Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
07/20/22
LESSON 4500 Thu 21 Jul 2022 Daily Wisdom DO GOOD PURIFY MIND Good Morning Benevolent Awakened One’s Power of Positivity Phật Giáo Theravāda List of Selected Films about Buddhism
Filed under: General, Theravada Tipitaka , Plant raw Vegan Broccoli, peppers, cucumbers, carrots
Posted by: site admin @ 8:25 am
LESSON 4500 Thu 21 Jul  2022


Daily Wisdom


DO GOOD PURIFY MIND

Good Morning
Benevolent Awakened One’s  Power of PositivityPhật Giåo Theravāda
List of Selected Films about Buddhism
Buddha Vacana— The words of the Buddha —
— Āṇi Sutta —in 


136) Classical Xhosa-IsiXhosa zesiXhosa,

Public136) IsiXhosa Xhosa-Zizase Zesxhosa,
I-Buddha Dadenana
-Uza kuvuswa ngamazwi e-gold-
- āṇi sutta -
Kwixesha elizayo, kuya kubakho i-bhkikhus engazukumamela
intetho
yentetho enjalo amagama e-tathāgata, enzulu, inzulu kwintsingiselo,
(engaphaya kwehlabathi, abayi kuyinika indlebe, abayi kuzibandakanya
eluntwini, abayi kuziqwalasela ezo mfundiso njengokwenziwe wathabatha.
Ngokuchasene
noko, baya kumamela intetho yentetho enjalo intetho enjalo
eyongezelelweyo eyenziwe ziimbongi, amagama amagqabi, abantu abavela
ngaphandle, baya kubhangisa, baya kusebenzisa ingqondo yabo kulwazi ,
baya kuqwalasela ezo mfundiso zinokuthi zithathelwe zisekwe kwaye
zihlangane.
Ke,
i-Bhikkhus, iintetho ezinamagama e-tathāgata, enzulu, ingento enkulu
kwintsingiselo, (ngokungaphaya) iqhagamshelwe kukungabinamsebenzi, kuya
kunyamalala.
Ke
ngoko, uBhikkhis, kufuneka uqeqeshe ngale nto: ‘Siza kumamela intetho
yentetho enjalo amagama e-tathāgata, onzulu kwi-World, (ngokuchaseneyo)
edibene nobungelo, siyaboleka indlebe, thina Siza kusebenzisa ingqondo
yethu ngolwazi, siya kuqwalasela ezo mfundiso zinokuthi zithathwe kwaye
ziqondeke. ‘Yindlela, nifanele niziqeqeshe.
Ukuba akufumani mntu wokuxhasa ngoMkhondo wokomoya, yiya yedwa. Akukho luhlobo kunye nokuqhelisela.
Sebenzela usindiso lwakho. Musa ukuxhomekeka kwabanye.
Yingqondo yomntu, hayi utshaba lwakhe, nothimbe, ombetha kwiindlela ezimbi.
Akukho nto ingathobeliyo njengengqondo ecacileyo, kwaye akukho nto ithobelayo njengengqondo yoqeqesho.
Utshaba lwakho olubi kakhulu alunakwenzakalisa kangangeengcinga zakho ezingafakwanga.
Nxiba i-ego yakho njengengubo efanelekileyo.
Abantu abanezimvo zihamba nje bayakhathaza omnye komnye.
Esibhakabhakeni,
akukho mahluko wempumalanga nentshona; Abantu badala umahluko
ngaphandle kweengqondo zabo kwaye ke bayakholelwa ukuba ziyinyani.
Ukugcina umzimba usempilweni uxanduva … kungenjalo asiyi kukwazi ukugcina iingqondo zethu zomelele kwaye zicace.
Akukho
nto iyoyikisayo ngakumbi kunokuba ngumkhwa wokuthandabuza.
Ukuthandabuza ukwahlula abantu. Yityhefu esusa ubuhlobo kunye
nokuqhekeza ubudlelwane obumnandi. Liva elicaphukisayo kwaye libuhlungu;
Likrele elibulala.
Inja ayijongwa njengenja elungileyo kuba sisinxibo esihle. Indoda ayijongwa njengendoda elungileyo kuba ingumntu olungileyo.
Rhoqo kusasa sizelwe ngokutsha. Esikwenzayo namhlanje sibaluleke kakhulu.
Akukho bumnyama baneleyo emhlabeni wonke ukuba bawukhuphe ukukhanya kwekhandlela elinye.
Yiba
nemfesane kubo bonke, Otyetyebi, ngokufanayo; Ngamnye ubandezelekile.
Abanye baba nengxaki kakhulu, abanye bancinci kakhulu.
Ukuba kukho nantoni na ekufanele, yenza ngentliziyo yakho iphela.
Ulonwabo alunakuze lufike kwabo basilelayo ukukuqonda oko sele kube nalo. “
Akukho ndlela yolonwabo. Ulonwabo yindlela.
Kuyahlekeka ukucinga ukuba omnye umntu unokukwenza wonwabe okanye ungonwabi.
Ulonwabo aluxhomekeki kwinto onayo okanye ungubani. Ixhomekeke kuphela kwinto oyifunayo.
Ingqondo eqeqeshiweyo izisa ulonwabo.
Uthando lokwenene luzelwe ekuqondeni.
Ingqondo yomntu, hayi utshaba lwakhe, noloyiko, olimbethe kwiindlela ezimbi.
2. Akukho loyiko kwingqondo yakhe engazaliswa yiminqweno.
3. Uxolo luvela ngaphakathi. Sukufuna ngaphandle.
4. Inye ayibizwanga yimthobenga owenzakalisayo owenzakeleyo. Ngokwenzakalisa izidalwa eziphilayo kuthiwa yinto entle.
5.
Nangona kunjalo amazwi amaninzi angcwele owufundayo, nangona kunjalo,
abaninzi uyathetha, yintoni elungileyo abaza kukwenza ngayo ukuba awenza
phezu kwazo?
6. Ekugqibeleni, ezi zinto zibaluleke kakhulu: Uthanda kangakanani? Uhlala ngokupheleleyo? Uyeke njani ngokunzulu?
7. Ingqondo yiyo yonke into. Ucinga ukuba uya kuba yiyo.
8. Cekelela … Ungalibazisi, hleze uzozisole kamva.
9 Akuyi kohlwaywa ngenxa yomsindo wakho, uya kohlwaywa ngomsindo wakho.
10. Yoyisa umsindo kunye nomsindo. Ukoyisa ububi ngokulunga. Ukoyisa intsingiselo yokupha. Ukoyisa ukunganyaniseki ngenyaniso.
11. Yipha, nokuba unencinci kuphela.
12. Ukuba ingxaki inokusonjululwa kutheni ixhala? Ukuba ingxaki ayinakusombulula ukungakhathali akunakukunceda.
13. Akukho ndlela yolonwabo: Ukonwaba yindlela.
Nokuba ukufa akuyi koyika namnye umntu oye waphila ngobulumko.
15.
Ngaba ufanele ufumane ugxeko olunobulumko ukuze ubonise iimpazamo
zakho, mlandele njengoko ubuya kusikhokela ubuncwane obufihliweyo.
16. Ukuba umtshati akafumani liqabane elingcono okanye elilinganayo, mabazenzele ngokugqibeleleyo indlela yedwa.
17. Akukho nto inokwenzakalisa njengeengcinga zakho zingaphiki.
18
Masisukume size sibe nombulelo, kuba ukuba asifundanga okuninzi,
safunda okuncinci, nokuba besingagula, nokuba sigula , ubuncinci
asifanga; Ke, sonke masibe nombulelo.
19. Ngaba uyathandabuza yonke into. Fumana ukukhanya kwakho.
20.
Konke esi sisiphumo sento esiyicingayo: isekwe kwiingcamango zethu
kwaye zenziwe ngeengcinga zethu. Ukuba umntu uthetha okanye enze
nengcinga embi, ukubandezeleka okulandelayo kulandela ihempe yerhamncwa
elitsala inqwelo …. Ukuba indoda iyathetha okanye isebenze nengcinga
entle, ulonwabo mlandela njengesithunzi esingazange simshiye.
21. Musa ukuhlala ngaphambili, ungaphuphi ngekamva, nikela ingqalelo kwingqondo okwangoku.
22. Impilo yesona sipho sikhulu, ukwaneliseka kobutyebi obukhulu, ukuthembeka kolwalamano oluhle.
23.
24 Akukho usindisayo, sesisindisayo. Akukho mntu unako kwaye akukho namnye unako. Ke thina kufuneka sihambe ngendlela.
25. Yonke imfihlo yobukho ayoyika.
26. Izinto ezintathu azinakufihla ixesha elide: inyanga, ilanga, nenyaniso.
27. Bonke abantu abangalunganga benza ngenxa yengqondo. Ukuba ingqondo iguqulwe inokuphosaka?
28. Kukumemelela kwezinto ezivela emntwini ngaphandle kokuzisola.
29.
Amawakawaka amakhandlela anokukhanyisa kwikhandlela elinye, kwaye ubomi
bekhandlela aluyi kuncitshiswa. Ulonwabo aluze lunciphile ngokwabiwa.
30. Yenza nzima ukwenza namhlanje oko makwenziwe. Ngubani owaziyo? Ngomso, kuza ukufa.
