Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
November 2015
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
11/20/15
1690 LESSON Sat 21 2015 FREE Online A1 (Awakened One) Tipiṭaka Research & Practice University (FOA1TRPU) & Social Transformation Volcano (STV) NEWS through 
http://sarvajan.ambedkar.org 
in
 92 CLASSICAL LANGUAGES
 Email: awakenonewithawareness@yahoo.com The Completing Tipitaka:Sutta Pitaka suttapiṭaka; or Suttanta Pitaka-Vinaya Pitaka-Abhidhamma Pitaka conducts lessons for the entire society and requesting every one to Render
 exact translation to this GOOGLE translation in their Classical Mother
 Tongue and in any other languages they know and PRACTICE and forwarding 
it to their relatives and friends will qualify them to be a faculty and
 to become a STREAM ENTERER (SOTTAPANNA) and then to attain ETERNAL
 BLISS as FINAL GOAL ! THIS IS AN EXERCISE FOR ALL THE ONLINE VISITING STUDENTS FOR THEIR PRACTICE MAY ALL SENTIENT AND NON-SENTIENT BEINGS BE EVER HAPPY, WELL AND SECURE !
 MAY ALL HAVE CALM, QUIET, ALERT, ATTENTIVE AND EQUANIMITY MIND
WITH A CLEAR UNDERSTANDING THAT EVERYTHING IS CHANGING ! ALWAYS DO GOOD AND BE MINDFUL BY PURIFICATION OF THE MIND ! BUDDHA MEANS AWAKENED ONE (A1)WITH AWARENESS ! WE WERE BUDDHISTS, WE ARE BUDDHISTS AND WE CONTINUE TO BE BUDDHISTS! 
 DHAMMO RAKKAHATHI RAKKHITHA !
DHAMMA PROTECTS ONE WHO PROTECTS DHAMMA ! Please watch: http://www.tipitaka.org/knda/ in Classical ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗಿತ ಕನ್ನಡ Tipiṭaka (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗಿತ ಕನ್ನಡ) ತಿಪಿಟಕ (ಮೂಲ) ವಿನಯಪಿಟಕ ಪಾರಾಜಿಕಪಾಳಿ ವೇರಞ್ಜಕಣ್ಡಂ ॥ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬುದ್ಧಸ್ಸ॥ ವಿನಯಪಿಟಕೇ ಪಾರಾಜಿಕಪಾಳಿ ವೇರಞ್ಜಕಣ್ಡಂ
Filed under: General
Posted by: site admin @ 7:23 pm

1690 LESSON Sat 21 2015FREE Online A1 (Awakened One) Tipiṭaka Research & Practice University (FOA1TRPU) & Social Transformation Volcano (STV) NEWS through
http://sarvajan.ambedkar.org

in

92  CLASSICAL LANGUAGES


Email: awakenonewithawareness@yahoo.com

The Completing Tipitaka:Sutta Pitaka suttapiṭaka; or Suttanta Pitaka-Vinaya Pitaka-Abhidhamma Pitaka

conducts lessons for the entire society and requesting every one to


Render
 exact translation to this GOOGLE translation in their Classical Mother
 Tongue and in any other languages they know and PRACTICE and forwarding 
it to their relatives and friends will qualify them to be a faculty and
 to become a STREAM ENTERER (SOTTAPANNA) and then to attain ETERNAL
 BLISS as FINAL GOAL !


THIS IS AN EXERCISE FOR ALL THE ONLINE VISITING STUDENTS FOR THEIR PRACTICEMAY ALL SENTIENT AND NON-SENTIENT BEINGS BE EVER HAPPY, WELL AND SECURE !

MAY ALL HAVE CALM, QUIET, ALERT, ATTENTIVE AND EQUANIMITY MIND
WITH A CLEAR UNDERSTANDING THAT EVERYTHING IS CHANGING !

ALWAYS DO GOOD AND BE MINDFUL BY PURIFICATION OF THE MIND !


BUDDHA MEANS AWAKENED ONE (A1)WITH AWARENESS !


WE WERE BUDDHISTS, WE ARE BUDDHISTS AND WE CONTINUE TO BE BUDDHISTS!
 
  

DHAMMO RAKKAHATHI RAKKHITHA !
DHAMMA PROTECTS ONE WHO PROTECTS DHAMMA !

Please watch:

http://www.tipitaka.org/knda/

in Classical ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗಿತ ಕನ್ನಡ

ವೇರಞ್ಜಕಣ್ಡಂ

॥ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬುದ್ಧಸ್ಸ॥


ವಿನಯಪಿಟಕೇ


ಪಾರಾಜಿಕಪಾಳಿ


ವೇರಞ್ಜಕಣ್ಡಂ
॥ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬುದ್ಧಸ್ಸ॥

ವಿನಯಪಿಟಕೇ

ಪಾರಾಜಿಕಪಾಳಿ

ವೇರಞ್ಜಕಣ್ಡಂ

. ತೇನ
ಸಮಯೇನ ಬುದ್ಧೋ ಭಗವಾ ವೇರಞ್ಜಾಯಂ ವಿಹರತಿ ನಳೇರುಪುಚಿಮನ್ದಮೂಲೇ ಮಹತಾ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೇನ
ಸದ್ಧಿಂ ಪಞ್ಚಮತ್ತೇಹಿ ಭಿಕ್ಖುಸತೇಹಿ। ಅಸ್ಸೋಸಿ ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ – ‘‘ಸಮಣೋ
ಖಲು, ಭೋ, ಗೋತಮೋ ಸಕ್ಯಪುತ್ತೋ ಸಕ್ಯಕುಲಾ ಪಬ್ಬಜಿತೋ ವೇರಞ್ಜಾಯಂ ವಿಹರತಿ
ನಳೇರುಪುಚಿಮನ್ದಮೂಲೇ ಮಹತಾ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೇನ ಸದ್ಧಿಂ ಪಞ್ಚಮತ್ತೇಹಿ ಭಿಕ್ಖುಸತೇಹಿ। ತಂ
ಖೋ ಪನ ಭವನ್ತಂ ಗೋತಮಂ ಏವಂ ಕಲ್ಯಾಣೋ ಕಿತ್ತಿಸದ್ದೋ ಅಬ್ಭುಗ್ಗತೋ – ‘ಇತಿಪಿ ಸೋ ಭಗವಾ
ಅರಹಂ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬುದ್ಧೋ ವಿಜ್ಜಾಚರಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಸುಗತೋ ಲೋಕವಿದೂ ಅನುತ್ತರೋ
ಪುರಿಸದಮ್ಮಸಾರಥಿ ಸತ್ಥಾ ದೇವಮನುಸ್ಸಾನಂ ಬುದ್ಧೋ ಭಗವಾ [ಭಗವಾತಿ (ಸ್ಯಾ॰), ದೀ॰ ನಿ॰ ೧.೧೫೭, ಅಬ್ಭುಗ್ಗತಾಕಾರೇನ ಪನ ಸಮೇತಿ]
ಸೋ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಸದೇವಕಂ ಸಮಾರಕಂ ಸಬ್ರಹ್ಮಕಂ ಸಸ್ಸಮಣಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಂ ಪಜಂ ಸದೇವಮನುಸ್ಸಂ
ಸಯಂ ಅಭಿಞ್ಞಾ ಸಚ್ಛಿಕತ್ವಾ ಪವೇದೇತಿ। ಸೋ ಧಮ್ಮಂ ದೇಸೇತಿ ಆದಿಕಲ್ಯಾಣಂ ಮಜ್ಝೇಕಲ್ಯಾಣಂ
ಪರಿಯೋಸಾನಕಲ್ಯಾಣಂ ಸಾತ್ಥಂ ಸಬ್ಯಞ್ಜನಂ; ಕೇವಲಪರಿಪುಣ್ಣಂ ಪರಿಸುದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಪಕಾಸೇತಿ; ಸಾಧು ಖೋ ಪನ ತಥಾರೂಪಾನಂ ಅರಹತಂ ದಸ್ಸನಂ ಹೋತೀ’’’ತಿ।

. [ಇತೋ ಪರಂ ಯಾವ ಪಾರಾ॰ ೧೫-೧೬ ಪದಕ್ಖಿಣಂ ಕತ್ವಾ ಪಕ್ಕಾಮೀತಿ ಪಾಠೋ ಅ॰ ನಿ॰ ೮.೧೧] ಅಥ
ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೇನ ಭಗವಾ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ; ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಭಗವತಾ ಸದ್ಧಿಂ
ಸಮ್ಮೋದಿ। ಸಮ್ಮೋದನೀಯಂ ಕಥಂ ಸಾರಣೀಯಂ ವೀತಿಸಾರೇತ್ವಾ ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸೀದಿ । ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸಿನ್ನೋ ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭಗವನ್ತಂ ಏತದವೋಚ – ‘‘ಸುತಂ ಮೇತಂ, ಭೋ ಗೋತಮ – ‘ನ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಜಿಣ್ಣೇ ವುಡ್ಢೇ ಮಹಲ್ಲಕೇ ಅದ್ಧಗತೇ ವಯೋಅನುಪ್ಪತ್ತೇ ಅಭಿವಾದೇತಿ ವಾ
ಪಚ್ಚುಟ್ಠೇತಿ ವಾ ಆಸನೇನ ವಾ ನಿಮನ್ತೇತೀ’ತಿ। ತಯಿದಂ, ಭೋ ಗೋತಮ, ತಥೇವ? ನ ಹಿ ಭವಂ
ಗೋತಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಜಿಣ್ಣೇ ವುಡ್ಢೇ ಮಹಲ್ಲಕೇ ಅದ್ಧಗತೇ ವಯೋಅನುಪ್ಪತ್ತೇ ಅಭಿವಾದೇತಿ ವಾ
ಪಚ್ಚುಟ್ಠೇತಿ ವಾ ಆಸನೇನ ವಾ ನಿಮನ್ತೇತಿ? ತಯಿದಂ, ಭೋ ಗೋತಮ, ನ ಸಮ್ಪನ್ನಮೇವಾ’’ತಿ।

‘‘ನಾಹಂ ತಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪಸ್ಸಾಮಿ ಸದೇವಕೇ ಲೋಕೇ ಸಮಾರಕೇ
ಸಬ್ರಹ್ಮಕೇ ಸಸ್ಸಮಣಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾ ಪಜಾಯ ಸದೇವಮನುಸ್ಸಾಯ ಯಮಹಂ ಅಭಿವಾದೇಯ್ಯಂ ವಾ
ಪಚ್ಚುಟ್ಠೇಯ್ಯಂ ವಾ ಆಸನೇನ ವಾ ನಿಮನ್ತೇಯ್ಯಂ। ಯಞ್ಹಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತಥಾಗತೋ
ಅಭಿವಾದೇಯ್ಯ ವಾ ಪಚ್ಚುಟ್ಠೇಯ್ಯ ವಾ ಆಸನೇನ ವಾ ನಿಮನ್ತೇಯ್ಯ, ಮುದ್ಧಾಪಿ ತಸ್ಸ
ವಿಪತೇಯ್ಯಾ’’ತಿ।

. ‘‘ಅರಸರೂಪೋ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ
– ‘ಅರಸರೂಪೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಯೇ ತೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರೂಪರಸಾ ಸದ್ದರಸಾ ಗನ್ಧರಸಾ ರಸರಸಾ
ಫೋಟ್ಠಬ್ಬರಸಾ ತೇ ತಥಾಗತಸ್ಸ ಪಹೀನಾ ಉಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಾ ತಾಲಾವತ್ಥುಕತಾ ಅನಭಾವಂಕತಾ [ಅನಭಾವಕತಾ (ಸೀ॰) ಅನಭಾವಂಗತಾ (ಸ್ಯಾ॰)]
ಆಯತಿಂ ಅನುಪ್ಪಾದಧಮ್ಮಾ। ಅಯಂ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ
ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಅರಸರೂಪೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ
ವದೇಸೀ’’ತಿ।

.
‘‘ನಿಬ್ಭೋಗೋ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ
ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ನಿಬ್ಭೋಗೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಯೇ ತೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,
ರೂಪಭೋಗಾ ಸದ್ದಭೋಗಾ ಗನ್ಧಭೋಗಾ ರಸಭೋಗಾ ಫೋಟ್ಠಬ್ಬಭೋಗಾ ತೇ ತಥಾಗತಸ್ಸ ಪಹೀನಾ
ಉಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಾ ತಾಲಾವತ್ಥುಕತಾ ಅನಭಾವಂಕತಾ ಆಯತಿಂ ಅನುಪ್ಪಾದಧಮ್ಮಾ। ಅಯಂ ಖೋ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ನಿಬ್ಭೋಗೋ ಸಮಣೋ
ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ ವದೇಸೀ’’ತಿ।

. ‘‘ಅಕಿರಿಯವಾದೋ
ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ
ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಅಕಿರಿಯವಾದೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಅಹಞ್ಹಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಕಿರಿಯಂ
ವದಾಮಿ ಕಾಯದುಚ್ಚರಿತಸ್ಸ ವಚೀದುಚ್ಚರಿತಸ್ಸ
ಮನೋದುಚ್ಚರಿತಸ್ಸ। ಅನೇಕವಿಹಿತಾನಂ ಪಾಪಕಾನಂ ಅಕುಸಲಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಅಕಿರಿಯಂ ವದಾಮಿ। ಅಯಂ
ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಅಕಿರಿಯವಾದೋ
ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ ವದೇಸೀ’’ತಿ।

.
‘‘ಉಚ್ಛೇದವಾದೋ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ
ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಉಚ್ಛೇದವಾದೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಅಹಞ್ಹಿ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಉಚ್ಛೇದಂ ವದಾಮಿ ರಾಗಸ್ಸ ದೋಸಸ್ಸ ಮೋಹಸ್ಸ। ಅನೇಕವಿಹಿತಾನಂ ಪಾಪಕಾನಂ
ಅಕುಸಲಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಉಚ್ಛೇದಂ ವದಾಮಿ। ಅಯಂ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ
ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಉಚ್ಛೇದವಾದೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ ವದೇಸೀ’’ತಿ।

.
‘‘ಜೇಗುಚ್ಛೀ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ
ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಜೇಗುಚ್ಛೀ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಅಹಞ್ಹಿ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಜಿಗುಚ್ಛಾಮಿ ಕಾಯದುಚ್ಚರಿತೇನ ವಚೀದುಚ್ಚರಿತೇನ ಮನೋದುಚ್ಚರಿತೇನ।
ಅನೇಕವಿಹಿತಾನಂ ಪಾಪಕಾನಂ ಅಕುಸಲಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಸಮಾಪತ್ತಿಯಾ ಜಿಗುಚ್ಛಾಮಿ। ಅಯಂ ಖೋ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಜೇಗುಚ್ಛೀ ಸಮಣೋ
ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ ವದೇಸೀ’’ತಿ।

.
‘‘ವೇನಯಿಕೋ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ
ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ವೇನಯಿಕೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಅಹಞ್ಹಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,
ವಿನಯಾಯ ಧಮ್ಮಂ ದೇಸೇಮಿ ರಾಗಸ್ಸ ದೋಸಸ್ಸ ಮೋಹಸ್ಸ। ಅನೇಕವಿಹಿತಾನಂ ಪಾಪಕಾನಂ ಅಕುಸಲಾನಂ
ಧಮ್ಮಾನಂ ವಿನಯಾಯ ಧಮ್ಮಂ ದೇಸೇಮಿ। ಅಯಂ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ
ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ವೇನಯಿಕೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ
ವದೇಸೀ’’ತಿ।

. ‘‘ತಪಸ್ಸೀ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ತಪಸ್ಸೀ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ । ತಪನೀಯಾಹಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪಾಪಕೇ ಅಕುಸಲೇ ಧಮ್ಮೇ ವದಾಮಿ, ಕಾಯದುಚ್ಚರಿತಂ ವಚೀದುಚ್ಚರಿತಂ ಮನೋದುಚ್ಚರಿತಂ। ಯಸ್ಸ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ , ತಪನೀಯಾ ಪಾಪಕಾ ಅಕುಸಲಾ ಧಮ್ಮಾ ಪಹೀನಾ ಉಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಾ ತಾಲಾವತ್ಥುಕತಾ ಅನಭಾವಂಕತಾ
ಆಯತಿಂ ಅನುಪ್ಪಾದಧಮ್ಮಾ ತಮಹಂ ತಪಸ್ಸೀತಿ ವದಾಮಿ। ತಥಾಗತಸ್ಸ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತಪನೀಯಾ
ಪಾಪಕಾ ಅಕುಸಲಾ ಧಮ್ಮಾ ಪಹೀನಾ ಉಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಾ ತಾಲಾವತ್ಥುಕತಾ ಅನಭಾವಂಕತಾ ಆಯತಿಂ
ಅನುಪ್ಪಾದಧಮ್ಮಾ। ಅಯಂ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ
ವದೇಯ್ಯ – ‘ತಪಸ್ಸೀ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ ವದೇಸೀ’’ತಿ।

೧೦.
‘‘ಅಪಗಬ್ಭೋ ಭವಂ ಗೋತಮೋ’’ತಿ? ‘‘ಅತ್ಥಿ ಖ್ವೇಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ
ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಅಪಗಬ್ಭೋ ಸಮಣೋ ಗೋತಮೋ’ತಿ। ಯಸ್ಸ ಖೋ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಯತಿಂ ಗಬ್ಭಸೇಯ್ಯಾ ಪುನಬ್ಭವಾಭಿನಿಬ್ಬತ್ತಿ ಪಹೀನಾ ಉಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಾ
ತಾಲಾವತ್ಥುಕತಾ ಅನಭಾವಂಕತಾ ಆಯತಿಂ ಅನುಪ್ಪಾದಧಮ್ಮಾ ತಮಹಂ ಅಪಗಬ್ಭೋತಿ ವದಾಮಿ।
ತಥಾಗತಸ್ಸ ಖೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಯತಿಂ ಗಬ್ಭಸೇಯ್ಯಾ ಪುನಬ್ಭವಾಭಿನಿಬ್ಬತ್ತಿ ಪಹೀನಾ
ಉಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಾ ತಾಲಾವತ್ಥುಕತಾ ಅನಭಾವಂಕತಾ ಆಯತಿಂ ಅನುಪ್ಪಾದಧಮ್ಮಾ। ಅಯಂ ಖೋ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಿಯಾಯೋ ಯೇನ ಮಂ ಪರಿಯಾಯೇನ ಸಮ್ಮಾ ವದಮಾನೋ ವದೇಯ್ಯ – ‘ಅಪಗಬ್ಭೋ ಸಮಣೋ
ಗೋತಮೋ’ತಿ, ನೋ ಚ ಖೋ ಯಂ ತ್ವಂ ಸನ್ಧಾಯ ವದೇಸಿ’’।

