FREE ONLINE UNIVERSITY TO OVERCOME HUNGER-GROW VEGETABLES 🥦 , 🫑 , 🥒 , 🥕 , BEANS IN POTS DWARF FRUITS 🍎 🍉 ALL OVER THE WORLD AND IN SPACE. BE ONE ☝️ OF BILLIONS MINDFUL AQUATICS CMJCBUDDHA, SUJATA MANIMEGALAI'S AMUDHA SURABHI, ASHOKA & MAYAWATI.
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
January 2022
M T W T F S S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
09/10/17
2345 Mon 11 Sep 2017 LESSON INSIGHT-NET - FREE Online Tipiṭaka Research & Practice University and related NEWS through http://sarvajan.ambedkar.org in
105 languages http://sarvajan.ambedkar.org Google’s free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. and render correct translation in your mother tongue for this google translation to attain Eternal Bliss as Final Goal E. Dhātumanasikāra Pabba E. Section on the Elements in 23) Classical English-99) Classical Uzbek- klassik o’zbek,100) Classical Vietnamese- Tiếng Việt cổ điển, 101) Classical Welsh-Cymraeg Clasurol,102) Classical Xhosa- IsiXhosa zesiXhosa,103) Classical Yiddish- קלאסישע ייִדיש104) Classical Yoruba-Yoruba Yoruba,105) Classical Zulu- I-Classical Zulu
Filed under: General
Posted by: site admin @ 4:06 pm

2345 Mon 11 Sep 2017 LESSON


INSIGHT-NET - FREE Online Tipiṭaka Research & Practice University
and related NEWS through http://sarvajan.ambedkar.org in
105 languageshttp://sarvajan.ambedkar.org

Google’s free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

and render correct translation in your mother tongue for this google translation to attain Eternal Bliss as Final Goal

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Section on the Elements


in 23) Classical English-99) Classical Uzbek- klassik o’zbek,100) Classical Vietnamese- Tiếng Việt cổ điển,

101) Classical Welsh-Cymraeg Clasurol,102) Classical Xhosa- IsiXhosa zesiXhosa,103) Classical Yiddish- קלאסישע ייִדיש104) Classical Yoruba-Yoruba Yoruba,105) Classical Zulu- I-Classical Zulu

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Section on the Elements

Furthermore,
bhikkhus, a bhikkhu reflects on this very kāya, however it is placed,
however it is disposed: “In this kāya, there is the earth element, the
water element, the fire element and the air element.” 


Just as, bhikkhus, a skillful butcher or a
butcher’s apprentice, having killed a cow, would sit at a crossroads
cutting it into pieces; in the same way, bhikkhus, a bhikkhu reflects on
this very kāya, however it is placed, however it is disposed: “In this
kāya, there is the earth element, the water element, the fire element
and the air element.”

Thus he dwells observing kāya in kāya
internally, or he dwells observing kāya in kāya externally, or he dwells
observing kāya in kāya internally and externally; he dwells observing
the samudaya of phenomena in kāya, or he dwells observing the passing
away of phenomena in kāya, or he dwells observing the samudaya and
passing away of phenomena in kāya; or else, [realizing:] “this is kāya!”
sati is present in him, just to the extent of mere ñāṇa and mere
paṭissati, he dwells detached, and does not cling to anything in the
world. Thus, bhikkhus, a bhikkhu dwells observing kāya in kāya.


https://www.youtube.com/watch?v=BIRJMESl4U8&t=270s
3 HOURS Relaxation Powerful Meditation | Tibetan Monks Chanting | Singing Bowls | Background Yoga

99) Classical Uzbek
99) klassik o’zbek

2344 Yak 10 Iyun 2017 LESSON

INSIGHT-NET - Bepul onlayn tipiṭaka Tadqiqot va amaliyot universiteti
va http://sarvajan.ambedkar.org orqali in105 tilda tegishli yangiliklarni topishingiz mumkin

http://sarvajan.ambedkar.org

Google bepul xizmati ingliz va 100 dan ortiq boshqa tillardagi so’zlar, iboralar va veb-sahifalarni bir zumda tarjima qiladi.

