Kushinara Nibbana Bhumi Pagoda- Free Online Analytical Research and Practice University for “Discovery of Buddha the Awakened One with Awareness Universe” in 116 Classical Languages
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
04/12/13
13413 SATURDAY LESSON 886-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Patidesaniya 31 Patidesaniya Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org THE ONLY BUDDHIST & SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative Media is: http://sarvajan.ambedkar.org The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP! People are just fed up with Congress, other regional parties and BJP! capture the MASTER KEY ! For Mayawati! Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH For equal distribution of wealth of this country to Sarvajan i.e., for SC/ST/OBC/Minorities and poor upper castes for peace,welfare and happiness of the entire people and not just for corporate interests and in - humanists. Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/a/small-business-ideas.htm http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/qt/Computer-Training-Small-Business-Idea.htm Computer Training Small Business Idea The Pros and Cons of Starting a Computer Training Business
Filed under: General
Posted by: site admin @ 9:43 pm
13413 SATURDAY LESSON 886-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Patidesaniya31 

Patidesaniya

Pali

English

Sinhala


from FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org

THE ONLY BUDDHIST
& SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative
Media is: http://sarvajan.ambedkar.orgThe Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!

People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!
 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!

Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH

For
equal distribution of wealth of this country to Sarvajan i.e., for
SC/ST/OBC/Minorities and poor upper castes for peace,welfare and
happiness of the entire people and not just for corporate interests and
in - humanists
.
Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH


AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE

http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/a/small-business-ideas.htm
http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/qt/Computer-Training-Small-Business-Idea.htm


Computer Training Small Business Idea

The Pros and Cons of Starting a Computer Training Business

http://www.metta.lk/tipitaka/1Vinaya-Pitaka/index.html
14anim.gif

The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!

People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!


 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH


தற்காலிக பௌத்த பிக்கு பயிற்சி முகாம் மே 13 -24 வரை சென்னையில் வயது 12 முதல் 45 வரை ,<br />
ஆண்கள் மொட்டை அடித்து சிவரம் உடை வழங்கப்படும் பெண்கள் வெள்ளை உடை அணிந்து வர வேண்டும் . 10 நாட்களுக்கு பயிற்சி மையத்தில் தங்கவேண்டும்<br />
மே மாதம் 10 தேதி கடைசி நாள்<br />
தொடர்புக்கு 9445369542 ,
தற்காலிக பௌத்த பிக்கு பயிற்சி முகாம் மே 13 -24 வரை சென்னையில் வயது 12 முதல் 45 வரை ,
ஆண்கள் மொட்டை அடித்து சிவரம் உடை வழங்கப்படும் பெண்கள் வெள்ளை உடை
அணிந்து வர வேண்டும் . 10 நாட்களுக்கு பயிற்சி மையத்தில் தங்கவேண்டும்
மே மாதம் 10 தேதி கடைசி நாள்
தொடர்புக்கு 9445369542 ,Bhante Vinaya Rakkhita shared Manish Gangurde’s photo.
Tribute to Samrat Ashoka Jayanti<br />
Salute to him who spread Buddhist religion.....
Tribute to Samrat Ashoka Jayanti
Salute to him who spread Buddhist religion…..


Salute to the Greater Indian, Man of the Millennium, Greatest Parson in 1000 years the Main architect of the Modern India Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar.<br />
Proud to say, JAI BHIM, JAI BHARAT.
Salute
to the Greater Indian, Man of the Millennium, Greatest Parson in 1000
years the Main architect of the Modern India Babasaheb Dr. B.R.
Ambedkar.
Proud to say, JAI BHIM, JAI BHARAT.

http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/a/small-business-ideas.htm
http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/qt/Computer-Training-Small-Business-Idea.htm


Computer Training Small Business Idea

The Pros and Cons of Starting a Computer Training BusinessSome people are naturally computer-savvy; some people find a
challenge in everything computer-related. If you are in the first group
and have extensive experience with computers and various computer
software, a computer training business might be a good small business idea for you.

Here is a look at the pros and cons, as well as resources with tips for starting your computer training business.

The Pros

Some of the benefits of starting a computer training business include:

 • You can train clients in their homes, through local classes, or virtually via the Internet.
 • You can target personal computer users, home-based business owners and even larger companies.
 • You can work one-on-one with clients, or teach computer classes to groups.
 • Your business can provide a broad range of training services or focus on specific software.
 • You can sell training materials to bolster your services and increase your income.
 • You get to use all of the latest computer equipment and software every day in your business.

The Cons

Some of the potential challenges of a computer training business include:

 • You must have an expert knowledge of computers, software and tools.
 • The necessary software and equipment can be expensive.
 • You must be a good communicator and comfortable with public speaking.
 • You need to be patient and have excellent customer service skills.
 • You need to stay current on computers, software and industry news.
 • You may need insurance, permits and bonding if you will be working in your clients’ homes.

Recommended Resources

7. Pàñidesanãyakaõóo

Ime kho panàyasamanto cattàro pàñidesanãyà dhammà uddesaü àgacchanti.
7. 1


1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhuni sàvatthiyaü piõóàya
caritvà pañikkamanakàle a¤¤ataraü bhikkhuü passitvà etadavoca handayya
bhikkhaü patigaõhàhãti.1 Suññhu bhaginãti sabbeva aggahesi. Sà upakaññhe
kàle nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhattà ahosi. Atha kho sà bhikkhuni
dutiyampi divasaü sàvatthiyaü piõóàya caritvà pañikkamanakàle naü
bhikkhuü passitvà etadavoca handayya bhikkhaü patigaõhàhãti. Suññhu
bhaginãti sabbeva aggahesi. Sà upakaññhe kàle nàsakkhi piõóàya

Carituü
chinnabhattà ahosi. Tatiyampi divasaü sàvatthiyaü piõóàya caritvà
pañikkamanakàle naü bhikkhuü passitvà etadavoca handayya bhikkhaü
patigaõhàhãti. Suññhu bhaginãti sabbeva aggahesi. Sà upakaññhe kàle
nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhattà ahosi.

