Free Online JC PURE INSPIRATION for free birds 🐦 🦢 🦅 to grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Youniversity
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
September 2012
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
09/11/12
12912 Wednesday LESSON 698 - மூன்று கூடைகள் திபிதகup a levelTIPITAKA from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org மதிய திரள் மஜ்ஜிம நிகாய Majjhima Nikāya
Filed under: General
Posted by: site admin @ 3:00 pm

12912 Wednesday LESSON 698 - மூன்று கூடைள் திபிup a levelTIPITAKA from FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org
SuttaSutta Piaka


மதிய திரள்  மஜ்ஜிம நிகாய  Majjhima Nikāya


Majjhima

மதிய
திரள்
  மஜ்ஜிம நிகாய

Majjhima Nikāya

— The discourses of
medium length —
[ majjhima: medium ]


புத்தரால்
கொடுக்கப்பட்ட
152
மத்திம
(
நடுத்தரமான
நீட்சி
)
பல்வேறு
வகைப்பட்ட
விஷயங்கள்
செயல்
தொடர்புடன்
போதனையுரைகள்
கொய்சகமாக்கப்பட்டது.

The
Majjhima Nikāya gathers 152 discourses of the Buddha of intermediate length,
dealing with diverse matters.


முழு
சரம் (புத்தசமய புனித
நூ லின்
ஒரு பாகம்) ஸப்பாஸவ ஸுத்தா

மிக சுவாரசியமான
சரம், மன
தை
நுரைகொள்விக்கிற வேறுமாதிரியான வழிவகை ஆசூச(புனிதத்த்னமையைக்
கெடுத்தல்) நிவாரணம்.

Sabbāsava Sutta
(MN 2)
- enhanced ATI

Very interesting sutta, where
the different ways by which the āsavas, fermentating defilements of the mind,
are dispelled.

பய
சரம் (புத்தசமய புனித
நூ லின்
ஒரு பாகம்)
பயபேரவ
ஸுத்தா
இச்சரத்தில்,
இதரபதார்த்தங்களுடன், புத்தர் மூன்று விஞ்ஞான ஞான
ங்களை, அவர் இராத்திரி பொழுதில் அவருடைய முயற்சியினால் அடை ஞானோதயங்களை  விவரிக்கிறார்.

Bhayabherava
Sutta (MN 4) {excerpt}
- enhanced ATI

http://www.youtube.com/watch?v=sYPRh4tzB98


In this sutta, among other
things, the Buddha expounds the three vijjās he attained during the night of
his awakenment.

உடுப்பு
(போர்வைகள்) சரம் வத்திர ஸுத்தா இச்சரத்தில், இதரபதார்த்தங்களுடன், புத்தர் பதினாறு
உபக்கிலேஸஸ் ஒழுக்கச்
சீர்க்கேடுகளை
வரையறை
செய்கிறார்.

Vattha Sutta (MN
7) {excerpt}
- enhanced ATIIn this sutta, the Buddha,
among other things, defines sixteen upakkilesas.

மாபெரும்
அரச
மரபு
சரம் (புத்தசமய புனித
நூ லின்
ஒரு பாகம்)

ஒரு புகழ்பெற்ற
இலங்கையைச்
சார்ந்த
வரலாற்று புகழ், பாளியில், ஐந்தாவது நூற்றாண்டில், மஹாநாமா என்ற
பெயருடைய
பிக்குவால் எழுதி
வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
- பன்னிப்பன்னிச்
சொன்னது.

ஸாரிபுத்த,
ஆயஸம மஹாகொத்திக கேட்ட பற்பலவிதமான சுவாரசியமான வினாக்களுக்கு
விடைகூ றி மற்றும்
இந்த நுலிலிருந்து
எடுத்த பகுதியில்,
அவர்,
 வேதனா(உறுதலுணர்ச்சி, புலன்றிவு, புரிவு, வலி,
துன்பம்
,
ஸன்யா, (புலனுணர்வு
,
விழிப்புணர்வுநிலை , மனத்தின்
அறிவுத்திறம் , எண்ணம் , குறி , குறிப்புணர்த்தும் உடலுறுப்பசை வியக்கம் , விஞ்ஞானவை
(அறிவாற்றல், அறிவு
,
உள்ளம் ) தெளிவாக விளக்கி விரித்துரைக்வில்லை ஆனால் ஆழ்ந்து செறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Mahāvedalla Sutta
(MN 43) {excerpt}
- word by word

Sāriputta answers various
interesting questions asked by āyasmā Mahāko
ṭṭhika, and in this excerpt, he explains that
Vedanā, Saññā and Viññā
a are not clearly delineated but deeply
interwoven.