31 Indoda ayibizwa ngokuba ibubulumko kuba iphinda ithethe; Kodwa ukuba unoxolo, unoyolo.
32.
Ungakhangela kuyo yonke indalo yomntu umntu ofanele uthando lwakho
kunye nothando lwakho kunawe, kwaye loo mntu akafumaneki naphi na. Wena,
ngokwakho, njengaye nabani na kwindalo iphela, ufanele uthando kunye
nothando.
33. Ingqondo yoqeqesho izisa ulonwabo.
34.
Lowo kungasekho ekunqwenelekeni kwalowo, nonxano, lokohlwayela;
Ungayilandela njani loo nto ivusayo, ngaphandle kokulandelela umkhondo,
kwaye kuluhlu olungenamda.
35 Ukoyisa ungumsebenzi ongaphezulu kunokuba boyisa abanye.
Aninako ukuhamba uhambo nide ube yindlela ngokwayo.
37. Ulahlekisa kuphela oko ubambelela kuyo.
38. Uxolo luvela ngaphakathi. Sukufuna ngaphandle.
39.
Sibunjwe ziingcinga zethu; Siyinto esicinga ngayo. Xa ingqondo
icocekile, uvuyo lulandela njengesithunzi esingazange sihambe.
40.
Nangona kunjalo amagama amaninzi aNgcwele oyifundileyo, nangona
kunjalo, abaninzi uyathetha, yintoni elungileyo abaza kukwenza ngayo
ukuba awenzanga phezu kwazo?
41.
Nawaphi na amagama esiwadingayo kufuneka akhethwe ngokukhathalela
abantu baya kubave kwaye baphenjelelwe ngabo okanye abagulayo.
42. Izinto ezintathu azinakufihla ixesha elide: inyanga, ilanga, nenyaniso.
43. YIBA, Nokuba unencinci kuphela.
44.
Musani ukukholwa kuyo nayiphi na into ngenxa yokuba uyivile.
Sukukholelwa nakwento na ngenxa yokuba ithethwa kwaye ityhutyha uninzi.
Sukukholelwa kuyo nayiphi na into kuba nje kufumaneka ebhaliweyo
kwiincwadi zakho zonqulo. Sukukholelwa nakweyiphi na igunya legunya lenu
nootitshala bakho kunye nabadala. Sukukholelwa kwizithethe kuba
zinikezelwe kwizizukulwana ezininzi. Kodwa emva kokujongwa kunye
nohlalutyo, xa ufumana into evumelana nesizathu kwaye ilungele
ukulungiselela kwaye ilungele ingenelo enye kwaye yonke, iyamkela kwaye
uphile ngoku.
45. Akukho nto ingathobeliyo njengengqondo ecacileyo, kwaye akukho nto ithobelayo njengengqondo yoqeqesho.
46.Into
eyoyikekayo ngaphezu komkhwa wokuthandabuza. Ukuthandabuza ukwahlula
abantu. Yityhefu esusa ubuhlobo kunye nokuqhekeza ubudlelwane obumnandi.
Liva elicaphukisayo kwaye libuhlungu; Likrele elibulala.
47.
Akukho namnye usisindisayo ngaphandle kwethu. Akukho mntu unako kwaye
akukho namnye unako. Ke thina kufuneka sihambe ngendlela.
48. Ukubambelela kwingqumbo kufana nokuqonda amalahle ashushu ngenjongo yokuphosa omnye umntu; Nguwe otshiswayo.
49.
Imfihlo yempilo yomibini ingqondo kunye nomzimba awuzukulila kwixesha
elidlulileyo, okanye ungakhathazeki ngekamva, kodwa ukuze uphile
ngenyameko ngomdla.
50 Rhoqo kusasa sizelwe ngokutsha. Esikwenzayo namhlanje sibaluleke kakhulu.
Iikowuti ezifanelekileyo
Ukuqokelelwa kukhokelela ekubandezelekeni.
Sebenzisa usindiso lwakho, musa ukuxhomekeka kwabanye.
Awunawo umphefumlo, ungumphefumlo, unomzimba.
Xa ungafumani sisombululo kwingxaki isenokwenzeka ukuba ayinangxaki yokusonjululwa kodwa endaweni yoko yamkelekile.
Nantoni na ekukhathazayo, nayiphi na into ekucaphukisayo nguMfundisi wakho.
Iikowuti eziqinisekileyo ze-buddha
Xa ujongile emva kwakho ubukele abanye, xa ujongile abanye ozibukele emva kwakho.
Sukucaphuka nabantu kunye neemeko kuba bobabini banamandla ngaphandle kokuphendula kwakho.
Uyintoni na into onayo, uya kuba yintoni le uyenzayo ngoku.
Into
ethandekayo yokufunda emanzini, lungisa kuyo yonke imeko kwaye kuyo
nayiphi na imilo kodwa eyona ibaluleke kakhulu ifumana indlela yakho
yokuhamba.
Into ocinga ukuba uyiyo, into oziva ukuba utsala, into ocinga ukuba uyidala.
Iikowuti ezidumileyo zeBuddha
Konke esi sisiphumo sento esiyicingayo.
Xa i-ego isweleka, umphefumlo uyavukela.
I-EGO ayikaze yamkele inyaniso.
Akukho nto inokwenzakalisa njengeengcinga zakho zingakhathalelwanga.
Yima, uyeke ungathethi, eyona nyaniso iphambili ingakhange icinge.
INgcebiso ye-Buddhist eqinisekileyo yoBomi
Akukho nto iya kukuzisela uxolo olukhulu ngakumbi kunokufuna ishishini lakho.
Rhoqo kusasa sizamile ngokutsha, into esiyenzayo namhlanje yile nto ibalulekileyo kakhulu.
Nokuba
abafundi bafundiswa njani, benetalente, abazizityebi okanye
bekupholile, bayakholelwa ukuba abantu ekugqibeleni baxelela bonke,
ingqibelelo yinto yonke.
Sukukhangela ingcwele nakubani na ngaphandle kwakho.
Ungaze uncame kakhulu komnye umntu kuba izihlomelo zikhokelela kulindelo kunye nolindelo lukhokelela ekubandezelekeni.
Inkosi enkulu i-Buddha
Nika, nokuba unencinci.
Nokuba kunzima kangakanani, ungahlala uqalisa.
Ukuxolela sisipho sam kuwe, ukuhambisa isipho sam kum.
Akukho nto igqwesileyo ayizixinzeleli kakhulu kuba nokuba imeko injani, iya kutshintsha.
Intlungu ayinakuphepheka, ukubandezeleka kukhetho.
Iikowuti ezidumileyo nezilungileyo zeBuddha
Akukho loyiko kwingqondo yakhe engazaliswa yiminqweno.
Sukuziphindezela, uKarma vumela wonke umsebenzi.
Ingqondo yiyo yonke into, ucinga ukuba uyibani.
Nxiba i-ego yakho njengengubo efanelekileyo.
Ingcambu yokubandezeleka kukuncamathisela.
I-Buddha Quotes ngesiNgesi
Khumbula ukuzikhathalela, awungekhe ugalele kwindebe engenanto.
Ukuba kukho nantoni na ekufanele, yenza ngentliziyo yakho iphela.
Umntu owenza ngenyaniso uyonwaba kweli lizwe nangaphaya.
Ukuba akufumani mntu wokuxhasa ngoMkhondo wokomoya, yiya yedwa.
Ukuqonda yintliziyo yamazwi athethwe kakuhle.
Eyona nto ilungileyo ye-buddtha kwimpumelelo kunye namandla
Kungcono ukoyisa ngaphandle kokuphumelela iwaka leemfazwe.
Ulonwabo alunakuze lufike kwabo basilelayo ukuqonda oko sele benalo.
Ukuba ufuna ukubhabha unikezele yonke into enobunzima.
Nokuba ukufa akuyo koyikwa ngumntu oye waphila ngobulumko.
Ngcono kunewaka lamagama aliwaka lilinye igama elizisa uxolo.
Iikowuti eziqinisekileyo ze-buddhist kunye neentetho
Uthandabuza yonke into, fumana ukukhanya kwakho.
-Buddha
Molweni ekuseni
I-prenvorden yavusa iikowuti zakho
Njengomsebenzi wemishini yemihla ngemihla qala iziqhamo 🍍 🍊 🥑 🥭 🍌 🍉 🍉 🥗 🥔 🥔 🎃 🧅 🍏 🍏 🍏 🍏 🍓 🍊 🥥 🌵 🌵 🍈 🌵 🍈 🌵 🌵 🍈 🍈 🍈 🍈 🍈 🍈 🍈 🫐 🍅🍅 🫒 Ukoyisa indlala uhlobo olubi kakhulu lokugula njengoko kuvulwe kwaye uphila njengeentaka zasimahla 🐦 🐦 🦅 ilungele wonke umntu.
Zonke iindawo ezingu-Aboriginal zePrabudha Bhatra ngokudibeneyo bonisa indlela yendalo evunyiweyo.
Kushinara Nibbana Bhumi Pagoda inqwenela ukuba neqabane lepalamente yehlabathi.
Ukuguqula i-xpresvrence yavuselela amagama akho kwiilwimi ezili-139 zeklasi.
IPalamente yeMishini yeHlabathi yeHlabathi yeMishini yeHlabathi kukuqalisa ukukhula kweziqhamo 🍍 🍊 🥭 🍇 🥔 🥬 🥬 🧅 🍄 🧅 🥗 🥒 🥗 🥒 🍏 🍏 🫑 🫑 🍏 🫑 🍏 🍏 🍏 🫑 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🫑 🫑 🍊 🥥 🌵 🌵 🌰 🌰 🍅 🫒 🫒 Ukoyisa indlala uhlobo olubi kakhulu lokugula
I-Thrigukajilal yi-thrikwandus ziimfundiso zeBuddha