2. Atha kho sà
bhikkhuni catuttho divase athikàya pavedhenti gacchati. Seññhi gahapati
rathena pañipathaü àgacchanto taü bhikkhuniü etadavoca apehayyeti. Sà
okkamanti2tattheva paripati. Seññhi gahapati taü bhikkhuniü khamàpesi
khamàhayye mayà nipàtitàti3nàhaü gahapati tayà nipàtità api ca ahameva
dubbalàti. Kissa pana tvaü ayye dubbalàti. Atha kho sà bhikkhuni
deññhissa gapatissa etamatthaü àrocesi. Seññhi gahapati taü bhikkhuniü
gharaü netvà bhojetvà ujjhàyanti khãyanti vipàceti “kathaü hi nàma
bhadantà bhikkhuniyà bhatthato àmisaü pañiggabhessanti kicchalàbho
màtugàmoti”

3. Assosuü kho
bhikkhu tassa seññhissa gahapatissa ujjhàyanti khiyanatassa
vipàcenatassa. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà
sikkhàkàmà. Te te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; “kathaü hi nàma bhikkhu
bhikkhuniyà hatthato àmisaü pañiggahesãti. - Pe - saccaü kira tvaü
bhikkhu bhikkhunãyà hatthato àmisaü pañiggahesãti. [PTS Page 176] [\q
176/] saccaü bhagavà ¤àtikà te bhikkhu a¤¤àtikàti. A¤¤àtikà bhagavàti.
A¤¤àtako moghapurisà a¤¤àtikàya na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và
sattaü và asantaü và kathaü hi nàma tvaü moghapurisà a¤¤àtikàya
bhikkhuniyà hatthato àmisaü pañiggahessasi netaü moghapurisa
appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü
moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü
a¤¤athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena
vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya
kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya
appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa
viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü
dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü
sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya
saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü
phasuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü
àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya
saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. Pañiggaõahàti - machasaü

2. Vokkamanti - machasaü

3. Mayàsi pàtikàti - machasaü

[BJT Page 466] [\x 466/]

“Yo pana
bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà antaragharaü paviññhàya hatthato
khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và bhu¤jeyya
và pañidesetabbaü tena bhikkhunà, gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü
asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã”ti.

4. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

A¤¤àtikà nàma: màtito và yàva sattamà pitàmahayugà asmabaddhà.

Bhikkhuni nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Antaragharaü nàma: rathikà byuhaü siüghàñakaü gharaü

Khàdanãyaü nàma: ¤ca bhojanàni yàmakàlikaü sattàha kàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü
nàma: pa¤cabhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü, khàdissàmi
bhu¤ajissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa, ajjhehàre ajjhehàre àpatti
pàñidesanãyassa.

A¤¤àtikàya
a¤¤àtikasa¤¤i antaragharaü paviññhàya hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü
và sahattha pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa.
A¤¤àtikàya vematiko antaragharaü paviññhàya hatthato khàdanãyaü và
bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati àpatti
pàñidesanãyassa. A¤¤àtikàya ¤àtikasa¤¤i antaragharaü paviññhàya hatthato
khàdanãyaü và bhojanãya và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và
àpatti pàñidesaniyassa.

Yàmakàlikaü
sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa.
Ajjhehàre ajjhehàre àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya hatthato
khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti
dukkañassa. Ajhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

[BJT Page 468] [\x 468/]

¥àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i àpatti dukkañassa ¤àtikàya vematiko àpatti dukkañassa ¤àtikàya ¤atikasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti:
¤àtikàya, dàpeti na deti upanikkipitvà deti, antaràràre, bhikkhu
nupassaye, titthiyaseyyàya, pañikkamane, [PTS Page 177] [\q 177/] gàmato
niharatvà deti, yàmakàlikaü santàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye
paribhu¤ajàti deti, sikkhamànàya, sàmaõeràya ummattakassa,
àdikammikassàti. .

Pañhamapàñidesaniya sikkhàpadaü

7. 2

Dutiyapàñidesanãya sikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena
kho pana samayena bhikkhu kulesu nimantità bhu¤janti. Chabbaggiyà
bhikkhuniyo chabbaggiyànaü bhikkhunaü vosàsantiyo ñhità honti. Idha
supaü detha idha odanaü dethàti chabbaggiyà bhikkhu yàvadatthaü
bhu¤janti. A¤¤e bhikkhu na cittaråpaü labhaõati2- ye te bhikkhu appicchà
santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti
vipàcenti; “kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuniyo vosàsantiyo
na nivàressanti”ti. -Pe- saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhuniyo
vosàsantiyo na nivàrethàti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà
ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhuniyo
vosàsantiyo na nivàressatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya
pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva
appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü a¤¤athattàyàti. Atha kho taü bhagavà
bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya
asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena
subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa
pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü
tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi,
tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavase
pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü
niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü
saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya
pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva¤ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Bhikkhu
paneva kulesu nimattità bhu¤janti tatra ce sà bhikkhuni vosàsamànaråpà
ñhità hoti “idha supaü detha idha odanaü dethà”ti. Tehi bhikkhuhi sà
bhikkhuni apasàdetabbà. Apasakka tàva bhagini, yàva bhikkhu bhu¤ajatti.
Ekassapi ce1- bhikkhuno nappañibhàseyya taü bhikkhuniü apasàdetuü
apasakka tàva bhagini, yàva bhikkhu bhu¤ajantã’ti. Pañidesetabbaü tehi
bhikkhåhi gàrayhaü àvuso dhammaü àpajjimhà asappàyaü pàñidesanãyaü taü
pañidesemàti.

1. Ekassa cepi - machasaü

[BJT Page 470] [\x 470/]

2. Bhikkhu
paneva kulesu nimatantità bhu¤ajantãti: 1- kulaü nàma cattàri kulàni
khattiyakulaü bràhmaõakulaü vessakulaü suddakulaü

Nimanatità bhu¤ajantãti; paca¤annaü bhojanànaü a¤¤atarena bhojanena nimattità bhu¤janti.

Bhikkhuni nàma: ubhato saüghe upasampannà

[PTS Page 178] [\q 178/]

Vosàsanati
nàma: yathàmittatà yathàsandiññhatà yathàsambhattatà yathà
samànupajjhàyakatà yathàsamànàcariyakatà “idha supaü detha idha odanaü
dethà”ti. Esà vosàsanti nàma.

Tehi bhikkhuhãti: bhu¤ajamànehi bhikkhuhi.


bhikkhunãti: yà sà vosàsanti bhikkhuni. Tehi bhikkhuhi sà bhikkhuni
apasàsetabbà. ‘Apasakka tàva bhagini yàva bhikkhu bha¤ajatti’ti ekassapi
ce2- bhikkhuno anapasàdite3khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti
dukkañassa. Ajjhohàre ajjhehàre àpatti pàñidesanãyassa.