va bu uz tarjimasi uchun sizning ona tilingizda to’g'ri tarjimani taqdim eting

E. Dutumanasikara Pabba
E. Elementlar bo’yicha bo’lim

Bundan tashqari,
bxikhus, bxikxu bu juda kaiyada aks ettiradi,
ammo u mavjud: “Bu erda, yer elementi bor
suv elementi, yong’in elementi va havo elementi. “

Xuddi mohir qassob yoki bikxus kabi
sigirni o’ldirgan qassobning shogirdi, chorrahada o’tirardi
uni qismlarga ajratish; Xuddi shu tarzda, bxikhus, bxikxu ham aks ettiradi
Bu juda kaya, lekin u joylashtirilsa-da, lekin shunday bo’ladi: “Bu erda
qora, yer elementi, suv elementi, olov elementi mavjud
va havo elementi. “

Shunday qilib, u qoya bilan qarab turibdi
ichki sifatida yoki u tashqi ko’rinishda kuzatib turadi, yoki u yashaydi
ichki va tashqarida qoya ko’rish; u kuzatish yashaydi
samoda falokatga o’xshash hodisalar yoki u o’tayotgani kuzatib turadi
yoki falon voqealarni kuzatib turish yoki samudayni kuzatish bilan yashaydi
koda fenomenlarini yo’qotish; Yoki [amalga oshadi:] “bu kya!”
sati faqatgina “āṇa” va oddiygina darajada mavjud
Undan ajratilgan holda yashaydi va hech narsaga yopishmaydi
Dunyo. Shunday qilib, bxikhus, bir bhikhu, kaya ichida kaya kuzatib yashaydi


Enjoy this video to relax your mind and body. In Buddhism, chanting is the traditional means of…
youtube.com

https://www.youtube.com/watch…
Om Mani Padme Hum Original Extended Version (x9)


Please
open “Show more” tap below for details of “Om Mani Padme Hum”, where to
purchase a copy of the mantra and The Kālāma Sūtra (卡拉馬佛經) ~ “Om Mani
Padme Hu…
youtube.com


https://www.designboom.com/…/mri-fruit-and-vegetable-anima…/

MRI fruit and vegetable animation by andy ellison


the
boston-based researcher has created animated GIFs from fruit and
vegetable scans to produce whimsical interpretations of the food.
designboom.com
if wes anderson, quentin tarantino + more famous filmmakers made recipe videos

https://www.youtube.com/watch…
Plum village-The Bell Chant


https://www.youtube.com/watch…
Plum village-The Bell Chant

100) Classical Vietnamese
100) Tiếng Việt cổ điển

2344 CN 10 Tháng 9 năm 2017 LESSON

INSIGHT-NET - MIỄN PHÍ Giáo dục Trực tuyến và Đại học Thực tiễn Tipiṭaka
và TIN TỨC LIÊN QUAN thông qua http://sarvajan.ambedkar.org trong105 ngôn ngữ

http://sarvajan.ambedkar.org

Dịch vụ miễn phí của Google ngay lập tức dịch từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

và đưa ra bản dịch chính xác bằng tiếng mẹ đẻ của bạn cho bản dịch google này để đạt được Eternal Bliss như Mục tiêu cuối cùng

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Mục về các yếu tố

Hơn nữa,
tỳ kheo, một vị tỳ kheo đã phản chiếu về kaya này, tuy nhiên nó được đặt,
tuy nhiên nó được xử lý: “Trong kāya này, có yếu tố đất,
yếu tố nước, yếu tố hỏa hoạn và yếu tố không khí. “

Cũng như, tỳ khưu, một người bán thịt khéo léo hoặc một
học trò của người bán thịt bò, đã giết một con bò, sẽ ngồi ở một ngã tư
cắt thành từng miếng; theo cùng một cách như vậy, các tỳ kheo, một tỳ khưu phản ánh trên
chính kāya này, tuy nhiên nó được đặt, tuy nhiên nó được xử lý: “Trong này
kāya, có yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa
và phần tử không khí. “