137) Classical Yiddish- קלאסישע ייִדיש


Public


137) קלאסישע ייִדיש- קלאסשיה ייִדיש
בודאַ וואַקאַנאַ
- די ווערטער פון די פרייַנדלעך אַווייקאַנד איין -
- āṇi סוטטאַ -
אין צוקונפֿט צייט, עס וועט זיין בהיקכהוס וואָס וועט נישט הערן צו די
א֡טערא֡נץ
פון אַזאַ דיסקאָרסיז וואָס זענען ווערטער פון די טאַטאטאַ, טיף, טיף אין
טייַטש, וואָס פירן ווייַטער פון די וועלט, און קאַנסיסטאַנטלי) פארבונדן
מיט עמפּטינאַס, זיי וועלן נישט לייַען אויער, זיי וועלן נישט צולייגן
זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף
וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט
צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג
אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן
נישט צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער
מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי
וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן
זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף
וויסן, זיי וועלן נישט צולייגן זייער מיינונג אויף וויסן, זיי וועלן נישט
צולייגן זייער מיינונג. ווי צו זיין גענומען אַרויף און מאַסטערד.
אויף
די פאַרקערט, זיי וועלן הערן צו די אַטעראַנס פון אַזאַ דיסקאָרסיז וואָס
זענען ליטעראַטור. זיי וועלן באַטראַכטן די לערנונגען ווי צו זיין גענומען
אַרויף און מאַסטערד.
יו.ן,
בהיקקהוס, די דיסקערסיז וואָס זענען ווערטער פון די טאַטאטאַ, טיף, טיף
אין טייַטש, לידינג ווייַטער פון די וועלט, (קאַנסיסטאַנטלי) פארבונדן מיט
עמפּטינאַס, וועט פאַרשווינדן.
דעריבער,
Bhikkhus, איר זאָל באַן אַזוי: ‘מיר וועלן הערן צו די א֡טערא֡נץ פון
אַזאַ דיסקאָרסיז וואָס זענען ווערטער פון די טאַטאט, וואָס מיר וועלן
לייַען אויער וועט צולייגן אונדזער מיינונג אויף וויסן, מיר וועלן
באַטראַכטן די לערנונגען ווי צו זיין גענומען אַרויף און מאַסטערד. ‘דאָס
איז ווי, בהיקכוס, איר זאָל באַן זיך.
אויב איר געפֿינען קיין איינער צו שטיצן איר אויף די רוחניות דרך, גיין אַליין. עס איז קיין קאַמפּאַניאַנשיפּ מיט די ומצייַטיק.
אַרבעט דיין אייגענע ישועה. ניט אָפענגיק אויף אנדערע.
דאָס איז אַ מענטש ס אייגן מיינונג, נישט זיין פייַנט אָדער פייַנט, אַז לערן אים צו בייז וועגן.
עס איז גאָרנישט אַזוי ווידערשפעניק ווי אַ אַנדיסיפּינד מיינונג, און עס איז גאָרנישט אַזוי געהארכזאם ווי אַ דיסאַפּלאַנד מיינונג.
דיין ערגסט פייַנט קענען נישט שאַטן איר ווי פיל ווי דיין אייגן ונגאַרדיד געדאנקען.
טראָגן דיין יך ווי אַ פרייַ פּאַסן מלבוש.
מענטשן מיט מיינונגען נאָר גיין אַרום באַדערינג איינער דעם אנדערן.
אין
דעם הימל, עס איז קיין דיסטינגקשאַן פון מזרח און מערב; מענטשן שאַפֿן
דיסטינגקשאַנז אויס פון זייער אייגענע מחשבות און דעריבער גלויבן זיי צו
זיין אמת.
צו האַלטן דעם גוף אין גוט געזונט איז א֡ פליכט … אַנדערש מיר וועלן נישט קענען צו האַלטן אונדזער מיינונג ׊טא֡רק און קלאָר.
עץ
איז גאָרנישט יימעדיק ווי די מידע פון ​​צווייפל. צווייפל סעפּערייץ
מענטשן. עס איז אַ סם וואָס דיסינטאַגרייץ פרענדשיפּס און ברייקס אַרויף
אָנגענעם באַציונגען. עס איז אַ טאָרן וואָס יריטייץ און כערץ; דאָס איז אַ
שווערד וואָס קילז.
א
הונט איז נישט געהאלטן אַ גוט הונט ווייַל ער איז אַ גוט ביקער. א מענטש
איז נישט גערעכנט ווי אַ גוט מענטש ווייַל ער איז אַ גוט טאַלקער.
יעדער מאָרגן מיר זענען געבוירן ווידער. וואָס מיר טאָן הייַנט איז וואָס ענינים רובֿ.
עס איז ניט גענוג פינצטערניש אין די גאנצע וועלט צו שנופּן די ליכט פון איין קליין ליכט.
האָבן רחמנות פֿאַר אַלע ביינגז, רייַך און אָרעם ענלעך; יעדער האט זייער צאָרעס. עטלעכע ליידן צו פיל, אנדערע צו קליין.
אויב עפּעס איז ווערט טאן, טאָן דאָס מיט דיין גאַנץ האַרץ.
גליק וועט קיינמאָל קומען צו די וואס פאַרלאָזן צו אָפּשאַצן וואָס זיי שוין האָבן. “
עס איז קיין דרך צו גליק. גליק איז דער דרך.
עס איז לעכערלעך צו טראַכטן אַז עמעצער אַנדערש קענען מאַכן איר צופרידן אָדער ומגליקלעך.
גליק איז נישט אָפענגיק אויף וואָס איר האָט אָדער ווער איר זענט. דאָס איז בלויז רילייז אויף וואָס איר טראַכטן.
אַ דיסאַפּלאַנד מיינונג ברענגט גליק.
אמת ליבע איז געבוירן פון פארשטאנד.
1. עס איז אַ מענטש ס אייגן מיינונג, נישט זיין פייַנט אָדער פייַנט, אַז לורז אים צו בייז וועגן.
2. עס איז קיין מורא פֿאַר איינער וועמענס מיינונג איז נישט אָנגעפילט מיט תאוות.
3. שלום קומט פֿון אינעווייניק. דו זאלסט נישט זוכן עס אָן.
4. מען איז ניט גערופן איידעלע וואָס שאַטן לעבעדיק ביינגז. דורך נישט שאַטן לעבעדיק ביינגז איינער איז גערופן איידעלע.
5. אָבער פילע הייליק ווערטער איר לייענען, אָבער, פילע איר רעדן, וואָס גוט טאָן איר טאָן אויב איר טאָן ניט האַנדלען אויף זיי?
6. אין די סוף, די טינגז וואָס רובֿ: ווי געזונט האָט איר ליב? ווי גאָר האָט איר לעבן? ווי דיפּלי האָט איר לאָזן גיין?
7. דער מיינונג איז אַלץ. וואָס איר טראַכטן איר ווערן.
8. קלערן … דו זאלסט נישט פאַרהאַלטן, כדי איר וועט ׊פ֟עטער באַדויערן.
9. איר וועט ניט זיין באשטראפט פֿאַר דיין כּעס, איר וועט זיין באשטראפט דורך דיין כּעס.
10.
קאַנגקער כּעס מיט ניט-כּעס. קאַנגקער באַדנאַס מיט גוטסקייט. קאַנגקער
מיטנעסס מיט ברייטהאַרציקייט. קאַנגקער ומשוילן מיט דעם אמת.
11. געבן, אפילו אויב איר נאָר האָבן אַ ביסל.
12. אויב די פּראָבלעם קענען זיין סאַלווד וואָס זאָרג? אויב די פּראָבלעם קען נישט זיין סאַלווד זאָרג וועט טאָן איר ניט גוט.
13. עס איז קיין דרך צו גליק: גליק איז דער דרך.
14. אפילו טויט איז נישט צו זיין דערשראָקן פון איינער וואָס האט געלעבט ווייזלי.
15. אויב איר געפֿינען אַ קלוג קריטיקער צו פונט דיין חסרונות, נאָכפאָלגן אים ווי איר וואָלט אַ וועגווייַזער צו פאַרבאָרגן אוצר.
16. זאָל אַ סיקער ניט געפֿונען אַ באַגלייטער וואָס איז בעסער אָדער גלייך, לאָזן זיי רעזאַלוטלי נאָכגיין אַ יינזאַם קורס.
17. גאָרנישט קען שאַטן איר ווי פיל ווי דיין אייגענע געדאנקען אַנגאַרדיד.
18.
לאָזן אונדז העכערונג און זיין דאַנקבאַר, אויב מיר האָבן נישט געלערנט אַ
פּלאַץ אין מינדסטער מיר געלערנט אַ ביסל, און אויב מיר האָבן נישט לערנען
אַ ביסל, אין מינדסטער מיר זענען נישט קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק,
און אויב מיר זענען קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק, און אויב מיר
זענען קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק, און
אויב מיר זענען קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק, און אויב מיר זענען
קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק, און אויב מיר זענען קראַנק אין
מינדסטער מיר האָבן נישט שטאַרבן; לאָזן אונדז אַלע זיין דאַנקבאַר.
19. צווייפל אַלץ. געפֿינען דיין אייגן ליכט.
20.
אַלץ וואָס מיר זענען דער רעזולטאַט פון וואָס מיר האָבן געדאַנק: עס איז
געגרינדעט אויף אונדזער געדאנקען און געמאכט פון אונדזער געדאנקען. אויב אַ
מענטש רעדט אָדער אקטן מיט אַ בייז געדאַנק, צאָרעס גייט אים ווי די ראָד
גייט די קאָפ֟ פון די חיה וואָס דראָז די פור …. אויב א֡ מענטש רעדט
אָדער אקטן מיט אַ גוטע געדאַנק, גליק גייט אים ווי אַ שאָטן וואָס
קיינמאָל לאָזן אים.
21.
דו זאלסט נישט וווינען אין דער פאַרגאַנגענהייט, טאָן ניט חלום פון דער
צוקונפֿט, קאַנסאַנטרייט די מיינונג אויף דעם איצטיקער מאָמענט.
22. געזונט איז די גרעסטע טאַלאַנט, צופֿרידנקייט די גרעסטע עשירות, אמונה די בעסטער שייכות.
23. די בלויז פאַקטיש דורכפאַל אין לעבן איז נישט צו זיין אמת צו דער בעסטער איינער ווייסט.
24. קיינער סאַוועס אונדז אָבער זיך. קיינער קען נישט און קיין איינער זאל. מיר זיך דאַרף גיין דעם דרך.
25. דער גאנצער סוד פון עקזיסטענץ איז קיין מורא.
26. דריי זאכן קענען נישט באַהאַלטן פֿאַר לאַנג: די לבנה, די זון און דער אמת.
27. אַלע פאַלש-טאן ערייזאַז ווייַל פון מיינונג. אויב די מיינונג איז פארוואנדלען קענען פאַלש-טאן בלייַבן?
28. עס איז אין די נאַטור פון טינגז אַז פרייד ערייזאַז אין אַ מענטש פריי פון כאַראָט.
29.
טויזנטער פון ליכט קענען זיין לייטד פון אַ איין ליכט, און דער לעבן פון
די ליכט וועט ניט זיין פאַרקירצט. גליק קיינמאָל דיקריסאַז דורך זיין שערד.