Upasampannàya
upasampannasa¤¤i vosàsantiyà na nivàrati àpatti pàñidesaniyassa.
Upasampannàya vematiko vosàsantiyà na nivàreti àpatti pàñidesanãyassa.
Upasampannàya anupasampanna sa¤¤i vosàsantiya na nivàreti àpatti
pàñidesanãyassa.

Ekato
upasampannàya vosàsantiyà na nivàrati àpatti dukkañassa. Anupasampannàya
upampannasa¤¤i àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematiko àpatti
dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa¤¤i anàpatti

Anàpatti:
attano bhattaü dàpeti na deti, a¤¤assa4- bhattaü deti na dàpeti, yaü na
dinnaü taü dàpeti, yattha na dinnaü ttatha dàpeti, sambesaü samakaü
dàpeti, sikkhamànàya5vosàsati, sàmaõeràya6- vosàsati, pa¤ca bhojanàni
ñhapetvà sabbattha anàpatti

Dutiya pàñidesinãya sikkhàpadaü.

1. Bhu¤janti sãmu1 machasaü

2. Ekassa cepi - machasaü

3. Anapasàdito - machasaü,

4. A¤¤asaü - machasaü

5. Sikkhamàtà - machasaü

6. Sàmaõerã - machasaü

. 1[BJT Page 472] [\x 472/]

7. 3

Tatiya pàñisenãya sikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü a¤¤ataraü kulaü ubhato
pasannaü hoti saddhàya vaóóhati bhogena hàyati. Yaü tasmiü kule
uppajjati purebhattaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü sabbaü bhikkhunaü
vissajjetvà appekadà anasità acchanti. Manussà ujjhàyanti khiyanti
vipàcenti. “Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà
pañiggahessanti imesaü datvà appekadà anasità acchanti”ti assosuü kho
bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Atha
kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho
bhagavà etasmiü [PTS Page 179] [\q 179/] nidàne pakaraõe dhammiü kathaü
katvà bhikkhu àmantesi “anujànàmi bhikkhave yaü taü kulaü1- saddhàya
vaóóhati bhogena hàyati, evaråpassa kulassa ¤attidutiyena kammena
sekhasammutiü dàtuü” eva¤ca pana bhikkhave dàtabbà vyattena bhikkhunà
pañibalena saügho ¤àpetabbo.

3. Suõàtu me
bhante saügho itthannàmaü kulaü saddhàya vaóóhati bhogena hàyati. Yadi
saüghassa pattakallaü saügho itthannàmassa kulassa sekhasammutiü
dadeyya, esà ¤atti.

Suõàtu me
bhante saügho itthannàmaü kulaü saddhàya vaóóhati bhogena hàyati. Saügho
itthannàmassa kulassa sekhasammutiü deti yassàyasmato khamati
itthannàmassa kulassa sekhasammutiyà dànaü, so tuõbhassa, yassa
nakkhamati so bhàseyya,

Dinnà saüghena itthannàmassa kulassa sekhasammuti. Khamati saüghassa, tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. Yaü kulaü, machasaü

[BJT Page 474] [\x 474/]

“Yàni kho pana
tàni dekhasammatàni kulàni yo pana bhikkhu tathàråpesu sekhasammatesu
kulesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và
bhu¤jeyya vàpañidesetabbaü tena bhikkhunà: gàrayihaü àvuso dhammaü
àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã”ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

4. Tena kho
pana samayena sàvattiyaü uddavo hoti. Manussà bhikkhu nimantetvà
bhojenti. Tampi kho kulaü bhikkhå nimantesi. Bhikkhu kukkuccàyantà
nàdhivàsenti. Pañikkhittaü bhagavatà sekhasammatesu kulesu kàdanãyaü và
bhojanãyaü và samatthà pañiggahetvà khàdituü bhu¤ajitu”nti. Te
ujjhàyanti khiyanti vipàcenti “kinnu kho nàma ambhàkaü jivitena yaü ayyà
ambhàkaü na patigaõhantã”ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü
ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato
etamatthaü arocesu

. 1

5. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi. “Anujànàmi bhikkhave nimantitena sekhasammatesu kulesu
khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdituü bhu¤ajituü”
eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

5. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi “anujànàmi bhikkhave nimantitena sekhasammatesu kulesu
khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattà pañiggahetvà khàdituü bha¤ajituü”
eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yàni kho pana
tàni sekhasammatàni kulàni yo pana bhikkhu tathàråpesu sekhasammatesu
kulesu pubbe animattito [PTS Page 180] [\q 180/] khàdanãyaü và
bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và bhu¤jeyya và
pañidesetabbaü tena bhikkhunà gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü
pàñidesanãyaü taü pañidesemã”ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

6. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu tassa kulassa kulupago hoti. Atha kho so
bhikkhu pubbanahasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena taü kulaü
tenupasaükami. Upasaükamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi tena kho pana
samayena so bhikkhu gilàno hoti. Atha kho te manussà taü bhikkhuü
etadavocuü bhu¤ajatha bhanteti. Atha kho so bhikkhu bhagavàta
“pañikkhittaü animantitena sekhasammatesu kulesu khàdanãyaü và
bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdãtuü bhu¤ajitu”nti.
Kukkuccàyanto na pañiggahesi. Nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhatto
ahosi. Atha kho so bhikkhu àràmaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi
bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[BJT Page 476] [\x 476/]

. 57. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi “anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà sekhasammatesu kulesu
khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattà pañiggahetvà khàdituü bha¤ajituü”

Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yàni kho pana
tàni sekhasammatàni kulàni yo pana bhikkhu tathàråpesu sekhasammatesu
kulesu pubbe animattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà
pañiggahetvà khàdeyya

Khàdeyya và
bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà gàrayihaü àvuso dhammaü
àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã”ti.

8. Yàni kho
pana tàni sekhasammatàni kulànãti: sekhasammataü nàma kulaü yaü kulaü
saddhàya vaóóhati bhogena hàyati evaråpassa kusalassa ¤attidutiyena
kammena sekhasammuti dinnà hoti.

Yo panàti: yo
yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri
yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

Tathàråpesu sekhasammatesu kulesuti: evaråpesu sekhasammatesu kulesu

Animattito nàma: ajjatanàya và svàtanàya và animattito gharåpacàraü okkante nimantenti1- eso animantito nàma.

[PTS Page 181]
[\q 181/] nimantito nàma: ajjatanàya và svàtanàya và nimantito
gharåpacàraü anokkante nimantenti, eso nimattito nàma.