೧೧.
‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕುಕ್ಕುಟಿಯಾ ಅಣ್ಡಾನಿ ಅಟ್ಠ ವಾ ದಸ ವಾ ದ್ವಾದಸ ವಾ।
ತಾನಸ್ಸು ಕುಕ್ಕುಟಿಯಾ ಸಮ್ಮಾ ಅಧಿಸಯಿತಾನಿ ಸಮ್ಮಾ ಪರಿಸೇದಿತಾನಿ ಸಮ್ಮಾ ಪರಿಭಾವಿತಾನಿ।
ಯೋ ನು ಖೋ ತೇಸಂ ಕುಕ್ಕುಟಚ್ಛಾಪಕಾನಂ ಪಠಮತರಂ ಪಾದನಖಸಿಖಾಯ ವಾ ಮುಖತುಣ್ಡಕೇನ ವಾ
ಅಣ್ಡಕೋಸಂ ಪದಾಲೇತ್ವಾ ಸೋತ್ಥಿನಾ ಅಭಿನಿಬ್ಭಿಜ್ಜೇಯ್ಯ, ಕಿನ್ತಿ ಸ್ವಾಸ್ಸ ವಚನೀಯೋ –
‘‘ಜೇಟ್ಠೋ ವಾ ಕನಿಟ್ಠೋ ವಾ’’ತಿ? ‘‘ಜೇಟ್ಠೋತಿಸ್ಸ, ಭೋ
ಗೋತಮ, ವಚನೀಯೋ। ಸೋ ಹಿ ನೇಸಂ ಜೇಟ್ಠೋ ಹೋತೀ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ ಅಹಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,
ಅವಿಜ್ಜಾಗತಾಯ ಪಜಾಯ ಅಣ್ಡಭೂತಾಯ ಪರಿಯೋನದ್ಧಾಯ ಅವಿಜ್ಜಣ್ಡಕೋಸಂ ಪದಾಲೇತ್ವಾ ಏಕೋವ ಲೋಕೇ ಅನುತ್ತರಂ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬೋಧಿಂ ಅಭಿಸಮ್ಬುದ್ಧೋ। ಸ್ವಾಹಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಜೇಟ್ಠೋ ಸೇಟ್ಠೋ ಲೋಕಸ್ಸ’’।

‘‘ಆರದ್ಧಂ ಖೋ ಪನ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೀರಿಯಂ [ವಿರಿಯಂ (ಸೀ॰ ಸ್ಯಾ॰)] ಅಹೋಸಿ ಅಸಲ್ಲೀನಂ, ಉಪಟ್ಠಿತಾ ಸತಿ ಅಸಮ್ಮುಟ್ಠಾ [ಅಪ್ಪಮುಟ್ಠಾ (ಸೀ॰ ಸ್ಯಾ॰)], ಪಸ್ಸದ್ಧೋ ಕಾಯೋ ಅಸಾರದ್ಧೋ, ಸಮಾಹಿತಂ ಚಿತ್ತಂ ಏಕಗ್ಗಂ। ಸೋ
ಖೋ ಅಹಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿವಿಚ್ಚೇವ ಕಾಮೇಹಿ ವಿವಿಚ್ಚ ಅಕುಸಲೇಹಿ ಧಮ್ಮೇಹಿ ಸವಿತಕ್ಕಂ
ಸವಿಚಾರಂ ವಿವೇಕಜಂ ಪೀತಿಸುಖಂ ಪಠಮಂ ಝಾನಂ ಉಪಸಮ್ಪಜ್ಜ ವಿಹಾಸಿಂ। ವಿತಕ್ಕವಿಚಾರಾನಂ
ವೂಪಸಮಾ ಅಜ್ಝತ್ತಂ ಸಮ್ಪಸಾದನಂ ಚೇತಸೋ ಏಕೋದಿಭಾವಂ ಅವಿತಕ್ಕಂ ಅವಿಚಾರಂ ಸಮಾಧಿಜಂ
ಪೀತಿಸುಖಂ ದುತಿಯಂ ಝಾನಂ ಉಪಸಮ್ಪಜ್ಜ ವಿಹಾಸಿಂ। ಪೀತಿಯಾ ಚ ವಿರಾಗಾ ಉಪೇಕ್ಖಕೋ ಚ
ವಿಹಾಸಿಂ ಸತೋ ಚ ಸಮ್ಪಜಾನೋ, ಸುಖಞ್ಚ ಕಾಯೇನ ಪಟಿಸಂವೇದೇಸಿಂ ,
ಯಂ ತಂ ಅರಿಯಾ ಆಚಿಕ್ಖನ್ತಿ – ‘ಉಪೇಕ್ಖಕೋ ಸತಿಮಾ ಸುಖವಿಹಾರೀ’ತಿ ತತಿಯಂ ಝಾನಂ
ಉಪಸಮ್ಪಜ್ಜ ವಿಹಾಸಿಂ। ಸುಖಸ್ಸ ಚ ಪಹಾನಾ ದುಕ್ಖಸ್ಸ ಚ ಪಹಾನಾ ಪುಬ್ಬೇವ
ಸೋಮನಸ್ಸದೋಮನಸ್ಸಾನಂ ಅತ್ಥಙ್ಗಮಾ ಅದುಕ್ಖಮಸುಖಂ ಉಪೇಕ್ಖಾಸತಿಪಾರಿಸುದ್ಧಿಂ ಚತುತ್ಥಂ
ಝಾನಂ ಉಪಸಮ್ಪಜ್ಜ ವಿಹಾಸಿಂ।

೧೨.
‘‘ಸೋ ಏವಂ ಸಮಾಹಿತೇ ಚಿತ್ತೇ ಪರಿಸುದ್ಧೇ ಪರಿಯೋದಾತೇ ಅನಙ್ಗಣೇ ವಿಗತೂಪಕ್ಕಿಲೇಸೇ
ಮುದುಭೂತೇ ಕಮ್ಮನಿಯೇ ಠಿತೇ ಆನೇಞ್ಜಪ್ಪತ್ತೇ ಪುಬ್ಬೇನಿವಾಸಾನುಸ್ಸತಿಞಾಣಾಯ ಚಿತ್ತಂ
ಅಭಿನಿನ್ನಾಮೇಸಿಂ। ಸೋ ಅನೇಕವಿಹಿತಂ ಪುಬ್ಬೇನಿವಾಸಂ ಅನುಸ್ಸರಾಮಿ ,
ಸೇಯ್ಯಥಿದಂ – ಏಕಮ್ಪಿ ಜಾತಿಂ ದ್ವೇಪಿ ಜಾತಿಯೋ ತಿಸ್ಸೋಪಿ ಜಾತಿಯೋ ಚತಸ್ಸೋಪಿ ಜಾತಿಯೋ
ಪಞ್ಚಪಿ ಜಾತಿಯೋ ದಸಪಿ ಜಾತಿಯೋ ವೀಸಮ್ಪಿ ಜಾತಿಯೋ ತಿಂಸಮ್ಪಿ ಜಾತಿಯೋ ಚತ್ತಾಲೀಸಮ್ಪಿ
ಜಾತಿಯೋ ಪಞ್ಞಾಸಮ್ಪಿ ಜಾತಿಯೋ ಜಾತಿಸತಮ್ಪಿ, ಜಾತಿಸಹಸ್ಸಮ್ಪಿ ಜಾತಿಸತಸಹಸ್ಸಮ್ಪಿ,
ಅನೇಕೇಪಿ ಸಂವಟ್ಟಕಪ್ಪೇ ಅನೇಕೇಪಿ ವಿವಟ್ಟಕಪ್ಪೇ ಅನೇಕೇಪಿ ಸಂವಟ್ಟವಿವಟ್ಟಕಪ್ಪೇ –
‘ಅಮುತ್ರಾಸಿಂ ಏವಂನಾಮೋ ಏವಂಗೋತ್ತೋ ಏವಂವಣ್ಣೋ ಏವಮಾಹಾರೋ ಏವಂಸುಖದುಕ್ಖಪ್ಪಟಿಸಂವೇದೀ
ಏವಮಾಯುಪರಿಯನ್ತೋ; ಸೋ ತತೋ ಚುತೋ ಅಮುತ್ರ ಉದಪಾದಿಂ; ತತ್ರಾಪಾಸಿಂ ಏವಂನಾಮೋ ಏವಂಗೋತ್ತೋ
ಏವಂವಣ್ಣೋ ಏವಮಾಹಾರೋ ಏವಂಸುಖದುಕ್ಖಪ್ಪಟಿಸಂವೇದೀ ಏವಮಾಯುಪರಿಯನ್ತೋ; ಸೋ ತತೋ ಚುತೋ
ಇಧೂಪಪನ್ನೋತಿ। ಇತಿ ಸಾಕಾರಂ ಸಉದ್ದೇಸಂ ಅನೇಕವಿಹಿತಂ ಪುಬ್ಬೇನಿವಾಸಂ ಅನುಸ್ಸರಾಮಿ। ಅಯಂ
ಖೋ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರತ್ತಿಯಾ ಪಠಮೇ ಯಾಮೇ ಪಠಮಾ ವಿಜ್ಜಾ ಅಧಿಗತಾ, ಅವಿಜ್ಜಾ ವಿಹತಾ,
ವಿಜ್ಜಾ ಉಪ್ಪನ್ನಾ, ತಮೋ ವಿಹತೋ, ಆಲೋಕೋ ಉಪ್ಪನ್ನೋ – ಯಥಾ ತಂ ಅಪ್ಪಮತ್ತಸ್ಸ ಆತಾಪಿನೋ
ಪಹಿತತ್ತಸ್ಸ ವಿಹರತೋ। ಅಯಂ ಖೋ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪಠಮಾಭಿನಿಬ್ಭಿದಾ ಅಹೋಸಿ
ಕುಕ್ಕುಟಚ್ಛಾಪಕಸ್ಸೇವ ಅಣ್ಡಕೋಸಮ್ಹಾ।

೧೩.
‘‘ಸೋ ಏವಂ ಸಮಾಹಿತೇ ಚಿತ್ತೇ ಪರಿಸುದ್ಧೇ ಪರಿಯೋದಾತೇ ಅನಙ್ಗಣೇ ವಿಗತೂಪಕ್ಕಿಲೇಸೇ
ಮುದುಭೂತೇ ಕಮ್ಮನಿಯೇ ಠಿತೇ ಆನೇಞ್ಜಪ್ಪತ್ತೇ ಸತ್ತಾನಂ ಚುತೂಪಪಾತಞಾಣಾಯ ಚಿತ್ತಂ
ಅಭಿನಿನ್ನಾಮೇಸಿಂ । ಸೋ ದಿಬ್ಬೇನ ಚಕ್ಖುನಾ ವಿಸುದ್ಧೇನ ಅತಿಕ್ಕನ್ತಮಾನುಸಕೇನ [ಅತಿಕ್ಕನ್ತಮಾನುಸ್ಸಕೇನ (ಕ॰)] ಸತ್ತೇ ಪಸ್ಸಾಮಿ ಚವಮಾನೇ ಉಪಪಜ್ಜಮಾನೇ ಹೀನೇ ಪಣೀತೇ ಸುವಣ್ಣೇ ದುಬ್ಬಣ್ಣೇ। ಸುಗತೇ ದುಗ್ಗತೇ ಯಥಾಕಮ್ಮೂಪಗೇ ಸತ್ತೇ ಪಜಾನಾಮಿ – ‘ಇಮೇ ವತ ಭೋನ್ತೋ ಸತ್ತಾ ಕಾಯದುಚ್ಚರಿತೇನ
ಸಮನ್ನಾಗತಾ ವಚೀದುಚ್ಚರಿತೇನ ಸಮನ್ನಾಗತಾ ಮನೋದುಚ್ಚರಿತೇನ ಸಮನ್ನಾಗತಾ ಅರಿಯಾನಂ
ಉಪವಾದಕಾ ಮಿಚ್ಛಾದಿಟ್ಠಿಕಾ ಮಿಚ್ಛಾದಿಟ್ಠಿಕಮ್ಮಸಮಾದಾನಾ; ತೇ ಕಾಯಸ್ಸ ಭೇದಾ ಪರಂ ಮರಣಾ
ಅಪಾಯಂ ದುಗ್ಗತಿಂ ವಿನಿಪಾತಂ ನಿರಯಂ ಉಪಪನ್ನಾ। ಇಮೇ ವಾ ಪನ ಭೋನ್ತೋ ಸತ್ತಾ
ಕಾಯಸುಚರಿತೇನ ಸಮನ್ನಾಗತಾ ವಚೀಸುಚರಿತೇನ ಸಮನ್ನಾಗತಾ ಮನೋಸುಚರಿತೇನ ಸಮನ್ನಾಗತಾ
ಅರಿಯಾನಂ ಅನುಪವಾದಕಾ ಸಮ್ಮಾದಿಟ್ಠಿಕಾ ಸಮ್ಮಾದಿಟ್ಠಿಕಮ್ಮಸಮಾದಾನಾ; ತೇ ಕಾಯಸ್ಸ ಭೇದಾ
ಪರಂ ಮರಣಾ ಸುಗತಿಂ ಸಗ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಉಪಪನ್ನಾ’ತಿ। ಇತಿ ದಿಬ್ಬೇನ ಚಕ್ಖುನಾ ವಿಸುದ್ಧೇನ
ಅತಿಕ್ಕನ್ತಮಾನುಸಕೇನ ಸತ್ತೇ ಪಸ್ಸಾಮಿ ಚವಮಾನೇ ಉಪಪಜ್ಜಮಾನೇ
ಹೀನೇ ಪಣೀತೇ ಸುವಣ್ಣೇ ದುಬ್ಬಣ್ಣೇ। ಸುಗತೇ ದುಗ್ಗತೇ ಯಥಾಕಮ್ಮೂಪಗೇ ಸತ್ತೇ ಪಜಾನಾಮಿ।
ಅಯಂ ಖೋ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರತ್ತಿಯಾ ಮಜ್ಝಿಮೇ ಯಾಮೇ ದುತಿಯಾ ವಿಜ್ಜಾ ಅಧಿಗತಾ, ಅವಿಜ್ಜಾ
ವಿಹತಾ, ವಿಜ್ಜಾ ಉಪ್ಪನ್ನಾ, ತಮೋ ವಿಹತೋ, ಆಲೋಕೋ ಉಪ್ಪನ್ನೋ – ಯಥಾ ತಂ ಅಪ್ಪಮತ್ತಸ್ಸ
ಆತಾಪಿನೋ ಪಹಿತತ್ತಸ್ಸ ವಿಹರತೋ। ಅಯಂ ಖೋ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದುತಿಯಾಭಿನಿಬ್ಭಿದಾ ಅಹೋಸಿ
ಕುಕ್ಕುಟಚ್ಛಾಪಕಸ್ಸೇವ ಅಣ್ಡಕೋಸಮ್ಹಾ।

೧೪.
‘‘ಸೋ ಏವಂ ಸಮಾಹಿತೇ ಚಿತ್ತೇ ಪರಿಸುದ್ಧೇ ಪರಿಯೋದಾತೇ ಅನಙ್ಗಣೇ ವಿಗತೂಪಕ್ಕಿಲೇಸೇ
ಮುದುಭೂತೇ ಕಮ್ಮನಿಯೇ ಠಿತೇ ಆನೇಞ್ಜಪ್ಪತ್ತೇ ಆಸವಾನಂ ಖಯಞಾಣಾಯ ಚಿತ್ತಂ
ಅಭಿನಿನ್ನಾಮೇಸಿಂ। ಸೋ ‘ಇದಂ ದುಕ್ಖ’ನ್ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ, ‘ಅಯಂ
ದುಕ್ಖಸಮುದಯೋ’ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ, ‘ಅಯಂ ದುಕ್ಖನಿರೋಧೋ’ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ
ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ, ‘ಅಯಂ ದುಕ್ಖನಿರೋಧಗಾಮಿನೀ ಪಟಿಪದಾ’ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ
ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ; ‘ಇಮೇ ಆಸವಾ’ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ, ‘ಅಯಂ ಆಸವಸಮುದಯೋ’ತಿ
ಯಥಾಭೂತಂ ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ, ‘ಅಯಂ ಆಸವನಿರೋಧೋ’ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ, ‘ಅಯಂ
ಆಸವನಿರೋಧಗಾಮಿನೀ ಪಟಿಪದಾ’ತಿ ಯಥಾಭೂತಂ ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ। ತಸ್ಸ ಮೇ ಏವಂ ಜಾನತೋ ಏವಂ
ಪಸ್ಸತೋ ಕಾಮಾಸವಾಪಿ ಚಿತ್ತಂ ವಿಮುಚ್ಚಿತ್ಥ ಭವಾಸವಾಪಿ ಚಿತ್ತಂ ವಿಮುಚ್ಚಿತ್ಥ
ಅವಿಜ್ಜಾಸವಾಪಿ ಚಿತ್ತಂ ವಿಮುಚ್ಚಿತ್ಥ। ವಿಮುತ್ತಸ್ಮಿಂ ವಿಮುತ್ತಮಿತಿ ಞಾಣಂ ಅಹೋಸಿ।
‘ಖೀಣಾ ಜಾತಿ, ವುಸಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ, ಕತಂ ಕರಣೀಯಂ, ನಾಪರಂ ಇತ್ಥತ್ತಾಯಾ’ತಿ
ಅಬ್ಭಞ್ಞಾಸಿಂ। ಅಯಂ ಖೋ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರತ್ತಿಯಾ ಪಚ್ಛಿಮೇ ಯಾಮೇ ತತಿಯಾ ವಿಜ್ಜಾ
ಅಧಿಗತಾ, ಅವಿಜ್ಜಾ ವಿಹತಾ, ವಿಜ್ಜಾ ಉಪ್ಪನ್ನಾ, ತಮೋ ವಿಹತೋ, ಆಲೋಕೋ ಉಪ್ಪನ್ನೋ – ಯಥಾ
ತಂ ಅಪ್ಪಮತ್ತಸ್ಸ ಆತಾಪಿನೋ ಪಹಿತತ್ತಸ್ಸ ವಿಹರತೋ। ಅಯಂ ಖೋ ಮೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,
ತತಿಯಾಭಿನಿಬ್ಭಿದಾ ಅಹೋಸಿ – ಕುಕ್ಕುಟಚ್ಛಾಪಕಸ್ಸೇವ ಅಣ್ಡಕೋಸಮ್ಹಾ’’ತಿ।