Do đó, ông cư ngụ để quan sát kāya trong kāya
trong nội bộ, hoặc anh ta đang quan sát kāya trong kāya bên ngoài, hoặc anh ta cư ngụ
quan sát kāya trong kāya trong nội bộ và bên ngoài; anh ấy đang quan sát
samudaya của hiện tượng trong kāya, hoặc anh ta đang quan sát quá khứ
xa hiện tượng trong kāya, hoặc ông cư ngụ quan sát samudaya và
biến mất của hiện tượng trong kāya; hay khác, [nhận ra:] “đây là kaya!”
sati có mặt trong anh ta, chỉ trong phạm vi chỉ là ñāṇa và chỉ
paṭissati, anh ta sống tách biệt, và không bám víu vào bất cứ thứ gì trong
thế giới. Như vậy, các tỳ khưu, một tỳ khưu đang quan sát kāya trong kāya.


By
Thay & Br Phap Niem Hearing the bell I let go of all my afflictions
My heart is calm my sorrow ended no longer bound to anything I learn to
listen to my s…
youtube.com

https://www.youtube.com/watch…
Ca tru- Vietnamese Traditional musicIf
you are going to Vietnam, do not miss to visit the special Vietnam
attractions and have a great time experiencing the Vietnam Culture.
en.vietnam.com

https://www.youtube.com/watch…
BREAD OF HEAVEN

101) Classical Welsh
101) Cymraeg Clasurol

2344 Sul 10 Medi 2017 GWERS

INSIGHT-NET - Prifysgol Ymchwil ac Ymarfer Tipiṭaka AM DDIM Ar-lein
a NEWYDDION cysylltiedig trwy http://sarvajan.ambedkar.org in105 languages

http://sarvajan.ambedkar.org


Mae gwasanaeth rhad ac am ddim Google yn gyfieithu geiriau, ymadroddion
a thudalennau gwe rhwng Saesneg a thros 100 o ieithoedd eraill.

a
chyflwyno cyfieithiad cywir yn eich mamiaith ar gyfer y cyfieithiad
Google Google hwn i gyrraedd Bliss Tragwyddol fel Nod Terfynol

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Adran ar yr Elfennau

Yn ogystal,
Bhikkhus, mae bikkhu yn adlewyrchu ar y kāya iawn hwn, fodd bynnag caiff ei roi,
Fodd bynnag, caiff ei waredu: “Yn y kāya hon, mae elfen y ddaear, y
elfen ddŵr, yr elfen tân a’r elfen aer. “

Yn union fel, bhikkhus, cigydd medrus neu a
Byddai prentis cigydd, ar ôl lladd buwch, yn eistedd ar groesffordd
ei dorri’n ddarnau; yn yr un modd, bhikkhus, mae bikkhu yn ei adlewyrchu
Mae’r kāya hyn, fodd bynnag, yn cael ei roi, fodd bynnag caiff ei waredu: “Yn hyn o beth
kāya, mae elfen y ddaear, yr elfen ddŵr, yr elfen tân
a’r elfen aer. “

Felly mae’n byw yn arsylwi kāya in kāya
yn fewnol, neu mae’n byw yn arsylwi kāya yn kāya yn allanol, neu ei fod yn preswylio
arsylwi kāya mewn kāya yn fewnol ac yn allanol; mae’n byw yn arsylwi
y samudaya o ffenomenau yn kāya, neu mae’n byw yn arsylwi’r pasio
i ffwrdd o ffenomenau yn kāya, neu mae’n byw yn arsylwi ar y samudaya a
trosglwyddo ffenomenau yn kāya; neu arall, [sylweddoli:] “mae hyn yn kāya!”
Mae Sati yn bresennol ynddo, yn union i raddau dim ond ñāṇa a dim ond
paṭissati, mae’n byw ar wahân, ac nid yw’n cyd-fynd â rhywbeth yn y
byd. Felly, bhikkhus, mae bikkhu yn aros yn edrych ar kāya in kāya.

youtube.com
all kinds of dragon element patterns 01 vector
https://www.youtube.com/watch…
Chanting Itipiso Katha 108x times
102) Classical Xhosa
102) IsiXhosa zesiXhosa