. 5

Agilàno nàma: sakkoti piõóàya carituü

Gilàno nàma: na sakkoti piõóàya carituü

1. Okkamaneta nimanetati - sãmu1 machasaü

[BJT Page 478] [\x 478/]

Khàdanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni yàmakàlikaü sattàhaü kàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü
nàma: pa¤ca bhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü animattito
agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti
àpatti dukkañassa. Ajjhohàre àpatti pàñidesaniyassa

Sekhasammate
sekhadammatasa¤¤i anivattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và
sahatthà pañiggahetvà khakàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa.
Sekhasammate vematiko animattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và
sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa.
Dekhasmamate asekhasammatasa¤¤i animantito agilàno khàdanãyaü và
bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti
pàñidesanãyassa.

. 6Yamàkàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhehàre àpatti dukkañassa.

Asekhasmamate
sekhasammatasa¤¤i àpatti dukkañassa asekhasammate vematiko àpatti
dukkañassa. Asekhasammate asekhasammatasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti:
nimattitassa, gilànassa, nimattitassa và gilànassa và, sesakaü bhu¤jati,
a¤¤esaü bhikkhà tattha pa¤¤àttà hoti, gharato niharitvà denti,
niccabhante, pakkhike, uposathike, pàñipadike, yàmakàlikaü
sattàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye paribhujati deti, ummattakassa
àdikammikassàti.

Tatiya pàñidesanãyaü. Ni

[BJT Page 472] [\x 472/]

7. 4

Catutthapàñisenãya sikkhàpadaü

. 6

1. Tena
samayena buddho bhagavà sakkosu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme.
Tena kho pana samayena sàkiyadàsakà avaruddhà honti. Sàkiyàniyo icchanti
àra¤¤akesu senàsanesu bhantaü kàtuü. Assosuü kho sàkiyadàsakà
sàkiyàniyo kira àra¤¤akesu senàsanesu bantaü kàtukàmàti. Te magge
pariyuññhiüsu. Sàkiyàniyo [PTS Page 182] [\q 182/] paõitaü khàdanãyaü
bhojanãyaü àdàya àra¤¤akaü senàsanaü agamaüsu. Sàkiyadàsakà nikkhamitvà
sàkiyàniyo acchandiüsu và dusesuü ca. Sàkiyà nikkhamitvà te core
sabhaõóe1- gahetvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti “kathaü hi nàma
bhadantà àràme core pañivasante nàrocessanti”ti. Assosuü kho bhakkhu
tesaü2 sàkiyànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te
bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi
tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavàsa
pañicca saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü
niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü
saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya
pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva¤ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yàni kho pana
tàni àra¤¤àkàni senàsanàni sàsaïka sammatàni sappañibhayàni. Yo pana
bhikkhu tathàråpesu sonàsanesu viharanto pubbe appañisaüviditaü
khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràre sahattha pañiggahetvà khàdeyya và
bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà gàrayahaü àvuso dhammaü
àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã”ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

3. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu àra¤¤akesu senàsanesu gilàno hoti.
Manussà khàdanãyaü àdàya àra¤¤akaü senàsanaü agamasaüsu atha kho te
manussà taü bhikkhuü etadavocuü bhu¤ajatha bhanteti. Ta atha kho so
bhikkhu bhagavatà pañikkhittaü àra¤¤akesu senàsanesu khàdanãyaü và
bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdituü bhu¤ajitu”nti.
Kukkuccàyantà na pañiggahesi nàsakkhi piõóàya carituü jinnabhanto ahosi.
Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü arocesi. Bhikkhu bhagavato
etamatthaü àrocesuü.

1. Saha bhaõóena - machasaü

2. Kesanti padaü marammachaññhasaügitipike na dissa te,

[BJT Page 482] [\x 482/]

4. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi “anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà àra¤¤àkesu senàsanesu1-
khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattà pañiggahetvà khàdituü bha¤ajituü”
eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yàni kho pana
tàni àra¤¤akàni senàsanàni sàsakaüka sammatàni sappañibhayàni, yo pana
bhikkhu tathàråpesu [PTS Page 183] [\q 183/] senàsanesu vibharanto pubbe
appañisaüviditaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahatthà
pañiggahetvà agilàno khàdeyya và bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena
bhikkhunà: gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü
pañidesemã”ti.

5. Yàni kho pana tàni àra¤¤akàni senàsanànãti: àra¤¤akaü nàma: senàsanaü pa¤cadhanusatikaü pacchimaü.

Sàsaükaü nàma:
àràme và2- àràmupacàre và corànaü niviññhokàso dissati bhuntokàso
dissati ñhitokàso dissati nisinnokàso dissati nipantokàso dissati

Sappañibhayaü nàma: àràme và àràmupacàre và corehi manussà hatà dissanti viluttà dissanti àkoñità dissanti.

Yo panàti: yo
yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri
yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhå samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhå’ti.

Tathàråpesu senàsanesuti: senàsanesu

Appañisaüviditaü
nàma: pa¤cantaü pañisaüviditaü etaü appañisaüviditaü nàma. âràmaü
àràmupacàraü ñhapetvà pañisaüviditaü etampi3 appañisaüviditaü nàma.

1. Pubbe appañisaüviditaü - machasaü,

2. Vàti padaü marammachaññhasaügitipiñake na dissate. 3. Etaü - machasaü

[BJT Page 484] [\x 484/]

Pañisaüviditaü
nàma: yo koci và puriso và àràmaü àràmupacàraü agantvà àroceti
ittathannàmassa kulassa1 bhante khàdanãyaü và abhojanãyaü và àharistãti.
2Sace sàsaükaü hoti sàsaükanti àcikkhitabbaü. Sace sappañibhayaü hoti
sappañibhayanti àcikkhitabbaü. Sace hotu bhante àhariyissatãti bhaõati.
Corà vattabbabà manussà idhupacaranti apasakkathàti. Yàguyà
pañisaüvidite tassa parivàro àharãyati etaü pañisaüviditaü nàma.
Bhantena pañisaüvidite tassa napariyàro àharãyati etaü pañisaüviditaü
nàma. Khàdanãyena pañisaüvidite tassa parivàro àharãyati etaü
pañisaüviditaü nama. Kulena pañisaüvidite yo tasmiü kule manusso
khàdanãyaü và bhojanãyaü và àharati etaü pañisaüviditaü nàma. Gàmena
pañisaüvidite yo tasmiü gàme manusso khàdanãyaü và bhojanãyaü và àharati
etaü pañisaüviditaü nàma. Pugena pañisaüvidite yo tasmiü puge manusso
khàdanãyaü và bhojanãyaü và àharati etaü pañisaüviditaü nàma.

7. Khàdanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü.

Ajjhàràmo nàma: parikkhittassa àràmassa anto àràmo aparikkhittassa upacàro.

Agilàno nàma: sakkoti paõóàya carituü.

Gilàno nàma: sakkoti paõóàya carituü.

[PTS Page 184]
[\q 184/] appañisaüviditaü agilàno khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti
àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa.

Appañisaüvidite
appañisaüviditasa¤¤i khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahattha
pañiggahetvà agilàno khàdati và bha¤ajati và àpatti pàñidesanãyassa,
appañisaüvidite vematiko khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahattha
pañiggahetvà agilàno khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa.
Appañisaüvidite pañisaüviditasa¤¤i khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme
sahatthaü pañiggahetvà agilàno khàdati và bhu¤jati và àpatti
pàñidesanãyassa.

1. Kulassàti padaü marammachaññhasaügitipiñake nadissate,

2. âharissantãti - machasaü

[BJT Page 486] [\x 486/]

Yamàkàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhehàre àpatti dukkañassa.

Pañisaüvidite
appañisaüvitasa¤¤i àpatti dukkañassa pañisaüvidete vematiko àpatti
dukkañassa. Pañisaüvidite pañisaüviditasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti:
pañisaüvidite gilànassa, pañisaüvidite và gilànassa và, sesakaü
bhu¤jati, bahàràme pañiggahetvà anto àràme paribhu¤jati, tattha jàtakaü
mulaü và tacaü và pattaü và puppaü và phalaü và paribhu¤jati,
yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye paribhujati
ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthapàñidesanãyaü.

Tassuddànaü;

A¤¤àtikàya vosàsaü - sekha àra¤¤akena ca,

Pañidesanãyà cattàro - sambuddhena pakàsità,

Uddiññhà kho
àyasmanto cattàro cattàro pàñidesanãyà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi
kacchittha parisuddhà dutiyampi pacchàmi kaccittha parisuddhà tatiyampi
pucchàmi kaccittha parisuddhà parisuddhetthàyasmanto tasmà tuõhã,
evametaü dhàrayàmãti.

Pàñidesanãyà niññhità1-

1. Pàñidesaniyakaõóaü niññhitaü - machasaü,


mdgsfoaYkSh ldKavh

3  m

3  wdhqIau;aks”
wkQfolla mps;s YsCIdmo Ou!fhda Wfoik ,oaody” tyss wdhqIau;2ka jspdrus’
lsfulao msrsisÈo $ fojkqj;a jspdrus lsfulao msrsisÈo $ f;jkqj;a jspdrus
lsfulao fuyss msrsisÈo$ wdhqIau;ayq msrsisÈh’ tfyhska ksYaYnzoh’fuz
msrsisÈlu fufiau orus’ wdhqIau;aks” fuz i;r mdgsfoaYkSh wdm;a;Syq
WfoiSug meusfK;s’ tl,ays jkdys Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia ieje;a kqjr
wfkamsZvq uyisgdKka  jsiska lrjQ fcA;jkdrdufhyss jdih lrkfial’tl,ays
jkdys tla;rd NsCIqKshla *4( ieje;a kqjr msZvq msKsi yeisr wdmiq tk
ld,fhys tla;rd NsCIqjla oel ” wdhH!fhks” tfia jS kuz NsCIdj
ms


blans;s ta NsCIqKS f;fuda i;rfjks ojfiys jS:sfhys fjjz,uska hhs’ isgq
.Dym;sfhla rsfhlska bosrsmdrAYajfhka tkafka ta NsCIQKshg  ‘ wdhH!dfjks
bj;a jkakehs ’ lSfhah’ Tz f;fuda bj;ajkakS tysu jegqkdh’ isgq .Dym;s f;u
ta NsCIqKsh CIud lrjSh’ ‘ wdhH!dfjks CIudlrkq uekjs’ ud jsiska fy,k
,oehs ’ lshdhs’ ‘.Dym;sh Tn jsiska ud fy,k ,oafoa fkdfjz’ tf;l2Èjqj;a
uuu ÈrAj,jQfhahhs’ ‘wdhH!dfjks” Tn l2ula fyhska ÈrAj,

[ \ q 600 / ]
jQfhyso$ blans;s ta NsCIqKS
f;fuda .Dym;s mq;1hdg fuz ldrKh lSjdh .Dym;s isgq mq;1 f;u ta NsCIqKssh
f.g muqKqjd j<Ëjd * 5+9+3*6(( ‘ flfia kuz mskaj;2ka jykafia,d
NsCIqKshla w;ska wdydr ms


huz ta NsCIq kula w,afmpzPjQjdyq o Tjqyq flfia kuz NsCIQqyq NsCIqKshla
w;ska wdydr ms


” huz uyfKla f;u jkdyss we;2ZM .ug msjsishdjQ fkdkE fufyKshl w;ska lE
hq;2 fohla fyda wkqNj l


‘ hfula jkdys ’ hkq huznÌ jQ hfula hkqhs’ NsCIq hkq’ * fuys 5+3+35 *4((
‘ fkdkE kuz ujqmiska fyda msh miska fyda i;afjks msh uq;2 fomrmqfrka
wusY1jQ’ ‘ NsIqKsh ’ kuz WNf;d ixhd ueo WmimkajQfhah’ ‘ we;ZM .u ’ kuz
jS:sh” iuQyh “i;r ux ikaOsh” f.h hk fuz ;eklh’ ‘ lEhq;2 foh ’ kuz
fndcqka mih’ hduhlg lem foh” i;a ojilg lem foh” cSjs;dka;h olajd lem foh
yer fiiq lEhq;2 foah’ ‘ nqosh hq;2 foh ’ kuz

[ \ q 601 / ]
fndcqka mih’n;ah” msgzgqh”
w;aiqKqh” udZMh” uiah” hk fohla lkafkus’ nqoskafkushs ms