೧೫. ಏವಂ
ವುತ್ತೇ, ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭಗವನ್ತಂ ಏತದವೋಚ – ‘‘ಜೇಟ್ಠೋ ಭವಂ ಗೋತಮೋ, ಸೇಟ್ಠೋ
ಭವಂ ಗೋತಮೋ! ಅಭಿಕ್ಕನ್ತಂ, ಭೋ ಗೋತಮ, ಅಭಿಕ್ಕನ್ತಂ, ಭೋ ಗೋತಮ!! ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭೋ
ಗೋತಮ, ನಿಕ್ಕುಜ್ಜಿತಂ ವಾ ಉಕ್ಕುಜ್ಜೇಯ್ಯ, ಪಟಿಚ್ಛನ್ನಂ ವಾ ವಿವರೇಯ್ಯ, ಮೂಳ್ಹಸ್ಸ ವಾ
ಮಗ್ಗಂ ಆಚಿಕ್ಖೇಯ್ಯ, ಅನ್ಧಕಾರೇ ವಾ ತೇಲಪಜ್ಜೋತಂ ಧಾರೇಯ್ಯ – ಚಕ್ಖುಮನ್ತೋ ರೂಪಾನಿ
ದಕ್ಖನ್ತೀತಿ, ಏವಮೇವಂ ಭೋತಾ ಗೋತಮೇನ ಅನೇಕಪರಿಯಾಯೇನ ಧಮ್ಮೋ ಪಕಾಸಿತೋ
ಏಸಾಹಂ ಭವನ್ತಂ ಗೋತಮಂ ಸರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಧಮ್ಮಞ್ಚ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘಞ್ಚ। ಉಪಾಸಕಂ ಮಂ ಭವಂ
ಗೋತಮೋ ಧಾರೇತು ಅಜ್ಜತಗ್ಗೇ ಪಾಣುಪೇತಂ ಸರಣಂ ಗತಂ। ಅಧಿವಾಸೇತು ಚ ಮೇ ಭವಂ ಗೋತಮೋ
ವೇರಞ್ಜಾಯಂ ವಸ್ಸಾವಾಸಂ ಸದ್ಧಿಂ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೇನಾ’’ತಿ। ಅಧಿವಾಸೇಸಿ ಭಗವಾ
ತುಣ್ಹೀಭಾವೇನ। ಅಥ ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭಗವತೋ ಅಧಿವಾಸನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಉಟ್ಠಾಯಾಸನಾ
ಭಗವನ್ತಂ ಅಭಿವಾದೇತ್ವಾ ಪದಕ್ಖಿಣಂ ಕತ್ವಾ ಪಕ್ಕಾಮಿ।

೧೬. ತೇನ
ಖೋ ಪನ ಸಮಯೇನ ವೇರಞ್ಜಾ ದುಬ್ಭಿಕ್ಖಾ ಹೋತಿ ದ್ವೀಹಿತಿಕಾ ಸೇತಟ್ಠಿಕಾ ಸಲಾಕಾವುತ್ತಾ ನ
ಸುಕರಾ ಉಞ್ಛೇನ ಪಗ್ಗಹೇನ ಯಾಪೇತುಂ। ತೇನ ಖೋ ಪನ ಸಮಯೇನ ಉತ್ತರಾಪಥಕಾ [ಉತ್ತರಾಹಕಾ (ಸೀ॰)] ಅಸ್ಸವಾಣಿಜಾ [ಅಸ್ಸವಣಿಜಾ (ಕ॰)] ಪಞ್ಚಮತ್ತೇಹಿ ಅಸ್ಸಸತೇಹಿ ವೇರಞ್ಜಂ ವಸ್ಸಾವಾಸಂ ಉಪಗತಾ ಹೋನ್ತಿ। ತೇಹಿ ಅಸ್ಸಮಣ್ಡಲಿಕಾಸು ಭಿಕ್ಖೂನಂ ಪತ್ಥಪತ್ಥಪುಲಕಂ [ಪತ್ಥಪತ್ಥಮೂಲಕಂ (ಕ॰)]
ಪಞ್ಞತ್ತಂ ಹೋತಿ। ಭಿಕ್ಖೂ ಪುಬ್ಬಣ್ಹಸಮಯಂ ನಿವಾಸೇತ್ವಾ ಪತ್ತಚೀವರಮಾದಾಯ ವೇರಞ್ಜಂ
ಪಿಣ್ಡಾಯ ಪವಿಸಿತ್ವಾ ಪಿಣ್ಡಂ ಅಲಭಮಾನಾ ಅಸ್ಸಮಣ್ಡಲಿಕಾಸು ಪಿಣ್ಡಾಯ ಚರಿತ್ವಾ
ಪತ್ಥಪತ್ಥಪುಲಕಂ ಆರಾಮಂ ಆಹರಿತ್ವಾ ಉದುಕ್ಖಲೇ ಕೋಟ್ಟೇತ್ವಾ ಕೋಟ್ಟೇತ್ವಾ
ಪರಿಭುಞ್ಜನ್ತಿ। ಆಯಸ್ಮಾ ಪನಾನನ್ದೋ ಪತ್ಥಪುಲಕಂ ಸಿಲಾಯಂ ಪಿಸಿತ್ವಾ ಭಗವತೋ ಉಪನಾಮೇತಿ।
ತಂ ಭಗವಾ ಪರಿಭುಞ್ಜತಿ।

ಅಸ್ಸೋಸಿ ಖೋ ಭಗವಾ ಉದುಕ್ಖಲಸದ್ದಂ। ಜಾನನ್ತಾಪಿ ತಥಾಗತಾ
ಪುಚ್ಛನ್ತಿ, ಜಾನನ್ತಾಪಿ ನ ಪುಚ್ಛನ್ತಿ; ಕಾಲಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಪುಚ್ಛನ್ತಿ, ಕಾಲಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ನ ಪುಚ್ಛನ್ತಿ; ಅತ್ಥಸಂಹಿತಂ ತಥಾಗತಾ ಪುಚ್ಛನ್ತಿ, ನೋ
ಅನತ್ಥಸಂಹಿತಂ। ಅನತ್ಥಸಂಹಿತೇ ಸೇತುಘಾತೋ ತಥಾಗತಾನಂ। ದ್ವೀಹಿ ಆಕಾರೇಹಿ ಬುದ್ಧಾ
ಭಗವನ್ತೋ ಭಿಕ್ಖೂ ಪಟಿಪುಚ್ಛನ್ತಿ – ಧಮ್ಮಂ ವಾ ದೇಸೇಸ್ಸಾಮ, ಸಾವಕಾನಂ ವಾ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ
ಪಞ್ಞಪೇಸ್ಸಾಮಾತಿ [ಪಞ್ಞಾಪೇಸ್ಸಾಮಾತಿ (ಸೀ॰ ಸ್ಯಾ॰)]। ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ಆಯಸ್ಮನ್ತಂ ಆನನ್ದಂ ಆಮನ್ತೇಸಿ – ‘‘ಕಿಂ ನು ಖೋ ಸೋ, ಆನನ್ದ, ಉದುಕ್ಖಲಸದ್ದೋ’’ತಿ? ಅಥ ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಆನನ್ದೋ ಭಗವತೋ ಏತಮತ್ಥಂ ಆರೋಚೇಸಿ । ‘‘ಸಾಧು ಸಾಧು, ಆನನ್ದ! ತುಮ್ಹೇಹಿ, ಆನನ್ದ ಸಪ್ಪುರಿಸೇಹಿ ವಿಜಿತಂ। ಪಚ್ಛಿಮಾ ಜನತಾ ಸಾಲಿಮಂಸೋದನಂ ಅತಿಮಞ್ಞಿಸ್ಸತೀ’’ತಿ।

೧೭. ಅಥ ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಮಹಾಮೋಗ್ಗಲ್ಲಾನೋ [ಮಹಾಮೋಗ್ಗಲಾನೋ (ಕ॰)]
ಯೇನ ಭಗವಾ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ; ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಭಗವನ್ತಂ ಅಭಿವಾದೇತ್ವಾ ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸೀದಿ।
ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸಿನ್ನೋ ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಮಹಾಮೋಗ್ಗಲ್ಲಾನೋ ಭಗವನ್ತಂ ಏತದವೋಚ – ‘‘ಏತರಹಿ,
ಭನ್ತೇ, ವೇರಞ್ಜಾ ದುಬ್ಭಿಕ್ಖಾ ದ್ವೀಹಿತಿಕಾ ಸೇತಟ್ಠಿಕಾ ಸಲಾಕಾವುತ್ತಾ। ನ ಸುಕರಾ
ಉಞ್ಛೇನ ಪಗ್ಗಹೇನ ಯಾಪೇತುಂ। ಇಮಿಸ್ಸಾ, ಭನ್ತೇ, ಮಹಾಪಥವಿಯಾ ಹೇಟ್ಠಿಮತಲಂ ಸಮ್ಪನ್ನಂ –
ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ ಖುದ್ದಮಧುಂ ಅನೀಲಕಂ ಏವಮಸ್ಸಾದಂ। ಸಾಧಾಹಂ, ಭನ್ತೇ, ಪಥವಿಂ ಪರಿವತ್ತೇಯ್ಯಂ।
ಭಿಕ್ಖೂ ಪಪ್ಪಟಕೋಜಂ ಪರಿಭುಞ್ಜಿಸ್ಸನ್ತೀ’’ತಿ। ‘‘ಯೇ ಪನ ತೇ, ಮೋಗ್ಗಲ್ಲಾನ,
ಪಥವಿನಿಸ್ಸಿತಾ ಪಾಣಾ ತೇ ಕಥಂ ಕರಿಸ್ಸಸೀ’’ತಿ? ‘‘ಏಕಾಹಂ, ಭನ್ತೇ, ಪಾಣಿಂ
ಅಭಿನಿಮ್ಮಿನಿಸ್ಸಾಮಿ – ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ ಮಹಾಪಥವೀ। ಯೇ ಪಥವಿನಿಸ್ಸಿತಾ ಪಾಣಾ ತೇ ತತ್ಥ
ಸಙ್ಕಾಮೇಸ್ಸಾಮಿ। ಏಕೇನ ಹತ್ಥೇನ ಪಥವಿಂ ಪರಿವತ್ತೇಸ್ಸಾಮೀ’’ತಿ। ‘‘ಅಲಂ, ಮೋಗ್ಗಲ್ಲಾನ,
ಮಾ ತೇ ರುಚ್ಚಿ ಪಥವಿಂ ಪರಿವತ್ತೇತುಂ। ವಿಪಲ್ಲಾಸಮ್ಪಿ
ಸತ್ತಾ ಪಟಿಲಭೇಯ್ಯು’’ನ್ತಿ। ‘‘ಸಾಧು, ಭನ್ತೇ, ಸಬ್ಬೋ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೋ ಉತ್ತರಕುರುಂ
ಪಿಣ್ಡಾಯ ಗಚ್ಛೇಯ್ಯಾ’’ತಿ। ‘‘ಅಲಂ, ಮೋಗ್ಗಲ್ಲಾನ, ಮಾ ತೇ ರುಚ್ಚಿ ಸಬ್ಬಸ್ಸ
ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘಸ್ಸ ಉತ್ತರಕುರುಂ ಪಿಣ್ಡಾಯ ಗಮನ’’ನ್ತಿ।

೧೮. ಅಥ
ಖೋ ಆಯಸ್ಮತೋ ಸಾರಿಪುತ್ತಸ್ಸ ರಹೋಗತಸ್ಸ ಪಟಿಸಲ್ಲೀನಸ್ಸ ಏವಂ ಚೇತಸೋ ಪರಿವಿತಕ್ಕೋ
ಉದಪಾದಿ – ‘‘ಕತಮೇಸಾನಂ ಖೋ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ನ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ
ಅಹೋಸಿ; ಕತಮೇಸಾನಂ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸೀ’’ತಿ? ಅಥ
ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಸಾರಿಪುತ್ತೋ ಸಾಯನ್ಹಸಮಯಂ [ಸಾಯಣ್ಹಸಮಯಂ (ಸೀ॰)]
ಪಟಿಸಲ್ಲಾನಾ ವುಟ್ಠಿತೋ ಯೇನ ಭಗವಾ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ; ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಭಗವನ್ತಂ
ಅಭಿವಾದೇತ್ವಾ ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸೀದಿ। ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸಿನ್ನೋ ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಸಾರಿಪುತ್ತೋ
ಭಗವನ್ತಂ ಏತದವೋಚ – ‘‘ಇಧ ಮಯ್ಹಂ, ಭನ್ತೇ, ರಹೋಗತಸ್ಸ ಪಟಿಸಲ್ಲೀನಸ್ಸ ಏವಂ ಚೇತಸೋ
ಪರಿವಿತಕ್ಕೋ ಉದಪಾದಿ – ‘ಕತಮೇಸಾನಂ ಖೋ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ನ
ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸಿ, ಕತಮೇಸಾನಂ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ
ಅಹೋಸೀ’ತಿ। ‘ಕತಮೇಸಾನಂ ನು ಖೋ, ಭನ್ತೇ, ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ನ
ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸಿ, ಕತಮೇಸಾನಂ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ
ಅಹೋಸೀ’’’ತಿ?

‘‘ಭಗವತೋ ಚ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ವಿಪಸ್ಸಿಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಸಿಖಿಸ್ಸ
ಭಗವತೋ ಚ ವೇಸ್ಸಭುಸ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ನ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸಿ। ಭಗವತೋ ಚ, ಸಾರಿಪುತ್ತ,
ಕಕುಸನ್ಧಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಕೋಣಾಗಮನಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಕಸ್ಸಪಸ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸೀ’’ತಿ।

೧೯. ‘‘ಕೋ ನು ಖೋ ,
ಭನ್ತೇ, ಹೇತು ಕೋ ಪಚ್ಚಯೋ, ಯೇನ ಭಗವತೋ ಚ ವಿಪಸ್ಸಿಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಸಿಖಿಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ
ವೇಸ್ಸಭುಸ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ನ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸೀ’’ತಿ? ‘‘ಭಗವಾ ಚ, ಸಾರಿಪುತ್ತ,
ವಿಪಸ್ಸೀ ಭಗವಾ ಚ ಸಿಖೀ ಭಗವಾ ಚ ವೇಸ್ಸಭೂ ಕಿಲಾಸುನೋ ಅಹೇಸುಂ ಸಾವಕಾನಂ ವಿತ್ಥಾರೇನ
ಧಮ್ಮಂ ದೇಸೇತುಂ। ಅಪ್ಪಕಞ್ಚ ನೇಸಂ ಅಹೋಸಿ ಸುತ್ತಂ ಗೇಯ್ಯಂ ವೇಯ್ಯಾಕರಣಂ ಗಾಥಾ ಉದಾನಂ
ಇತಿವುತ್ತಕಂ ಜಾತಕಂ ಅಬ್ಭುತಧಮ್ಮಂ ವೇದಲ್ಲಂ। ಅಪಞ್ಞತ್ತಂ ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ।
ಅನುದ್ದಿಟ್ಠಂ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ। ತೇಸಂ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ
ಬುದ್ಧಾನುಬುದ್ಧಾನಂ ಸಾವಕಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಯೇ ತೇ ಪಚ್ಛಿಮಾ ಸಾವಕಾ ನಾನಾನಾಮಾ
ನಾನಾಗೋತ್ತಾ ನಾನಾಜಚ್ಚಾ ನಾನಾಕುಲಾ ಪಬ್ಬಜಿತಾ ತೇ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಖಿಪ್ಪಞ್ಞೇವ
ಅನ್ತರಧಾಪೇಸುಂ। ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ನಾನಾಪುಪ್ಫಾನಿ ಫಲಕೇ ನಿಕ್ಖಿತ್ತಾನಿ
ಸುತ್ತೇನ ಅಸಙ್ಗಹಿತಾನಿ ತಾನಿ ವಾತೋ ವಿಕಿರತಿ ವಿಧಮತಿ ವಿದ್ಧಂಸೇತಿ। ತಂ ಕಿಸ್ಸ ಹೇತು?
ಯಥಾ ತಂ ಸುತ್ತೇನ ಅಸಙ್ಗಹಿತತ್ತಾ। ಏವಮೇವ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ತೇಸಂ ಬುದ್ಧಾನಂ
ಭಗವನ್ತಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಬುದ್ಧಾನುಬುದ್ಧಾನಂ ಸಾವಕಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಯೇ ತೇ ಪಚ್ಛಿಮಾ
ಸಾವಕಾ ನಾನಾನಾಮಾ ನಾನಾಗೋತ್ತಾ ನಾನಾಜಚ್ಚಾ ನಾನಾಕುಲಾ ಪಬ್ಬಜಿತಾ ತೇ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ
ಖಿಪ್ಪಞ್ಞೇವ ಅನ್ತರಧಾಪೇಸುಂ।