ஒற்றை
உடல்
உச்சி
சவரத் தலை
மேலான
குடுமி உரோமம்,

ஒரு மண்டவரி மேடு,
தழைமுடி சரம் (புத்தசமய புனித
நூ லின்
ஒரு பாகம்)- எளிய முதுப்பாடம்

பிக்குனி
தம்மாதின்னா, விஸாகா கேட்ட ஒரு தொடர்
சுவாரசியமான வினாக்களுக்கு விடைகூ றி, அவர்,  இதரபதார்த்தங்களுடன்,
20-மடக்கு
சொற்பொருள்
விளக்கம்
கொடுகிறார்.

avedalla Sutta (MN 44)
{excerpt}
- plain texts

The bhikkhuni Dhammadinnā
answers a series of interesting questions asked by Visākha. Among other things,
she gives the 20-fold definition of sakkāyadi
ṭṭhi.

ஸெக்கா
நாயுருவி செடி சரம் (புத்தசமய புனித
நூ லின் ஒரு பாகம்)- செழுமைப்படுத்திய  ATI

 

புத்தர் ஆனந்தாவை ஸெக்கா
நாயுருவி செடி பத்திப்பதா உட்புகுதல் அர்த்தசாரம்
சொல்ல வினவுகிறார், அவர் ஒரு திடீரடியான அறிய ஆர்வ
முள்ளதை தேடி ஒரு
மாற்று
தொடரை மேற்பாடமாகக்கொண்டு ஏழு நல்லதான தன்மைகளை பதிப்புரு ஞாபகசக்தி தடங்க
ல்களை  கைவிடுதலுக்கு
மற்று உதாரணங்கள்
முதலியவைகளால் தெளிவாக்கப்பட்ட
உவமைகளுடன் சொல்கிறார்.

Sekha Sutta (MN
53)
- enhanced ATI

The Buddha asks Ānanda to
expound the Sekha Pa
ipadā, of which he gives a surprising version,
from which Satisampajañña and Nīvara
āna Pahāna are curiously replaced by a series of
seven ‘good qualities’, and which is illustrated
 by a telling simile.

புவேதானிய
சரம் (புத்தசமய புனித நூ லின்
ஒரு பாகம்)- பன்னிப்பன்னிச்
சொன்னது.

இந்த
நூலிலிருந்து
ஒரு சுருக்க
பகுதியை, புத்தர் ஐந்து தரம் அல்லது ஆக்கக்
கூறு புலனுணர்வுக்கு ஆட்பட்ட
இன்பநுகர்வு மற்றும் ஓர் முக்கியமான இன்னொரு வகை இன்பநுகர்வுடன் ஒப்பீடு செய்து வரையறுக்கிறார்.

Bahuvedanīya
Sutta (MN 59) {excerpt}
- word by word

In this short excerpt, the
Buddha defines the five kāmagu
ās and makes an important comparison with
another type of pleasure.

சுவாசம்
உள்ளுயிர்ப்பு மற்றும் மூச்சுவிடல் (மூச்சு உட்சுவாசி மற்றும் வெளியிடு) சரம் (புத்தசமய
புனித
நூ லின்
ஒரு பாகம்)- பன்னிப்பன்னிச்
சொன்னது.

புகழ்பெற்ற
சுவாசம் உள்ளுயிர்ப்பு மற்றும் மூச்சுவிடல் பயிற்சி
செய்தல்
மற்றும் எப்படி நான்கு கவனிப்பை ஸ்தாபித்து (முனைப்பார்வமுள்ள தியானம்) பயிற்சி
செய்ய
முன்னோடியாக மற்றும் பின்னர் ஏழு
போதியின்
உறுப்பினர் அல்லது ஆக்கக்
கூ ற்றை
எய்த புத்தரின் உச்ச
உயர்வான
ஞான
னோதயங்களை  எய்த வேண்டி நிவர்த்திசெய்தல்.

Ānāpānassati
Sutta (MN 118)
- word by word

The famous sutta about the
practice of ānāpānassati, and how it leads to the practice of the four satipa
ṭṭhānas and subsquently to the fulfillment of the
seven bojjha
gas.

ஆறு
புலனுணர்வு ஞானேந்திரிய சரம் (புத்தசமய புனித
நூ லின் ஒரு பாகம்)- எளிய முதுப்பாடம்.

இந்த
ஆழமான மற்றும் மிக சுவாரசியமான சரம், புத்தர் இதரபதார்த்தங்களுடன் எது மகிழ்வளிக்கிற
புலனாய்வு, மகிழ்ச்சியற்ற மற்றும் நடுநிலை மனஞ்
சார்ந்த உள்ளுணர்ச்சிகள், மற்றும் கூடுதலாக புத்தரை
பற்றிய தரமான வர்ணனை சொற்றொடரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை வரையறுக்கிறார்.

Saāyatanavibhaga Sutta (MN 137) {excerpt}
- plain texts

In this deep and very interesting sutta, the
Buddha defines among other things what are the investigations of pleasant,
unpleasant and neutral mental feelings, and also defines the expression found
in the standard description of the Buddha: ‘anuttaro purisadammasārathī’.

 

——————oooOooo——————

comments (0)