8
fkdkEjQjl flfrys fkdkEjQjl hk yeZ.Su we;af;a we;2,a .ug meusKshyq w;ska
lE hq;2 fohla fyda nqosh h;2 fohla fyda ;uka w;ska f.k ldkuz fyda nqoS
kuz fyda mdgsfoaikSh weje;a fjz’ fkdkEjQjl flfrys jsu;s we;af;a we;2,a
.ug meusKshyq w;ska lE hq;2 fohla fyda nqosh h;2 fohla fyda ;uka w;ska
f.k ld kuz fyda nqoS kuz fyda mdgsfoaikSh weje;a fjz’ fkdkEjQjl flfrys
fkdkEjQjl hk yeZ.Su we;af;a we;2,a .ug meusKshyq w;ska lE hq;2 fohla
fyda nqosh hq;2 fohla fyda ;uka w;ska f.k ldkuz fyda nqoS kuz fyda
mdgsfoaikSh weje;a fjz’ hduhg lem” i;a ojig lem” cSjs;dka;h olajd lem
fohla wdydr msKsi ms
 
 4  fofjks mdgsfoaYkSh YsCIdmoh
* fjZMjk ksodkh ( tl,ays jkdys NsCIQyq wdrdOkd lrk ,oaodyq wKqNj lr;a’
ij. NsCIQKSyq ij. NsCIQkag oka jsOdk lruska isgshdyq fj;a’ fuys jH[ack
foj” fuys n;a foj” lshdhss’ ij. NsCIQyq leue;s ;dla wkqNj lr;a’ fiiq
NsCIQyq isf;a mrsos wkqNj fkdlr;a’

[ \ q 602 / ]


huz ta NsCIqflfkla w,afmpzPjQjdyqo *fuys 5+4+3 *4(( Tjqyq flfia kuz ij.
NsCIQka  NsCIqKSka oka jsOdk lsrSfuka fkdj,lajkakdyqhhs * fuys 5+9+3
*4(( “uyfKks” f;ms NsCIQKSyq oka jsOdk lrkakdyq fkdj,lajkakdyq hkq
we;a;oehs ” weiQy’ ” Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h’ “


Nd.Hj;a nqÈrcdKka jyakfia .y!d l


NsCIqj jkdys Wmdil l2,hkays mjrK ,oaodyq wkqNj lr;ao” tys boska ta
fufyKs f;fuda fu;ekayq jH[ack foj” fu;ekays n;a fojhs jsOdk lrk iajNj
we;sj isgshjQo ta NsCIQka jsiska ‘ keZ.Ksh huz;dla NsCIQka j<Ëdo ta
;dla bj;afjjhs ’ lshd ta fufyKs f;fuda bj;al< hq;a;Sh’ boska tl
NsCIqjlg j;a ‘ keZ.Ksh” huz;dla NsCIQqyq j<Ë;ao ta ;dla bj;afjjhs ’
lshd ta NsCIqKsh bj;a lrkag fkdjegyqfKa kuz ta NssCIQka jsiska ‘
weje;aks” kskaod lghq;2 jQ “wi;am1dhjQ m1;sfoaikdlghq;2jQ” weje;lg
meusKsfhuq’ ta wej; foaYkd lruqhs lshd m1d;sfoaYkd lghq;2h’


‘ NsCIQka jkdys l2,hkayq wdrdOkd lrk ,oaodyq j<Ëd ’ hkq l2,h kuz l,
i;rls’ CI;1sh l2,h” n1dyauK l2,h” ffjYH l,h” Y2Ê l2,h ksuka;1Kh lrk
,oaodyq j<Ë;a’ ’ hkq fndcqka mi w;2frka tla;rd fndcqklska mjrk
,oaodyq wkqNj lr;a’ hkqhs’ ‘NsCIqKsh ’ kuz fojeoEreuz ixhd w;r
WmiuzmodjQfhahs’ ‘ jsOdk lrhs ’ hkq us;1 nejz mrsos oelSfuka we;sjQ
weËskSu mrsos” Nla;s nejz mrsoss” iudk WmdOHdh nejz mrsos” iudk
.2rejreka nejz mrsos” fuys jH[ack foj” fuys n;a fojhs fudaf;dfuda jsOdk
lr;a kuz’ fjz’‘ ta NsCIQka jsiska ’ hkq j<Ëkq ,nk NsCIqka jsiskah’‘
ta NsCIqKS f;dfuda ’ hkq huz ta jsOdk lrkq ,nk NsCIqKshhs’ ta NsCIQka
jsiska ‘ keZ.Ksh” huz;dla NsCIQyq j<Ë;ao ta;dla bj;aj isgsh hq;2hhs’
ta NsCIqKsh bj;al< hq;2h’

[ \ q 603 / ]


boska tl NsCIqjla jsiskqÈ bj;a fkdl< l,ays lkafkus” wkqNj lrkafkushs
ms
 
 ;2kajk mdgsfoaikSh YsCIdmoh

3  * idjJ:s ksodkh (
tl,ays jkdys ieje;a kqjr tla;rd f.orl Wmdil f;fuzo Wmdisldjo hk fofoku
meyeÈkdyq fj;s’ Y1oaOdfjka jefvhs’ jia;2fjka msrsfyhs’ ta f.or fmrn; huz
lE hq;2 fohla fyda nqosh hq;2 fohla fyda fjzo ta is,a, NssCIQkag fo;a’
iuyr ojiaj, fkdld isgs;a’ flfia kuz Y1uK YdlH mq;1fhda m1udKh fkdoek
ms


NsCIQyq fodia lshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ” fkdi;2gq jpk lshkakdjQ
ta NsCIQkaf.a jpk weiQy’ blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz

[ \ q 604 / ]
ldrKh ie, l


ffYCIhhss iuzu; lrk ,o huz l2,fhda fj;ao huzlsis NsCIqjla tnÌ ffYCIhhs
iuzu; l2,hkays le hq;2 fohla fyda nqosh hq;2 fohla fyda ish;ska
ms


tl,ys jkdys ieje;a kqjr W;aijhla jsh’ ukqIHfhda NsCIQkag wdrdOkd fldg
j<Ëj;a’ ta l2,ho NsCIQkag wdrdOkd flf

[ \ q 605 / ]


blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie, l


” ffYCI iuzu; huz ta l2, flfkla fj;ao huzlsis NsCIqjla tnÌ ffYCIhhs
iuzu; l2,hkays fmr fkdmejrefha lE hq;2 fohla fyda nqosh hq;2 fohla fyda
ish;ska f.k ld kuz fyda nqoS kuz fyda ‘ weje;aks” i;am1dh fkdjQ .erysh
hq;2jQ mdgsfoaikShjQ Ou!hlg meusKsfhushs ’th foiushs kej; foish hq;2h ”
Nd.Hj;2ka jykafia jsiska jkdys fuz YsCIdmoh mKjk ,oS’


tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla ta l2,hg ks;r t

-
NsCIQyq Nd.Hj;2ka jyakfiag fuz ldrKh ie< l,dyqh’ * fuys 5+5+7 *3((
“uyfKks”  .s,ka uyK jsiska ffYCIhhs iuzu; l2,hkays lE hq;2 fohla fyda
nqosh hq;2 fohla fyda ish;ska mss