‘‘ಅಕಿಲಾಸುನೋ ಚ ತೇ ಭಗವನ್ತೋ ಅಹೇಸುಂ ಸಾವಕೇ ಚೇತಸಾ ಚೇತೋ ಪರಿಚ್ಚ ಓವದಿತುಂ। ಭೂತಪುಬ್ಬಂ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ವೇಸ್ಸಭೂ ಭಗವಾ ಅರಹಂ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬುದ್ಧೋ ಅಞ್ಞತರಸ್ಮಿಂ ಭಿಂಸನಕೇ [ಭೀಸನಕೇ (ಕ॰)] ವನಸಣ್ಡೇ ಸಹಸ್ಸಂ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘಂ ಚೇತಸಾ ಚೇತೋ ಪರಿಚ್ಚ ಓವದತಿ ಅನುಸಾಸತಿ – ‘ಏವಂ ವಿತಕ್ಕೇಥ, ಮಾ ಏವಂ ವಿತಕ್ಕಯಿತ್ಥ; ಏವಂ ಮನಸಿಕರೋಥ, ಮಾ ಏವಂ ಮನಸಾಕತ್ಥ [ಮನಸಾಕರಿತ್ಥ (ಕ॰)];
ಇದಂ ಪಜಹಥ, ಇದಂ ಉಪಸಮ್ಪಜ್ಜ ವಿಹರಥಾ’ತಿ। ಅಥ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ತಸ್ಸ
ಭಿಕ್ಖುಸಹಸ್ಸಸ್ಸ ವೇಸ್ಸಭುನಾ ಭಗವತಾ ಅರಹತಾ ಸಮ್ಮಾಸಮ್ಬುದ್ಧೇನ ಏವಂ ಓವದಿಯಮಾನಾನಂ ಏವಂ
ಅನುಸಾಸಿಯಮಾನಾನಂ ಅನುಪಾದಾಯ ಆಸವೇಹಿ ಚಿತ್ತಾನಿ ವಿಮುಚ್ಚಿಂಸು। ತತ್ರ ಸುದಂ,
ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಭಿಂಸನಕಸ್ಸ ವನಸಣ್ಡಸ್ಸ ಭಿಂಸನಕತಸ್ಮಿಂ ಹೋತಿ – ಯೋ ಕೋಚಿ ಅವೀತರಾಗೋ ತಂ
ವನಸಣ್ಡಂ ಪವಿಸತಿ, ಯೇಭುಯ್ಯೇನ ಲೋಮಾನಿ ಹಂಸನ್ತಿ। ಅಯಂ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಹೇತು ಅಯಂ
ಪಚ್ಚಯೋ ಯೇನ ಭಗವತೋ ಚ ವಿಪಸ್ಸಿಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಸಿಖಿಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ವೇಸ್ಸಭುಸ್ಸ
ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ನ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸೀ’’ತಿ।

೨೦. ‘‘ಕೋ ಪನ, ಭನ್ತೇ, ಹೇತು ಕೋ ಪಚ್ಚಯೋ ಯೇನ ಭಗವತೋ ಚ ಕಕುಸನ್ಧಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಕೋಣಾಗಮನಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಕಸ್ಸಪಸ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸೀ’’ತಿ? ‘‘ಭಗವಾ
ಚ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಕಕುಸನ್ಧೋ ಭಗವಾ ಚ ಕೋಣಾಗಮನೋ ಭಗವಾ ಚ ಕಸ್ಸಪೋ ಅಕಿಲಾಸುನೋ ಅಹೇಸುಂ
ಸಾವಕಾನಂ ವಿತ್ಥಾರೇನ ಧಮ್ಮಂ ದೇಸೇತುಂ। ಬಹುಞ್ಚ ನೇಸಂ ಅಹೋಸಿ ಸುತ್ತಂ ಗೇಯ್ಯಂ
ವೇಯ್ಯಾಕರಣಂ ಗಾಥಾ ಉದಾನಂ ಇತಿವುತ್ತಕಂ ಜಾತಕಂ ಅಬ್ಭುತಧಮ್ಮಂ ವೇದಲ್ಲಂ, ಪಞ್ಞತ್ತಂ
ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ, ಉದ್ದಿಟ್ಠಂ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ। ತೇಸಂ ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ
ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಬುದ್ಧಾನುಬುದ್ಧಾನಂ ಸಾವಕಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಯೇ ತೇ ಪಚ್ಛಿಮಾ ಸಾವಕಾ
ನಾನಾನಾಮಾ ನಾನಾಗೋತ್ತಾ ನಾನಾಜಚ್ಚಾ ನಾನಾಕುಲಾ ಪಬ್ಬಜಿತಾ ತೇ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಂ
ದೀಘಮದ್ಧಾನಂ ಠಪೇಸುಂ। ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ನಾನಾಪುಪ್ಫಾನಿ ಫಲಕೇ ನಿಕ್ಖಿತ್ತಾನಿ
ಸುತ್ತೇನ ಸುಸಙ್ಗಹಿತಾನಿ ತಾನಿ ವಾತೋ ನ ವಿಕಿರತಿ ನ ವಿಧಮತಿ ನ ವಿದ್ಧಂಸೇತಿ। ತಂ
ಕಿಸ್ಸ ಹೇತು? ಯಥಾ ತಂ ಸುತ್ತೇನ ಸುಸಙ್ಗಹಿತತ್ತಾ। ಏವಮೇವ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ತೇಸಂ
ಬುದ್ಧಾನಂ ಭಗವನ್ತಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಬುದ್ಧಾನುಬುದ್ಧಾನಂ ಸಾವಕಾನಂ ಅನ್ತರಧಾನೇನ ಯೇ ತೇ
ಪಚ್ಛಿಮಾ ಸಾವಕಾ ನಾನಾನಾಮಾ ನಾನಾಗೋತ್ತಾ ನಾನಾಜಚ್ಚಾ ನಾನಾಕುಲಾ ಪಬ್ಬಜಿತಾ ತೇ ತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಚಿರಂ ದೀಘಮದ್ಧಾನಂ ಠಪೇಸುಂ। ಅಯಂ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಹೇತು ಅಯಂ ಪಚ್ಚಯೋ
ಯೇನ ಭಗವತೋ ಚ ಕಕುಸನ್ಧಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಕೋಣಾಗಮನಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಚ ಕಸ್ಸಪಸ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ
ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕಂ ಅಹೋಸೀ’’ತಿ।

೨೧.
ಅಥ ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಸಾರಿಪುತ್ತೋ ಉಟ್ಠಾಯಾಸನಾ ಏಕಂಸಂ ಉತ್ತರಾಸಙ್ಗಂ ಕರಿತ್ವಾ ಯೇನ ಭಗವಾ
ತೇನಞ್ಜಲಿಂ ಪಣಾಮೇತ್ವಾ ಭಗವನ್ತಂ ಏತದವೋಚ – ‘‘ಏತಸ್ಸ, ಭಗವಾ, ಕಾಲೋ! ಏತಸ್ಸ, ಸುಗತ,
ಕಾಲೋ! ಯಂ ಭಗವಾ ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇಯ್ಯ [ಪಞ್ಞಾಪೇಯ್ಯ (ಸೀ॰ ಸ್ಯಾ॰)], ಉದ್ದಿಸೇಯ್ಯ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ, ಯಥಯಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಂ ಅದ್ಧನಿಯಂ ಅಸ್ಸ ಚಿರಟ್ಠಿತಿಕ’’ನ್ತಿ। ‘‘ಆಗಮೇಹಿ ತ್ವಂ, ಸಾರಿಪುತ್ತ ! ಆಗಮೇಹಿ ತ್ವಂ, ಸಾರಿಪುತ್ತ! ತಥಾಗತೋವ ತತ್ಥ ಕಾಲಂ ಜಾನಿಸ್ಸತಿ। ನ ತಾವ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಸತ್ಥಾ ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇತಿ ಉದ್ದಿಸತಿ [ನ ಉದ್ದಿಸತಿ (ಸೀ॰)]
ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ ಯಾವ ನ ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ। ಯತೋ ಚ ಖೋ,
ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ, ಅಥ ಸತ್ಥಾ
ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇತಿ ಉದ್ದಿಸ್ಸತಿ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ
ತೇಸಂಯೇವ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಪಟಿಘಾತಾಯ। ನ ತಾವ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಇಧೇಕಚ್ಚೇ
ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ ಯಾವ ನ ಸಙ್ಘೋ ರತ್ತಞ್ಞುಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ
ಹೋತಿ। ಯತೋ ಚ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಸಙ್ಘೋ ರತ್ತಞ್ಞುಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ ಹೋತಿ ಅಥ ಇಧೇಕಚ್ಚೇ
ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ, ಅಥ, ಸತ್ಥಾ ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇತಿ
ಉದ್ದಿಸತಿ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ ತೇಸಂಯೇವ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಪಟಿಘಾತಾಯ। ನ ತಾವ,
ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ, ಯಾವ ನ ಸಙ್ಘೋ
ವೇಪುಲ್ಲಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ ಹೋತಿ। ಯತೋ ಚ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಸಙ್ಘೋ ವೇಪುಲ್ಲಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ
ಹೋತಿ, ಅಥ ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ, ಅಥ ಸತ್ಥಾ ಸಾವಕಾನಂ
ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇತಿ ಉದ್ದಿಸತಿ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ ತೇಸಂಯೇವ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ
ಪಟಿಘಾತಾಯ। ನ ತಾವ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ,
ಯಾವ ನ ಸಙ್ಘೋ ಲಾಭಗ್ಗಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ ಹೋತಿ। ಯತೋ ಚ ಖೋ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಸಙ್ಘೋ
ಲಾಭಗ್ಗಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ ಹೋತಿ, ಅಥ ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ,
ಅಥ ಸತ್ಥಾ ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇತಿ ಉದ್ದಿಸತಿ ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ ತೇಸಂಯೇವ
ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಪಟಿಘಾತಾಯ। ನ ತಾವ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ
ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ, ಯಾವ ನ ಸಙ್ಘೋ ಬಾಹುಸಚ್ಚಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ ಹೋತಿ। ಯತೋ ಚ ಖೋ,
ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಸಙ್ಘೋ ಬಾಹುಸಚ್ಚಮಹತ್ತಂ ಪತ್ತೋ ಹೋತಿ, ಅಥ ಇಧೇಕಚ್ಚೇ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾ
ಧಮ್ಮಾ ಸಙ್ಘೇ ಪಾತುಭವನ್ತಿ, ಅಥ ಸತ್ಥಾ ಸಾವಕಾನಂ ಸಿಕ್ಖಾಪದಂ ಪಞ್ಞಪೇತಿ ಉದ್ದಿಸತಿ
ಪಾತಿಮೋಕ್ಖಂ ತೇಸಂಯೇವ ಆಸವಟ್ಠಾನೀಯಾನಂ ಧಮ್ಮಾನಂ ಪಟಿಘಾತಾಯ। ನಿರಬ್ಬುದೋ ಹಿ,
ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೋ ನಿರಾದೀನವೋ ಅಪಗತಕಾಳಕೋ ಸುದ್ಧೋ ಸಾರೇ ಪತಿಟ್ಠಿತೋ।
ಇಮೇಸಞ್ಹಿ, ಸಾರಿಪುತ್ತ, ಪಞ್ಚನ್ನಂ ಭಿಕ್ಖುಸತಾನಂ ಯೋ ಪಚ್ಛಿಮಕೋ ಭಿಕ್ಖು ಸೋ ಸೋತಾಪನ್ನೋ ಅವಿನಿಪಾತಧಮ್ಮೋ ನಿಯತೋ ಸಮ್ಬೋಧಿಪರಾಯಣೋ’’ತಿ।

೨೨.
ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ಆಯಸ್ಮನ್ತಂ ಆನನ್ದಂ ಆಮನ್ತೇಸಿ – ‘‘ಆಚಿಣ್ಣಂ ಖೋ ಪನೇತಂ, ಆನನ್ದ,
ತಥಾಗತಾನಂ ಯೇಹಿ ನಿಮನ್ತಿತಾ ವಸ್ಸಂ ವಸನ್ತಿ, ನ ತೇ ಅನಪಲೋಕೇತ್ವಾ ಜನಪದಚಾರಿಕಂ
ಪಕ್ಕಮನ್ತಿ। ಆಯಾಮಾನನ್ದ, ವೇರಞ್ಜಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಅಪಲೋಕೇಸ್ಸಾಮಾ’’ತಿ। ‘‘ಏವಂ
ಭನ್ತೇ’’ತಿ ಖೋ ಆಯಸ್ಮಾ ಆನನ್ದೋ ಭಗವತೋ ಪಚ್ಚಸ್ಸೋಸಿ। ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ನಿವಾಸೇತ್ವಾ
ಪತ್ತಚೀವರಮಾದಾಯ ಆಯಸ್ಮತಾ ಆನನ್ದೇನ ಪಚ್ಛಾಸಮಣೇನ ಯೇನ ವೇರಞ್ಜಸ್ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಸ
ನಿವೇಸನಂ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ; ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಪಞ್ಞತ್ತೇ ಆಸನೇ ನಿಸೀದಿ। ಅಥ ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೇನ ಭಗವಾ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ ;
ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಭಗವನ್ತಂ ಅಭಿವಾದೇತ್ವಾ ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸೀದಿ। ಏಕಮನ್ತಂ ನಿಸಿನ್ನಂ ಖೋ
ವೇರಞ್ಜಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಭಗವಾ ಏತದವೋಚ – ‘‘ನಿಮನ್ತಿತಮ್ಹ ತಯಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ , ವಸ್ಸಂವುಟ್ಠಾ [ವಸ್ಸಂವುತ್ಥಾ (ಸೀ॰ ಸ್ಯಾ॰ ಕ॰)],
ಅಪಲೋಕೇಮ ತಂ, ಇಚ್ಛಾಮ ಮಯಂ ಜನಪದಚಾರಿಕಂ ಪಕ್ಕಮಿತು’’ನ್ತಿ। ‘‘ಸಚ್ಚಂ, ಭೋ ಗೋತಮ,
ನಿಮನ್ತಿತತ್ಥ ಮಯಾ ವಸ್ಸಂವುಟ್ಠಾ; ಅಪಿ ಚ, ಯೋ ದೇಯ್ಯಧಮ್ಮೋ ಸೋ ನ ದಿನ್ನೋ। ತಞ್ಚ ಖೋ
ನೋ ಅಸನ್ತಂ, ನೋಪಿ ಅದಾತುಕಮ್ಯತಾ, ತಂ ಕುತೇತ್ಥ ಲಬ್ಭಾ ಬಹುಕಿಚ್ಚಾ ಘರಾವಾಸಾ
ಬಹುಕರಣೀಯಾ। ಅಧಿವಾಸೇತು ಮೇ ಭವಂ ಗೋತಮೋ ಸ್ವಾತನಾಯ ಭತ್ತಂ ಸದ್ಧಿಂ
ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೇನಾ’’ತಿ। ಅಧಿವಾಸೇಸಿ ಭಗವಾ ತುಣ್ಹೀಭಾವೇನ। ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ವೇರಞ್ಜಂ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಧಮ್ಮಿಯಾ ಕಥಾಯ ಸನ್ದಸ್ಸೇತ್ವಾ ಸಮಾದಪೇತ್ವಾ ಸಮುತ್ತೇಜೇತ್ವಾ
ಸಮ್ಪಹಂಸೇತ್ವಾ ಉಟ್ಠಾಯಾಸನಾ ಪಕ್ಕಾಮಿ। ಅಥ ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತಸ್ಸಾ ರತ್ತಿಯಾ ಅಚ್ಚಯೇನ ಸಕೇ ನಿವೇಸನೇ ಪಣೀತಂ ಖಾದನೀಯಂ ಭೋಜನೀಯಂ
ಪಟಿಯಾದಾಪೇತ್ವಾ ಭಗವತೋ ಕಾಲಂ ಆರೋಚಾಪೇಸಿ – ‘‘ಕಾಲೋ, ಭೋ ಗೋತಮ, ನಿಟ್ಠಿತಂ
ಭತ್ತ’’ನ್ತಿ।

೨೩.
ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ಪುಬ್ಬಣ್ಹಸಮಯಂ ನಿವಾಸೇತ್ವಾ ಪತ್ತಚೀವರಮಾದಾಯ ಯೇನ ವೇರಞ್ಜಸ್ಸ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಸ ನಿವೇಸನಂ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ; ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಪಞ್ಞತ್ತೇ ಆಸನೇ ನಿಸೀದಿ
ಸದ್ಧಿಂ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘೇನ। ಅಥ ಖೋ ವೇರಞ್ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬುದ್ಧಪ್ಪಮುಖಂ ಭಿಕ್ಖುಸಙ್ಘಂ
ಪಣೀತೇನ ಖಾದನೀಯೇನ ಭೋಜನೀಯೇನ ಸಹತ್ಥಾ ಸನ್ತಪ್ಪೇತ್ವಾ ಸಮ್ಪವಾರೇತ್ವಾ ಭಗವನ್ತಂ
ಭುತ್ತಾವಿಂ ಓನೀತಪತ್ತಪಾಣಿಂ [ಓಣೀತಪತ್ತಪಾಣಿಂ (ಕ॰)]
ತಿಚೀವರೇನ ಅಚ್ಛಾದೇಸಿ, ಏಕಮೇಕಞ್ಚ ಭಿಕ್ಖುಂ ಏಕಮೇಕೇನ ದುಸ್ಸಯುಗೇನ ಅಚ್ಛಾದೇಸಿ। ಅಥ ಖೋ
ಭಗವಾ ವೇರಞ್ಜಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಧಮ್ಮಿಯಾ ಕಥಾಯ ಸನ್ದಸ್ಸೇತ್ವಾ ಸಮಾದಪೇತ್ವಾ
ಸಮುತ್ತೇಜೇತ್ವಾ ಸಮ್ಪಹಂಸೇತ್ವಾ ಉಟ್ಠಾಯಾಸನಾ ಪಕ್ಕಾಮಿ। ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ವೇರಞ್ಜಾಯಂ
ಯಥಾಭಿರನ್ತಂ ವಿಹರಿತ್ವಾ ಅನುಪಗಮ್ಮ ಸೋರೇಯ್ಯಂ ಸಙ್ಕಸ್ಸಂ ಕಣ್ಣಕುಜ್ಜಂ ಯೇನ
ಪಯಾಗಪತಿಟ್ಠಾನಂ ತೇನುಪಸಙ್ಕಮಿ; ಉಪಸಙ್ಕಮಿತ್ವಾ ಪಯಾಗಪತಿಟ್ಠಾನೇ ಗಙ್ಗಂ ನದಿಂ
ಉತ್ತರಿತ್ವಾ ಯೇನ ಬಾರಾಣಸೀ ತದವಸರಿ। ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ಬಾರಾಣಸಿಯಂ ಯಥಾಭಿರನ್ತಂ ವಿಹರಿತ್ವಾ
ಯೇನ ವೇಸಾಲೀ ತೇನ ಚಾರಿಕಂ ಪಕ್ಕಾಮಿ। ಅನುಪುಬ್ಬೇನ ಚಾರಿಕಂ ಚರಮಾನೋ ಯೇನ ವೇಸಾಲೀ
ತದವಸರಿ। ತತ್ರ ಸುದಂ ಭಗವಾ ವೇಸಾಲಿಯಂ ವಿಹರತಿ ಮಹಾವನೇ ಕೂಟಾಗಾರಸಾಲಾಯನ್ತಿ।

ವೇರಞ್ಜಭಾಣವಾರೋ ನಿಟ್ಠಿತೋ।16) Classical Kannada
16) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ

1688 ಪಾಠ 2015 ಗುರು 19

ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಎ 1 (ಒಂದು ಅವೇಕನ್ಡ್) Tipiṭaka ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (FOA1TRPU) ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ (ಎಸ್ಟಿವಿ) ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ
Http://sarvajan.ambedkar.org
ರಲ್ಲಿ
92 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು
ಇಮೇಲ್: awakenonewithawareness@yahoo.com

ಮುಗಿಸಿ Tipitaka: ಸುತಾ Pitaka suttapiṭaka; ಅಥವಾ Suttanta Pitaka-ವಿನಯ Pitaka-Abhidhamma Pitaka

ಬೌದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಗೇರ್ Templestay ಕೊರಿಯಾ ಭೇಟಿ

http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/09/0045.gif

http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/lotus1.gif

http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/daisy991.gif

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು:
http://www.tipitaka.org/knda/

Tipiṭaka (ಕನ್ನಡ)

http://www.tipitaka.org/knda/
Tipiṭaka (ಕನ್ನಡ)
ತಿಪಿಟಕ (ಮೂಲ)
ಅಟ್ಠಕಥಾ
ಟೀಕಾ
ಅನ್ಯ

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು quires ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.mbctbs.org ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

http://datab.us/f_gBe7rO60I#Theravada%20Buddhist.%20%22Pali%20with%20English%20Translation%22%20Chanting.