30. ליידן טאָן הייַנט וואָס מוזן זיין געטאן. ווער ווייסט? מאָרגן, טויט קומט.
31. א מענטש איז ניט גערופֿן קלוג ווייַל ער רעדט און טאָקס ווידער; אָבער אויב ער איז פרידלעך, לאַווינג און ומדערשראָקן.
32.
איר קענט זוכן איבער די גאנצע אַלוועלט פֿאַר עמעצער וואָס איז מער
דיזערווינג פון דיין ליבע און ליבשאַפט ווי איר זענט זיך, און דער מענטש
איז ניט געפֿונען ערגעץ. איר, אַזוי ווי עמעצער אין די גאנצע אַלוועלט,
פאַרדינען דיין ליבע און ליבשאַפט.
33. אַ דיסאַפּלאַנד מיינונג ברענגט גליק.
34.
דער איינער אין וועמען ניט מער עקסיסטירן די קרייווינגז און דאָרשט אַז
פּערפּעטשאַווייט ווערן; ווי קען איר שפּור אַז אַווייקאַנד איין,
טראַקלעסס און פון לימאַטלאַס קייט.
35. צו קאַנגקער זיך איז אַ גרעסערע אַרבעט ווי קאַנגקערינג אנדערע.
36. איר קענט נישט אַרומפאָרן דעם דרך ביז איר האָט ווערן דער דרך זיך.
37. איר נאָר פאַרלירן וואָס איר קלינג צו.
38. שלום קומט פֿון אינעווייניק. דו זאלסט נישט זוכן עס אָן.
39.
מיר זענען שייפּט דורך אונדזער געדאנקען; מיר ווערן וואָס מיר טראַכטן.
ווען דער מיינונג איז ריין, פרייד גייט ווי אַ שאָטן וואָס קיינמאָל
בלעטער.
40.
אָבער פילע הייליק ווערטער איר לייענען, אָבער, פילע איר רעדן, וואָס גוט
וועט זיי טאָן איר אויב איר טאָן ניט האַנדלען אויף זיי?
41.
וועלכער ווערטער מיר גאָר זאָל זיין אויסדערוויילט מיט זאָרגן פֿאַר
מענטשן וועלן הערן זיי און זיין ינפלואַנסט דורך זיי פֿאַר גוט אָדער
קרא֡נק.
42. דריי זאכן קענען נישט באַהאַלטן פֿאַר לאַנג: די לבנה, די זון און דער אמת.
43. געבן, אפילו אויב איר נאָר האָבן אַ ביסל.
44.
דו זאלסט נישט גלויבן אין עפּעס פשוט ווייַל איר האָט געהערט עס. צי ניט
גלויבן אין עפּעס פשוט ווייַל עס איז גערעדט און רומערד דורך פילע. צי ניט
גלויבן אין עפּעס פשוט ווייַל עס איז געפֿונען געשריבן אין דיין רעליגיעז
ביכער. צי ניט גלויבן אין עפּעס בלויז אויף די אויטאָריטעט פון דיין לערערס
און זקנים. צי ניט גלויבן אין טראדיציעס ווייַל זיי האָבן שוין קאָלנער
פֿאַר פילע דורות. אָבער נאָך אָבסערוואַציע און אַנאַליסיס, ווען איר
געפֿינען אַז עפּעס אַגריז מיט סיבה און איז קאַנדוסיוו צו די גוטע און נוץ
פון איין און אַלע, דאַן אָננעמען עס און לעבן אַרויף צו עס.
45.
עס איז גאָרנישט אַזוי ווידערשפעניק ווי אַ אַנדיסיפּינד מיינונג, און עס
איז גאָרנישט אַזוי געהארכזאם ווי אַ דיסאַפּלאַנד מיינונג.
46.
​​עס איז גאָרנישט יימעדיק ווי די מיכעץ פון צווייפל. צווייפל סעפּערייץ
מענטשן. עס איז אַ סם וואָס דיסינטאַגרייץ פרענדשיפּס און ברייקס אַרויף
אָנגענעם באַציונגען. עס איז אַ טאָרן וואָס יריטייץ און כערץ; דאָס איז אַ
שווערד וואָס קילז.
47. קיינער סאַוועס אונדז אָבער זיך. קיינער קען נישט און קיין איינער זאל. מיר זיך דאַרף גיין דעם דרך.
48.
האלטן אויף כּעס איז ווי צו אָנכאַפּן אַ וואַרעם קוילן מיט די כוונה פון
פארווארפן עס צו עמעצער אַנדערש; איר זענט דער איינער וואָס איז פארברענט.
49.
דער סוד פון געזונט פֿאַר ביידע מיינונג און גוף איז נישט צו טרויערן
פֿאַר די פאַרגאַנגענהייט, און ניט זאָרג וועגן דער צוקונפֿט, אָבער צו
לעבן דעם פאָרשטעלן מאָמענט ווייזלי און שטארק.
50. יעדער מאָרגן מיר זענען געבוירן ווידער. וואָס מיר טאָן הייַנט איז וואָס ענינים רובֿ.
ינספּיראַטיאָנאַל בודאַ ציטירט
אַטאַטשמאַנט פירט צו צאָרעס.
אַרבעט דיין אייגענע ישועה, טאָן ניט אָפענגען אויף אנדערע.
איר טאָן ניט האָבן אַ נשמה, איר זענט אַ נשמה, איר האָט אַ גוף.
ווען
איר געפֿינען קיין לייזונג צו אַ פּראָבלעם, דאָס איז מיסטאָמע נישט אַ
פּראָבלעם צו זיין סאַלווד אָבער בעסער צו זיין אנגענומען.
עפּעס וואָס איז ומרויק איר, עפּעס וואָס איז יראַטייטינג איר וואָס איז דיין לערער.
Positive בודדהיסט ציטירט
ווען איר וואַך נאָך זיך איר זען נאָך אנדערע, ווען איר וואַך נאָך אנדערע איר היטן נאָך זיך.
צי ניט באַקומען יבערקערן מיט מענטשן און סיטואַטיאָנס ווייַל ביידע זענען קויכעס אָן דיין אָפּרוף.
וואָס איר זענט וואָס איר האָט שוין, וואָס איר וועט זיין וואָס איר טאָן איצט.
שיינע
זאַך צו לערנען פון וואַסער, סטרויערן זיך אין יעדער סיטואַציע און אין
קיין פאָרעם אָבער רובֿ ימפּאָרטאַנטלי געפֿינען דיין אייגענע וועג צו
לויפן.
וואָס איר טראַכטן איר ווערן, וואָס איר פילן איר צוציען, וואָס איר ימאַדזשאַן איר מאַכן.
באַרימט בודאַ ציטירט
אַלע וואָס מיר זענען דער רעזולטאַט פון וואָס מיר האָבן געדאַנק.
ווען די יך שטאַרבן, די נשמה אַוואַקעס.
יך קיינמאָל אַקסעפּץ דער אמת.
גאָרנישט קענען שאַטן איר ווי פיל ווי דיין אייגענע געדאנקען אַנגאַרדיד.
האַלטן, האַלטן טאָן ניט רעדן, די לעצט אמת איז נישט אפילו צו טראַכטן.
Positive בודדהיסט ציטירט אויף לעבן
גאָרנישט וועט ברענגען איר אַ גרעסערע שלום ווי מיינד דיין אייגענע געשעפט.
יעדער מאָרגן מיר זענען געבוירן ווידער, וואָס מיר טאָן הייַנט איז וואָס ענינים.
קיין
ענין ווי געבילדעט, טאַלאַנטירט, רייַך אָדער קיל איר גלויבן איר זענט,
ווי איר מייַכל מענטשן לעסאָף דערציילט אַלע, אָרנטלעכקייַט איז אַלץ.
דו זאלסט נישט קוקן פֿאַר אַ מיזבייעך אין ווער עס יז אַחוץ זיך.
קיינמאָל באַקומען אַטאַטשט צו עמעצער ווייַל אַטאַטשמאַנץ פירן צו עקספּעקטיישאַנז און עקספּעקטיישאַנז פירן צו צאָרעס.
גרויס האר בודהאַ ציטירט
געבן, אפילו אויב איר נאָר האָבן אַ ביסל.
ניט קיין ענין ווי שווער די פאַרגאַנגענהייט, איר קענען שטענדיק אָנהייבן ווידער.
מוחל איר איז מיין טאַלאַנט צו איר, מאָווינג אויף איז מיין טאַלאַנט צו זיך.
גאָרנישט איז שטענדיק ניט דרוק זיך צו פיל ווייַל קיין ענין ווי די שלעכט סיטואַציע איז, עס וועט טוישן.
ווייטיק איז באַשערט, צאָרעס איז אַפּשאַנאַל.
באַרימט און positive בודד ציטירט
עס איז קיין מורא פֿאַר איינער וועמענס מיינונג איז נישט אָנגעפילט מיט תאוות.
נעמען ניט נעקאָמע, לאָזן קאַרמאַ טאָן אַלע די אַרבעט.
די מיינונג איז אַלץ, וואָס איר טראַכטן איר ווערן.
טראָגן דיין יך ווי אַ פרייַ פּאַסן מלבוש.
דער וואָרצל פון צאָרעס איז אַטאַטשמאַנט.
בודאַ ציטירט אין ענגליש
געדענקט צו נעמען קעיר פון זיך, איר קענען נישט גיסן פון אַ ליידיק גלעזל.
אויב עפּעס איז ווערט טאן, טאָן דאָס מיט דיין גאַנץ האַרץ.
איינער וואָס אקטן אויף אמת איז צופרידן אין דעם וועלט און ווייַטער פון.
אויב איר געפֿינען קיין איינער צו שטיצן איר אויף די רוחניות דרך, גיין אַליין.
שכל איז די כאַרטוווד פון געזונט גערעדט ווערטער.
בעסטער בודאַ ציטירט אויף הצלחה און שטאַרקייט
עס איז בעסער צו קאַנגקער זיך ווי צו געווינען טויזנט באַטאַלז.
גליק וועט קיינמאָל קומען צו די וואס פאַרלאָזן צו אָפּשאַצן וואָס זיי שוין האָבן.
אויב איר ווילט צו פליען געבן אַרויף אַלץ וואָס ווייז איר אַראָפּ.
אפילו טויט איז נישט צו זיין דערשראָקן פון איינער וואָס האט געלעבט ווייזלי.
בעסער ווי אַ טויזנט פּוסט ווערטער איז איין וואָרט וואָס ברענגט שלום.
Positive בודדהיסט ציטירט און רייד
צווייפל אַלץ, געפֿינען דיין אייגן ליכט.
- בודאַ
גוט מארגן
גוט-פרייַנדשאַפטלעך ציטאטן ציטאטן
ווי אַ טעגלעך מיסיע אָנהייב גראָוינג פירות. 🫐🫐 🍅 🍐 🫒 צו באַקומען הונגער די ערגסט מין פון קראַנקייט ווי געזאָגט דורך די אַווייקאַנד איין & לעבן ווי פריי פייגל 🐦 🦢 בעסטער פֿאַר די וווילשטאנד, גליק און שלום פֿאַר אַלע סאַסייאַטיז.
אַלע אַבאָריגינאַל סאַסייאַטיז פון פּראַבודדהאַ בהאַראַטיאַנטלי ווייַזן דעם דרך פֿאַר אַ אַווייקאַנד אַלוועלט.
Kushinara
Nibbana Bhumi pagoda וויל צו זיין אַ ארבעטן שוטעף מיט די פּאַרליאַמענט
פון די וועלט ‘ץ רעליגיאָנס. וואָן רץ 5000 ווי פרייז פֿא֡ר לעקציע!
טראַנסלייטינג פרייַנדלעך אַווייקאַנד אייגענע ווערטער אין 139 קלאסישע שפראַכן.
די פּאַרליאַמענט פון די וועלט ‘ץ רעליגיאָנס positive טעגלעך מיסיע איז צו אָנהייבן גראָוינג פירות. 🍊 🥥 🌵 🍈 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐 צו באַקומען הונגער די ערגסט מין פון קראַנקייט
ולוקאראַל איז טראָקוראַל די לערנונגען פון די בודאַ
חוה אלברשטיין - את תלכי בשדה
מזמינים
אתכם לעולם המוזיקה שלנו - http://bit.ly/FBMUSICוממליצים לכם לבקר גם
באינסטגרם שלנו - http://bit.ly/INMUSIC—————–השיר, ׊נקרא על
ידי לאה גול…