3= 
fiLhhs iuz; lrk ,oaodjQ huz ta l2,fhda fj;ao huz uyfKla f;u jkdys
fiLhhs iuzu; lrk ,o ta l2,hkays mQj!fhys mejerSula fkdlrk ,oafoa .s,ka
fkdjQfha lE hq;2 fohla fyda nqosh hq;2

[ \ q 606 / ]
fohla fyda ish;ska f.k lEfjz kuz
fyda wkqNj flf


33 
‘ huz ta ffYCIhhs iuzu; l2, ’ kuz ffYCIhhs iuzu; l2,hhs’ huz l2,hla
Y1oaOdfjka jefvhso jia;2fjka msrsssfyhso funÌ l2,hg [;a;s È;ssh
lu!jdlHfhka ffYCIiuzu;h fok ,oS’ ‘ hfula jkdys ’ hkq huznÌ jQ hfula
hkqhs NssCIq hkq’ *5+3+35 *4( * 5(( ‘ tnÌ ffYCIhhs iuzu; l2,hkayss ’ hkq
funÌ ffYCI iuzu; l2,hkays’ ‡wdrdOkd fkdlrk ,oafoa ’kuz wo oji msKsi
fyda fyg oji mssKsi fyda fkdmejerefha f.j, Wmpdrhg ng l,ays wdrdOkd
lrhso fuz f;fuz ksuka;1Kh fkdflf

34  
nqoskafkushs ms

[ \ q 607 / ]
we;af;a wdrdOkd fkdlrk ,oafoa
fkd.s,ka jQfha lEhq;2 fohla fyda nqosh hq;2 fohla fyda ish;ska
ms


 
 6   mgsfoaYkSh YsCIdmoh3  tl,ays jkdys Nd.Hj;a nqÈrcdKa jykafia  YdlH ckmohkays lsUq,aj;a kqjr fdIs;drdufhys jdih lrkfial’*
tl,ays jkdys YdlHhkaf.a odifhda Tjqkag jsreoaO jQjdyq fj;a’ YdlH
ia;1Syq wrKH fiakdikj, wdydrh ms

4  NsCIQyq fodia lshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ” fkdi;2gq jpk lshkakdjQ ta YdlHhkaf.a jpk

m

[ \ q 608 / ]
weiQy’ * fuys 5+4+3 *4( ‘
NsCIqKSka fjkqjg ‘ NsCIQka ’ lshd fjkia lr fhdod.; hq;2hs’ ( blans;s ta
NsCIQyq Nd.Hj;2ka jyakfiag fuz ldrKh ie. l


“wrkHfhys ielhhs iuzu; jQ m1;sNh hys;jQ huz ta fikiqka fj;ao huz
NsCIqjla f;u jkdys tnÌ fikiqkays jdih lrkafka fmr fkdyÌkk ,oaol2f.ka lE
hq;2 fhla fyda nqosh hq;2 fohla fyda we;ZM wrfuysoS ish;ska f.k lEfjz
kuz fyda wkqNj flfrA kuz fyda ta NsCIqj jssiska ‘ weje;aks” .erysh
hq;2jQ i;am1dh fkdjQ wej;lg meusKsfhus ta weje;a foaikd lrushs ’ foikd
l


tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wrKHfhys jQ fikiqkl f,vjQfha fjz’
ukqqIHfhda lE hq;2 nqosh hq;2 foa /f.k wyKH fiakdikhg .shy’ ukqIHfhda ta
NsCIqjg “iajduSks j<Ëkquekjhs ” lSjdyqh’ blans;s ta NsCIqj jsiska
Nd.Hj;2ka jykafia jsiska wrKH fikiqkays lE hq;2 fyda nqosh hq;2 fyda
fohla fyda ish;ska ms


blans;s ta NsCIqf;u NsCIQkag fuz ldrKh ie, lf

8  * fuys 5 YsCIdmofha 9 fPaoh‘ ldkuz ’ hkakg uq,ska ‘ fkd.s,ka jQfha ’ hkak fhdod .; hq;2hs’ (

9  ” huz ta jkfhys jQ fikiqka ’ hkq hg;amsrsfihska Èkq 7== la *ie;mqula (muKjQ jkfhys jQ fikiqkah’

[ \ q 609 / ]
Nh iys; kuz wdrdufhys fyda
wdrdufha wjg jsiQ;eka fmfkao “wkqNj l<;eka olSo” isgs ;ek olSo” yqka
;ek olSo” fyd;a ;ek olSo” Nh iys; kuz wrdufhys fyda wdrdufha wjg fyda
fidreka jsika kik ,o ukqIHhka olSo” meyer .;a;jQka olSo” fldgk ,oaoyq
fmfk;ao


‘ hfula jkdys ’ hkq NsCIq hkq’ * fuys 5+3+35 *4( *5(( ‘ tnÌ fkiqkays ’
hkq ta yd iudk fikiqkaysh’ ‘ fkdyÌkk ,oaol2 ’ hkq okakd miafofkls’ fuh
wmamgs ixjsos; kuz’ wdrduh fyda wdrdufha wjg fyda okakd ,o yerh’
mgsixjsos; kuz huzlsis ia;1shla fyda mqreIfhla fyda wdrduh fyda wrduh
wjg fyda js;a ‘ iajduSks wij,a f.orska lE hq;2 fohla fyda nqosh hq;2
fohla fyda f.k tkafkahhs ’ie, lrhs’ boska Nh iys; kuz Nh iys;hhs lsh
hq;2h’ ‘ boska iajduSks jk fohla fjzjd f.fkkakfushs ’ lshhso ‘usksiaiq
fuys yeisfr;a bj;afjjhs ’ fidrekag lsh hq;2h’leËska oekajQ l,ays Bg
mssrsjr jYfhka n;a lejquz wdosh f.fkao fuh oekajQfha kuz fjz’ n;ska
mejrE l,ays Bg msrsjr jYfhka lejquz wdosh f.k tao fuh okajk ,oafoa fjz’
lE hq;2 fohlska oekajQ l,ays Bg msrsjr f.k tao” fuh mgsixjsos; kus’
l2,hla jsiska oekajQ l,ays ta l2,fha huz ukqIH flfkla lE hq;2fohla fyda
nqoshhq;2 fohla fyda f.k tao fuh okajk ,oafoa kuz fjz’ .ula jsiska okajk
,oafoa ta .fuz huz ukqIH flfkla lE hq;2 fohla fyda nqosh hq;2 fohla
fyda f.k t;ao fuh okajk ,oafoa kuz fjz’ msrsila jsiska okajk ,oafoa ta
msrsfiys huz ukqIH flfkla lE hq;2 fohla fyda nqosh hq;2 fohla fyda f.k
t;ao fuh mgsixjsos; kuz fjz’ ‘ lE hq;2 ’ kuz * 6+7+0 *6 (( iy *- *3((
wdrduh we;2<; kuz jg lrk ,o wdrdufha we,2<;h’ jg fkdlrk