ತೆರವಾದ ಬೌದ್ಧ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ “ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ”.

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಪಠಣ - ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ - ಪಾಲಿ - Abhayagiri Monastics (+ ಪಠಣ ಪಠ್ಯ)

http://www.daitangvietnam.com/index_en.htm

Vietnamese ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - ಬೌದ್ಧ ಸೂತ್ರ ಅನುವಾದ

Đại ಟ್ಯಾಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ - ಡಿಚ್ Kinh Phat Giáo

ಮಂಗಳ Quang ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ INC.
https://www.youtube.com/watch?v=TRIqfBLfqGQ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಚಿನ್ ಬಾನ್ Chorn. ಭಾವಗೀತೆ - ಪವಿತ್ರ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರೇ -8: 25 ನಿಮಿಷಗಳು
https://www.youtube.com/watch?v=TRIqfBLfqGQ&list=RDTRIqfBLfqGQ#t=404
http://tipitakachantingcouncil.org/

http://www.buddhanet.net/audio-chant.htm

ಬೌದ್ಧ ಪಠಣ

သီတဂူ ဆရာေ တာ ္ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ TiPiTaKa ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭ)
သီတဂူ ဆရာေ တာ ္ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ TiPiTaKa ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭ) -1: 40: 35 Hr
ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2013 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು

1. ဗုဒ ၶ ဂယာ မ ဟာေ ျ မျ မတ္ တြင္ ပိ ္ဋ ကတ္ သုံးပုံ ရြတ္ ဖတ္ ပူေ ဇာ ္ ပြဲ အ ပုိင္း (1)

    ಸಂಗೀತ
        
Soe Sandar Htun ಮೂಲಕ “ನಾ ಮಾ ತಾ ಥಾ” (ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್)
    
ವರ್ಗ
        
ಲಾಭರಹಿತಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾದ
    
ಪರವಾನಗಿ
        
ಪ್ರಮಾಣಿತ YouTube ಪರವಾನಿಗೆ

သီတဂူ ဆရာေ တာ ္ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ TiPiTaKa ಪಠಣ ಸಿಇ …

Www.youtube.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Tipitaka ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭ 2014 - ಲೈವ್ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟ್ 2 ನೇ ದಿನ
 
Www.youtube.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - ಹೊಸ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ [06.12.14] ಲೈವ್ (ಭಾಗ 1)

Www.youtube.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - ಹೊಸ ಸಹಕಾರ 9 ಲೈವ್: 12 ನಿಮಿಷಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 7, 2015 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು

6 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ಹೊಸ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತ್ರಿಪ್ರಿಠಿಕಾದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು.

ಗಾಯನ - ಜೇಡ್ ಬಿಯಾಂಕಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
ಕೀಸ್ - ಇಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್
ಗಿಟಾರ್ - MIK ಬಿಲಿಂಗ್ಟನ್
ಬಾಸ್ - ಜೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್
ಡ್ರಮ್ಸ್ - ಜೋನಾಥನ್ ಮಿಚೆಲ್
ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ - ಆರನ್ Siggs
ಟ್ರಂಪೆಟ್ - ಫಿಲ್ Rutter
ಟ್ರಮ್ಬೊನ್ - ಕ್ರಿಸ್ ಜೋನ್ಸ್

https://www.youtube.com/watch?v=yQ3yVtUI1PI
ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - Showreel- 6:16 ನಿಮಿಷಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 30, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

Stratos, ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ @ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ - 2013 17 ನವೆಂಬರ್

ಗ್ಯಾರಿ ಜೋನ್ಸ್ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ (ಎಸಿಇ ಪಿಎ)
ಡಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ (ಅಕಾ JD73)
Stratos, ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು

TVPAV.com: ಮಾಡಿರುವುದು
ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್: ಪಾವೆಲ್ Szylobryt & ಬೆನ್ ಕಾರ್ನ್ವೆಲ್

ಹೆಚ್ಚು soundclips ಕಾಣಬಹುದು
www.soundcloud.com/tripitakafunk

ಇಮೇಲ್: funkme@tripitaka.org.uk
ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.tripitaka.org.uk
ಫೇಸ್ಬುಕ್: www.facebook.com/tripitakafunk
ಟ್ವಿಟರ್: www.twitter.com/tripitakafunk

https://www.youtube.com/watch?v=op-P44vGxyc
ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು 7/12 / 2012- 10: 29 ನಿಮಿಷಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ & ನಾನು ಹೊಸ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ @ ಲೈವ್ … ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸುವ!

https://www.youtube.com/watch?v=OqjpNSR1wck

ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಿ ಮಕ್ಕಳ
ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಿ-5: 20 ನಿಮಿಷಗಳು

Www.youtube.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಏಪ್ರಿ 11, 2010 ಅಪ್ಲೋಡ್

ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು - ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ 1994/5 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್
Tipitaka ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭ 2014 - ಲೈವ್ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟ್ 2 ನೇ ದಿನ -6: 23: 40 ಗಂಟೆಗಳ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2014 ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
Tipitaka ಪಠಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ Tipitaka ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ Dalada
Maligawa ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ 12 ಪಠಣ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
Tipitaka ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತು ಈ ಪಠಣ 4 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದೆ.

ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬೊ ಟ್ರೀ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧಪುರ ನಡೆಯಿತು
ಮತ್ತು ಈ ಪಠಣ 4 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ Dalada Maligawa ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ Bikkus 30 ಸೂಲ ಪಠಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸುತಾ ಪ್ರತಿ ಸುತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ. Malwatta ಮತ್ತು Asgiriya ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ನಾಯಕ Theros ಆಫ್ ಸಲಹೆ
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ Diyawadana Nilame Tipitaka ಪಠಣ ತನ್ನ
ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

“Buddhadharma ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕಾಶದ” ಮ್ಯಾಡಮ್ Wangmo Dixey
ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 19 20 ಮತ್ತು 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಂದು ಈ
Tipitaka ಪಠಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ Dalada Maligawa ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯೂರೋ

ಕಾಮೆಂಟ್

# ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ …
ಫೇಸ್ಬುಕ್ HTTPS ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ #: //www.facebook.com/sridaladamal …
# ಗೂಗಲ್ HTTPS ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ: //plus.google.com/1078266905684 …
# ಟ್ವಿಟರ್ https://twitter.com/daladamaligawa ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ

https://www.youtube.com/watch?v=tj5OEQqmxTo
ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ಭಾಗ 1 ಸಂಪುಟ 17 | ಬುದ್ಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು | ಖಮೇರ್ ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ | ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು-28-51 ನಿಮಿಷಗಳು
https://www.youtube.com/watch?v=8ILWR9kJ3C8

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬೌದ್ಧ family. -14 ರಿಂದ ಯಾರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬರುವಾ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧ Chantting: 20 ನಿಮಿಷಗಳು

https://www.youtube.com/watch?v=zdwM46juYJg

https://www.youtube.com/watch?v=1d-hpMej9bQ
ಚೀನೀ ಬುದ್ಧ ಸ್ತೋತ್ರಗೀತೆಗಳು - ಧ್ಯಾನ-29.45 ನಿಮಿಷಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ

https://www.youtube.com/watch?v=gQbCfvi8-SQ

 ಶಿಂಗಾನ್ ಬೌದ್ಧ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಠಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ - 26,07 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕ್ಯಾಂಡಿಯ Lamissi - Shanudrie Priyasad

Www.youtube.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ

https://www.youtube.com/watch?v=tU7q80CqESI

Vadivelu ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಸಂಪುಟ 2 ಮರಳಿ

 
Vadivelu ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ …

Www.youtube.com ವೀಕ್ಷಿಸಿ

https://www.youtube.com/watch?v=tU7q80CqESI
ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ සියලුම ප්රහසන සිද්ධි ආපසු Vadivelu | ආපසු දෙමළ චිත්රපට | 56:38 මිනි Junction- සිනමා

https://www.youtube.com/watch?v=tU7q80CqESI
Vadivelu ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಮರಳಿ | ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ | ಸಿನಿಮಾ Junction- 56:38 ನಿಮಿಷಗಳು

http://tipitaka.wikia.com/wiki/Main_Page

Wikipitaka - ಮುಗಿಸಿ Tipitaka
Wikipitaka ಸ್ವಾಗತ,
Tipitaka ಯಾರಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು.
ಇದೀಗ, 3,121 ಸೂತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು ಇವೆ.

ಶೋಧನೆ,
ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಲಿಂಕ್, ತ್ವರಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಯಮಗಳು
ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ: Wikipitaka ಸಂಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಠ್ಯದ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು Tipitaka, ಬೌದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ಮತ್ತು
ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ
ನಿಘಂಟು.

Wikipitaka ರಲ್ಲಿ 3,121 ಸೂತ್ರಗಳ ಈಗ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪೇಜ್ ಡು ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಸಹಾಯ ಸುಲಭ!
ಪರಿವಿಡಿ
[ತೋರಿಸು]
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Wikipitaka ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೃಹತ್ Tipitaka ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೃಂದದ ಕಾಣಬಹುದು. Wikipitaka ಸಹ ಪಾಲಿ ಪದಗಳು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಗಳು ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದು ಪಾಲಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪದಕೋಶ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುವಾದ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ Tipitaka ಆದರೂ ಹುಡುಕಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪಠ್ಯ ಓದುವಾಗ, ಒಂದು ಅನುವಾದ ಕೆಲ ಪಾಲಿ terminologies ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಓದುಗರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಬಹುದು.

Wikipitaka ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಾಪಕ ಉಪಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಮೂಲ ಸಂಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಭೇಟಿ
ನಮ್ಮ ಗುರಿ

ನಮ್ಮ ಗುರಿ Tipitaka ನಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, Tipitaka ಜೊತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪಠ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ: ಮಹತ್ವಗಳಿವೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು.

ಬೌದ್ಧ
ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು Tipitaka ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಕಂಪೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ Tipitaka ಈ
ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ!
ಮತ್ತು ಈ ವಿಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತುಂಬಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು ಮತ್ತು ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡು!

ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ:
ಧಮ್ಮವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ.
ಧಮ್ಮಪದ XXIV, 354

ನಮಗೆ ಬುದ್ಧನ ಆಳವಾದ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ, ಈ ಮಹಾನ್ ಮಿಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ.

ಈ ಕೆಲವು ಮಹಾನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಓದುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳನೋಟ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (ಪನ್ನಾ paramitta) ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
ದಿನದ ಉದ್ಧರಣ

ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ:

    ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
    
ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಪರಮಾನಂದದ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ -
    
ಈ ಒಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಹದಿನಾರನೇ ಭಾಗ ಯೋಗ್ಯತೆ
    
ಕಡುಬಯಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸಂತೋಷದ.

ಕೊನೆಯ ItsTheSage 06:37, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2009 (UTC) ಮೂಲಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
“Tipitaka ಮುಗಿಸಿ” ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ Tipitaka ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು! ನೀವು
ನೀವೇ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಜೊತೆ, ನಮಗೆ
hardcopy ಆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅನುವಾದಗಳು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೇಜ್ ಡು ನೋಡಿ “Tipitaka ಮುಗಿದ.”
ಇಂದಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ಯಾಸೇಜ್
ಮಹಾ- ಸೂಟ್ಟ

ಮಹಾ- ಸೂಟ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ
ನಾಲ್ಕು satipatthana (”ಸಾವಧಾನತೆ ಅಡಿಪಾಯ” ಅಥವಾ “ಉಲ್ಲೇಖ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು”)
ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ವಸ್ತುಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೇಹದ, ಸಾವಧಾನತೆ, ನಿರಂತರ
ಸಾವಧಾನತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪೂರ್ಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
ಅವೇಕನಿಂಗ್.

ಸೂಟ್ಟ oftertime ತೆರವಾಡಾ ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧ್ಯಾನ ವಿಶಾಲ ಕಲ್ಪನಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Satipatthana ಕಡಿಮೆ ನೇರವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಾರಿ, ನೋಬಲ್ ಎಂಟರಷ್ಟು ಪಾತ್ ಬಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಭಾಗಗಳು. Satipatthana ಧ್ಯಾನ ವಿಪಸ್ಸನ, ಸಮತಾ ಅಥವಾ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅನಾಪನ ಧ್ಯಾನ ಕೈ ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವಗಳು ಸಿಟಿಯು ಝೆನ್ ಅಥವಾ ಸೊಟೊ ಝೆನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಒತ್ತು
ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದರೂ Satipatthana ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್
ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಪಸ್ಸನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು
ಇದೆ.

ಸಹ ಗಮನಪೂರ್ವಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೂಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಸತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧಮ್ಮಪದ

ಧಮ್ಮಪದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ದಿಸಂ ಬೌದ್ಧ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಪಠ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು Tipitaka ಅತ್ಯಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾದಿ ಇದು
ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಹೆಚ್ಚು ಎಟಕುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಧಮ್ಮಪದ ಹೆಚ್ಚು ಕವನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೋಧನೆ ಎರಡೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುತಾ Pitaka ಐದು ಸಂಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಇದು Khuddaka ನಿಕಾಯದ (”ಮೈನರ್ ಸಂಗ್ರಹ”), ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುತಾ Pitaka Tipitaka, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ
ನಡುವೆ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್, ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೂರು “ಬುಟ್ಟಿಗಳು”
ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಧಮ್ಮಪದ ಬುದ್ಧನ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನೇಕ ಬೌದ್ಧ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಧಮ್ಮಪದ ಬಂದವರು.

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html
Tipitaka
ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
© 2005
ಸುತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಹ ನೋಡಿ; ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಅನುವಾದಗಳು

    ವಿನ್
    
ಡಿ
    
MN
    
ಎಸ್.ಎನ್
    
ಎಎನ್
    
ಕೆ.ಎನ್

    Khp
    
Dhp
    
ಉದ್
    
ಇತಿ
    
SN
    
ವಿವಿ
    
ಪಿ.ವಿ.
    
Thag
    
Thig
    
ಎನ್ಎಂ
    
Miln

Tipitaka
(ಪಾಲಿ ಟಿ, “ಮೂರು” + Pitaka, “ಬುಟ್ಟಿಗಳು”), ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ,
ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಆಫ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
Tipitaka ಮತ್ತು paracanonical ಪಾಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್,
ಇತ್ಯಾದಿ) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತೆರವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಇದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾಯ: ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ ಸಾವಿರ ಸೇರಿಸಿ. (ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ) ಕ್ಯಾನನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಸಾಧ್ಯ.

Tipitaka ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ:

ವಿನಯ Pitaka
    
ಸಂಘ
ಒಳಗೆ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -
bhikkhus (ದೀಕ್ಷೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು) ಮತ್ತು bhikkhunis (ದೀಕ್ಷೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು)
ಸಮುದಾಯದ.
ನಿಯಮಗಳ ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವಿನಯ Pitaka ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೇಗೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬುದ್ಧನ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವ, ಪ್ರತಿ ನಿಯಮ ಮೂಲ ಹಿಂದೆ ಕಥೆಗಳು
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸುತಾ Pitaka
    
ರೀಡಿಂಗ್ಸ್
ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು
ಅವನ ಹತ್ತಿರದ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣವೆಂದು ಸೂತ್ರಗಳ, ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನಗಳು ಸಂಗ್ರಹ,.
(ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಸುತಾ ಅನುವಾದಗಳು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.) ಸೂತ್ರಗಳ ಐದು ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ (ಸಂಗ್ರಹಗಳು) ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

        ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು - “ದೀರ್ಘ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ”
        
ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ - “ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದ ಸಂಗ್ರಹ”
        
ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ - “ಗುಂಪು ಸಂಗ್ರಹ”
        
ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ - “ಮತ್ತಷ್ಟು-ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ”
        
Khuddaka ನಿಕಾಯದ - “ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹ”:
            
Khuddakapatha
            
ಧಮ್ಮಪದ
            
ಉಡಾನ
            
Itivuttaka
            
ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ
            
Vimanavatthu
            
Petavatthu
            
Theragatha
            
Therigatha
            
ಜಾತಕ
            
ನಿದ್ದೆಸಾ
            
Patisambhidamagga
            
Apadana
            
ಬುದ್ಧವಂಶ
            
Cariyapitaka
            
Nettippakarana (ಮಾತ್ರ Tipitaka ಬರ್ಮಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು)
            
Petakopadesa (”")
            
Milindapañha (”")

Abhidhamma Pitaka
    
ಸುತಾ Pitaka ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು
ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ವರೂಪ ತನಿಖೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಮತ್ತು ಮರುಸಂಘಟನೆಯಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.