Chat GIF - Chat GIFs
138) Classical Yoruba-Yoruba Yoruba,

Buddha Purnima Kannada Dhamma Talk. By Venerable.Ananda Bhante
138) Ayebaye Yoruba-Yoruba Yorba,
Buddha pornana
- Awọn ọrọ ti awọn oninurere ti ji ọkan -
- āṇi satta -
Ni igba otutu, Bhikkus yoo wa ti ko ni gbọ awọn
ọrọ
ti awọn ọrọ-ọrọ iru ọrọ ti o jẹ awọn ọrọ ti Thatāgata, nla ni itumọ, ti
o wa ni ibamu pẹlu etí wọn, wọn kii yoo gbero awọn ẹkọ yẹn bi o ti mu
ati mu kuro.
On
the contrary, they will listen to the utterance of such discourses
which are literary compositions made by poets, witty words, witty
letters, by people from outside, or the words of disciples, they will
lend ear, they will apply their mind on knowledge Wọn yoo wo awọn ẹkọ
wọnyi bi ki wọn mu u lọni.
Nitorinaa,
Bhikkhus, awọn ọrọ-ọrọ eyiti o jẹ awọn ọrọ Tathāgata, nla ni itumọ, ti o
wa ni itumo, (nigbagbogbo) ni asopọ pẹlu ofo, yoo parẹ.
Nitorinaa,
Bhikkhus, o yáşš ki o ᚣe ikáşškọ ni bayi: ‘A yoo táşštisi ọrọ iru awọn
ọrọ-ọrọ, (nigbagbogbo) ni asopọ pẹlu etí, awa yoo gbo panṣaga, awa Yoo
lo ọkan wa lori imọ, a yoo wo awọn áşškọ wọnyi bi o ᚣe le mu ati mọ. ‘Eyi
ni, Bhikkhus, o yẹ ki o kọ ararẹ.
Ti o ko ba rii pe ko si ọkan lati ṣe atilẹyin fun ọ lori ọna ti ẹmi, rin ni nikan. Ko si alabaṣiṣẹpọ pẹlu immature.
Ṣiṣẹ igbala tirẹ. Maṣe da lori awọn miiran.
Ọpọlọ ti eniyan, kii ṣe ọta rẹ tabi ọta kan, ti o sọ fun u si ọna buburu.
Ko si nkankan ni aigbagbọ bi ọkan ti ko sọ tẹlẹ, ati pe ko si ohun ti o gbọran bi ọkan ibawi.
Ọta rẹ ti o buru julọ ko le ṣe ipalara fun ọ bi Elo bi awọn ero ti ara rẹ.
Wọ ego rẹ bi aṣọ wiwọ kikankikan.
Awọn eniyan ti o ni awọn ero nikan ni o kan ni lilu ara wọn.
Ni
ọrun, ko si iyasọtọ ti ila-oorun ati iwọ-oorun; Eniyan ṣẹda awọn
iyasọtọ jade ti awọn ẹmi ara wọn lẹhinna gbagbọ wọn lati jẹ otitọ.
Lati tọju ara ni ilera to dara ni ojuse … bibáşšáşškọ a ko ni anfani lati jáşš ki ọkan wa lagbara ati di mimọ.
Ko
si ohun ti o binu ju aṣa ti iyemeji lọ. Iyemeji sọtọ awọn eniyan. O jẹ
majele ti o tuka awọn ọrẹ ati fifọ awọn ibatan dídùn. O jẹ elegun ti o
binu ati ipalara; IdĂ  ti o pa.
A ko ka aja kan ti o dara nitori pe o dara kan. A ko ka ọkunrin kan ti o dara nitori onigbagbọ ti o dara.
Gbogbo owurọ a tun bi. Ohun ti a ṣe loni ni ohun ti o ṣe pataki julọ.
Okunkun ko si ni gbogbo agbaye lati pa ina fitila kekere kan.
Ninu fun gbogbo awọn ère, ọlọrọ ati talaka bakanna; Olukuluku wọn ni ijiya wọn. Diẹ ninu jiya pupọ ju pupọ, awọn miiran kere ju.
Ti ohunkohun ba tọ lati ṣe, ṣe pẹlu gbogbo ọkan rẹ.
Ayọ kii yoo wa si awọn ti o kuna lati riri ohun ti wọn ti ni táşšláşš. “
Ko si ọna fun ayọ. Ayọ ni ọna.
O jáşš áşšláşšgĂ n lati ronu pe áşšnikan miiran le jáşš ki o ni idunnu tabi inudidun.
Ayọ ko da lori ohun ti o ni tabi tani o jẹ. O da lori ohun ti o ro.
Ọpọlọ ibawi mu ayọ wá.
A bi ifẹ otitọ lati oye.
1. O jẹ inu ara eniyan, kii ṣe ọta rẹ tabi ọta kan, ti o sọ fun u si ọna buburu.
2. Ko si iberu fun ọkan ninu ọkan rẹ ko kun fun awọn ifẹ.
3. Alaafia wa lati laarin. Maṣe wa wọn laisi.
4. A ko ni ọkan ti o pe ni ọlọla ti o ṣe ipalara awọn eniyan. Nipa ko ṣe ipalara fun awọn isan laaye ọkan ni ọlọla.
5. Sibẹsibẹ ọpọlọpọ awọn ọrọ mimọ O ka, sibẹsibẹ, ọpọlọpọ o ti n sọrọ, kini wọn yoo ṣe ọ ni ti o ko ba ṣe lori wọn?
6. Ni ipari, awọn nkan wọnyi ṣe pataki julọ: Bawo ni o ti nifẹ si? Bawo ni o ṣe gbe wa? Bawo ni pipẹ ti o jẹ ki o lọ?
7. Ọpọlọ jẹ ohun gbogbo. Ohun ti o ro pe o di.
8. ᚢaroro … Maᚣe ᚣe idaamu, ki o le ba ibanujáşš nigbamii.
9. Iwọ ko gbọdọ fi dun fun ibinu rẹ, iwọ yoo jẹbi nipasẹ ibinu rẹ.
10. Ṣẹgun ibinu pẹlu ti kii-ibinu. Ṣẹgun ibùdán pẹlu rere. Ṣẹgun itumo pẹlu ilawo. Ṣẹgun alaiṣootọ pẹlu otitọ.
11. Fun, paapaa ti o ba ni diáşš nikan.
12. Ti iṣoro naa le wa ni ipinnu idi ti o yapa? Ti iṣoro naa ko ba le jẹ aibalẹ kii yoo ṣe ọ dara.
13. Ko si ọna abuja si Ayọ: Ayọ ni ọna.
14. Paapaa iku ni kii ṣe bẹru fun ẹniti o gbe ọgbọn li ẹ ba gbe ọgbọn.
15. O yẹ ki o wa ibanisọrọ ọlọgbọn lati tọka si awọn aṣiṣe rẹ, tẹle e bi o ṣe le itọsọna si iṣura ti o farapamọ.
16. O yẹ ki oluwa kan ko wa ẹlẹgbẹ kan ti o dara julọ tabi dogba, jẹ ki wọn pasipa ọkọ oju-ẹkọ nikan.
17. Ko si ohun ti o le ṣe ipalara fun ọ gẹgẹ bi awọn ero tirẹ ti ko ṣe idiwọ.
18.
Jẹ ki a dide ki o dupẹ lọwọ, nitori ti a ko kọ ẹkọ pupọ diẹ, ati ti a
ko ba kọ aisan, ati ti a ba ṣaisan, ati pe o kere ju a ko ku; Nitorinaa,
jẹ ki gbogbo wa dupẹ lọwọ.
19. ᚢeyeye ohun gbogbo. Wa ina ti ara rẚ.
20.
Gbogbo ohun ti a jẹ abajade ti ohun ti a ti ro: O ti fi ipilẹ si awọn
ero wa ati awọn ero wa ti ṣe. Ti ọkunrin kan ba sọrọ tabi ṣe pẹlu ero
ibi, ijiya táşšle ọ bi káşškáşš naa táşšle aṣọ inu áşšran ti o fa káşškáşš naa …. Ti
ọkunrin kan ba sọrọ tabi ṣe pẹlu ero to dara, idunnu tẹle ọ bi ojiji ti
ko pa.
21. Maṣe gbe ni igba atijọ, ma ṣe ala ọjọ iwaju, ṣojukokoro okan lori akoko isinsin bayi.
22. Ilera jẹ ẹbun nla julọ, itẹlọrun ọrọ nla julọ, otitọ ni ibatan ti o dara julọ.
23. Ikuna gidi ni igbesi aye kii ṣe lati jẹ otitọ si ọkan ti o dara julọ mọ.
24. Ko si ẹniti o fi ara wa pamọ ṣugbọn ara wa. Ko si ẹnikan ti o le ko si ẹnikan ti o le. Awa funra wa gbọdọ rin ọna naa.
25. Gbogbo aᚣiri oju aye wa ni lati ni iberu.
26. Nkan mẹta ko le fi pamọ fun pipẹ: oṣupa, oorun, ati otitọ.
27. Gbogbo awọn aṣiṣe-ṣiṣe dide nitori ọkan. Ti okan ba yipada le aṣiṣe ti ko le ṣe?
28. O wa ninu iseda awọn nkan ti ayọ dide ni eniyan ọfẹ lati ironupiwada.
29. Ẹgbẹẹgbẹdẹ ti awọn abẹla le ti wa ni ina lati abẹla kan, ati igbesi aye fitila naa ko ni kuru. Ayọ ko dinku nipa pipin.
30. Ariwo ṣe loni kini o gbọdọ ṣee ṣe. Talo mọ? Ọla, iku wa.
31. Ọkunrin ko pe ọkunrin nitori o ba sọrọ ati sisọ lẹẹkansi; ṣugbọn ti o ba jẹ alaafia, ifẹ ati alaigbọran.
32.
O le wa jakejado gbogbo Agbaye fun ẹnikan ti o tọ si ifẹ ati ifẹ ati
ifẹ rẹ ju iwọ lọ ti ara rẹ lọ, ati pe ko yẹ ki eniyan naa ni ibikibi.
Iwọ, funrararẹ, bi ẹnikẹni ti o wa ninu gbogbo agbaye, tọfẹ si ifẹ ati