2344 Ilanga 10 Septemba 2017 ISIFUNDO

I-NET-NET-FREE FREE Tipiṭaka uphando kunye neYunivesithi yokuSebenza
kunye neeNTSHA ezihlobene nge http://sarvajan.ambedkar.org ngeelwimi ezili -105

http://sarvajan.ambedkar.org


Inkonzo yamahhala ye-Google iguqulela ngokukhawuleza amagama,
amabinzana kunye namaphepha ewebhu phakathi kweesiNgesi kunye nezinye
iilwimi ezili-100.

kwaye unikezele inguqu echanekileyo ngolwimi
lwenkobe kule nguqulelo ye-google ukuze ufumane i-Everlasting Bliss
njengeNjongo yokugqibela

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Icandelo kwiZiko

Ngaphezu koko,
bhikkhus, i-bhikkhu ibonisa ngale ndlela kāya, nangona ibekwa,
nangona kunjalo lilahliwe: “Kule kāya, kukho indawo yomhlaba, i
inxalenye yamanzi, iqumrhu lomlilo kunye nomoya womoya. “

Kanye nje, i-bhikkhus, i-butcher enekhono okanye
umqeqeshi we-butcher, ebulale inkomo, wayehlala phantsi
uyinqumle; ngendlela efanayo, i-bhikkhus, i-bhikkhu ibonisa
le kāya, nangona kunjalo, kodwa ityala: “Kule nto
kāya, kukho umgangatho womhlaba, isakhi samanzi, isici somlilo
kunye nomoya womoya. “

Ngaloo ndlela uhlala egcina i kāya e kāya
ngaphakathi, okanye uhlala egcina kāya e kāya ngaphandle, okanye uhlala
ukujonga kāya ekāya ngaphakathi nangaphandle; uhlala egcina
i-samudaya yeziganeko e kāya, okanye uhlala egcina ukugqithisa
iimeko ze-kāya, okanye uhlala egcina i-samudaya kunye
ukugqithiswa kweempawu kwi kāya; okanye mhlawumbi, [ukuqaphela:] “le yi kāya!”
sati ikhona kuye, nje kuphela kumgama we-ñāṇa kunye nje
paṭissati, uhlala ehlangene, kwaye enganamatheli nantoni na
hlabathi. Ngaloo ndlela, i-bhikkhus, i-bhikkhu ihlala ikhangele i kāya.


youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=b5Dim7yA3pI
Sibusiso PhD Dlamini - Qula Kwedini


A
traditional Xhosa song. Sibusiso PhD Dlamini - piano & vocals.
Short Bio: Sibusiso “PhD” Dlamini is an award winning pianist and
composer who was born in S…
youtube.com


Online dictionary. Almost all languages available, millions of translations
glosbe.com

https://www.youtube.com/watch…
Snatam Kaur ♫ ♪ Sacred Chants for Healing

♫♪

103) Classical Yiddish
103) קלאסישע ייִדיש

2344 זון 10 סעפטעמבער 2017 לעסאַן

INSIGHT-NET - FREE אָנליין לערנען אוניווערסיטעט & פאָרשונג אוניווערסיטעט
און פֿאַרבונדענע נייַעס דורך http://sarvajan.ambedkar.org ינ 105 שפּראַכן

http://sarvajan.ambedkar.org

דער גוגל’ס פריי דינען תנאים איבערזעצן ווערטער, פראַסעס און וועב זייטלעך צווישן ענגליש און איבער 100 אנדערע שפראכן.

און מאַכן ריכטיק איבערזעצונג אין דיין מוטער צונג פֿאַר דעם Google איבערזעצונג צו דערגרייכן אייביק בליסס ווי לעצט ציל

י דאַטאַבאַסע פּאַבבאַ
י אָפּטיילונג אויף די עלעמענץ

דערצו,
ביכיקוווס, און בלייבט ריפלעקס אויף דעם זייער קיאַאַ, אָבער עס איז געשטעלט,
אָבער עס איז דיספּאָוזד: “אין דעם קאַיאַ, עס איז די ערד עלעמענט, די
וואַסער עלעמענט, די פייַער עלעמענט און די לופט עלעמענט “.