ಇನ್ನಷ್ಟು

    ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (Tipitaka) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬೇಕೆ? (ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ)
    
ನಂತರದ ಅಂಗೀಕೃತ ಪಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಟು: Tipitaka ಬಿಯಾಂಡ್
    
ಪಾಲಿ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಲಿಂಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
    
(: ಕರುನಾರಟ್ನೆ & ಸನ್ಸ್, Ltd., 1994 ಕೊಲಂಬೊ) Somapala Jayawardhana ಮೂಲಕ ಪಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ. ಕ್ಯಾನನ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ವಿವರವಾದ ಜೊತೆ ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಿಘಂಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ,,.
    
ಪಾಲಿ ಗ್ರಂಥವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರಸ್ಸೆಲ್ ವೆಬ್, ಆವೃತ್ತಿ. (ಕ್ಯಾಂಡಿ: ಬೌದ್ಧ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 1975). ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ “ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ” ಮತ್ತು ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿದೆ.
    
Tipitaka, ಯು ಕೋ ಲೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. (ದೆಹಲಿ: ಶ್ರೀ ಸತ್ಗುರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 1990). ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ Tipitaka ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು,.
    
Nyanatiloka Mahathera ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧ ಡಿಕ್ಷನರಿ, (ಕ್ಯಾಂಡಿ: ಬೌದ್ಧ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 1980). ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ದಿಸಂ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೈಪಿಡಿ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Pitaka
ಸುತಾ Pitaka
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗೆ
ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ವಿನಯ Pitaka

    Suttavibhanga
    
Khandhaka
    
Parivara

ಸುತಾ Pitaka

    ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು
    
ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ
    
ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ
    
ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ
    
Khuddaka ನಿಕಾಯದ

Abhidhamma Pitaka

    Dhammasangani
    
Vibhanga
    
Dhatukatha ಮತ್ತು Puggalapannatti
    
Kathavatthu
    
ಯಮಕ
    
Patthana

    ವಿ
    
ಟಿ
    

ಸುತಾ
Pitaka (suttapiṭaka; ಅಥವಾ Suttanta Pitaka; cf ಸಂಸ್ಕೃತ सूत्र पिटक ಸೂತ್ರ
Pitaka) ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೌದ್ಧ ಬರಹಗಳ ಪಾಲಿ ಸಂಗ್ರಹ,
ತೆರವಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ.
ಸುತಾ Pitaka ಬುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಚರರು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೆಚ್ಚು 10,000 ಸೂತ್ರಗಳ (ಬೋಧನೆಗಳು) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿವಿಡಿ

    1 ಮೂಲಗಳು
    
2 ಪರಿವಿಡಿ
        
2.1 ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು
        
2.2 ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ
        
2.3 ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ
        
2.4 ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ
        
2.5 Khuddaka ನಿಕಾಯದ
    
3 ಕನ್ನಡ
    
4 ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ
    
5 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
    
6 ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಒರಿಜಿನ್ಸ್

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಬುದ್ಧನ ಮರಣದ ಶಿಸ್ತು (ವಿನಯ) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಡೆದ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಐದು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಂತರ ಕ್ಯಾನನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶಯ, ಆದರೆ ಸಿನಿಕತನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಿಚರ್ಡ್
ಗೊಮ್ಬ್ರಿಚ್ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಆದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. [1] ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
Hirakawa ಅಕಿರಾ [2] ಮೊದಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಗದ್ಯ ಭಾಗಗಳು
ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಎಂದು.
ಪರಿವಿಡಿ
ಸರಣಿ ಭಾಗ
ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ
ಗಾಲ್ Viharaya 02.jpg
ದೇಶಗಳು [ತೋರಿಸು]
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ [ತೋರಿಸು]
ಇತಿಹಾಸ [ತೋರಿಸು]
ಸಿದ್ಧಾಂತ [ತೋರಿಸು]

    ವಿ
    
ಟಿ
    

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ: ಸೂತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಐದು ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ (ಸಂಗ್ರಹಗಳು) ಇವೆ:

    ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು (dīghanikāya), “ಕಾಲ” ಪ್ರವಚನಗಳು.
    
ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ, “ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದ” ಪ್ರವಚನಗಳು.
    
ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ (saṃyutta-), “ಸಂಪರ್ಕ” ಪ್ರವಚನಗಳು.
    
ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ (aṅguttara-) “ಸಂಖ್ಯಾ” ಪ್ರವಚನಗಳು.
    
Khuddaka ನಿಕಾಯದ, “ಸಣ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ”.

ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು

ಈ ಗಮನಪೂರ್ವಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಚಿಂತನಶೀಲ ಲೈಫ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಕಾಯದ 34 ದೀರ್ಘ ಸೂತ್ರಗಳ ಇವೆ.
ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ

ಈ ಕಮ್ಮ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಾವಧಾನತೆ, ಮತ್ತು ದೇಹದ ಗಮನಪೂರ್ವಕ ಶಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಕಾಯದ ರಲ್ಲಿ 152 ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದದ ಸೂತ್ರಗಳ ಇವೆ.
ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ, 2.889 ಪ್ರಕಾರ, ಆದರೆ ಈ ನಿಕಾಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 7.762, ಕಡಿಮೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.
ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ

ಈ ಬೋಧನೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನ ನಿರ್ದೇಶನ, Elevens ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ 9.565 ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿಯೊವ್ನ್
ಪ್ರಕಾರ, “ಸೂತ್ರ Pitaka ಈ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚು ರವರೆಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆದರೆ
ಇತರ ಸಂಕಲನ ಸರ್ವಸ್ಟಿವಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕದಂದು. “[3]
Khuddaka ನಿಕಾಯದ
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: Khuddaka ನಿಕಾಯದ

ಈ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಿನ್ನಜಾತಿಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಕವನ. ವಿಷಯಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಥಾಯ್ ಆವೃತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ 1-15, ಸಿಂಹಳೀಯರ ಆವೃತ್ತಿ 1-17 ಮತ್ತು ಬರ್ಮೀಸ್ ಆವೃತ್ತಿ 1-18 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

    Khuddakapatha
    
ಧಮ್ಮಪದ
    
ಉಡಾನ
    
Itivuttaka
    
ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ
    
Vimanavatthu
    
Petavatthu
    
Theragatha
    
Therigatha
    
ಜಾತಕ
    
ನಿದ್ದೆಸಾ
    
Patisambhidamagga
    
Apadana
    
ಬುದ್ಧವಂಶ
    
Cariyapitaka
    
Nettipakarana ಅಥವಾ Netti
    
Petakopadesa
    
ಮಿಲಿಂದ Panha

ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹ, ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಅನುವಾದಗಳು

ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿ ಪಠ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡು [1]. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸಹ ವಿಸ್ಡಂ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರವರಿಂದ ಬುದ್ಧ ಸರಣಿ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ): ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್

    ಬೌದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳ, ಆವೃತ್ತಿ & ಅನುವಾದ TW ರಿಸ್ ಡೇವಿಡ್ಸ್, ಪೂರ್ವ, ಸಂಪುಟ XI, ಕ್ಲಾರೆಂಡನ್ / ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, 1881 ಸ್ಯಾಕ್ರಡ್ ಬುಕ್ಸ್; ಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರಸಿದಾಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು? ಡೋವರ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್) ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ
    
ಬುದ್ಧನ ಪದಗಳ, ಆವೃತ್ತಿ & ಅನುವಾದ Nyanatiloka, 1935
    
ಅರ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಸ್ಟ್ ಕವನ, ಆವೃತ್ತಿ ಐಬಿ ಹಾರ್ನರ್, ಆನಂದ Semage, ಕೊಲೊಂಬೊ, 1963
    
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅನುವಾದ Piyadassi, ಬೌದ್ಧ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 1981 ಪುಸ್ತಕ; paritta ಅನುವಾದ
    
ಬುದ್ಧ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಆವೃತ್ತಿ & ಅನುವಾದ ಬೋಧಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ Pubns, 2005
    
ಅರ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್, ಆವೃತ್ತಿ & ಅನುವಾದ ಜಾನ್ ಜೆ ಹೋಲ್ಡರ್, 2006
    
ಬುದ್ಧ, ಆವೃತ್ತಿ & ಅನುವಾದ ರೂಪರ್ಟ್ ಗೇಥಿನ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 2008 ಹೇಳಿಕೆಗಳ
    
ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್, 2007: ಬುದ್ಧ, ಆವೃತ್ತಿ & ಅನುವಾದ ಗ್ಲೆನ್ ವಾಲಿಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

    Abhidhamma Pitaka
    
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ
    
ಸೂತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
    
ವಿನಯ Pitaka

http://palicanon.org/index.php/sutta-pitaka

ಪಾಲಿ ಗ್ರಂಥವು ಆನ್ಲೈನ್

ಬುದ್ಧನ ಮೂಲ ಪದಗಳು

ಸುತಾ Pitaka

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ
ಹತ್ತಿರದ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣವೆಂದು ಸೂತ್ರಗಳ, ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನಗಳು ಸಂಗ್ರಹ,.
ಉಪವರ್ಗಗಳು
Khuddaka ನಿಕಾಯದ

Khuddaka
ನಿಕಾಯದ, ಅಥವಾ “ಲಿಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್” (ಪಾಲಿ khudda = “ಸಣ್ಣ; ಕಡಿಮೆ”),
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೊಂದಿರುವ (ಬರ್ಮೀಸ್ Tipitaka ಹದಿನೆಂಟು) ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ
ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸುತಾ Pitaka ಐದನೇ ವಿಭಾಗ
ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಧಮ್ಮವನ್ನು ಬೋಧನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ.
ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಬೌದ್ಧರು
ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರು ಪಾಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಖಾಸಗಿ ಡೊಮೇನ್
ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ;
ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನೂ.

ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
    
122

    Khuddakapatha (ಸಣ್ಣ ಭಾಗ)

    Khuddakapatha ಅನನುಭವಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಾದಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ laypeople
ಮತ್ತು monastics ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ chanted ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
1

    ಧಮ್ಮಪದ

    ಧಮ್ಮಪದ, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕಲನ, ದೀರ್ಘ ಆರಂಭಿಕ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದು ಕಾವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ
ಮೇರುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲೆಸ್ ಅರಿವಾಯಿತು ಹೊಂದಿವೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
26

    ಉಡಾನ

    ಉಡಾನ,
Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬುದ್ಧನ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯ
ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಂಟು vaggas, ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳ, ಇವೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
80

    Itivuttaka

    Itivuttaka,
112 ಸಣ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಗ್ರಹ, ಅದರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಪ್ರತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಂದ
ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ: ಪೂಜ್ಯರು ಈ (ಇತಿ) ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (vuttam).
ಇಡೀ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ, Samavati ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ Kosambi
ರಾಜ Udena ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ Khujjuttara ಎಂಬ laywoman, ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ
ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶಗಳು ಕೇಳಲು ಅರಮನೆಯ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, Khujjuttara
ಬುದ್ಧ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ನಂತರ ರಾಣಿ
ಮತ್ತು ಆಕೆಯ 500 ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ ಕಾಯುವ ಕಲಿಸಲು ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ, ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ laywomen ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಎಂದು Khujjuttara ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು: ಅರಮನೆಯ ಒಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ರಾಣಿ ಮತ್ತು
ಆಕೆಯ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಲ್ಲಾ
ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು (ಉಡಾನ VII.10 ರಲ್ಲಿ) ಕಾಮೆಂಟ್.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
4

    ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ

    ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ (”ಸುತಾ ಸಂಗ್ರಹ”), Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಐದನೇ ಪುಸ್ತಕ, ಐದು vaggas (ಅಧ್ಯಾಯಗಳು) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ 71 ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
11

    Vimanavatthu

    ವೈಯಕ್ತಿಕ
ಆಕಾಶ ಮಹಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ - - Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಆಫ್ Vimanavatthu ವಿಮಾನಕ್ಕೆ
[vimaana] ವಿವರಿಸುವ ಪದ್ಯ 83 ಕಥೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ನಡೆಸಿದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕರ್ಮಗಳ
ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ (ದೇವತಾ [devataa]) ಮರುಜನ್ಮ
ಜೀವಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು
ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾನವರ. ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು
ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹಲಿನ ಒಳಗೆ ತನ್ನ
ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪದ್ಯ (ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು)
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ದೇವ ತರುವಾಯ ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Petavatthu

    Petavatthu ಪ್ರತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು “ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಪ್ರೇತಗಳು” (ಪೆಟಾ) ಶೋಚನೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಹೇಗೆ
ವಿವರಿಸುವ, 51 ಪದ್ಯಗಳ ಹೊಂದಿದೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Theragatha

    ಎಲ್ಲಾ
1.291 ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು - - Theragatha, Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಎಂಟನೇ ಪುಸ್ತಕ, 264
ಕವನಗಳು ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು (bhikkhus) ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು
arahantship ಹಾದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆಗಳ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರು ಆಳವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಹೃದಯ ಮುರಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Therigatha

    ಎಲ್ಲಾ
522 ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು - - Therigatha, Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪುಸ್ತಕ, 73
ಪದ್ಯಗಳ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು (bhikkhunis) ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು
arahantship ಹಾದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆಗಳ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಳವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಹೃದಯ ಮುರಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    ಜಾತಕ

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    ನಿದ್ದೆಸಾ

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Patisambhidamagga

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Apadana

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    ಬುದ್ಧವಂಶ

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Cariyapitaka

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Petakopadesa

    ಲೇಖನ ಕೌಂಟ್:
        
0

    Milindapañha

    ಕೆಳಗೆ Milindapañha, (ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ) Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪುಸ್ತಕ, 7 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ 236 ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೂ ಇದು, 262 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ Milindapañha ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಥೆರವಾಡಿನ್ ದೇಶಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
ಬಂದರೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಬೌದ್ಧ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದೆ.
    
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sutta.html

ಸುತಾ Pitaka
ಸೂತ್ರಗಳ ಬಾಸ್ಕೆಟ್
© 2005

ಸುತಾ
Pitaka, Tipitaka ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು 10,000 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಕೆಲದಿನಗಳ ಬುದ್ಧನ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು
ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ವಿತರಣೆ ಸೂತ್ರಗಳ (ಡಿಸ್ಕೊರ್ಸಸ್), ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಸಂಘದ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಸುತಾ ಅನುವಾದಗಳು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸೂತ್ರಗಳ ಐದು ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು
    
“ಲಾಂಗ್” ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ (ಪಾಲಿ ದಿಘಾ = “ದೀರ್ಘ”) ಕ್ಯಾನನ್ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಸೇರಿದಂತೆ 34 ಸೂತ್ರಗಳ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೂತ್ರಗಳ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಧ್ಯಾನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
(ಡಿ 22), ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನಡುವೆ ದೇವ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ
ಜಾನಪದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು (ಡಿ 20) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ.
ಇತ್ತೀಚಿನ
ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಿಘಾ ನಿಕಾಯಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಎಂದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
“ಹೊಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ ಉದ್ದೇಶ, ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.”
[1]
ಮಾಜ್ಜಿಮಾ ನಿಕಾಯದ
    
“ಮಧ್ಯ ಉದ್ದ” ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ (ಪಾಲಿ ಮಾಜ್ಜಿಮಾ = “ಮಧ್ಯಮ”) ಉದ್ದ ಬದಲಾಗುವ 152 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಮಾನವ ಕಾರುಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
ಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳು ತೊಡಗಿರುವ ಕ್ಯಾನನ್ (ಉದಾ, ಎಂ.ಎನ್ 1) ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ
ಸೂತ್ರಗಳ ಕೆಲವು ಈ ಶ್ರೇಣಿ (ಉದಾ, ಎಂ.ಎನ್ 57, ಎಂ.ಎನ್ 86).
ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ
    
“ಗುಂಪು” ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ (ಪಾಲಿ ಸಂಯುತ್ತ = “ಗುಂಪು” ಅಥವಾ “ಸಂಗ್ರಹ”) 56 samyuttas ಒಳಗೆ ಥೀಮ್ ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ 2.889 ಕಡಿಮೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಂಗುತ್ತರಾ ನಿಕಯಾ
    
“ಹೆಚ್ಚಿನ-ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು”
ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ (ಪಾಲಿ ಅಂಗ = “ಅಂಶ” = + ಉತ್ತರ “ಮೀರಿ,” “ಮತ್ತಷ್ಟು”) ಪ್ರತಿ
ಸುತಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು nipatas ಒಳಗೆ
ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ-ನಿಪಾಟಾ (”ಒನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ”) ಧಮ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಐಟಂ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೊಂದಿದೆ; ಪೇ-ನಿಪಾಟಾ (”Twos ಪುಸ್ತಕ”) ಹೀಗೆ ಎರಡು ಧಮ್ಮವನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೊಂದಿದೆ.
Khuddaka ನಿಕಾಯದ

    ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳು (ಬರ್ಮೀಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ “ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಭಾಗ” (ಪಾಲಿ khudda = “ಸಣ್ಣ”, “ಕಡಿಮೆ”),:

        Khuddakapatha - ಸಣ್ಣ ಭಾಗ
        
ಧಮ್ಮಪದ - ಧಮ್ಮವನ್ನು ಪಾತ್
        
ಉಡಾನ - ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು
        
Itivuttaka - ಹೀಗೆ-saids
        
ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ - ಸುತಾ ಸಂಗ್ರಹ
        
Vimanavatthu - ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು
        
Petavatthu - ಹಂಗ್ರಿ ಘೋಸ್ಟ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗಳು
        
Theragatha - ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವರ್ಸಸ್
        
Therigatha - ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವರ್ಸಸ್
        
ಜಾತಕ - ಬರ್ತ್ ಸುದ್ದಿಗಳು
        
ನಿದ್ದೆಸಾ - ಎಕ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್
        
Patisambhidamagga - ತಾರತಮ್ಯ ಪಾತ್
        
Apadana - ಸ್ಟೋರೀಸ್
        
ಬುದ್ಧವಂಶ - ಬುದ್ಧರು ಇತಿಹಾಸ
        
Cariyapitaka - ನೀತಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್
        
Nettippakarana (ಬರ್ಮೀಸ್ Tipitaka ಮಾತ್ರ)
        
Petakopadesa (ಬರ್ಮೀಸ್ Tipitaka ಮಾತ್ರ)
        
Milindapañha - ಮಿಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಬರ್ಮೀಸ್ Tipitaka ಮಾತ್ರ)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

1.
    