ifáşš ráşš.
33. Ọlọhun ibawi mu ayọ wá.
34.
Ẹniti eyiti ko deka fun awọn ifẹkufẹ ati ongbẹ ti o ngbẹ ti o pọ si ẹni
ti o ni oye; Bawo ni Ṣe o ṣe le tọpinpin ti o jije ọkan ti o ji, ti ko
tọ, ati ti titobi ailopin.
35. Lati ṣẹgun Olumulo jẹ iṣẹ ṣiṣe ti o tobi ju ṣẹgun awọn miiran.
36. Iwọ ko le rin irin-ajo titi ti iwọ fi di ipa-ọna funrararẹ.
37. O padanu ohun ti o faramọ.
38. Alaafia wa lati inu laarin. Maṣe wa wọn laisi.
39. A ṣe apẹrẹ nipasẹ awọn ero wa; A di ohun ti a ro. Nigbati okan jẹ mimọ, ayọ tẹle bi ojiji ti ko pa.
Nitorina awọn ọrọ mimọ ti o ka, sibẹsibẹ, ọpọlọpọ rẹ o sọ, kini iwọ yoo ṣe ọ ti o ko ba ṣiṣẹ lori wọn?
41. Eyilope awọn ọran ti a yan yẹ ki o yan pẹlu awọn eniyan yoo gbọ wọn ati ni agbara nipasẹ wọn fun rere tabi aisan.
42. Nkan mẹta kò le fi pamọ fun gigun: oṣupa, oorun, ati otitọ.
43. Fun, paapaa ti o ba ni diáşš nikan.
44.
Maṣe gbagbọ ninu ohunkohun ti o rọrun nitori o ti gbọ. Maṣe gbagbọ ninu
ohunkohun ti o rọrun nitori o ti sọ ati riru nipasẹ ọpọlọpọ. Maṣe
gbagbọ ninu ohunkohun ti o rọrun nitori o ti rii pe o kọ ni awọn iwe
isin rẹ. Ẹ kò gbọdọ gba ètòjú pé ohunkohun kó lóyìí lórí àṣẹ àwọn olè
àti alàgba rẹ. Maṣe gbagbọ ninu aṣa nitori wọn ti fi wọn silẹ fun awọn
iran pupọ. Ṣugbọn lẹhin akiyesi ati itupalẹ, nigbati o ba rii pe
ohunkohun ti o gba pẹlu idi ati anfani fun ọkan ati gbogbo wọn, lẹhinna
gba o ki o gbe wa.
45. Ko si nkankan ni aigbagbọ bi ọkan ti ko sọ tẹlẹ, ati pe ko si ohun ti o gbọran bi ọkan ibawi.
46.Tyi
ki o má bẹru pupọ ju iwa ṣiyemeji. Iyemeji sọtọ awọn eniyan. O jẹ
majele ti o tuka awọn ọrẹ ati fifọ awọn ibatan dídùn. O jẹ elegun ti o
binu ati ipalara; IdĂ  ti o pa.
47. Ko si ẹniti o fi ara wa pamọ ṣugbọn ara wa. Ko si ẹnikan ti o le ko si ẹnikan ti o le. Awa funra wa gbọdọ rin ọna naa.
48. Mimuna si ibinu bi nfọwodẹ eepo ti o gbona pẹlu ipinnu ti o ṣubu ni ẹlomiran; Iwọ li ẹniti o jo.
49.
Aṣiri ilera fun mejeeji ati ara kii ṣe lati ṣọfọ fun ẹni-ti o kọja, ati
lati ṣe aibalẹ nipa ọjọ iwaju, ṣugbọn lati gbe akoko bayi pẹlu ọgbọn
ati itara.
50. Ni gbogbo owurọ a tun bi. Ohun ti a ṣe loni ni ohun ti o ṣe pataki julọ.
Awọn agbasọ Buddha
Asomọ yori si ijiya.
Ṣiṣẹ igbala tirẹ, ko dale lori awọn miiran.
O ko ni ẹmi, iwọ jẹ ọkàn, o ni ara kan.
Nigbati o ko ba wa ni ojutu si iṣoro o jasi boya kii ṣe iṣoro kan lati yanju ṣugbọn dipo ododo kan lati gba.
Ohunkohun ti o ba ọ jẹ ipọnju rẹ, ohunkohun ti o jẹ ibinu rẹ pe olukọ rẹ.
Awọn agbasọ ọrọ Buddhist ti o daju
Nigbati o ba nwo lẹhin ara rẹ ti o tọju lẹhin awọn miiran, nigbati o nwo awọn miiran ti o ṣọra lẹhin ara rẹ.
Maṣe binu pẹlu awọn eniyan ati awọn ipo nitori mejeeji jẹ agbara laisi agbara rẹ.
Ohun ti o jẚ ni ohun ti o ti jẚ, ohun ti o yoo jẚ ni ohun ti o ᚣe bayi.
Ohun
lẹwa lati kọ ẹkọ lati omi, ṣatunṣe ara rẹ ni gbogbo ipo ati ni apẹrẹ
eyikeyi ṣugbọn o ṣe pataki julọ julọ wa ọna tirẹ lati ṣàn.
Ohun ti o ro pe o di, ohun ti o lero pe o fa, ohun ti o fojuinu pe o ᚣẚda.
Awọn agbasọ Buddha olokiki
Gbogbo ohun ti a jáşš abajade ti ohun ti a ti ro.
Nigbati ego ba, ọkàn naa ji.
EGE ko gba otitọ.
Ko si ohun ti o le ṣe ipalara fun ọ bi o ti jẹ awọn ero tirẹ ti ko ṣe idiwọ.
Duro, Duro Maṣe sọrọ, Otitọ Gbẹhin ko paapaa lati ronu.
Awọn agbasọ ọrọ Buddhist ti o daju lori igbesi aye
Ko si ohun ti yoo mu alafia nla wa fun mimu iᚣowo tirẚ.
Ni gbogbo owurọ a tun di atunbi, ohun ti a ṣe loni ni ohun ti o ṣe pataki julọ.
Laibikita bi o ti kọ, talenti, ọlọrọ tabi itura o gbagbọ pe iwọ jẹ, bawo ni o ṣe tọju eniyan, iduroṣinṣin jẹ ohun gbogbo.
Maṣe wa ibi-ibi-mimọ ninu ẹnikẹni ayafi ara rẹ.
Maṣe fi diẹ sii si ẹnikan nitori awọn asopo ja si awọn ireti ati awọn ireti ja si ijiya.
Awọn agbasọ Oluwa nla
Fun, paapaa ti o ba ni diáşš nikan.
Laibikita bawo ti o ti kọja, o le ma bẹrẹ nigbagbogbo.
Gbigbe fun ọ ni ẹbun mi si ọ, gbigbe ni ẹbun mi fun ara mi.
Ko si ohun ti o yẹ ki o ṣe wahala ara rẹ pupọ nitori pe ko si ipo ipo ti ko si, yoo yipada.
Irora jẚ eyiti ko ᚣeeᚣe, ijiya jẚ iyan.
Olokiki ati awọn agbasọ ọrọ Buddhist Sudst
Ko si iberu fun ọkan ninu ọkan rẹ ko kun fun awọn ifẹ.
Maᚣe gbẚsan, jẚ ki Karma ᚣe gbogbo iᚣẚ naa.
Ọpọlọ jẹ ohun gbogbo, ohun ti o ro pe o di.
Wọ ego rẹ bi aṣọ wiwọ kikankikan.
Gbongbo ti ijiya jẹ asomọ.
Awọn agbasọ Buddha ni Gẹẹsi
Ranti lati tọju ararẹ, o ko le tú lati ago sofo.
Ti ohunkohun ba tọ lati ṣe, ṣe pẹlu gbogbo ọkan rẹ.
Ẹnikan ti o ṣiṣẹ lori otitọ dun ni agbaye yii ati ni ikọja.
Ti o ko ba rii pe ko si ọkan lati ṣe atilẹyin fun ọ lori ọna ti ẹmi, rin ni nikan.
Oye jẹ ologo ti awọn ọrọ ti a sọ daradara.
Awọn agbasọ ọrọ Buddha ti o dara julọ lori aṣeyọri ati agbara
O dara julọ lati ṣẹgun ara rẹ ju lati bori awọn ẹgbẹrun ogun.
Ayọ kii yoo wa si awọn ti o kuna lati riri ohun ti wọn ti ni tẹlẹ.
Ti o ba fẹ lati fo fun ohun gbogbo ti o ṣe iwọn rẹ.
Paapaa iku ni ki o maṣe bẹru fun ẹniti o gbe ọgbọn li o gbe dagbe po.
Dara julọ ju ẹgbẹrun awọn ọrọ ti o ṣofo jẹ ọrọ kan ti o mu alaafia.
Awọn agbasọ ọrọ Buddhist ti o daju ati awọn ọrọ
Ṣiyemeji ohun gbogbo, wa imọlẹ tirẹ.
- Buddha
E kaaro
Benvelolent ji awọn agbasọ rere ti ẹnikan
Gẹgẹbi Ibẹrẹ Misfesion ojoojumọ Bi n dagba awọn eso ti dagba 🫐 🍐 🫒 🫒
lati bori ebi ti o buru pupọ ti aisan bi o ti sọ bi ọkan ti a ti ji bi
awọn ẹiyẹ ominira, idunnu ati alafia fun gbogbo awọn awujọ.
Gbogbo awọn agbegbe gbajumọ ti Prabudha Bharat ṣafihan ipa ọna fun Agbaye ti ji.
Kushinara nibbana bhumi pagoda lowa lati jẹ alabaṣepọ ti n ṣiṣẹ pẹlu Ile-iṣẹ ti n ṣiṣẹ pẹlu Ile-igbimọ ti awọn ẹsin agbaye
Itumọ awọn ọrọ ti ara ẹni ti o ji ni awọn ede tirẹ ni 139.
Ile asofin ti awọn ẹsin agbaye ni lati bẹrẹ awọn eso dagba ti o dagba 🍍 🍊 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🎃 🎃 🍅🍜 🍝 🥗 🥒 🌽 🫑 🌳 🌳 🍓 🌳 🌳 🌳 🌳 🍊 🌵 🍈 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 lati bori ebi iru aisan ti o buru julọ
Metakulural jáşš ohun isere ti Buddha
Buddha Purnima Kannada Dhamma Talk. By Venerable.Ananda Bhante