פּונקט ווי, בהיקקהוס, אַ בערייש באַטער אָדער אַ
מייקראַווייווז, געהרגעט אַ קו, וואָלט זיצן בייַ אַ שיידוועג
קאַטינג עס אין ברעקלעך; אין דער זעלביקער וועג, בהיקקהוס, אַ בהיקכו ריפלעקס אויף
דאָס איז זייער קיאַאַ אָבער עס איז געשטעלט, אָבער עס איז דיספּאָוזד: “אין דעם
אַזוי, עס איז די ערד עלעמענט, די וואַסער עלעמענט, די פייַער עלעמענט
און די לופט עלעמענט “.

אזוי ער וואוינט באטראכט אזא בארעכטיגונג
אינעווייניק, אָדער ער וווינט אָבסערווירן קאַיאַ אין קיאַאַ אַטערנאַלי, אָדער ער וואוינט
באמערקט קאיאַ אין קיאַ ינטערנאַשאַנאַלי און ויסווייניק; ער וואוינט באטראכט
די סאַמודייַאַ פון די פענאָמענאַ אין קיאַאַ, אָדער ער דוועלז אַבזערווינג די גייט פארביי
אַוועק פון פענאָמענאַ אין קיאַאַ, אָדער ער וואוינט אַבזערווינג די סאַמודייַאַ און
גייט פארביי אַוועק פון די פענאָמענאַ אין קיאַאַ; אָדער אַנדערש, [רעאַליזינג:] “דאָס איז קיאַאַ!”
סאַטי איז פאָרשטעלן אין אים, נאָר צו דער מאָס פון מיר און מיר
אין גלות, ער וואוינט דיטאַטשט, און טוט נישט קלינגען צו עפּעס אין די
world. אזוי, בהיקקהוס, אַ ביכיקשוועלט וואוינט באטראכט ווי אַ קאַיאַ.

https://www.facebook.com/rainbowcolorforever ↓↓↓ Download the full album (Live in Concert) in mp3 format. Enjoy anytime, enjoy anywhere! From this link, http…
youtube.com

https://www.youtube.com/watch…
30 Hits - Jewish Music and Yiddish Songs - The Best of The Jewish Starlight Orchestra - Full Album


The Best of Jewish, Yiddish, Hebrew and Klezmer Music and Songs. The Most Beautiful album of Traditional…
youtube.com
https://www.youtube.com/watch…
African Yoruba Music

104) Classical Yoruba
104) Yoruba Yoruba

2344 Ojo 10 Oṣu Kẹsan 2017 Ọkọ

INSIGHT-NET - Tipiṭaka Iwadi lori Ayelujara ati Imọlẹ iṣe
ati awọn iroyin ti o ni ibatan nipasẹ http://sarvajan.ambedkar.org ni105 awọn ede

http://sarvajan.ambedkar.org

Iṣẹ ọfẹ ọfẹ ti Google lesekese tumọ ọrọ, gbolohun ọrọ, ati oju-iwe wẹẹbu laarin English ati ju 100 awọn ede miran lọ.

ki o si ṣe atunṣe ti o tọ ni ede iya rẹ fun itọsọna google yii lati ni ireti Ainipẹkun bi Ipari ipari

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Abala lori Awọn ohun elo

Pẹlupẹlu,
bhikkhus, bhikkhu kan ṣe afihan lori koda yii, sibẹsibẹ o gbe,
ṣugbọn o ti wa ni isọnu: “Ninu kaadi yi, nibẹ ni irọlẹ ilẹ, ni
omi, ero ina ati awọn afẹfẹ. “

Gege bii, bhikkhus, agbẹṣẹ ọlọgbọn tabi a
ṣugbọn o jẹ ọmọ-ọdọ, ṣugbọn ti o pa malu kan, yoo joko ni awọn ọna arin
fun gige rẹ si awọn ege; ni ọna kanna, bhikkhus, a bhikkhu tan imọlẹ
koda agbara, sibẹsibẹ o gbe, ṣugbọn o wa ni: “Ninu eyi
ẹya, o wa ni aaye ile-aye, orisun omi, orisun ina
ati ọna afẹfẹ. “