ಭಿಕ್ಕು
ಬೋಧಿ, ಬುದ್ಧ (ಸೊಮರ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ .: ವಿಸ್ಡಂ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 2000),
ಪುಟ 31 ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್, ಜಾಯ್ ಮಣ್ಣೆ ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕ “ಸುತಾ ವರ್ಗಗಳು
ಪಾಲಿ ನಿಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಮ್ಮ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು,”
29-87: ಪಾಲಿ ಪಠ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ 15 (1990) ಜರ್ನಲ್.

ಸಹ ನೋಡಿ: “ಸೂತ್ರಗಳ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ: ಸಲಹೆಗಳು ಪಾಲಿ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಓದುವಿಕೆ ಮೇಲೆ”

http://www.thefullwiki.org/Sutta_Nipata
ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ: ವಿಕಿಗಳು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗೆ
[ಅಡಗಿಸು]

ಸರಣಿ ಭಾಗ
ಬೌದ್ಧ

ಧರ್ಮ Wheel.svg
ಪೋರ್ಟಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ

ಆಚರಣೆಗಳು

ದೇಶಗಳು

ಶಾಲೆಗಳು

ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು
ಪೂರ್ಣ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು

ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
  
ವಿನಯ Pitaka
  
     
Sutta-
vibhanga Khandhaka Pari-
ವಾರಾ
  

  ಸುತಾ Pitaka
  
     
ದಿಘಾ
ನಿಕಾಯದ ಮಾಜ್ಜಿಮಾ
ನಿಕಾಯದ ಸಂಯುತ್ತ
ನಿಕಾಯ
  

     
ಅಂಗುತ್ತಾರಾ
ನಿಕಾಯದ Khuddaka
ನಿಕಾಯ
  

  Abhidhamma Pitaka
  
     
DHS. Vbh. Dhk.
ಪಗ್. Kvu. ಯಮಕ Patthana
  

  
ವೀಕ್ಷಿಸಿ • ಚರ್ಚಿಸಿ • ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಟ್ಟಾ
ನಿಪಾಟಾ [1] ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, Khuddaka ನಿಕಾಯದ ಒಂದು ಸುತಾ ಸಂಗ್ರಹ,
ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಥೇರವಾಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಗ್ರಂಥವು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಗದ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಅದರ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪದ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

    Uraga Vagga
    
Cula Vagga
    
ಮಹಾ Vagga
    
Atthaka Vagga
    
Parayana Vagga

ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು [2] ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಂಭಿಕ ಗೀತೆಗಳಿವೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿವಿಡಿ

    1 ಕನ್ನಡ
    
2 ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ
    
3 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
    
4 ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಅನುವಾದಗಳು

    ಪೂರ್ವ, ಸಂಪುಟ X, ಕ್ಲಾರೆಂಡನ್ / ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, 1881 ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕ ವಿ Fausbøll,; ಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರಸಿದಾಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ (? ಮತ್ತು ಡೋವರ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್)
    
ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆಗಳು, ಟಿಆರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಾಲ್ಮರ್ಸ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸೀರೀಸ್, 1932
    
ಮುದ್ರಣ ಹೊರಗೆ ಇ.ಎಮ್ ಹರೇ 1945 ಟಿಆರ್ ನೇಯ್ದ ಸ್ವರಾವರೋಹಣಗಳು,
    
ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಗುಂಪು, ಅನುವಾದ ಕೆ.ಆರ್ ನಾರ್ಮನ್, 1984, ಪಾಲಿ ಪಠ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ [1], ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್; ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿ ಐಬಿ ಹಾರ್ನರ್ & Walpola ರಾಹುಲ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು; ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಹಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೌದ್ಧ ಕವನಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ; ಮೂಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪೇಪರ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಷಾಂತಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
    
ಅನುವಾದಕ Saddhatissa, ಕರ್ಜನ್, / ಮಾನವಿಕ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, 1985 ಲಂಡನ್
    
ಅನುವಾದಕ ಎನ್ಎ Jayawickrama, Kelaniya ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2001

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

    ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ ಸೂತ್ರಗಳ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ)
    
Atthakavagga ಮತ್ತು Parayanavagga
    
ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಸುತಾ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

    ^ ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಂಕ್ಷೇಪಣ “SN” ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಳಸಿದಾಗ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನ ಸಂಯುತ್ತ ನಿಕಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಣ “ಎಸ್.ಎನ್” ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
    
^ ನಕಮುರಾ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ, ಜಪಾನ್, 1980; ಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರಸಿದಾಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, 1987, 1989, ಪುಟ 46 ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

    ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ (ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇನ್ಸೈಟ್)
    
ಭಿಕ್ಕು ಬೋಧಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಸುಟ್ಟಾ ನಿಪಾಟಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್

GIF picsGIF picsVipassana ಗಿಫ್

http://giphy.com/giphytv

https://www.youtube.com/watch?v=8vGgpC4ReN4

https://www.youtube.com/watch?v=6YwiWpvcgro&list=PLVB_LPJj1wCeYHyE3CwywA9YgJ9_pVBqx
Thitagu Sayadaw ಯು Nanissara: “ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್” Tayardaw (MyanmarNet.Net) -1: 26: 24 ಗಂಟೆ

comments (0)
The Completing Tipitaka:Sutta Pitaka suttapiṭaka; or Suttanta Pitaka-Vinaya Pitaka-Abhidhamma Pitaka in Classical ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗಿತ ಕನ್ನಡ
Filed under: General
Posted by: site admin @ 7:01 pm
comments (0)
The Completing Tipitaka:Sutta Pitaka suttapiṭaka; or Suttanta Pitaka-Vinaya Pitaka-Abhidhamma Pitaka in Classical English,
Filed under: General
Posted by: site admin @ 6:37 am

1690 LESSON Sat 21 2015FREE Online A1 (Awakened One) Tipiṭaka Research & Practice University (FOA1TRPU) & Social Transformation Volcano (STV) NEWS through
http://sarvajan.ambedkar.org

in

92  CLASSICAL LANGUAGES


Email: awakenonewithawareness@yahoo.com

The Completing Tipitaka:Sutta Pitaka suttapiṭaka; or Suttanta Pitaka-Vinaya Pitaka-Abhidhamma Pitaka


in Classical English,


,animated buddha photo: Animated Buddha BuddhaMed2.gifhttp://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/09/0045.gifhttp://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/09/0069.gif


Animated stereoview of old Japan -- Animated stereoview of old Japan --


Buddhaa.gif image by fiore_033


http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/lotus1.gif

http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/daisy991.gif

Please watch:

http://www.tipitaka.org/knda/

Tipiṭaka (Kannada)

http://www.tipitaka.org/knda/
Tipiṭaka (Kannada)
ತಿಪಿಟಕ (ಮೂಲ)
ಅಟ್ಠಕಥಾ
ಟೀಕಾ
ಅನ್ಯ

For more detail about the enrolment and quires please visit the website www.mbctbs.org

http://datab.us/f_gBe7rO60I#Theravada%20Buddhist.%20%22Pali%20with%20English%20Translation%22%20Chanting.

Theravada Buddhist. “Pali with English Translation” Chanting. 


Funeral Chanting
- Theravada Buddhism - Pali - Abhayagiri Monastics (+ chanting text)


http://www.daitangvietnam.com/index_en.htm

Vietnamese Tripitaka - Buddhist Sutra Translation

Đại Tạng Việt Nam - Dịch Kinh Phật
Giáo 

TUỆ QUANG WISDOM LIGHT FOUNDATION INC.

https://www.youtube.com/watch?v=TRIqfBLfqGQ


Chin Ban Chorn With Eng. Lyric - The Holy Buddhist Pray-8:25 mins

https://www.youtube.com/watch?v=TRIqfBLfqGQ&list=RDTRIqfBLfqGQ#t=404

http://tipitakachantingcouncil.org/

http://www.buddhanet.net/audio-chant.htm

Buddhist Chanting

သီတဂူဆရာေတာ္ (International TiPiTaKa Chanting Ceremony)


သီတဂူဆရာေတာ္ (International TiPiTaKa Chanting Ceremony)-1:40:35 Hr

Published on Dec 22, 2013

၁။ ဗုဒၶဂယာ မဟာေျမျမတ္တြင္ ပိ္ဋကတ္သုံးပုံ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ အပုိင္း (၁)

Tipitaka Chanting Ceremony 2014 - Live Webcast 2nd day

Tripitaka - Live at The New Continental [06.12.14] (Part 1)


Tripitaka - Live at The New Co-9:12 mins

Published on Mar 7, 2015

Live footage of Tripitaka performing live at The New Continental on 6th December 2014.

Vocals - Jade Bianca Williams
Keys - Ian Cross
Guitar - Mik Billington
Bass - Ged Campbell
Drums - Jonathan Mitchell
Sax - Aaron Siggs
Trumpet - Phil Rutter
Trombone - Chris Jones

https://www.youtube.com/watch?v=yQ3yVtUI1PI

Tripitaka - Showreel- 6:16 mins

Published on Nov 30, 2013

Recorded Live @ Stratos, Preston - 17th November 2013

Sound Recorded by Gary Jones (ACE PA)
Mastered by Dan Goldman (aka JD73)
Filmed at Stratos, Preston

Made by:TVPAV.com
Cameras: Pavel Szylobryt & Ben Cornwell

More soundclips can be found at
www.soundcloud.com/tripitakafunk

email: funkme@tripitaka.org.uk
website: www.tripitaka.org.uk
facebook: www.facebook.com/tripitakafunk
twitter: www.twitter.com/tripitakafunk


https://www.youtube.com/watch?v=op-P44vGxyc

Tripitaka 7/12/2012- 10:29-mins

Published on Dec 8, 2012

Last night a DJ saved my life & I want your love… LIVE @ The New Continental Preston!

https://www.youtube.com/watch?v=OqjpNSR1wck

Tripitaka - Child Inside Me


Tripitaka - Child Inside Me-5:20 mins


 
 
image
 
 
 
 
 

Preview by Yahoo

 
Uploaded on Apr 11, 2010

Tripitaka - Band from Leyland 1994/5


Tipitaka Chanting Ceremony 2014 - Live Webcast 2nd day-6:23:40 hrs

Streamed live on Dec 20, 2014

Tipitaka
Chanting ceremony organized by the International Tipitaka Chanting
organization will have its 12th chanting ceremony this time at the
historic audience hall of the Sri Dalada Maligawa, Kandy. Tipitaka
chanting ceremony had been held in India on several occasions and this
chanting is held in Sri lanka for the 4th time.

This ceremony was
held at Anuradhapura at the premises of the Sacred Bo Tree in the year
2011 and this chanting is performed at this time at the Audience hall of
Sri Dalada Maligawa for the 4th time.

Local and foreign Bikkus
will participate to chant 30 Nos. selected Sutta followed by a
discussion at the end of each Sutta. With advice of and guidance of the
Most Venerable Nayaka Theros of Malwatta and Asgiriya chapters Honorable
Diyawadana Nilame has extended his assistance and cooperation for
Tipitaka chanting.

The Organizing Committee headed by Madam
Wangmo Dixey of “Light of Buddhadharma Foundation International” is
heartily requesting all Buddhists to participate at this Tipitaka
chanting ceremony on 19th 20th and 21st December 2014.

Sri Dalada Maligawa Media Bureau

Comment Us

# Don’t forget to SUBSCRIBE…
# Like us on facebook https://www.facebook.com/sridaladamal…
# Follow us on Google https://plus.google.com/1078266905684…
# Follow us on twitter https://twitter.com/daladamaligawa

https://www.youtube.com/watch?v=tj5OEQqmxTo

Tripitaka Part 1 vol 17 | Buddha songs | Khmer Tripitaka version | Buddha Dhamma-28-51 mins

https://www.youtube.com/watch?v=8ILWR9kJ3C8


Buddhist Chantting by Priya Barua with nice Voice who is from Bangladesh Buddhist family.-14: 20 mins

https://www.youtube.com/watch?v=zdwM46juYJg

https://www.youtube.com/watch?v=1d-hpMej9bQ

Chinese Buddha Chants - Best for Meditation-29.45 mins


https://www.youtube.com/watch?v=gQbCfvi8-SQ

 Complete Shingon Buddhism Morning Chanting - 26.07 mins


Kandy Lamissi - Shanudrie Priyasad


 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 


https://www.youtube.com/watch?v=tU7q80CqESI


Vadivelu Back to Back Latest Hilarious Comedy Scenes VOL 2Vadivelu Back to Back Latest Hilarious Comedy Scenes VOL 2


https://www.youtube.com/watch?v=tU7q80CqESI
Superhit සියලුම ප්රහසන සිද්ධි ආපසු Vadivelu | ආපසු දෙමළ චිත්රපට | 56:38 මිනි Junction- සිනමා


https://www.youtube.com/watch?v=tU7q80CqESI

Vadivelu Back to Back Superhit All Comedy Scenes | Tamil Film | Cinema Junction- 56:38 mins


http://tipitaka.wikia.com/wiki/Main_Page
Wikipitaka - The Completing Tipitaka
Right now, there are 3,121 suttas and articles.

Wikipitaka is an attempt to compile and complete an English translation of the Tipitaka,
the Buddhist sacred scripture, and its commentaries in order to enable
complete features of online text: searching, browsing, linking, instant
editing as well as looking up terms in an online dictionary.

There are now 3,121 suttas in Wikipitaka. Please help us grow by contributing. See the To Do page for ideas. It really is easy to help once you get started!


Contents

[show]


Features


Wikipitaka offers another dimension of Buddhist study. With searching tool, one can easily find a passage in the massive Tipitaka in a second. Wikipitaka also includes glossary
of Pali terms which aggregate variety translations of Pali terms. This
glossary enables us to effectively search though the Tipitaka without
any translation confusion.

Also, in reading the text, one can find a link to the Encyclopedia of Buddhism which will help readers with the understanding of some Pali terminologies used in the translation.

The expansive characteristic of Wikipitaka will create an extensive tool to study Buddhism at every level and for every purpose.

To start, you may visit our help on Basic NavigationOur Goal


Our goal is to unify a standardized English translation of the Tipitaka. Also, along side with the Tipitaka, we would like to aggregate every aspect of the text: significances, commentaries, and interpretations.

Because Buddhism is one of the World Religions, and the Tipitaka
is the major Buddhist sacred scripture, it is important to compile and
complete this online version of the Tipitaka as soon as possible! And
with the power of this Wiki format, we believe that our goal is not too
far. It’s in your hand!

So far the Digha Nikaya and Majjhima Nikaya are complete.Join Us!


The Buddha said:A gift of Dhamma conquers all gifts.


Dhammapada XXIV, 354

Help us carry out this great mission, giving this great gift to the world, by sharing the profound Dhamma of the Buddha.

This is the excellent chance to make some Great Karma. By reading and sharing your insight with us, you have accumulated the perfection of wisdom (panna paramitta), for yourself as well as for the world.Quotation of the Day


The Buddha said:


Whatever happiness is found in sensual pleasures,
And whatever there is of heavenly bliss -
These are not worth one sixteenth-sixteenth part
Of the happiness that comes with craving’s end.


Last Updated by ItsTheSage 06:37, December 2, 2009 (UTC)How to Help “Completing the Tipitaka”


Simply pickup your Tipitaka or any of the scriptures at hand and
translate! You may help us transcribe some translations that available
in hardcopy, with proper citation, if you do not want to translate them
yourself. Please see To Do page for more ideas about how to help “completing the Tipitaka.”


Today’s Featured PassageMaha-satipatthana Sutta


Maha-satipatthana Sutta
offers comprehensive practical instructions on the development of
mindfulness in meditation. The Buddha describes how the development of
continuous mindfulness of the four satipatthana (”foundations of
mindfulness” or “frames of reference”), mindfulness of the body, of
feelings, of the mind, and of mind-objects, can lead ultimately to full
Awakening.

Satipatthana Sutta is oftertime referred in the broad conception
of Buddhist meditation in the Theravada Buddhist tradition. Satipatthana
is a way of implementing the right mindfulness and, less directly, the
right concentration parts of the Noble Eightfold Path. Satipatthana
meditation goes hand-in-hand with vipassana, samatha or calming
meditation, and anapana meditation. Satipatthana is practiced with the
aims of vipassana and most often in the context of Theravada Buddhism
although the principles are also practiced in most traditions of
Buddhism which emphasize meditation such as the Zen or Soto Zen
tradition.

There is also Satipatthana Sutta or sutra which is also known as the Discourse on the Foundations of Mindfulness. This sutta explains how to systematically cultivate mindful awareness or sati.Dhammapada


The Dhammapada
is an ancient and revered text in Buddhism, especially in Theravada
Buddhism. It is one of the most loved and the most cited passages in the
Tipitaka because it is one of the more approachable texts in the
Buddhist canon.

Dhammapada is highly regarded as both poetry and moral teaching. It is one of the texts in the Khuddaka Nikaya (the “Minor Collection”), which is one of the five collections in the Sutta Pitaka. The Sutta Pitaka is one of the three “baskets” of texts in the Tipitaka, the great Pali corpus of Buddhist texts, among the oldest extant Buddhist writings.

Dhammapada
contains many short sayings of the Buddha and also the detailed stories
for context. Many mottos of many Buddhist schools in Thailand are from Dhammapada.

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html


Tipitaka
The Pali Canon


The Tipitaka (Pali ti, “three,” + pitaka,
“baskets”), or Pali canon, is the collection of primary Pali language
texts which form the doctrinal foundation of Theravada Buddhism. The
Tipitaka and the paracanonical Pali texts (commentaries, chronicles, etc.) together constitute the complete body of classical Theravada texts.