Buda Sticker - Buda Stickers
139) Classical Zulu-I-Classical Zulu9

Public


139) Classical Zulu-I-Classical Zulu9
UBuddha vacana
- Amagama abhebhethekile avuselwe munye -
- Āṣi Sutta -
Ngesikhathi esizayo, kuzoba ne-BhikKhus ebengeke alalele uJehova
kusho
izinkulumo ezinjalo ezingamagama eTathāgata, zijulile, zinencazelo,
eholela phambilini, (ngokungaguquki) zihlobene nokuphelelwa yize, ngeke
zibole izindlebe, ngeke zikwazi ukubheka lezo zimfundiso njengokuthi
kuthathwe futhi wakwazi kahle.
Ngokuphambene
nalokho, bazolalela okusho ukuthi izinkulumo ezinjalo ziyizincwadi
ezibhaliwe ezenziwe yizimbongi, amagama anobuhlakani, izincwadi
ezinobuhlakani, zizobeka izindlebe, zizosebenzisa izindlebe zabo
olwazini , Bazobheka lezo zimfundiso njengokuthi zikhuphuke.
Ngakho-ke,
uBhikKhus, izinkulumo ezingamazwi eTathāgata, zijulile, zinhloso,
ziholele ngaphesheya komhlaba, (ngokungaguquki) zixhumene
nokungenathemba, zizonyamalala.
Ngakho-ke,
uBhikphus, kufanele uqeqeshe ngakho: ‘Sizolalela amazwi ezinkulumo
ezinamazwi eTathāgata, zijulile, zinencazelo, eziholayo ezihlobene
nezwe, thina sizoboleka izindlebe, thina Sizosebenzisa izingqondo zethu
ngolwazi, sizocubungula lezo zimfundiso okufanele zikhuphuke saze sazi.
‘Nanti indlela, bhikphus, kufanele uziqeqeshe.
Uma ungatholanga muntu wokukuxhasa ngendlela engokomoya, hamba wedwa. Abukho ubungane obungavuthiwe.
Yenza insindiso yakho. Ungaxhomekeki kwabanye.
Kungumqondo wendoda uqobo, hhayi isitha sakhe noma isitha sakhe, esimthathela izindlela ezimbi.
Akukho lutho olungalaleli nje olunjengomqondo ongabonakali, futhi akukho lutho olulalela kakhulu njengengqondo eqondisiwe.
Isitha sakho esibi kakhulu asikwazi ukukulimaza kakhulu njengemicabango yakho engavinjelwe.
Gqoka i-ego yakho njengengubo efanelekile.
Abantu abanemibono vele vele uzuze omunye komunye.
Esibhakabhakeni,
akukho mehluko wasempumalanga nasentshonalanga; Abantu bakha umehluko
ngaphandle kwezingqondo zabo bese bakholelwa ukuthi babe yiqiniso.
Ukuze
umzimba usempilweni enhle kuwumsebenzi … ngaphandle kwalokho ngeke
sikwazi ukugcina izingqondo zethu ziqinile futhi zicacile.
Akukho
lutho olwesabekayo kunokwenza umkhuba wokungabaza. Ukungabaza
kuhlukanisa abantu. Kungubuthi ohlukanisa ubungane futhi wephule
ubudlelwano obumnandi. Kuyinto ecasulayo futhi ebuhlungu; Yinkemba
ebulala.
Inja ayibhekwa njengenja enhle ngoba uyi-barker enhle. Indoda ayithathwa njengendoda enhle ngoba ungumkhululi omuhle.
Njalo ekuseni sizalwa kabusha. Esikwenzayo namuhla yikho okubaluleke kakhulu.
Abukho ubumnyama obanele emhlabeni wonke ukudonsa ukukhanya kwekhandlela elincane.
Ube
nozwela ngabo bonke abantu, abacebile nabampofu ngokufanayo; Ngamunye
unokuhlupheka kwabo. Abanye bahlupheka kakhulu, abanye bancane kakhulu.
Uma kukhona okufanele ukwenze, kwenze ngayo yonke inhliziyo yakho.
Injabulo ayisoze yafika kulabo abahlulekayo ukwazisa lokho asenakho. “
Ayikho indlela eya enjabulweni. Injabulo yindlela.
Kuyahlekisa ukucabanga ukuthi othile kungenza ujabule noma ungajabuli.
Injabulo ayixhomekile kulokho onakho noma ukuthi ungubani. Kuthembela kuphela kulokho ocabanga.
Ingqondo eqondisiwe iletha injabulo.
Uthando lweqiniso luzalwa ngokuqonda.
1. Kungumqondo womuntu uqobo, hhayi isitha sakhe noma isitha sakhe, esimthathela izindlela ezimbi.
2. Akukho ukwesaba umuntu ongqondweni awo agcwele izifiso.
3. Ukuthula kuvela ngaphakathi. Ungayifuni ngaphandle.
4. Umuntu akabizwa ngokuthi yinhle elimaza izidalwa eziphilayo. Ngokulimaza izidalwa eziphilayo zibizwa ngokuthi yinhle.
5. Kodwa-ke, noma kunjalo, amagama amaningi angcwele owafundayo, noma kunjalo, abaningi bayakhuluma, yini abazokwenza?
6. Ekugcineni, lezi zinto zibalulekile kakhulu: Uluthande kahle kangakanani? Uphile ngokuphelele? Udedele kakhulu kanjani?
7. Umqondo uyikho konke. Ocabanga ukuthi uyoba nguwe.
8. Zindla … Ungalibali, funa kamuva uzisole.
9. Ngeke ujeziswe ngentukuthelo yakho, ujeziswe ngentukuthelo yakho.
10. Nqoba intukuthelo ngentukuthelo. Ukunqoba ububi ngokuhle. Nqoba ubumbano ngokupha. Ukunqoba ukungathembeki ngeqiniso.
11. Nikeza, noma ngabe unakho okuncane kuphela.
12. Uma inkinga ingaxazululwa Kungani Kufanele Ukhathazeke? Uma inkinga ingaxazululwa ukukhathazeka ngeke kwenze okuhle.
13. Ayikho indlela eya enjabulweni: Injabulo yindlela.
14. Ngisho nokufa akufanele kusatshwe umuntu ophile impilo.
15. Uma ngabe uthola umgxeki ohlakaniphile ukukhombisa amaphutha akho, umlandele njengoba ungayiqondisa umcebo ocashile.
16. Uma umuntu ofuna engamtholi umlingani ongcono noma olingana, mabavume baphishekele inkambo eyedwa.
17. Akukho okungakulimaza kakhulu nemicabango yakho engavinjelwe.
18.
Masivuke, sibonge, ngoba uma singafundanga okuningi okungenani safunda
okuncane, futhi uma singafundanga okuncane, okungenani besingaguli,
futhi uma sigula , okungenani asifanga; Ngakho-ke, sonke masibonge.
19. Akungabazeki konke. Thola ukukhanya kwakho.
20.
Konke esiyikho kungumphumela walokho esikucabangayo: Kwasungulwa
emiqondweni yethu futhi kwakhiwa imicabango yethu. Uma owesilisa
ekhuluma noma enza ngomqondo omubi, ukuhlupheka kuyamlandela njengoba
isondo lilandela inselo yesilo esidonsela inqola …. Uma owesilisa
ekhuluma noma enza umcabango omuhle, injabulo iyamlandela njengesithunzi
esingasoze samshiya.
21. Ungahlali esikhathini esedlule, ungaphupha ngekusasa, gxila ingqondo ngesikhathi samanje.
22. Impilo yisipho esikhulu kunazo zonke, ukwaneliseka okucelayo kakhulu, ukuthembeka ubudlelwano obuhle kakhulu.
23. Ukuphela kwehluleka kwangempela empilweni akukhona ukuthi kube yiqiniso kumuntu omuhle kakhulu.
24.
Akekho osindisayo kodwa thina uqobo. Akekho umuntu ongakwazi futhi
akekho noyedwa. Thina ngokwethu kufanele sihambe ngendlela.
25. Yonke imfihlo yokuba khona ukungabi nokwesaba.
26. Izinto ezintathu azikwazi ukucasha isikhathi eside: inyanga, ilanga neqiniso.
27. Konke ukwenza okulungile kuvela ngenxa yengqondo. Uma ingqondo iguqulwa ingakwazi ukukwenza okungalungile?
28. Kusesimweni sezinto injabulo ephakama kumuntu ekhululekile ukuzisola.
29.
Izinkulungwane zamakhandlela zingakhanyiselwe kwikhandlela elilodwa,
futhi impilo yekhandlela ngeke lifinyezwe. Injabulo ayihlali
ngokuhlanganyela.
30. Yenza kahle namhlanje okufanele kwenziwe. Kwazi bani? Kusasa, kufa kuza.
31.
Umuntu akabizwa ngokuthi ahlakaniphile ngoba uyakhuluma futhi akhulume
futhi; Kepha uma enokuthula, enothando futhi engesabi.
32.
Ungasesha kulo lonke umkhathi kumuntu ofanelwe uthando lwakho nothando
lwakho kunowe uqobo, nokuthi lowo muntu akayona atholakale noma kuphi.
Wena, ngokwakho, njenganoma ngubani kuyo yonke indawo yonke, kufanele
uthando lwakho nothando lwakho.
33. Ingqondo eqondisiwe iletha injabulo.
34.
Lowo ongasakho okukhona ukufisa nokoma lokho kuqhubekela phambili ukuba
kube; Ungayilandela kanjani leyo evusiwe, ingalandeli, nebanga
elingenamkhawulo.
35. Ukunqoba wena kungumsebenzi omkhulu kunokunqoba abanye.
36. Awukwazi ukuhamba ngendlela uze ube yindlela uqobo.
37. Ulahlekelwa kuphela lokho okunamathela kuyo.
38. Ukuthula kuvela ngaphakathi. Ungayifuni ngaphandle.
39.
Simiswe imicabango yethu; Siba yilokho esikucabangayo. Lapho ingqondo
ihlanzekile, injabulo ilandela njengesithunzi esingasoze savela.
40.
Noma kunjalo amagama amaningi angcwele owafundayo, noma kunjalo,
abaningi niyakhuluma, yini abazokwenzela yona uma ungenzi isenzo phezu
kwabo?
41.
Noma ngabe yimaphi amazwi esiwushoyo kufanele akhethwe ukunakekela
abantu azobezwa futhi athonywe yibo ngokuhle noma abagulayo.
42. Izinto ezintathu azikwazi ukucasha isikhathi eside: inyanga, ilanga neqiniso.
43. Nikeza, noma ngabe unakho okuncane kuphela.
44.
Ungakholelwa kunoma yini umane nje ngoba uzwile. Ungakholelwa kunoma
yini umane ngoba kukhulunywa futhi kuhanjiswe ngabaningi. Ungakholelwa
kunoma yini umane ngoba kutholakala kubhaliwe ezincwadini zakho zenkolo.
Ungakholelwa kunoma yini ngegunya lothisha nabadala bakho. Ungakholelwa
emasikweni ngoba anikezwe izizukulwane eziningi. But after observation
and analysis, when you find that anything agrees with reason and is
conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and
live up to it.
45.
Akukho lutho olungalaleli olungamlalelanga njengomqondo ongabonakali,
futhi akukho lutho olulalela kakhulu njengengqondo eqondisiwe.
46.
​​Akukho lutho olubi ngokwethusa ukwedlula umkhuba wokungabaza.
Ukungabaza kuhlukanisa abantu. Kungubuthi ohlukanisa ubungane futhi
wephule ubudlelwano obumnandi. Kuyinto ecasulayo futhi ebuhlungu;
Yinkemba ebulala.
47.
Akekho osindisayo kodwa thina uqobo. Akekho umuntu ongakwazi futhi
akekho noyedwa. Thina ngokwethu kufanele sihambe ngendlela.
48. Ukubambelela kuthukuthele kufana nokubamba amalahle ashisayo ngenhloso yokuphonsa komunye umuntu; Nguwe oshisiwe.
49.
Imfihlo yempilo yabo bobabili ingqondo nomzimba akufanele balila
okwedlule, noma bangakhathazeki ngekusasa, kodwa baphile isikhathi
samanje ngobuhlakani nangobuqotho.
50. Njalo ekuseni sizalwa kabusha. Esikwenzayo namuhla yikho okubaluleke kakhulu.
Izingcaphuno ze-Inspirational Buddha
Okunamathiselwe kuholela ekuhluphekeni.
Yenza insindiso yakho, ungaxhomekile kwabanye.
Awunawo umphefumulo, ungumphefumlo, unomzimba.
Lapho ungatholanga sisombululo senkinga kungenzeka ukuthi ayiyona inkinga ukuthi ixazululwe kodwa kunalokho iqiniso lamukelwe.
Noma yini ekuhluphayo, noma yini ekucasulayo ukuthi uthisha wakho.
Izingcaphuno ezinhle zikaBuddha
Lapho uzibuka lapho ubukela abanye, lapho ubuka abanye obubuka wena.
Ungacasuki ngabantu nezimo ngoba bobabili abanamandla ngaphandle kokusabela kwakho.
Lokho oyikho ukuthi uke waba yikho, ukuthi yini ozoba yikho manje.
Into
ethandekayo yokufunda emanzini, zilungiselele kuzo zonke izimo futhi
nganoma yisiphi isimo kodwa okubaluleke kakhulu Thola indlela yakho
yokuthola ukugeleza.
Okucabanga ukuthi uba yikho, okuzwayo ukuthi ukuheha, okucabangayo okudala.
Izingcaphuno ezidumile zeBuddha
Konke esiyikho kungumphumela walokho esikucabangile.
Lapho i-ego ifa, umphefumulo ubusuku.
I-EGO ayikaze yemukele iqiniso.
Akukho okungakulimaza kakhulu nemicabango yakho engavinjelwe.
Yima, yekani ukuthi ungakhulumi, iqiniso eliphakeme alikucabangi.
Izingcaphuno ezinhle zikaBuddha empilweni
Akukho okuzokulethela ukuthula okukhulu kunokunaka ibhizinisi lakho.
Njalo ekuseni sizalwa ngokusha, esikwenzayo namuhla yikho okubaluleke kakhulu.
Akunandaba
ukuthi ufundile kangakanani, onethalente, ocebile noma upholile
ukholelwa ukuthi uwukuthi, ukuthi uphatha kanjani abantu ekugcineni
batshela bonke, ubuqotho yikho konke.
Musa ukubheka indawo engcwele kunoma ngubani ngaphandle kwakho.
Ungalokothi unamathiselwe kumuntu ngoba okunamathiselwe kuholela ekulindeleni nasekulindeleni kuholele ekuhluphekeni.
I-Great Lord Buddha Quotes
Nikeza, noma ngabe unakho okuncane kuphela.
Akunandaba ukuthi okwedlule, ungaqala njalo futhi.
Ukuthethelela uyisipho sami kuwe, uqhubeke nesipho sami kimi.
Akukho lutho olungapheli ungazigcini lukhulu ngoba noma ngabe isimo esibi sinjani, sizoshintsha.
Ubuhlungu akunakugwenywa, ukuhlupheka kuyakhethwa.
Izingcaphuno ezingamaBuddha ezidumile nezihle
Akukho ukwesaba umuntu ongqondweni awo agcwele izifiso.
Musa ukuziphindisela, vumela ikarma yenze wonke umsebenzi.
Umqondo uyikho konke, lokho ocabanga ukuthi uba yikho.
Gqoka i-ego yakho njengengubo efanelekile.
Impande yokuhlupheka iyanamathiselwa.
Izingcaphuno zeBuddha ngesiNgisi
Khumbula ukuzinakekela, awukwazi ukuthulula kusuka kwinkomishi engenalutho.
Uma kukhona okufanele ukwenze, kwenze ngayo yonke inhliziyo yakho.
Umuntu osebenza ngeqiniso ujabule kulomhlaba nangale kwalokho.
Uma ungatholanga muntu wokukuxhasa ngendlela engokomoya, hamba wedwa.
Ukuqonda kunenhliziyo yamagama akhulunywa kahle.
Izingcaphuno ezinhle kakhulu zeBuddha empumelelweni namandla
Kungcono ukunqoba ngokwakho kunokuwina izimpi eziyinkulungwane.
Injabulo ayisoze yafika kulabo abahlulekayo ukwazisa lokho asenakho.
Uma ufuna ukundiza unikela konke okukukhuthaze.
Ngisho nokufa akufanele kwesatshwe ngumuntu ophile ngokuhlakanipha.
Ungcono kunezinkulungwane eziyize ngegama elilodwa eliletha ukuthula.
Izingcaphuno ezinhle zikaBuddha namazwi
Ukungabaza konke, thola ukukhanya kwakho.
- Buddha
Sawubona
I-Benolollent ivuse izingcaphuno zakho ezinhle
Njengomsebenzi wezinsuku zonke Qala ukukhulisa izithelo 🍍 🍊 🥑🥑 🍇🍇 🍎🍌 🍉 🍒 🥝 🥝 🥔 🥔 🫐🫐
Yonke imiphakathi yama-Aboriginal kaPrabuddha Bharat ngobunye abonise indlela yokuvuswa komkhathi.
UKushinara
Nibbana Bhumi Pagoda ufisa ukuba ngumlingani osebenzayo nePhalamende
Lezinkolo Zomhlaba.Won Rs 5000 njengomklomelo wenkulumo ezingxoxweni
zokubonisana ku-Bangalore Conveltations ku-Bangalore.
Ukuhumusha ubuhle bamahloni bavuse amagama akhe ngezilimi ze-139 zasendulo.
IPhalamende Lezinkolo Zomhlaba Wonke Injongo Yansuku Zonke Yomhlaba ukuqala ukukhulisa izithelo 🍍 🍊 🥑 🥭🥭 🍌🍌 🍒🍎 🍒🍎 🍒🍎 🍒🍑 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🍐 🍐 🍐 ukunqoba indlala embi kakhulu yokugula
I-Thirukkural iyona evamile izimfundiso zeBuddha
More about this source text
Source text required for additional translation information
Send feedback
Side panels
GREATEST BUDDHA MUSIC of All Time - Buddhism Songs | Dharani | Mantra for Buddhist, Sound of
A7 GIF - A7 GIFs
https://theravada.vn/
Phật Giáo Theravāda – Dhamma Bậc Giác Ngộ Chỉ Dạy Được Các Bậc Trưởng Lão Gìn Giữ & Lưu Truyền