Bayi ni o ngbe n ṣakiyesi kāya ni kāya
fipa, tabi o ngbe n ṣakiyesi kāya ni ẹya ita, tabi o ngbe
Wiwo kāya ni kāya ni inu ati ni ita; o ngbe atẹlewo
awọn ọjọ ti iyalenu ni ẹya, tabi o ngbe n ṣakiyesi igbadun
kuro ninu awọn iyalenu ni kāya, tabi o ngbe n ṣetọye samudaya ati
nlọ lọwọ iyalenu ni ẹya; tabi bibẹkọ, [mii:] “Eyi jẹ kāya!”
Sati wa ninu rẹ, o kan si iyọnu ti Nñana ati bẹ
paṭissati, o joko ni idaduro, ko si faramọ ohunkohun ninu
aye. Bayi, bhikkhus, kan bhikkhu n gbe ibi ti o wa ni kāya.


Thanks for watching! If you enjoyed the music, give it a thumbs up and please subscribe for new videos!
youtube.com

https://www.youtube.com/watch…
Ogbon - Traditional Yoruba Music from Benin


Beninois
Yoruba artist Taofique returns with a new single titled ‘Ogbon”. An Ode
styled music that draws on the wisdom in traditional Yoruba chant style
musi…
youtube.com

LikeShow More Reactions
Comment
yoruba movie Software - Free Download yoruba movie - page 14 - Top 4 Download - Top4Download.com
top4download.com


https://www.youtube.com/watch…
African Zulu Voices Music

105) Classical Zulu
105) I-Classical Zulu

2344 Ilanga 10 Sep 2017 ISIFUNDO

I-INSIGHT-NET - I-FREE Online Tipiṭaka Research & Practice University
kanye ne-NEWS ezihlobene nge-http://sarvajan.ambedkar.org ngezilimi ezingu -105

http://sarvajan.ambedkar.org


Insizakalo yamahhala yakwa-Google ishintsha ngokushesha amagama,
imishwana, namakhasi ewebhu phakathi kweNgisi kanye nezinye izilimi
ezingu-100.

futhi unikeze ukuhumusha okulungile ngolimi lwakho
lomama kulolu shicilelo lwe-google ukuze uthole i-Eternal Bliss
njenge-Final Final

E. Dhātumanasikāra Pabba
E. Isigaba Ezimpahla

Ngaphezu kwalokho,
i-bhikkhus, i-bhikkhu ibonisa ngalokhu kāya, noma ngabe ifakwe,
kodwa kulahliwe: “Kulesi kāya, kukhona isici somhlaba, i
isakhi samanzi, isici somlilo kanye nesici somoya. “

Njengoba nje, bhikkhus, umhlengi ohlakaniphile noma a
umqeqeshi we-butcher, esebulale inkomo, wayezohlala emgwaqeni
uyinqume ibe yizicucu; ngendlela efanayo, bhikkhus, i-bhikkhu ibonisa
lokhu kāya, noma ngabe ibekiwe, noma ngabe yenzelwe yini: “Kulokhu
Kāya, kukhona isici somhlaba, isakhi samanzi, isici somlilo
kanye ne-element element. “

Ngakho uhlala ebuka i-kāya in kāya
ngaphakathi, noma uhlala ebuka kāya in kāya ngaphandle, noma uhlala
ukubuka kāya kāya ngaphakathi nangaphandle; uhlala egcina
the samudaya of phenomena kāya, noma uhlala egcina ukudlula
ngaphandle kwezinto ezenzeka kāya, noma uhlala egcina i-samudaya futhi
ukudlula izimo ku kāya; noma kungenjalo, [ukuqaphela:] “lokhu kuyi-kāya!”
sati ukhona kuye, kuze kufinyelele ekupheleni kwe-ñāṇa kanye nje
paṭissati, uhlala ehlangene, futhi enganamatheli kunoma yini
umhlaba. Ngakho-ke, bhikkhus, i-bhikkhu ihlala ibheka kāya.


Thanks for watching! If you enjoyed the music, give it a thumbs up and please subscribe for new videos!
youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=yZn3eAeqDfM
Best Zulu chanting chant 1


I put together all the best pieces of chanting from the many clips on my playlist
youtube.com


Online dictionary. Almost all languages available, millions of translations
glosbe.com


Leave a Reply