The Pali canon is a vast body of literature: in English translation
the texts add up to thousands of printed pages. Most (but not all) of
the Canon has already been published in English over the years. Although
only a small fraction of these texts are available on this website,
this collection can be a good place to start.

The three divisions of the Tipitaka are:

Vinaya Pitaka
The collection of texts concerning the rules of conduct governing the daily affairs within the Sangha — the community of bhikkhus (ordained monks) and bhikkhunis
(ordained nuns). Far more than merely a list of rules, the Vinaya
Pitaka also includes the stories behind the origin of each rule,
providing a detailed account of the Buddha’s solution to the question of
how to maintain communal harmony within a large and diverse spiritual
community.
Sutta Pitaka
The collection of suttas, or discourses, attributed to the Buddha
and a few of his closest disciples, containing all the central teachings
of Theravada Buddhism. (More than one thousand sutta translations are
available on this website.) The suttas are divided among five nikayas (collections):
Abhidhamma Pitaka
The collection of texts in which the underlying doctrinal principles
presented in the Sutta Pitaka are reworked and reorganized into a
systematic framework that can be applied to an investigation into the
nature of mind and matter.For further reading


 • Where can I find a copy of the complete Pali canon (Tipitaka)? (Frequently Asked Question)
 • Beyond the Tipitaka: A Field Guide to Post-canonical Pali Literature
 • Pali Language Study Aids offers links that may be useful to Pali students of every level.
 • Handbook of Pali Literature, by Somapala Jayawardhana
  (Colombo: Karunaratne & Sons, Ltd., 1994). A guide, in dictionary
  form, through the Pali canon, with detailed descriptions of the major
  landmarks in the Canon.
 • An Analysis of the Pali Canon, Russell Webb, ed. (Kandy:
  Buddhist Publication Society, 1975). An indispensable “roadmap” and
  outline of the Pali canon. Contains an excellent index listing suttas by
  name.
 • Guide to Tipitaka, U Ko Lay, ed. (Delhi: Sri Satguru
  Publications, 1990). Another excellent outline of the Tipitaka,
  containing summaries of many important suttas.
 • Buddhist Dictionary, by Nyanatiloka Mahathera (Kandy:
  Buddhist Publication Society, 1980). A classic handbook of important
  terms and concepts in Theravada Buddhism.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Pitaka

Sutta Pitaka


From Wikipedia, the free encyclopedia


Pāli Canon
Vinaya Pitaka
Sutta Pitaka
Abhidhamma Pitaka

The Sutta Pitaka (suttapiṭaka; or Suttanta Pitaka; cf Sanskrit सूत्र पिटक Sūtra Piṭaka) is the first of the three divisions of the Tripitaka or Pali Canon, the Pali collection of Buddhist writings, the scriptures of Theravada Buddhism. The Sutta Pitaka contains more than 10,000 suttas (teachings) attributed to the Buddha or his close companions.

Contents


Origins


The scriptures tell how the First Council held shortly after the Buddha’s death collected together the discipline (vinaya), and the dharma
in five collections. Tradition holds that little was added to the Canon
after this. Scholars are more skeptical, but differ in their degrees of
skepticism. Richard Gombrich thinks most of the first four nikayas (see below) go back to the Buddha, in content but not in form.[1] The late Professor Hirakawa Akira says[2]
that the First Council collected only short prose passages or verses
expressing important doctrines, and that these were expanded into full
length suttas over the next century.ContentsPart of a series on
Theravāda Buddhism
Gal Viharaya 02.jpg
Countries[show]
History[show]
Doctrine[show]

Further information: List of suttas

There are five nikayas (collections) of suttas:


 1. Digha Nikaya (dīghanikāya), the “long” discourses.
 2. Majjhima Nikaya, the “middle-length” discourses.
 3. Samyutta Nikaya (saṃyutta-), the “connected” discourses.
 4. Anguttara Nikaya (aṅguttara-), the “numerical” discourses.
 5. Khuddaka Nikaya, the “minor collection”.


Digha Nikaya


Main article: Digha Nikaya

This includes The Greater Discourse on the Foundations of Mindfulness, The Fruits of the Contemplative Life, and The Buddha’s Last Days. There are 34 long suttas in this nikaya.Majjhima Nikaya


Main article: Majjhima Nikaya

This includes Shorter Exposition of Kamma, Mindfulness of Breathing, and Mindfulness of the Body. There are 152 medium-length suttas in this nikaya.Samyutta Nikaya


Main article: Samyutta Nikaya

There are, according to one reckoning, 2,889, but according to the commentary 7,762, shorter suttas in this Nikaya.Anguttara Nikaya


Main article: Anguttara Nikaya

These teachings are arranged numerically. It includes, according to
the commentary’s reckoning, 9,565 short suttas grouped by number from
ones to elevens. According to Keown,
“there is considerable disparity between the Pāli and the Sarvāstivādin
versions, with more than two-thirds of the sūtras found in one but not
the other compilation, which suggests that much of this portion of the
Sūtra Piṭaka was not formed until a fairly late date.”[3]Khuddaka Nikaya


Main article: Khuddaka Nikaya

This is a heterogeneous mix of sermons, doctrines, and poetry
attributed to the Buddha and his disciples. The contents vary somewhat
between editions. The Thai edition includes 1-15 below, the Sinhalese
edition 1-17 and the Burmese edition 1-18.


 1. Khuddakapatha
 2. Dhammapada
 3. Udana
 4. Itivuttaka
 5. Suttanipata
 6. Vimanavatthu
 7. Petavatthu
 8. Theragatha
 9. Therigatha
 10. Jataka
 11. Niddesa
 12. Patisambhidamagga
 13. Apadana
 14. Buddhavamsa
 15. Cariyapitaka
 16. Nettipakarana or Netti
 17. Petakopadesa
 18. Milinda Panha

For more on these editions also see Pali CanonTranslations


The first four nikayas and more than half of the fifth have been translated by the Pali Text Society[1]. The first four have also been translated in the Teachings of the Buddha series by Wisdom Publications.


Selections (including material from at least two nikayas):


 • Buddhist Suttas, ed & tr T. W. Rhys Davids, Sacred Books of the East, volume XI, Clarendon/Oxford, 1881; reprinted by Motilal Banarsidass, Delhi (& ?Dover, New York)
 • The Word of the Buddha, ed & tr Nyanatiloka, 1935
 • Early Buddhist Poetry, ed I. B. Horner, Ananda Semage, Colombo, 1963
 • The Book of Protection, tr Piyadassi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 1981; translation of the paritta
 • In the Buddha’s Words, ed & tr Bodhi, Wisdom Pubns, 2005
 • Early Buddhist Discourses, ed & tr John J. Holder, 2006
 • Sayings of the Buddha, ed & tr Rupert Gethin, Oxford University Press, 2008
 • Basic Teachings of the Buddha, ed & tr Glenn Wallis, New York: Random House, 2007


See also


http://palicanon.org/index.php/sutta-pitakaPali Canon Online


The Original Words of the Buddha

Sutta Pitaka

The collection of suttas, or discourses, attributed to the
Buddha and a few of his closest disciples, containing all the central
teachings of Buddhism.Subcategories


Khuddaka Nikaya


The Khuddaka Nikaya, or “Collection of Little Texts” (Pali khudda
= “smaller; lesser”), the fifth division of the Sutta Pitaka, is a
wide-ranging collection of fifteen books (eighteen in the Burmese
Tipitaka) containing complete suttas, verses, and smaller fragments of
Dhamma teachings. While many of these have been treasured and memorized
by devout Buddhists around the world for centuries, others have never
left the private domain of Pali scholars; some have yet to be translated
into English.


Article Count:

122


 • Khuddakapatha (The Short Passages)

  The Khuddakapatha is a collection of nine short passages that
  may have been designed as a primer for novice monks and nuns. It
  includes several essential texts that are still chanted daily by
  laypeople and monastics around the world of Theravada Buddhism.


  Article Count:

  1

 • Dhammapada

  The Dhammapada, an anthology of verses attributed to the Buddha,
  has long been recognized as one of the masterpieces of early Buddhist
  literature. Only more recently have scholars realized that it is also
  one of the early masterpieces in the Indian tradition of kavya, or belles lettres.


  Article Count:

  26

 • Udana

  The Udana, the third book of the Khuddaka Nikaya, offers a rich
  collection of short suttas, each of which culminates in a short verse
  uttered by the Buddha. Altogether there are eighty suttas, arranged in
  eight vaggas, or chapters.


  Article Count:

  80

 • Itivuttaka

  The Itivuttaka, a collection of 112 short discourses, takes its
  name from the statement at the beginning of each of its discourses: this
  (iti) was said (vuttam) by the Blessed One. The collection as a whole is attributed to a laywoman named Khujjuttara, who worked in the palace of King
  Udena of Kosambi as a servant to one of his queens, Samavati. Because
  the Queen could not leave the palace to hear the Buddha’s discourses,
  Khujjuttara went in her place, memorized what the Buddha said, and then
  returned to the palace to teach the Queen and her 500 ladies-in-waiting.
  For her efforts, the Buddha cited Khujjuttara as the foremost of his
  laywomen disciples in terms of her learning. She was also an effective
  teacher: when the inner apartments of the palace later burned down,
  killing the Queen and her entourage, the Buddha commented (in Udana
  VII.10) that all of the women had reached at least the first stage of
  Awakening.


  Article Count:

  4

 • Sutta Nipata

  The Sutta Nipata (”The Sutta Collection”), the fifth book of the Khuddaka Nikaya, consists of 71 short suttas divided into five vaggas (chapters).


  Article Count:

  11

 • Vimanavatthu

  The Vimanavatthu of the Khuddaka Nikaya is a collection of 83 stories in verse describing the vimana [vimaana] — a kind of personal heavenly mansion — inhabited by beings reborn as gods or goddesses (devata [devataa])
  as a reward for meritorious deeds performed by them as human beings.
  All the stories follow a similar pattern. They begin with an
  introductory verse (or verses) in which the god or goddess is asked
  about the cause for his or her rebirth within that particular mansion.
  The deva thereupon relates his or her previous good deeds.


  Article Count:

  0

 • Petavatthu

  The Petavatthu contains 51 poems, each explaining how
  unwholesome deeds led to the rebirth of a being into the miserable realm
  of the “hungry ghosts” (peta).


  Article Count:

  0

 • Theragatha

  The Theragatha, the eighth book of the Khuddaka Nikaya, consists of 264 poems — 1,291 stanzas in all — in which the early monks (bhikkhus)
  recount their struggles and accomplishments along the road to
  arahantship. Their stories are told with often heart-breaking honesty
  and beauty, revealing the deeply human side of these extraordinary men,
  and thus serve as inspiring reminders of our own potential to follow in
  their footsteps.


  Article Count:

  0

 • Therigatha

  The Therigatha, the ninth book of the Khuddaka Nikaya, consists of 73 poems — 522 stanzas in all — in which the early nuns (bhikkhunis)
  recount their struggles and accomplishments along the road to
  arahantship. Their stories are told with often heart-breaking honesty
  and beauty, revealing the deeply human side of these extraordinary
  women, and thus serve as inspiring reminders of our own potential to
  follow in their footsteps.


  Article Count:

  0

 • Jataka


  Article Count:

  0

 • Niddesa


  Article Count:

  0

 • Patisambhidamagga


  Article Count:

  0

 • Apadana


  Article Count:

  0

 • Buddhavamsa


  Article Count:

  0

 • Cariyapitaka


  Article Count:

  0

 • Petakopadesa


  Article Count:

  0

 • Milindapañha

  The Milindapañha, the eighteenth book of the Khuddaka Nikaya
  (according to the Burmese version of the Pali canon), consists of 7
  parts as shown below. The conclusion to the Milindapañha states that it
  contains 262 questions, though in the editions available today only 236
  can be found. Although not included as a canonical text in the
  traditions of all the Theravadin countries, this work is much revered
  throughout and is one of the most popular and authoritative works of
  Pali Buddhism.

 • http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sutta.html

Sutta Pitaka
The Basket of Suttas

The Sutta Pitaka, the second division of the Tipitaka,
consists of more than 10,000 suttas (discourses) delivered by the
Buddha and his close disciples during and shortly after the Buddha’s
forty-five year teaching career, as well as many additional verses by
other members of the Sangha. More than one thousand sutta translations
are available on this website.


The suttas are grouped into five nikayas, or collections:


Digha Nikaya
The “Long” Discourses (Pali digha = “long”) consists of 34
suttas, including the longest ones in the Canon. The subject matter of
these suttas ranges widely, from colorful folkloric accounts of the
beings inhabiting the deva worlds (DN 20) to down-to-earth practical meditation instructions (DN 22),
and everything in between. Recent scholarship suggests that a
distinguishing trait of the Digha Nikaya may be that it was “intended
for the purpose of propaganda, to attract converts to the new religion.”
[1]
Majjhima Nikaya
The “Middle-length” Discourses (Pali majjhima = “middle”)
consists of 152 suttas of varying length. These range from some of the
most profound and difficult suttas in the Canon (e.g., MN 1) to engaging stories full of human pathos and drama that illustrate important principles of the law of kamma (e.g., MN 57, MN 86).
Samyutta Nikaya
The “Grouped” Discourses (Pali samyutta = “group” or “collection”) consists of 2,889 relatively short suttas grouped together by theme into 56 samyuttas.
Anguttara Nikaya
The “Further-factored” Discourses (Pali anga = “factor” + uttara = “beyond,” “further”) consists of several thousand short suttas, grouped together into eleven nipatas according to the number of items of Dhamma covered in each sutta. For example, the Eka-nipata (”Book of the Ones”) contains suttas about a single item of Dhamma; the Duka-nipata (”Book of the Twos”) contains suttas dealing with two items of Dhamma, and so on.
Khuddaka Nikaya

The “Division of Short Books” (Pali khudda = “smaller,” “lesser”), consisting of fifteen books (eighteen in the Burmese edition):

 1. Khuddakapatha — The Short Passages
 2. Dhammapada — The Path of Dhamma
 3. Udana — Exclamations
 4. Itivuttaka — The Thus-saids
 5. Sutta Nipata — The Sutta Collection
 6. Vimanavatthu — Stories of the Celestial Mansions
 7. Petavatthu — Stories of the Hungry Ghosts
 8. Theragatha — Verses of the Elder Monks
 9. Therigatha — Verses of the Elder Nuns
 10. Jataka — Birth Stories
 11. Niddesa — Exposition
 12. Patisambhidamagga — Path of Discrimination
 13. Apadana — Stories
 14. Buddhavamsa — History of the Buddhas
 15. Cariyapitaka — Basket of Conduct
 16. Nettippakarana (Burmese Tipitaka only)
 17. Petakopadesa (Burmese Tipitaka only)
 18. Milindapañha — Questions of Milinda (Burmese Tipitaka only)

Notes

1.
Bhikkhu Bodhi, Connected Discourses of the Buddha
(Somerville, Mass.: Wisdom Publications, 2000), p.31, referring to Joy
Manné’s “Categories of Sutta in the Pali Nikayas and Their Implications
for Our Appreciation of the Buddhist Teaching and Literature,” Journal of the Pali Text Society 15 (1990): 29-87.

See also: “Befriending the Suttas: Tips on Reading the Pali Discourses

http://www.thefullwiki.org/Sutta_Nipata

Sutta Nipata: Wikis

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

[hide]


Part of a series on

BuddhismDharma Wheel.svg

Portal Outline

History of Buddhism

Major figures

Practices

Countries

Schools

Texts

Related
topics

view full index

Pali Canon

 
 
Vinaya Pitaka
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    
Sutta-
vibhanga
Khandhaka Pari-
vara

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sutta
Pitaka

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Digha
Nikaya
Majjhima
Nikaya
Samyutta
Nikaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Anguttara
Nikaya
Khuddaka
Nikaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Abhidhamma Pitaka
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Dhs. Vbh. Dhk.

Pug.
Kvu. Yamaka Patthana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
view  talk  edit

The Sutta Nipata[1] is a
Buddhist scripture, a sutta
collection in the Khuddaka Nikaya, part of the Pali
Canon
of Theravada Buddhism. All its suttas consist largely of
verse, though some also contain some prose. It is divided into five
sections:

 • Uraga Vagga
 • Cula Vagga
 • Maha Vagga
 • Atthaka Vagga
 • Parayana Vagga

Some scholars[2]
consider this the oldest of all Buddhist scriptures. Others agree
that it contains much very early material.

Contents

Translations

 • Tr V.
  Fausbøll
  , in Sacred Books of the East, volume X,
  Clarendon/Oxford, 1881; reprinted by Motilal Banarsidass, Delhi
  (?and by Dover, New York)
 • Buddha’s Teachings, tr Lord Chalmers,
  Harvard Oriental Series, 1932
 • Woven Cadences, tr E. M. Hare, 1945, out of print
 • The Group of Discourses, tr K. R. Norman, 1984, Pali Text
  Society
  [1], Bristol; the
  original edition included alternative translations by I. B. Horner
  & Walpola
  Rahula
  ; these are currently available in the paperback edition
  under the title The Rhinoceros Horn and Other Early Buddhist
  Poems
  ; the current edition under the original title omits
  these, but includes instead the translator’s notes, not included in
  the paperback
 • Tr Saddhatissa, Curzon, London/Humanities Press, New York,
  1985
 • Tr N. A. Jayawickrama, University of Kelaniya, 2001

See also

Notes

 1. ^
  When referencing suttas from the Sutta Nipata the case-sensitive
  abbreviation “Sn” is used. This is distinguished from the
  abbreviation “SN” which traditionally refers to the Pali canon’s Samyutta
  Nikaya
  .
 2. ^
  Nakamura, Indian Buddhism, Japan, 1980; reprinted by
  Motilal Banarsidass, Delhi, 1987, 1989, page 46

External
links


GIF pics
GIF picsVipassana Gif

http://giphy.com/giphytv

https://www.youtube.com/watch?v=8vGgpC4ReN4

https://www.youtube.com/watch?v=6YwiWpvcgro&list=PLVB_LPJj1wCeYHyE3CwywA9YgJ9_pVBqx


Thitagu Sayadaw U Nanissara:”The Basics for Life Satisfaction” Tayardaw (MyanmarNet.Net)-1:26:24 hr


comments (0)