафсилоти пурра

Лутфан вебсайт
Аналитик
Insight Net - Бюллетенҳои онлайн дар сомонаҳои тадқиқотӣ ва
таҷрибаомӯзӣ ва NEWS аз тариқи http://sarvajan.ambedkar.org дар 105
лингвистикӣ классикӣ
Аз:
http://sarvajan.ambedkar.org

Ин тарҷумаи Google ба тарҷумаи забони модариатон тарҷума кунед
https://translate.google.com

Ин устоди шумо аст

Email:
buddhasaid2us@gmail.com
http://www.palicanon.org/


https://www.youtube.com/watch?v=HYU3GQcVqqA
Buddha in Nirvana - Tajikistan’s Buddhist Heritage.MOV
khoonsan
Published on Jun 17, 2011
Bro. Chan Khoon San visited Tajikistan’s National Museum of Antiquities
in Dushanbe on 4 June 2011 to view the famous terracotta Buddha statue,
discovered in the 1960s among the ruins of a temple called Ajina Tepa
at Kurgan Tube, about 100km south of Dushanbe. Called “Buddha in
Nirvana,'’ it dates to the 6th or 7th century AD and measures 12.8m
long and 2.7m high. Because of its huge size and fragile condition, it
was cut into 92 pieces before being transported back to Dushanbe. The
restoration of the sculpture had been a long and difficult process. It
was completed for the opening of the National Museum in September 2001
during the course of Tajikistan’s 10th anniversary of independence
celebrations.
Category
Travel & Events


youtube.com
Bro. Chan Khoon San visited Tajikistan’s National Museum of Antiquities in Dushanbe on 4 June 2011 to…

Leave a Reply