                                                                                         (b) 11
[ \ q 610 / ]


,o wdrdufha msg rjquh’ ‘ fkd.s,ka jQfha ’ kuz msZvq msKsi yeisfrkakg yelsfjz’ ‘.s,kd ’ msZvqyeisfrkakg fkdyels fjz’


fkd.s,ka jQfha fkdokajk ,oaola lkafkus wkqNj lrkafkushs ms<.KSo
Èl2,d fjz’ msZvla msZvla mdid mdgsfoaikSh weje;a fjz’ fkdoekajQ
wdydrfhys fkdoekajQfhah hk yeZ.Su we;af;a lEhq;2 fohla fyda nqosh hq;2
fohla fyda wdrduh ;2< ish;ska ms* i;rfjks mdgssfoaikSh ksus’ (


VOICE OF SARVAJAN

Nalla
Kelvi than, indha manam ketta dalit pasanga vaiye thirukkirathilla when
atrocity is committed. They cannot even raise voice, or create
awareness, and expecting them to bring all the Tamilians or Indians
under their platform to fight is simply not going to happen, as long as
dalits are sleeping and wasting their lives, why is a casteist Tamilian
is going to care, tell me why?. First we must shake up the worthless
people who cannot fight for dalits rights, then we can go ask the
casteists………..because most Tamilians and Indians will give a damn
about Dalits, that is a Reality. If we are going to teach a lesson to
the Casteists, it must first begin with teaching our
people………First, take all the MLAs, MPs, Ministers and officials
from dalit community, go dump them in Sahara Desert or in Antartica,
these worthless piece of craps never voiced for dalits issues.
பிராமணாள் கபே மட்டுமல்ல... தேவர் மெஸ்ஸையும் மாற்றவேண்டும்!</p>
	<p>கொந்தளிக்கிறார் புனிதபாண்டியன்<br />
'பரமக்குடி வன்முறை, தர்மபுரி கலவரம் காரணமாக, திடீரென மாநிலமே பதற்றத்தில் இருப்பதைப் போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் உண்மையில் இந்த நாட்டின் ஆறு லட்சம் கிராமங்களிலும் சாதி வன்கொடுமைகள் நடந்துகொண்டே இருக்கின்றன� என்று வருத்தமும் கோபமும் நிறைந்த குரலில் பேசுகிறார் புனிதபாண்டியன். தலித் முரசு இதழின் ஆசிரியர்.  </p>
	<p>''சமீபத்தில் 'வன்னியர் சாதிப் பெண்களை வேறு ஆண்கள் திருமணம் செய்தால், அவர்களை வெட்டித் தள்ளுங்கள்� என்று காடுவெட்டி குரு, ஒரு திறந்த மேடையில் ராமதாஸ் முன்னிலையில் பேசினார். பழ.கருப்பையா என்ற அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ., கலப்புத் திருமணத்துக்கு எதிராக வெளிப்படையாகக் கட்டுரை எழுதுகிறார். கோவையில் உள்ள கொங்கு வேளாள கவுண்டர்கள் பேரவை என்ற அமைப்பு, 'கலப்புத் திருமணத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை பள்ளிக்கூடப் பாடத் திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும்� என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. இவை எல்லாம் சாதி வன்முறைகள் இல்லையா? கலப்புத் திருமணத்தை ஆதரித்து ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகளை வைத்திருக்கும் அரசு, அதற்கு எதிராகப்</p>
	<p>பேசுபவர்கள் மீது தன்னிச்சையாக வழக்குப் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் செய்யவில்லை.</p>
	<p>தொடர்ந்து படிக்க http://ambedkar.in/ambedkar/main.php?main_id=6&sub_id=72&content_id=174</p>
	<p>-
பிராமணாள் கபே மட்டுமல்ல… தேவர் மெஸ்ஸையும் மாற்றவேண்டும்!

கொந்தளிக்கிறார் புனிதபாண்டியன்
‘பரமக்குடி வன்முறை, தர்மபுரி கலவரம் காரணமாக, திடீரென மாநிலமே பதற்றத்த
ில்
இருப்பதைப் போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் உண்மையில் இந்த நாட்டின்
ஆறு லட்சம் கிராமங்களிலும் சாதி வன்கொடுமைகள் நடந்துகொண்டே இருக்கின்றன�
என்று வருத்தமும் கோபமும் நிறைந்த குரலில் பேசுகிறார் புனிதபாண்டியன்.
தலித் முரசு இதழின் ஆசிரியர்.

‘’சமீபத்தில் ‘வன்னியர் சாதிப்
பெண்களை வேறு ஆண்கள் திருமணம் செய்தால், அவர்களை வெட்டித் தள்ளுங்கள்�
என்று காடுவெட்டி குரு, ஒரு திறந்த மேடையில் ராமதாஸ் முன்னிலையில்
பேசினார். பழ.கருப்பையா என்ற அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ., கலப்புத்
திருமணத்துக்கு எதிராக வெளிப்படையாகக் கட்டுரை எழுதுகிறார். கோவையில் உள்ள
கொங்கு வேளாள கவுண்டர்கள் பேரவை என்ற அமைப்பு, ‘கலப்புத் திருமணத்துக்கு
எதிரான கருத்துக்களை பள்ளிக்கூடப் பாடத் திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும்�
என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. இவை எல்லாம் சாதி வன்முறைகள்
இல்லையா? கலப்புத் திருமணத்தை ஆதரித்து ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகளை
வைத்திருக்கும் அரசு, அதற்கு எதிராகப்

பேசுபவர்கள் மீது தன்னிச்சையாக வழக்குப் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் செய்யவில்லை.

தொடர்ந்து படிக்க http://ambedkar.in/ambedkar/main.php?main_id=6&sub_id=72&content_id=174


comments (0)