Phật Giåo Theravāda

“Phật
GiáoTheravāda giữ gìn đúng theo những gì Đức Phật ban hành và chế định
khĂ´ng sai lệch, tĂ´n trọng vĂ  giᝯ y nguyĂŞn lời dấy (Dhamma) cᝧa Đᝊc Pháş­t
Gotama.”
 Pháş­t GiĂĄo Theravāda (còn được biáşżt lĂ  Pháş­t GiĂĄo
Nguyên Thuỷ) là truyền thống Phật Giáo mà tại đây các Bậc Đại Trưởng Lão
& các Trưởng Lão cố gắng gìn giữ, duy trì chánh Pháp nguyên thủy,
thuần khiáşżt, đầy đủ, khĂ´ng rời rấc, mĂ  Đᝊc Pháş­t Gotama đã chỉ dấy cĂĄch đây hĆĄn 2600 năm; học, giảng dấy vĂ  tu táş­p tháťąc hĂ nh PhĂĄp dáťąa theo bộ Kinh Điᝃn Tam Tấng Tipiáš­aka Pāli & ChĂş Giải Pāli Ä‘ưᝣc cĂĄc Đấi Trưởng LĂŁo, cĂĄc Trưởng LĂŁo káşżt táş­p lấi nhᝯng lời Đᝊc Pháş­t dấy vĂ  lĆ°u truyᝁn cho tới ngĂ y nay gồm Tấng Luáş­t, Tấng Kinh & Abhidhamma (Vi Diệu PhĂĄp), cĂšng bộ ChĂş Giải; ngoĂ i ra còn cĂł bộ Ph᝼ ChĂş Giải vĂ  cĂĄc tĂ i liệu tham khảo thĂŞm.

TIN MỚI CẬP NHẬT

1 2 … 5 Next →

LỚP HỌC PHÁP & HÀNH THIỀN ONLINE

1 2 … 5 Next →

NỀN TẢNG PHẬT GIÁO (NGÀI HỘ PHÁP AGGAMAHĀPAṆḌITA)

PHÁP HỌC & PHÁP HÀNH (NGÀI TAM TẠNG 10 SUNDARA SAYADAW)

1 2 … 5 Next →

BÀI PHÁP MỚI CẬP NHẬT

1 2 … 1.669 Next →

Kho Tàng Phåp Bảo Theravāda

Trong trang Theravāda
này, chúng tôi tổng hợp nhiều tài liệu Dhamma quý như bộ Tam Tạng Kinh
Điển, Chú Giải, Phụ Chú Giải, Tài Liệu Khác bằng tiếng Pāli (Roman),
tiếng Anh, tiếng Myanmar, tiếng Thái, tiếng Sri Lanka, tiếng Việt, tiếng
Ấn Độ,… (18 ngôn ngữ), hàng ngàn những tài liệu audios, videos, sách
ebooks, bài Pháp liên quan đến Dhamma, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, thiền
Định (hay thiền Chỉ), thiền Vipassana (thiền Quán, hay thiền Tứ Niệm
Xứ),.. và các bài Pháp thoại của các Bậc Trưởng Lão, các Thiền Sư &
Chư Tăng, Ni uy tín thời đương đại; cập nhật thông tin những khóa thiền
tại các trung tâm thiền hoặc khóa thiền online, các khóa học Pháp bảo,
học Kinh điển, học tụng Kinh Pāli, khóa học ngữ pháp Pāli, các sự kiện
Pháp hội, từ điển Pāli, ứng dụng Mobile, kho thông tin tiểu sử, chùa,
trung tâm thiᝁn, liĂŞn káşżt hᝯu Ă­ch, kho ảnh Pháş­t, ảnh ChĂša, ảnh ChĆ° Tăng,
cập nhật nhiều tin tức thiện Pháp mới…

15.000
VIDEOS ++
19.000
AUDIOS ++
3.000
EBOOKS ++
30.000
ẢNH ++
18
NGÔN NGỮ ++
722.806
NGƯỜI THEO DÕI ++
504.466
Tᝪ PALI ++
10.000
LƯᝢT TẢI ++

KhĂĄm PhĂĄ Kho TĂ ng PhĂĄp Bảo 
Qua 1 ᝨng D᝼ng Duy NhẼt

LỚP ONLINE MỚIXem tất cả

NHᝎNG CUᝐN SÁCH HAYXem tẼt cả

Giới Thiệu Về Theravāda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.

Theravada.vn là trang thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda,
tổng hợp các tài liệu Dhamma Pháp bảo, tạo duyên đến các quý vị hữu
duyên được biết đến Dhamma mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy và được các bậc
Đấi Trưởng LĂŁo gĂŹn giᝯ lĆ°u truyᝁn, tấo duyĂŞn cĂĄc vị được thân cáş­n với
cĂĄc báş­c thiện trĂ­; được lắng nghe PhĂĄp bảo tᝍ cĂĄc báş­c thiện trĂ­ đó; cĂł
khả năng khĂŠo tĂĄc Ă˝ hay lĂ  cĂł sáťą tĂĄc Ă˝ đúng; vĂ  được tháťąc hĂ nh nhᝯng
pháp có thể dẫn đến sự chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như giữ giới, làm
cĂĄc thiện PhĂĄp, tháťąc hĂ nh phĆ°ĆĄng phĂĄp thiᝁn Anapana & thiᝁn
Vipassana, hầu mong các vị được vững vàng trên con đường giải thoát khổ,
được an lấc tháťąc sáťą, hoĂ  hᝣp tháťąc sáťą, hấnh phĂşc tháťąc sáťą! 

Theravāda
không đại diện cho bất kỳ tổ chức tôn giáo hay trung tâm thiền nào,
chúng tôi cố gắng sưu tầm, tổng hợp & chia sẻ tài liệu Dhamma. Chúng
tôi không kinh doanh thương mại, không kêu gọi hùn phước, chúng tôi chỉ
tổng hᝣp vĂ  chia sáşť tĂ i liệu Dhamma PhĂĄp bảo. 
Nguyện mong tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện pháp thí thanh
cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc
lâu dài trong khắp mọi nơi.

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn.

Trong tâm tᝍ,

BQT Theravada.vn

Bài Mới Chia Sẻ

Tác Bạch & Tri Ân

Dhamma
mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy là đề tài sâu sắc, chúng con đã cố gắng sưu tầm
gom nhặt từ các nguồn tài liệu trình bày trong trang Theravada.vn
nĂ y. Tuy chĂşng con đã cố gắng háşżt sᝊc cho được hoĂ n thiện, nhĆ°ng vĂŹ khả
năng cĂł hấn, nĂŞn chắc ráşąng  vẍn còn nhiᝁu chỗ sĆĄ suẼt, tháş­m chĂ­ còn cĂł
chỗ sai nữa. Kính mong các bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân
tĂŹnh.

Chú ý: Để học Dhamma, học phương pháp thiền Anapana &
thiền Vipassana một cách bài bản, tận tường và trọn vẹn hơn, quý vị nên
tìm hiểu và đăng ký tham dự các chương trình đào tạo Pháp, các khoá
thiền tại những trung tâm, tu viện uy tín, dưới sự chỉ dẫn từ các vị
Thầy, các Bậc Thanh Văn, Bậc Thiện Trí có khả năng giảng dạy Pháp, các
Thiᝁn Sư có khả năng dấy thiᝁn.

Ngoài ra, do được thu thập từ
nhiều nguồn chia sẻ khác nhau nên có thể 1 số tài liệu có bản quyền, nếu
biết có tài liệu nào có bản quyền tác giả và cần gỡ bỏ, ngưỡng mong quý
vị thĂ´ng bĂĄo giĂşp BQT. Mọi gĂłp Ă˝ xin gáť­i vᝁ: dhamma@theravada.vn

Thư Viện Theravāda

KHÁM PHÁ HÀNG NGÀN BÀI PHÁP HAY

 

TẢI ᝨNG DᝤNG MOBILE

Địa chỉ 1: 171 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Địa chỉ 2: Landmark 6, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Địa chỉ 3: Số 87, ngõ 36, Đ.Dịch Vọng Hậu, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, HN


Copyright © 2022 Phật Giáo Theravāda – Dhamma Bậc Giác Ngộ Chỉ Dạy Được Các Bậc Trưởng Lão Gìn Giữ & Lưu Truyền.
All rights reserved. #Theravada #Dhamma #Buddha #Sangha #Vipassana
#Anapana #Tipitaka #Pali #Phật phåp #Phật giåo #Thiᝁn Vipassana #Kinh
Phật #Lời Phật Dạy #Nghe Kinh Phật #Bát Chánh Đạo #Đạo Phật #Tứ Diệu ĐếBhutanese/Nepalese


comments (0)